Unutmak - Ansiklopedik bilgi
Unutmak

1. Aklında kalmamak, hatırlamamak
2. Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
3. Bir şeyi yapamaz duruma gelmek
4. Bağışlamak
5. Gereken önemi vermemek, üstünde durmamak
6. Hatırdan, gönülden çıkarmak
Unutmak - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 44. ayet:
Siz, insanlara iyiliği emrederken, kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsunuz. Yine de akıllanmayacak mısınız?

Bakara (Sığır) Suresi 106. ayet:
Biz, daha hayırlısını veya bir benzerini getirinceye (kadar) hiç bir ayeti neshetmez (hükmünü yürürlükten kaldırmaz) veya unutturmayız. Bilmez misin ki Allah, gerçekten herşeye güç yetirendir.

Haşr (Toplanma) Suresi 19. ayet:
Kendileri Allah ı unutmuş, böylece O da onlara kendi nefislerini unutturmuş olanlar gibi olmayın. İşte onlar, fasık olanların ta kendileridir.

Mücadile (Mücadeleci Kadın) Suresi 19. ayet:
Şeytan onları sarıp-kuşatmıştır; böylelikle onlara Allah ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz şeytanın fırkası, hüsrana uğrayanların ta kendileridir.

Casiye (Diz Çöküş) Suresi 34. ayet:
Denildi ki: "Bugününüzle karşılaşmayı unuttuğunuz gibi, biz de sizi bugün unutuyoruz. Barınma yeriniz ateştir. Ve sizin için hiç bir yardımcı yoktur."

Zümer (Yığınlar) Suresi 8. ayet:
İnsana bir zarar dokunduğu zaman, gönülden katıksızca yönelmiş olarak Rabbine dua eder. Sonra ona kendinden bir nimet verdiği zaman, daha önce O na dua ettiğini unutur ve O nun yolundan saptırmak amacıyla Allah a eşler koşmaya başlar. De ki: "İnkârınla biraz (dünya zevklerinden) yararlan; çünkü sen, ateşin halkındansın."
Unutmak - Kitap Tanıtım
Gülümsemeyi Unutma

Funda Özsoy Erdoğan
ÖTÜKEN NEŞRİYAT

…Her şey geçmişte kaldı evet; unutmalı. (Psikiyatrın söylediklerini boş ver; eşi tarafından aldatılmış mı ki onu anlayabilsin.)

Aldatılmak. Aldatmak fiiline konu olmak. 
“Bu duygu başka hiçbir duyguyla kıyaslanamaz Burcu Hanım. Bir insana en yakınının ölümü bile aldatılmak kadar acı vermez. (Bak işte bu çok doğru.) Ölüm doğal bir haldir. Üzüntü verir ama tabiatın getirdiği bir şeydir. Zaman içinde de aşılır. Aldatılmak öyle değildir. Bunda kızgınlık, öfke, terk edilmişlik, ihmal var. (Hep onun yüzünden, hep onun yüzünden!) Bin tane karmaşık duyguyla uğraşır insan. Bu yüzden çok yıpratıcıdır. Kişi buna takılmışsa, ruh kendi kendini yenileyemiyorsa ömür boyu da devam edebilir. Bu soruna takılı kalmak istemiyorsanız, suçlamaktan vazgeçin lütfen.” (Nasıl peki, nasıl?)

Unut diyor, kadının, bir ölüye merhamet ve saygı gösterilmesi gerektiğine inanan yanı. Unutma diyor, içinde bir parlayıp bir sönen, onu zehirlemeye devam eden nefret.”
Unutmak - Muhtelif yazılar
KAYBOLAN PARA

İmam-ı Azam Ebu Hanife nin müctehid talebelerinden Hasan Bin Ziyad anlatır.
Birisi parasını bir yere gömmüştü, gömdüğü yeri unuttu. Üzülerek durumu şaşkın bir şekilde Hazreti İmam a anlattı.
İmam Hazretleri :
- Bu geceyi namaz kılmakla geçir, yerini hatırlarsın!
Gecenin dörtte birini namaz kılmakla geçirmişti ki, gömdüğü yeri hatırladı.
Sonra imamın yanına gelip, sordu.
- Siz bunu nasıl anladınız ?
- Şeytan elbette senin geceyi ibadetle geçirmeni istemez. Bunun için hatırına getirir. Fakat sen gecenin geri kalan kısmını da niçin ibadetle geçirip Allahu Teala ya şükretmedin ?
Unutmak - Muhtelif yazılar
Bunun Hakkını Unutma 
 
Fatih , İstanbul´u fethetmişti. Şimdi atının üzerinde ordusuyla şehre giriyordu. Dervişlerden biri Fatih´in atının yularına yapışıp Padişaha şöyle dedi:
- Padişahım! İstanbul´u biz dervişlerin duaları sayesinde aldığını unutma.
Fatih, dervişin bu hâline ve sözüne hafifçe gülümsedi ve:
- Doğru söylersin dedi. 
Eliyle kılıcılı işaret ettikten sonra da şöyle dedi: 
- Ama sen de şu kılıcın hakkını unutma.
Unutmak - Özlü sözler
 • Erkekler unutur, ama asla affetmez; kadınlar affeder, ama asla unutmaz. — Robert Jordan  
 • Şeytanın savunması : Unutmayın ki sizler, davayı hep tek yanlı dinlediniz. Bütün kitapları tanrı yazdı. - Samuel Butler (Cinayet, kaos v.s. romanlarını, gayri ahlaki konuları içeren kitapları v.s. tanrı mı yazdı?)
 • Bir yerden ayrılırken, neden geldiğinizi unutmayın. - Adlai Stevenson
 • İki şeyi asla unutma: ALLAH (c.c.) ı ve ölümü, iki şeyide de unut: Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü. - Lokman Hekim 
 • Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır. - Albert Einstein
 • Unutma... Unutulanlar, Unutanları asla unutmaz! 
 • Affederiz fakat  unutmayız.
 • İnsan ya acılarını unutmasını, ya da kendi mezarını kazmasını bilmeli. 
 • Aşk, bıkmakla ölür, unutmakla gömülür. 
 • Ayrılık, küçük ihtirasları unutturur, büyükleri kuvvetlendirir. 
 • Hakiki sevgi ayrılıkta unutulmaz. BELÇİKA atasözü
 • Unutmayın çocuklarınız sizin değildir. Onu Yaratıcı dan ödünç aldınız. - Mohawk Kabilesi

Unutmak - Risale-i Nur Külliyatı
Ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak, fakat ahz-ı ücret ve istifade-i huzûzat makamında nefsini düşünmek, şiddetle iltizam etmek, nefs-i emmârenin muktezasıdır. Şu makamda tezkiyesi, tathîri, terbiyesi; şu hâlin aksidir. Yani, nisyan-ı nefs içinde nisyan etmemek; yani, huzûzat ve ihtirâsatta unutmak ve mevtte ve hizmette düşünmek.

Hizmet Rehberi | İkinci Bölüm

Afyon hapsinde on bir ay tecrid-i mutlakta bulunduğuma dair mahkeme-i temyize yazdığım istida bahanesiyle otuz beş sene inzivada, hususan gecelerde dünyayı unutmakta bulunan ve garazkara ne ve tarassutlarla yirmi üç sene sıkıntı çekmesinden insanlardan tevahhuş edip, yalnız, tek başına kalarak, hizmetçisinden ve Nur dersini iştiyakla arzulayandan başka kimse ile bir saat beraber bir yerde bulunmasından çok sıkılan benim gibi bir biçareyi, beşinci koğuşa cebren nakil ve kardeşlerimin yanıma gelmelerini yasak ettiler. O kalabalık içinde yaşamayacağım diye çok telaş ederken, birden bir alamet-i hiddet ve gadab olarak soğuk o derece şiddetlendi ki, eğer o eski yerimde kalsa idim, hiç dayanamayacaktım. O zahmet, benim hakkımda rahmete döndü.

Şualar | On Beşinci Şuâ
Unutmak - Şiir türü
SEVGİ DOLU ŞU GÖNLÜM 

Sevgi dolu şu gönlüm
Bir kuş gibi kanatlı
Dünyam seninle güzel
Hayat seninle tatlı.

Sen benim her şeyimsin
Canımsın candan yakın
Unutur sanma sakın
Unutmam unutamam

Sevginle yanar gönlüm
Bağrımdaki ateşsin
Dünyamı aydınlatan
Hayat veren güneşsin