Küçük - Ansiklopedik bilgi
Küçük

1. (sıfat) Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı
2. Yaşı daha az olan
3. Niceliği az olan
4. Niteliği aşağı olan, bayağı
5. Geri aşamada
6. Değersiz, önemsiz
7. Kısık, parlak olmayan (ses)
8. (isim) Küçük abdest
9. (isim) Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse
Küçük - Ayet mealleri
Araf (Orta Yer) Suresi 13. ayet:
(Allah:) "Öyleyse ordan in, orda büyüklenmen senin (hakkın) olmaz. Hemen çık. Gerçekten sen, küçük düşenlerdensin."

Araf (Orta Yer) Suresi 119. ayet:
Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çevrildiler.

Tevbe (Tövbe) Suresi 29. ayet:
Kendilerine kitap verilenlerden, Allah a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ın ve Resûlü nün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini (İslam ı) din edinmeyenlerle, küçük düşürülüp cizyeyi kendi elleriyle verinceye kadar savaşın.

Tevbe (Tövbe) Suresi 121. ayet:
Küçük, büyük infak ettileri her nafaka ve (Allah yolunda) aştıkları her vadi, mutlaka Allah ın yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılığını vermesi için, (bunlar) onlar adına yazılmıştır.

Hicr (Hicr) Suresi 68. ayet:
"Allah tan korkup-sakının ve beni küçük düşürmeyin."

Kehf (Mağara) Suresi 49. ayet:
(Önlerine) Kitap konulmuştur; artık suçlu-günahkarların, onda olanlardan dolayı dehşetle-korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki: "Eyvahlar bize, bu kitaba ne oluyor ki, küçük büyük bırakmayıp her şeyi sayıp-döküyor?" Yapıp-ettiklerini (önlerinde) hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez.

Enbiya (Peygamberler) Suresi 41. ayet:
Andolsun, senden önceki elçilerle de alay edildi, fakat içlerinden küçük düşürenleri, o alaya aldıkları (azap) sarıp-kuşatıverdi.

Şuara (Şairler) Suresi 87. ayet:
"Ve beni (insanların) diriltilecekleri gün küçük düşürme,"

Sebe Suresi 3. ayet:
İnkâr edenler, dediler ki: "Kıyamet-saati bize gelmez." De ki: "Hayır, gaybı bilen Rabbime andolsun, o muhakkak size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiç bir şey O ndan uzak (saklı) kalmaz. Bundan daha küçük olanı da, daha büyük olanı da, istisnasız, mutlaka apaçık bir kitapta (yazılı)dır."

Hucurat (Odalar) Suresi 11. ayet:
Ey iman edenler, bir kavim (bir başka) kavimle alay etmesin, belki kendilerinden daha hayırlıdırlar; kadınlar da kadınlarla (alay etmesin), belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi) yadırgayıp-küçük düşürmeyin ve birbirinizi "olmadık-kötü lakablarla" çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte onlar, zalim olanların ta kendileridir.

Kamer (Ay) Suresi 53. ayet: 
Küçük, büyük her şey satır satır (yazılı)dır.
Küçük - Kitap Tanıtım
Küçük Şeyler

Metin Karabaşoğlu
NESİL YAYINLARI

Büyük şeylerin büyüsüne aldanan gözler için, küçük şeyler, önemsenmeye değmez şeylerdir. Büyüklüklere ayarlanan bir göz, küçük şeyleri görmezden gelir. 
Oysa tüm büyüklükler, küçük şeyler üzerinde temellenir. Koskoca gökdelenler küçük kum taneleri üzerine kurulurlar. Uçsuz bucaksız kâinatın tuğlası ise, görmeye hiçbir mikroskobun güç yetiremediği atomlardır.
Bu bakımdan, `küçük şeyler`de takınılan bir ciddiyet ve duyarlılık, büyük şeylere de aksedecek bir duyarlılık ve tutarlılığın muştusunu verir. Aynı şekilde, küçük şeylere ilişkin bir dikkatsizlik, büyük arızaların habercisidir.
Küçük Şeyler, eksenine işte bu gerçeği alıyor... Ve bizi, `sıradan` görüp geçtiğimiz `küçük şeyler`de büyük gerçeklerin izini sürebileceğimiz bir dikkat ve şuur iklimine yöneltiyor.
Küçük - Muhtelif yazılar
Küçük şey yoktur
İmkanım kısıtlı diye iyilik yarışından geri kalmamalı insan. 
Çünkü herkes kendinden daha muhtaç birini bulabilir.
Sırtında iki çocuğuyla gelen yoksul kadına Hz. Aişe nin verdiği üç hurmanın öyküsü buna güzel bir örnektir.
Kadın bu hurmalardan çocuklarına birer tane verdi. 
Kalan tek hurmayı da ağzına götürmüştü ki, çocuklar bu hurmayı da istediler. 
Kadıncağız ağzındaki hurmayı çıkarıp ikiye böldü ve çocuklarına verdi. 
Olayı gözyaşları içinde seyreden Hz. Aişe durumu sonradan peygambere anlatınca, bu kadın bu hurma sayesinde cennete sözünü dinledi.
Evet, gerçekte küçük şey yoktur.
İmam-ı Gazali çalışıyordu. 
Kalemini hokkadan çıkarmış, tam yazacağı sırada kalemin ucuna bir sinek kondu ve mürekkepten içmeye başladı. 
İmam-ı Gazali sinek uçuncaya kadar hareketsiz bekledi, yazmadı.
İyilikte büyük küçük ayrılmaz.
Hz. Peygamber (s.a.v) buyurmuştur :
Cennet kapısını açacakların ilki benim. 
Fakat beni geçmeye çalışan bir kadın göreceğim ve Ona, "Sana ne oluyor? Sen kimsin?" diyeceğim.
O da:
- Ben, babasız kalmış yetimlerin başında oturup bekleyen kadınım diyecek.
Evet, vefa ve sadakatinde küçüğü yoktur.
Şam dan gelen bir adam :
- Bana Safvan b. Süleym i gösterin. Onu rüyamda cennette gördüm dedi.
- Ne yüzden ötürü girmişti ? diye sordular.
Adam :
- Bir gömlekten ötürü cevabını verdi.
Sonra bazı arkadaşları Safvan a, "Bu gömlek neyin nesi?" deyince şöyle cevap verdi:
- Soğuk bir gecede mescitten çıkmıştım. 
Çıplak birini görünce hemen gömleğimi çıkarıp ona vermiştim.
Çölde susuzluktan dili sarkmış bir köpeği, kuyuya inip de su çıkararak sulayan bir bedevi de peygamber tarafından cennetle müjdelendi.
Ölçünün yüceliğine bak! Boşuna gitmiyor iyilik!
Haydi gayrete gel!
Bir yarım hurma, ya da bir avuç su, bu kadar değerliyken ümitsiz olunur, bu küçük şeydir, denir mi ?
Kaynak :KÜÇÜK ŞEY YOKTUR 
Yazan : Kemal URAL
Küçük - Muhtelif yazılar
KULAK
 
Hasımlarından biri, kulaklarının büyüklüğü ile ünlü olan Galile´ye;

-Üstad, demiş. Kulaklarınız, bir insan için biraz büyük değil mi?

-Doğru, diye gülümsemiş. Benim kulaklarım bir insan için biraz büyük ama, seninkiler de bir eşek için fazla küçük sayılmaz mı?
Küçük - Muhtelif yazılar
Her şey küçük başlar

İbrahim Etem çok mütevazi bir hayat yaşardı. 
Bundan da hiç zorlanmaz, aksine peygamberlerin, evliyaların hayatıdır, diyerek mutluluk duyardı.

Kendisine bir gün söyle sordular: 
- Nasıl sabrediyorsun bu mütevazi hayata?

Cevabı şöyle oldu: 
Her şey küçük başlar, zamanla buyur. Fakat sıkıntılar büyük başlar, zamanla küçülür.
Küçük - Özlü sözler
 • Acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması halidir, karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısı ile gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken, başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz. - La Tzu
 • Ah! Lambaların ışığında dünya ne kadar büyük. Anıların gözünde ne kadar küçük dünya.
 • Akarsu ne güzel hayat dersidir; Küçük engellerin üzerine köpürürde,büyüklerin​ yanından gecerken sus pus olur.
 • Anne dediğin küçük çocukların dilinde ve kalbindeki tanrıdır. - William Makepeace Thackeray
 • Aşk, yüzünüzü güldüren küçük bir jesttir.
 • Ayrılık, küçük ihtirasları unutturur, büyükleri kuvvetlendirir. 
 • Basit bir kimse en küçük bir eleştiriye çıldırır, akıllı adam ise kendini eleştirenlerin, kendisiyle tartışanların düşüncelerini kapmaya çalışır.
 • Bazen en küçük şeyler kalbimizde en büyük yeri kaplar. - A. A. Milne
 • Bazıları rahattır. Hem içi hem dışı biçok şeyi kaldırabilir. Ve zor iştir rahatsızlığa şükretmek. Ey cihan! Seni rahat bir yatak sanıp uyuyanlara söyle! Söyle de daha fazla rahatsız etmesinler beni. Beni küçük görüp duymayanlara söylede dinlerler belki seni. Söyle ki yaklaşmasınlar eşime dostuma. Söyleki daha fazla açılmasın seninle aramız.
 • Bedenimizde görülen bazı hastalıklar, ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdır. - Nathaniel Hawthorne
 • Ben küçük bir çocukken ölüdeniz sadece hastaydı. - George Burns  
 • Beyindeki küçük çalkalanmaları düşünce diye nitelendirmek ne tuhaf bir ayrıcalıktır. - David Hume
 • Bilgi ve görgü, büyük adamı alçakgönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir.
 • Bir arkadaşta sevmediğim şey, dikkat çekmek için yanındaki insanı sürekli küçük düşürmeye çalışmasıdır. - A Huxley
 • Bir fark yaratmak için çok küçük olduğunuzu düşünüyorsanız, bir sivrisinekle yatağa hiç girmemişsiniz demektir. - Anita Roddoick
 • Bir insana sevgiyle söylenmiş bir söz ya da küçük bir yardım, o insanın hayatında büyük ve güzel bir iz bırakabilir.
 • Bir şehri anlamak, bir insanı anlamak gibidir; bir şehri anlatmaksa bir insanı anlatmak. İnsan ne kadar açığa vursada kendini, küçük bazı kırıntılar saklar içinde, küçük gizler. Şehirlerde öyle; açıkta, ortada duruşları yanıltır, bakanları şaşırtır.
 • Bir ülkede; küçük insanların gölgeleri büyüyorsa, o ülkede güneş batıyor demektir.
 • Bir yerde küçük insanların, büyük gölgeleri oluşuyorsa, orada güneş batıyor demektir.
 • Biz, önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. - Yılmaz Güney
 • Bu, bir insan için küçük bir adım, ama insanlık için dev bir sıçrayış. - Neil Armstrong  
 • Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur. - Cicero 
 • Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir.
 • Büyük beyinler fikirleri tartışır; sıradan beyinler olayları; küçük beyinler insanları tartışır. - Eleanor Roosevelt
 • Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur. - Hyman Rickover
 • Büyük bir milleti yönetmek küçük bir balık pişirmek gibidir; fazla kurcalarsanız mahvedersiniz. - Lao Tzu  
 • Büyük idealler uğruna önce küçük bir azınlık savaşım vermiştir. - Albert Einstein
 • Büyük insanlar fikirlerle, orta ölçekli insanlar olaylarla, küçük insanlar kişilerle uğraşır.
 • Büyük sandığım sen aslında küçükmüşsün; küçük sandığım sevgimle büyükmüşsün.
 • Büyük servetler, küçük israflarla erir.
 • Büyük şeylerin hayali ile yaşa, hiç olmazsa daha küçük şeyleri yapmak imkanı bulursun. - J.Bernard
 • Büyük ve üstün insan daima memnun ve rahattır.Küçük insan ise daima üzüntü ve telaş içindedir. - Konfüçyüs
 • Büyüklüğün belli bir ölçüsü yoktur. Yükselten ya da alçaltan şey kıyaslamadır. Nehirde büyük görünen bir gemi, denizde küçüktür. - Seneca 
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin. Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek, kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için, dalı incitme gönül. Başın olsada yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek; Yolu incitme gönül. - Yunus Emre
 • Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten,ona büyük bir servet bırakmış olur. - Etienne Gilson
 • Çocuklarınıza küçükken kökler verin. Büyüdüklerinde kanatlar verin.
 • Çok küçük bir başarı çok büyük bir plandan daha iyidir. - Leon Duguit
 • Dağı yerinden oynatan adam küçük taşları taşıyarak başlar. - Konfuçyüs
 • Dikkatle bak. Gerçekten gör. Yaşa. Vazgeçme. Küçük şeyler için şikayet etmekten vazgeç.
 • Dünyayı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüzdür. Hırsımız, sabırsızlığımız, bencilliğimizdir. Önce bunların yüzünden küçülüyor, sonra da dünyayı çok büyük görüyoruz.
 • En küçük kusuru bile gizleyemez yırtık pırtık giysiler; sırmalı kürklerse her ayıbı örter.
 • Ey Gönül! Bir günahı işler iken, onun küçüklüğüne değil. Onu yasaklayanın büyüklüğüne dikkat kesil.
 • Ey insan Kaf dağı kadar yüksekte olsan da, Kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma herşeyin bir hesabı var üzdüğün kadar üzülürsün. - Hz. Mevlana
 • Ey oğlum! Sakın kimseyi küçük görüp hakâret etme.  Çünkü onun da senin de Rabbimiz birdir. - Lokman Hekim
 • Fakir olmak, şerefsiz olmaktan daha küçük bir meseledir.
 • Gayesi küçük olan insan büyük hedeflere ulaşamaz.
 • Hayat küçük şeylerden oluşur. Eğer sen seversen büyük olurlar. - Osho
 • Hayatta en büyük olaylar bir sürü iyi düzenlenen küçük tesadüflerden doğar. - Henry Fielding
 • Hayranlık zavallı bir şeydir. Çarpık bir şey. Çoğunluka, "hayran" olunan, sahte bir büyüklük görünümü içindedir; "hayran" olan da, yanlış bir küçüklük duygusu içinde.
 • Hedefimiz büyük, ama basamakları küçük tutmalıyız. Yoksa ayağımız kırılır. - Milan Kundera
 • Her adam için, heyet-i içtimaiyede görmek ve görünmek için mertebe denilen bir penceresi vardır. O pencere kamet-i kıymetinden yüksek ise, tekebbürle tetâvül edecek. Eğer kamet-i kıymetinden aşağı ise, tevazu ile takavvüs edecek ve eğilecek, tâ o seviyede görsün ve görünsün. İnsanda büyüklüğün mikyası küçüklüktür, yani tevazudur. Küçüklüğün mizanı büyüklüktür, yani tekebbürdür.
 • Her şeyin başlangıcı küçüktür. - Cicero
 • Hırs yüzünden küçük çirkinliklere fırtına koparan, ama küçük güzelliklerdeki mutluluğu göremeyen insanlar haline geliyoruz. - Muhammed Bozdağ
 • İçinde saygı ve sevginin hakim olduğu ev, küçük de olsa hiçbir zaman dar gelmez.
 • İnsan bir kesire benzer. Pay yaptığı işler, payda kendini gördüğü değerdir. Payda ne kadar büyük olursa kesrin değeri o kadar küçük olur.
 • İnsan kendisinden küçük gördüklerinden nefret etmez. Sadece kendisine eşit veya üstün gördüklerinden nefret eder. - Friedrich Nietzsche
 • İnsan küçük anları değil, yılları yaşadıkça olgunlaşır. - Novalis     
 • İnsanlar büyük hırslar gütmesinler, küçük şeylerle pekâla mesut olurlar. - Henry Longfelow
 • İyiyim ama melek değilim.Günah işlerim ama şeytan değilim.Sadece koca dünyada sevecek birini arayan küçük bir kızım. - Marilyn Monroe
 • Kaygı verici düşünce bir embriyo gibidir; oluştuğunda küçüktür, ama büyür ve daha çok büyür.Kısa süre sonra kendi kontrolünü eline alır. - Robin Sharma
 • Kendimizi yukarılara ne kadar çok çıkarırsak, uçamayanlara o kadar küçük görünürüz. - Friedrich Nietzsche
 • Kimseyi suçlama, suçlanacak biri varsa o da sensin. Sonuçta o sana küçük bir umut verdi, sen ise ona her şeyini verdin. - Cemal Süreya
 • Kucaklamaya, kollarının yetmeyeceği bir ağaç, bir tohumla başlar. En uzun yolculuklar bir adımla başlar. Gerçek sevgiler ise küçük bir tebessümle başlar.
 • Kuvvetine güvenenler, korkutma küçüklüğünde bulunmazlar. - Abdulhamid Han
 • Küçük adamlarla dolu milletler büyük adamları anlamakta gecikir. - Özdemir Asaf
 • Küçük avantajların peşinden koşarken büyük başarılardan olabilirsiniz. - Konfüçyüs
 • Küçük beyinler olağanüstüyle ilgilenir, büyük beyinler olağanla. - Blaise Pascal
 • Küçük bir delik koca bir gemiyi batırır. - Benjamin Franklin  
 • Küçük bir ihmal büyük bir yanlışlığa yol açar.Çünkü bir mıh bir nal kurtarır,bir nal bir at kurtarır,bir at da bir binici kurtarır. - Benjamin Franklin
 • Küçük bir söz yakarsa içini, dost bildiklerin anlamazsa seni, boş ver dökme içini. Yaratana aç elini; ser yüreğini.
 • Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Küçük harcamalardan sakının. Ufacık bir delik, koskoca gemiyi batırmaya yeter.
 • Küçük hayaller kurmayın ki onların insanları harekete geçirecek gücü yoktur. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Küçük hediyeler dostluk, büyük hediyeler sevgi meydana getirir. - Licterberg
 • Küçük insanların büyük gururları vardır. - Voltaire
 • Küçük işleri iyi yapmak, büyük işleri daha iyi yapabilmeye giden yoldur.
 • Küçük kazançlar servet getirir. - Jamaika
 • Küçük masraflardan kaçınmayın, bazen ufak bir delik koca gemiyi batırır. - Benjamin Franklin
 • Küçük musibetlere tahammül etmeyip de şikayetle ortalığa yaymak, daha büyük musibetlere yol açar. - Hz. Ali (r.a.)
 • Küçük mutluluklara, büyük umutlar taşırsan; kırılırsın.
 • Küçük olaylar karşısında sabırlı olmazsan büyük planları gerçekleştiremezsin. - Çin Atasözü
 • Küçük şeylerden keyif alabilmek, lüks şeyler yerine zerafet aramak, sevgi istemek yerine değerli olmak, zengin olmak yerine muhtaç olmamak, sıkı çalışmak, sessiz düşünmek ve dürüst konuşmak, yıldızları, kelebekleri ve bilgeleri açık kalple dinlemek. İşte benim senfonim. - William Ellery 
 • Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. - Eflatun
 • Küçük üzüntüler konuşurlar, büyük dertler dilsizdir. - Nijerya
 • Küçükken 1´den 10´a kadar saymayı çok severdim. Hala öyle "O" na kadar sayıyorum.
 • Küçükken aldığım dışı güzel, İçi hep çürük çıkan elmalı şekerler gibisin. Aranızdaki tek fark; o elmalı, sen ise el´malı. - Cemal Süreya
 • Küçükken annem, yerde ekmek görünce: yükseğe koy kuşlar yer derdi. Sevdiklerimizi hep yüksekte tuttuk, acaba kuşlar mı yedi? - Can Yücel  
 • Küçükken hayvanlarla konuşabilsem ne ilginç olurdu diye düşünürdüm. Meğer yıllardır iletişim kurabildiğim bir sürü hayvan varmış. - Özdemir Asaf
 • Küçükken kırılan oyuncaklarıma ağlardım; uyuyunca geçerdi üzüntüm. Şimdi kalbim paramparça uyku tutmuyor gözüm. 
 • Küçükken kolumuzu ısırarak yapardık saatleri. Sanki zamanın bize acı vereceğini bilirmiş gibi.
 • Küçükken nasıldı diye sordu anneme; "küçükken yaramazdı" dedi annem. Tebessüm etti. Doğru mu? dedi gözlerime bakarak. "Doğru" dedim ve aynen tekrarladım annemin sözlerini; "Küçükken yaram azdı".
 • Küçükken öğrenilen, taş üstüne nakış; büyükken öğrenilen, buz üstüne yazıdır.
 • Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. - Slefan Zweig
 • Masallar; küçükken uyuyuncaya kadar, büyüyünce de uyanana kadardır.
 • Mutlu ya da mutsuz olmanız küçük bir şeye bağlıdır. Düşünce biçiminize. - Marcus Aurelius Antonius
 • Mutluluk Kaf Dağı nın ardında değil. Mutluluk yanıbaşımızda, küçük şeylerde gizlidir. 
 • Ne kadar küçük şeyler için ağlardık. Bir tutam saç, bir oyuncak araba, bir bebek. Şimdi büyüdük. Çok büyük olaylar bile ağlatmıyor bizleri. Ölümler, iflaslar, savaşlar. Şimdi daha mı güçlüyüz?  Yoksa daha mı alışkın? Hayatı öğrenmek alışmak mı acaba?
 • Ne kadar yükselirsen, uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün. - Friedrich Nietzsche
 • Nice küçük işler vardır ki niyet onu büyütür, nice büyük işler vardır ki niyet onu küçültür. - Râbia el-Adeviyye (k.s.)
 • Rüzgar ateş için neyse, ayrılık da aşk için odur; küçük bir aşkı söndürür, büyük bir aşkı daha da güçlendirir. -  Hz. Mevlana
 • Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye,ne altın ne de mücevher. Yalnız kendimizden bir küçük parça. - Ralph Waldo Emerson 
 • Sevinçlerini erteleme, sevdiklerine küçük beklenmedik hediyelerle sürpriz yap.
 • Tatlı söz karşısında büyükler gönülsüzleşirler, kafalarını dikmezler; küçükler de başlarını eğerler. Başarı tatlı dille elde edilir. Hırçın tabiatlı kimse daima ısdırap çeker. - Sadi
 • Tembellik, ölümün küçük kardeşi, sefalet, hayatın büyük düşmanıdır. - Namık Kemal
 • Ufak işler için kendini büyük gören kişi, genelde büyük işler için küçüktür. - Jacques Tati
 • Uzaklıklar küçük sevgileri yok eder, büyükleri ise yüceltir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp, ateşi yükselttiği gibi.
 • Üstün insanların aradığı kendi içindedir; küçük insanların aradığı başka insanlardadır. F. Rochefoucauld
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Yaşamak direnmektir,sevmek güvenmektir.Unutma; İnsan çoğu zaman dünyanın hakimi,bazende küçük bir kalbin esiridir. - Hz. Mevlana
 • Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki etrafındaki insanları gereğinden fazla büyük görmeyesin. Fakat bilge olacak kadar da eğitim görmüş olmalısın ki, onları küçük görmeyesin. - M.L. Boren
Küçük - Risale-i Nur Külliyatı
Haşiye2: Şu Sûretin işaret ettiği mânâların bir kısmı Yedinci Hakikatte beyân edilmiş. Yalnız, burada padişaha mahsus bir büyük fotoğraf işareti ve hakikati Levh-i Mahfuz demektir. Levh-i Mahfuzun tahakkuk-u vücudu Yirmi Altıncı Sözde şöyle ispat edilmiş ki: Nasıl küçük küçük cüzdanlar, büyük bir kütüğün vücudunu ihsâs eder ve küçük küçük senetler bir defter-i kebîrin bulunduğunu iş´âr eder ve küçük kesretli tereşşuhâtlar büyük bir su menbaını işmâm eder; aynen öyle de, küçük küçük cüzdanlar hükmünde, hem birer küçük Levh-i Mahfuz mânâsında, hem büyük Levh-i Mahfuzu yazan kalemden tereşşuh eden küçük küçük noktalar sûretinde olan benî beşerin kuvve-i hâfızaları, ağaçların meyveleri, meyvelerin çekirdekleri, tohumları, elbette bir hâfıza-i kübrâyı, bir defter-i ekberi, bir Levh-i Mahfuz-u âzamı ihsâs eder, iş´âr eder ve ispat eder, belki keskin akıllara gösterir.

Sözler | Onuncu Söz 

Sekizinci İşaret: Dünyada, dünyanın âhiret mezraası ve esmâ-i İlâhiye aynası olan iki güzel yüzüne karşı mütefekkirâne muhabbetin uhrevî neticesi, dünya kadar, fakat fânî dünya gibi fânî değil, bâkî bir Cennet verilecektir. Hem, dünyada yalnız zayıf gölgeleri gösterilen esmâ, o Cennetin aynalarında en şâşaalı bir sûrette gösterilecektir.
Hem, dünyayı mezraâ-i âhiret yüzünde sevmenin neticesi, dünyayı fidanlık, yani, ancak fidanları bir derece yetiştiren küçük bir mezraası hükmünde olacak öyle bir Cenneti verecek ki, dünyada havâs ve hissiyât-ı insaniye, küçük fidanlar olduğu halde, Cennette en mükemmel bir sûrette inkişaf ve dünyada tohumcuklar hükmünde olan istidadları, enva-ı lezâiz ve kemâlât ile sünbüllenecek sûrette ona verileceği, rahmetin ve hikmetin muktezâsı olduğu gibi, hadîsin nusûsuyla ve Kur´ân´ın işârâtıyla sabittir.

Sözler | Otuz İkinci Söz