Alay etmek - Ansiklopedik bilgi
Alay etmek

Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapmak

Alay etmek - Ayet mealleri
Nisa suresi 140. ayet:
O, size Kitapta: "Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar, onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz" diye indirdi. Doğrusu Allah, münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır.

Hucurat suresi 11. ayet:
Ey iman edenler, bir kavim (bir başka) kavimle alay etmesin, belki kendilerinden daha hayırlıdırlar; kadınlar da kadınlarla (alay etmesin), belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi) yadırgayıp-küçük düşürmeyin ve birbirinizi 'olmadık-kötü lakablarla' çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte onlar, zalim olanların ta kendileridir.

Alay etmek - Bağlantılar
Alay Etmek Bir Hastalık

Alay etmek
Alay etmek - Hadisler
Ebû Abdurrahmân Abdullah ibn Ömer ibni’l Hattâb (Allah Onlardan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim demiştir: 
Sizden önceki yaşayanlardan üç kişi bir yolculuğa çıktılar, geceyi geçirmek için bir mağaraya sığındılar, dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı, bunun üzerine birbirlerine şöyle dediler: 
- İyi amellerinizle dua etmekten başka sizi bu kaya parçasından hiçbirşey kurtaramaz.
İçlerinden birisi Allah’ım benim çok yaşlı annem ve babam vardı; onlardan önce ne çocuklarıma ne de hizmetçilerime akşam sütünü içirmezdim. 
Birgün uzak bir yere odun toplamaya gitmiştim, onlar uyuyuncaya kadar dönemedim, akşam sütlerini sağıp yanlarına gelince onları uyur halde buldum, onları uyandırmayı ve onlardan önce ev halkının birşey yeyip içmesini uygun görmedim, süt kabı elimde olduğu halde onların uyanmalarını bekledim, nihayet şafak söktü, çocuklar açlıktan sızlanıyorlardı, derken annem babam da uyandılar ve akşam sütlerini içtiler.
Allah’ım eğer bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam bu kaya sıkıntısını bizden uzaklaştır, diye yalvardı kaya biraz aralandı, fakat çıkılacak gibi değildi.
İkinci kimse şöyle dedi: 
- Allah’ım amcamın bir kızı vardı, onu herkesten çok seviyordum (başka bir rivayete göreWbir erkek bir kadını ne kadar severse ben de onu o kadar seviyordum.) Ona sahip olmak istedim, o kabul etmedi, bir kıtlık yılı amcamın kızı çıkıp geldi, kendisini bana teslim etmek şartıyla ona yüzyirmi altın verdim, kabul etti ona sahip olacacağım zaman (diğer bir rivayete göre cinsi muameleye başlamak üzereyken) dedi ki: 
"Allah’tan kork, haksız olarak bekarlık mührümü bozma" ben de Allah’tan korkarak bu çok sevdiğim kadından uzaklaştım.
Verdiğim altınları da ona bıraktım. Allah’ım eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam, bu belayı üzerimizden gider diye yalvardı. Kaya biraz daha açıldı fakat çıkılacak gibi değildi.
Üçüncüleri de Allah’ım vaktiyle birçok işci tuttum, ücretini almadan giden biri dışında hepsinin ücretini verdim, ücretini almadan giden işcinin ücretini çalıştırdım, bu ücretten pekçok mal çoğaldı, birgün bu adam çıkageldi ve bana "Ey Allah’ın kulu ücretimi ver" dedi. Ben de ona: 
- "Şu gördüğün develer, koyunlar ve köleler senin ücretinden meydana gelmiştir" dedim. 
- "Ey Allah’ın kulu benimle alay etme" deyince, "Seninle alay etmiyorum" diye cevap verdim. Bunun üzerine o; malların hepsini sürüp götürdü, hiç birşey bırakmadı. 
- "Rabbim eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar” diye yalvardı mağaranın ağzını kapatan kaya iyice açıldı onlar da çıkıp gittiler. 
[Buhârî, Büyu 98; Müslim, Zikir 100.]

İbni Mesud (Allah Ondan razı olsun)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
- Ben cehennemden en son çıkacak ve cennete en son girecek kimseyi biliyorum. O kimse Cehennemden emekliye emekliye sürünerek çıkar, Allah ona: 
Git cennete gir, buyurur. Adam cennete doğru gider, fakat ona Cennet doluymuş gibi gelir. Geri dönüp Allah’a: 
Ya Rabbi, cenneti dopdolu buldum, der. Allah da ona: 
- Git cennete gir, buyurur. Tekrar oraya gider. Yine cennetin dolu olduğunu zanneder. Bir daha geri dönüp Allah’a:
- Ya Rabbi, orası dopdolu” der. Allah da ona: Git cennete gir, orada senin dünya kadar ve dünyanın on misli büyüklüğünde yer verilmiştir, buyurur. O Adam: 
- Ya Rabbi, sen kainatın hükümdarı olduğun halde benimle alay mı ediyorsun veya benim halime mi gülüyorsun, der.
Hadisin ravisi İbni Mes’ud: 
- Bunun üzerine Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’e baktım, azı dişleri görülünceye kadar gülüyordu ve şöyle buyurdu:
- İşte cennetliklerin en aşağı seviyesindeki adamın durumu. 
[Buhari, Rikak, 51; Müslim, İman, 308]
Alay etmek - Kitap Tanıtım
Alay Etmek Neden Yanlış?

Ayşe Irmak Çağlar
NESİL YAYINLARI

Merhaba küçük dostlarım!
Ben de sizin gibi küçük bir çocukken gülen gözleriyle bana bakan, şefkatli kollarıyla beni saran ve yumuşak sesiyle bana doğruları anlatan çok tatlı bir dedem vardı.
Arkadaşıma kızdığımda başımı okşayıp “Öfkelenmek kötü bir şeydir yavrum, sen her zaman affedici ol!”; yalan söylediğimde, “Eğer yalan söylersen hayatta hiç dostun olmaz evladım!” derdi.
Bu kitapta okuyacağınız bütün öğütler aslında hayatımdaki en büyük dostum olan dedeme ait. Bir zamanlar bana armağan edilmişti. Artık sizin olacak. 
Umarım bu öğütleri hayatınız boyunca kalbinizin hep en güzel yerinde saklarsınız. 
Öğretmeniniz
Alay etmek - Kitap Tanıtım
Alay Denen Zulüm

Harun Yahya
VURAL YAYINCILIK

Elinizdeki kitapta bu gerçekleranlatılmakta, inkarcıların alay etmek isterken içine düştükleri tuzak açıklanmaktadır. Ayrıca alaycılık kavramı alışılışın dışında, çok farklı yönlerden ele alınmakta ve tamamen Kuran ayetlerine göre yorumlanmaktadır.
Alay etmek - Özlü sözler
  • Alay, çoğu zaman akıl yoksulluğundan ileri gelir. - Jean de La Bruy´ere
  • Alaya dayanmak, haksızlığa dayanmaktan çok daha zordur. Çünkü haksızlıklardan kendimizi koruyabildiğimiz halde, alaya kızmak gülünçtür. - S.Roc
  • Ateistin biri alay edercesine Müslümana sormuş "Senin Rabbin ne kadar büyük" diye. Müslümanın cevabı: "Benim Rabbim ona inanmayanlara nimet verecek kadar büyüktür."
  • Eğer öküzlerle domuzlar konuşabilseydi, yemden başka şey düşünenlerle alay ederlerdi. - Epiktetos
  • Kim başkasını severse kendisi de sevilecektir. Başkalarını kazandırmış olan kendisi de kazanmış olacaktır. Tüm insanlar kendileri arasında karşılıklı bir sevgi hissederlerse, güçlüler zayıfları avlayamazlar, sayıları çok olanlar daha az sayıdakileri, baskıları altına alamazlar. Zenginler yoksulları asla baskıları altına alamazlar, usta olanlar da beceriksizlerle alay edemezler. Sevgide tarafsızlık, kişisel sevgide yanılmayı önler; tarafsız sevgi kişisel sevginin de güvencesidir. 
  • Makineleşmeyle geliştirdiğimiz hızın içine sıkışıp kaldık. Bereket bizi terk etti. Bilgimiz bizi alaycı kıldı. Aklımız ise anlaşılmaz ve kaba. Çok düşünüp az hissettik. Teknolojiden çok insanlığa, zekâdan çok nezakete ihtiyacımız yok mu? - Charlie Chaplin
  • Neden, izlerken alay ettiğimiz dizi filmlerdeki gibi yaşamak zorunda kalıyoruz?
  • Tüm gerçekler üç aşamada oluşur. Önce alay edilir. Sonra şiddetle karşı çıkılır. Son olarak da zaten belli olan bir şey denir ve kabul edilir.  - Artur Schopenhauer
  • Tüm yazılanlar arasında en çok bir kişinin kendi kanıyla yazdığı şeyi severim. Kanla yaz; ve göreceksin ki, kan tindir... Etrafımda cinler olsun istiyorum, çünkü ben cesurum. Hayaletleri kaçıran cesaret, kendisine cinler yaratır. -cesaret gülmek ister. Artık hislerinizi paylaşmıyorum; altımda gördüğüm şu bulut, güldüğüm şu karaltı ve ağırlık -işte budur sizin yağmur bulutunuz. Yükselmeyi arzuladığınızda yukarı bakarsınız siz. Ve ben aşağı bakarım, çünkü yükseltilmiş biriyim ben. Aranızdan hanginiz aynı anda hem gülebilir, hem yükseltilmiş olabilir? En yüksek dağa çıkan, tüm matem oyunlarına, tüm matem ciddiyetlerine güler. Cesur, tasasız, alaycı ve şiddet uygular -işte böyle istiyor bizleri bilgelik: O bir kadındır ve daima savaşçıyı sever ancak. - Friedrich Nietzsche