Karakter - Ansiklopedik bilgi
Karakter

1. (isim) Ayırt edici nitelik
2. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye
3. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi
4. Basımda harf türü
5. (edebiyat) Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse
6. (felsefe) Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü
Karakter - Ayet mealleri
Hucurat (Odalar) Suresi 13. ayet:
Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır.

Kalem Suresi 4. ayet:
Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin.
Karakter - Kitap Tanıtım
Çocukta Öz Güven Gelişimi ve Karakter Eğitimi

Adem Durmuş
NESİL YAYINLARI

Anne baba olmak ve çocuk yetiştirmek bir sanattır. En değerli varlığımız olan çocuklarımız için, çocuk yetiştirme sanatını öğrenmek zorundayız. 
Bu sanatın icrası için ilhama ve beceriye ihtiyaç vardır. İlham, çocuğunuza duyduğunuz sevgi; beceri de çocuk yetiştirme konusundaki bilgilerinizdir. 
Hayatı başarılarla dolu çocuklar yetiştirmek istiyorsanız öncelikle başarılı ebeveyn olmayı deneyin. Bu eser sizlere anne ve babanın taşıması gereken nitelikleri sunmaktadır.
Karakter - Muhtelif yazılar
Tahta Perdedeki Çivi 

Kötü karakterli bir genç varmış. Bir gün babası ona çivilerle dolu bir torba vermiş. 
-Arkadaşların ile tartışıp kavga ettiğin zaman, her seferinde bu tahta perdeye bir çivi çak demiş.
Genç, birinci (ilk) günde tahta perdeye 37 çivi çakmış.
Sonraki haftalarda kendi kendini kontrol etmeye çalışmış ve geçen her günde daha az çivi çakmış. 
Nihayet bir gün gelmiş ki hiç çivi çakmamış. 
Babasına gidip söylemiş. Babası onu yeniden tahta perdenin önüne götürmüş. Gence: 
-Bugünden başlayarak tartışmayıp kavga etmediğin her gün için tahta perdelerden bir çivi çıkart (sök) demiş.
Günler geçmiş. Bir gün gelmiş ki bütün çiviler çıkarılmış. 
Babası ona :
-Aferin iyi davrandın ama bu tahta perdeye dikkatli bak. Artık çok delik var. Artık geçmişteki gibi güzel olmayacak demiş.
Arkadaşlarla tartışıp kavga edildiği zaman kötü kelimeler söylenilir.
Her kötü kelime bir yara (delik) bırakır. Arkadaşına bin defa kendisini affettiğini söyleyebilirsin ama bu delik aynen kalacak (kapanmayacak). Bir arkadaş ender bir mücevher gibidir. Seni güldürür yüreklendirir sen ihtiyaç duyduğunda yardımcı olur seni dinler sana yüreğini açar demiş. 
Karakter - Özlü sözler
 • Bir insanın asıl karakteri eğlence tarzının içinde saklıdır. - Reynolds
 • Bizi yokedecekler şunlardır: ilkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı. - Mohandas Karamçand Gandi
 • Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Dostun üzüntüsüne acı duyabilirsin. Bu kolaydır; ama dostun başarısına sempati duyabilmek, sağlam bir karakter gerektirir. - Oscar Wilde
 • Düşünce ekersin davranış biçersin. / Davranış ekersin alışkanlık biçersin. / Alışkanlık ekersin karakter biçersin. / Karakter ekersin kaderini biçersin. / Ey insan oğlu bilmez misin ne ekersen onu biçersin.
 • Eğer kalabalıklarda konuşup onurunu koruyabilirsen, ya da krallarla gezip karakterini kaybetmezsen; eğer ne düşmanların ne de sevgili dostların seni incitmezse; eğer aşırıya kaçmadan tüm insanları sevebilirsen; sen bir insansın.
 • Eğer tamahkar ve doymaz bir karaktere sahipse hür sayılan biri dahi köledir. Asıl hür, köle bile olsa gözü tok ve kanaatkar olan kimsedir. - Bünan Bin Muhammed
 • En kötü karakter bile karaktersizlikten iyidir.
 • Güçlüğe hemen hemen her insan dayanabilir, fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız, ona yetki verin. - Lincoln 
 • İnsanların mutlulukları yada mutsuzlukları, talihin olduğu kadar kendi karakterlerinin de eseridir. - La Rochefoucauld
 • İnanç ve karakter ekmek gibidir. Üzerine basılmaz.
 • İnsanın karakteri, en çok nelere güldüğünden belli olur. - Goethe
 • İnsanın kendi karakterini en açık biçimde ele verdiği zaman, başkalarını tarif ettiği zamandır. - Jean Paul Richter
 • İnsanın sevdası karakterinin yansımasıdır.
 • İnsanlar arasında iyilikten başka hiçbir üstünlük kabul etmem. Karakterin olmadığı yerde, ne büyük sanatçı, ne de büyük mücadele adamı vardır. Orada var olan, zamanın yok ettiği, içleri boş yaratıklardır. Bütün mesele, büyük görünmek değil, gerçekten büyük olmaktır.  
 • Kabiliyetsiz olmak bir kusur değildir. Ama karaktersiz olmak çok büyük bir kusurdur.
 • Karakter ağaç ise, şan ve şeref o ağacın gölgesi gibidir; biz hep gölgeyi düşünürüz oysa gerçek olan ağacın kendisidir.
 • Karakter kaderdir. - Herakleitos
 • Karakterimle tavrımı karıştırma. Karakterim benim kim olduğum, tavrımsa senin kim olduğuna bağlı.
 • Yaşam bir alfabeye benzer. Bu alfabede ister ünlü ol, ister ünsüz; yeter ki karaktersiz olma. - Cemal Safi
 • ‎Yetenek yalnızlıkta oluşur, karakter ise dünyanın koşuşturmacasında. - Johann Wolfgang von Goethe
Karakter - Risale-i Nur Külliyatı
Meal-i Şerîfi: "Bizim uğrumuzda mücahede edenlere mutlaka yollarımızı gösteririz. Ve hiç şüphe yok ki, Allah muhsinlerle-Allah´ı görür gibi ibadet eden mücahidlerle-beraberdir. "
Demek ki, îman ve Kur´ân uğrunda, candan ve cihandan en mücahidlere, büyük Allah, hakîkat ve hidayet yollarını göstereceğini vaad buyuruyor. Haşa; Cenab-ı Hak vaadinde hulf etmez; yeter ki, bu azîm va´d-i İlahîyi îcap ettirecek şartlar tahakkuk etsin.
Bu ayet-i kerîme, Üstadın karakter ve şahsiyetini tahlil husûsunda bize nurdan bir rehber oluyor ve o nûrun billûr ışığı altında artık en ince çizgileri ve en hassas noktaları görüp sezebiliyoruz. Zîra, madem ki bir insan Cenab-ı Hakkın hıfz ve himayesinde bulunmak nîmetine mazhar olmuştur; artık onu için korku, endişe, üzüntü, yılma, usanma, vesaire gibi şeyler bahis mevzuu olamaz.

Asa-yı Musa | Medine-i Münevverede bulunan mühim bir alimin

İslâmın ve ilmin izzet ü vakarını şerefle muhâfaza etmesini bilen ve aslâ dünya zevkleri için mihnet kabul etmeyen bu şahsın, siyasî hiçbir parti ve teşekkülle de katiyen alâkası yoktur. 
Türkiye´de îman ve karakter sahibi her fikir adamına yapıldığı gibi, bu kimsenin muhtelif defalar evi aranmış, mahkemelere verilmiş, bütün eserleri, mektupları en ufak teferruâtına varıncaya kadar müsâdere edilerek suçsuz yere hapishânelerde süründürülmüştür. 

Tarihçe-i Hayat | Sekizinci Kısım : Isparta Hayatı