Duymak - İşitmek - Ansiklopedik bilgi
Duymak - İşitmek

Duymak
1.Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
2. İşitmek, ses almak
3. Dokunma, koklama vb. duyularla algılamak, hissetmek
4. Nesnelere dokunmakla onların sıcaklık, soğukluk, sertlik, ağırlık, hareket vb. fizik durumlarından bilgi edinmek, hissetmek
5. Sezmek, fark etmek, hissetmek

İşitmek
1. Kulakla algılamak, duymak
2. Haber almak

Duymak - İşitmek - Ayet mealleri
Nisa (Kadınlar) Suresi 65. ayet:
Hayır öyle değil; Rabbine andolsun, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme, içlerinde hiç bir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, iman etmiş olmazlar.

Rum (Romalılar) Suresi 32. ayet:
(O müşrikler ki,) Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır.

Mearic (Yükseliş Yolları) Suresi 27. ayet:
Rablerinin azabına karşı (daimi) bir korku duymaktadırlar.

Kehf (Mağara) Suresi 26. ayet:
De ki: "Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı O nundur. O, ne güzel görmekte ve ne güzel işitmektedir. O nun dışında onların bir velisi yoktur. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz."

Şuara (Şairler) Suresi 15. ayet:
(Allah:) "Hayır," dedi. "İkiniz de ayetlerimle gidin, şüphesiz sizinle birlikteyiz (ve) işitmekteyiz."

Şuara (Şairler) Suresi 212. ayet:
Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır.
Duymak - İşitmek - Kitap Tanıtım
Duy Beni Sevgili Eşim

Gülay Atasoy
NESİL YAYINLARI

“Sayın Gülay Atasoy`un evlilik üzerine yazdığı bu kitap, önemli bir ihtiyacı karşılıyor. 
Modernizmin getirdiği sorunlar aileyi kurban etti. Diğer taraftan geleneklerimizin sunduğu çözümler, yeni sorunlara cevap vermiyor. Yazarımız kültürümüzden aldığı motiflerle pratik çözümler sunuyor. 
Gelin, kayınvalide ilişkileri, elti ve görümce davranışları, ikinci evlilikler gibi konularda ustaca kalem oynatan yazarımızı kutlarım.”
Prof. Dr. Nevzat Tahran

“Gülay Atasoy Hanım efendi ailelerin problemlerini biliyor ve bu harika eseriyle, evlilere de yeni evleneceklere de pratik öneri ve çözümler sunuyor. 
Dili akıcı, okunması roman tadında olan bu etkileyici kitabı hararetle tavsiye ediyorum. İnanın çok yararlanacaksınız.“

Doç. Dr. Sefa Saygılı

“Evlilik hem çok güzel hem de çok zor bir yaşam seçimidir. Evlenince iki insan arasındaki hikâye yeniden başlar. Çiftler genelde bunun farkında değildir. İşte bu kitap, yeniden başlayan bu hikâyeyi anlamlı hale getirecek ipuçları sunuyor. Hem gerçekçi davranıp evliliğin zorluklarına dikkat çekiyor hem de çift olmanın güzel yanlarını sunuyor.”
Dr. Mustafa Ulusoy
Duymak - İşitmek - Muhtelif yazılar
Unutmayın ki ; 
Sizin düşündüğünüz ile, karşınızdakinin duymak istediği, 
Sizin söylemek istediğiniz ile karşınızdakinin duymak istediği ve duyduğu
Sizin söylediğinizi sandığınız ile, karşınızdakinin anladığını sandığı ve anladığı arasında FARKLAR vardır. 
Yine unutmayın ki; 
Söyledim demeniz, duymuş olduğu anlamına gelmez, 
Duymuş olması, doğru anladığı anlamına gelmez, 
Hak vermiş olması, inanması anlamına gelmez, 
İnanmış olması, uygulayacak anlamına gelmez, 
Uygulamış olması, sürdüreceği anlamına gelmez. 
Duymak - İşitmek - Muhtelif yazılar
Aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir

Adamın biri artık karısının eskisi kadar iyi duymadığından yakınıyormuş ve karısının işitme cihazına ihtiyaç duyduğunu düşünüyormuş. Ona nasıl yaklaşması gerektiğinden emin değilmiş. Bu durumu konuşmak için aile doktorunu aramış: doktor adamın karısının ne kadar duyduğunu anlayabilmesi için basit bir yöntem önermiş. 
"Yapacağın şey şu, karından 40 adım ileride dur, normal bir konuşma tonuyla bir şeyler söyle; eğer duymazsa 30 adım ilerisinde aynı şeyi tekrarla, sonra 20 adım; cevap alana kadar aynı şeyi tekrarla" 
O akşam karısı mutfakta akşam yemeğini hazırlarken adam işlemi uygulamaya koymuş. 40 adım uzaklıktan karısına normal bir konuşma tonuyla seslenmiş ;
Hayatım bu akşam yemekte ne var?
Cevap yok
Mutfağa biraz yaklaşmış. Mesafeyi 30 adıma indirmiş ve soruyu tekrarlamış; 
Hayatım bu akşam yemekte ne var?
Hala cevap yok 
Adam mutfağın kapısına gelmiş artık mesafe iyice azalmış ve soruyu tekrarlamış; 
Hayatım bu akşam yemekte ne var?
Gene cevap alamamış
Bu sefer karısına iyice yaklaşmış ve aynı soruyu tekrar sormuş;
"Hayatım bu akşam yemekte ne var? "
"Hayatım beşinci kez söylüyorum, Tavuk"
Hikayenin ana fikri: 
Belki de genelde düşündüğümüz gibi problem daima karşımızdaki kişilerde olmayabilir. 
Problemlerin sebebini biraz da kendimizde aramalıyız.

Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. - Hz. Mevlana
Duymak - İşitmek - Risale-i Nur Külliyatı
Hem Üstadımızın yirmi yedi senelik hayatı ve 130 parça kitabı ve mektupları, üç mahkeme ve hükûmet memurları tarafından tam tetkik edildiği ve aleyhinde çalışan zâlim, mürted ve münafıklara karşı mecbur olduğu, hattâ idamı için gizli emir verildiği halde, dini siyasete âlet ettiğine dair en ufak bir emare bulamamaları, dini siyasete âlet etmediğini kat´î ispat ediyor. Hayatını yakından tanıyan biz Nur şakirtleri ise, bu fevkalâde hâle karşı hayranlık duymakta ve Risale-i Nur dairesindeki hakikî ihlâsa bir delil saymaktayız. 

Emirdağ Lâhikası | Birinci Ağır Ceza Mahkemesine

Artık hayatının son safhasına geldiğini söylemekte, dâimâ içinde yaşadığı ayı çıkarabileceğinden şüphe eder bir vaziyette ecelini beklemektedir. Nurların neşriyatından memnun ve müteşekkirdir. Millet ve devletçe İslâmiyet ve saadet yolunda atılan her adımı takdir ve tasviple karşılamakta; hak yolunda yürüyen, İslâmî şeâiri ihyâ edenlere duâ etmektedir. Aynı zamanda, âlem-i İslâmın maddeten ve mânen selâmet ve saadetini dilemekle ve bu yolda girişilen dahil ve hariçteki gayretlerden hadsiz derecede sevinç ve memnuniyet duymaktadır. 
Risâle-i Nur´u Kur´ân-ı Hakîm´in bu zamana mahsus bir mu´cizesi bilmekte, bu vatanı komünizm tehlikesinden Risâle-i Nur´daki hakîkat-i Kur´âniye muhâfaza ettiğini beyân etmekte ve âlem-i İslâmla hakîki kardeşliğe ve uhuvvete ve ittifâka medâr olacağını, dünyevî ve uhrevî saadetimizin bu hakîkate yapışmamızda bulunduğunu duyurmaktadır. 

Tarihçe-i Hayat | Sekizinci Kısım : Isparta Hayatı