Reyhan - Ansiklopedik bilgi
Reyhan

Reyhan,(isim, bitki bilimi) Fesleğen

Fesleğen, (isim, bitki bilimi) Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum)

Reyhan - Ayet mealleri
Rahman (Merhametli) Suresi 12. ayet:
Yapraklı daneler ve hoş kokulu reyhan vardır
Reyhan - Kitap Tanıtım
Reyhan 

Zeynep Kayadelen
KAYNAK KİTAPLIĞI

Romanda olaylar, Reyhan´ın hayatı etrafında şekilleniyor. Kitapta liseyi yatılı olarak okumuş ve üniversiteye gelmiş olan Reyhan’ın bir yıl içinde yaşadıkları anlatılıyor. İç dünyası, gel gitleri hayalleri arayışları… Sıra dışı bir karakter olan Reyhan’ın çevresine ve olaylara bakışı arkadaş çevresinden çok farklı ve bu farklılık onu bir arayışa zorluyor. 
Hayatına bir anlam, bir derinlik kazandırmak isteyen kahramanımız Serpil ile tanıştıktan sonra kendisini yeni bir hayatın eşiğinde buluyor.
Reyhan - Risale-i Nur Külliyatı
Eğer dese: "Kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selb etmiştir. İnbisat ve cevelâna müştak olan kalp ve ruh için, kadere İmân bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu?"
Elcevap: Kat´â ve aslâ! Sıkıntı vermediği gibi, nihayetsiz bir hiffet, bir rahatlık ve ruh ve reyhânı veren ve emn ü emânı temin eden bir sürur, bir nur veriyor. Çünkü, insan kadere İmân etmezse, küçük bir dairede cüzî bir serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde, dünya kadar ağır bir yükü, bîçare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur. Çünkü, insan bütün kâinatla alâkadardır, nihayetsiz makâsıd ve metâlibi var; kudreti, irâdesi, hürriyeti milyondan birisine kâfi gelmediği için, çektiği mânevî sıkıntı ağırlığı, ne kadar müthiş ve muvahhiş olduğu anlaşılır. İşte kadere imân, bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar, kemâl-i rahat ile, ruh ve kalbin kemâl-i hürriyetiyle kemâlâtında serbest cevelânına meydan veriyor. Yalnız nefs-i emmârenin cüzî hürriyetini selb eder ve firavuniyetini ve rubûbiyetini ve keyfemâyeşâ hareketini kırar.

Sözler | Yirmi Altıncı Söz 

Risale-i Nur hastalara şifahane-i hikmet ve ma-i zemzem, sağlara maişet-i hakikat ve rih-ı reyhan ve misk-i anberdir. 

Emirdağ Lâhikası | Yirmi Yedinci Mektubun Lahikasının Zeyli 

Bu cümle ile rüyete, yani göze ait büyük bir nimet-i basariyenin küfürle kaybolduğuna işaret edilmiştir. Zira, gözün nuru, nur-u imanla ışıklanırsa ve kavileşirse, bütün kainat gül ve reyhanlarla müzeyyen bir cennet şeklinde görünür. Gözün gözbebeği de, balarısı gibi, bütün kainat safhalarında menkuş gül ve çiçek gibi delillerinden, bürhanlarından alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi usare ve şıralarından vicdanda o tatlı imanlı balları yapar. Eğer o göz küfür zulmetiyle kör olursa, dünya, genişliğiyle beraber bir hapishane şekline girer. Bütün hakaik-i kevniye, nazarından gizlenir. Kainat ondan tevahhuş eder. Kalbi ahzan ve ekdar ile dolar.

İşaratül-İcaz | Hurûf-u Mukattat
Reyhan - Şiir türü
Dağlar kızı Reyhan

Dağlar kızı Reyhan Reyhan 
Analar guzusu Reyhan Reyhan 

Oldum sene heyran heyran heyran 
Alem sene heyran heyran heyran 

Ne gözelsen ay gız 
Bir danesen ay gız 
Dürdanesen ay gız 
Bir danesen ay gız 

Maral kimi özün Reyhan Reyhan 
Baldan şirin sözün Reyhan Reyhan 
Oldum sene heyran heyran heyran 
Alem sene heyran heyran heyran 

Ne gözelsen ay gız 
Bir danesen ay gız 
Dürdanesen ay gız 
Bir danesen ay gız 

Gözeller gözeli Reyhan Reyhan 
Sevdanın ezeli Reyhan Reyhan 

Oldum sene heyran heyran heyran 
Alem sene heyran heyran heyran 

Ne gözelsen ay gız 
Bir danesen ay gız 
Dürdanesen ay gız 
Bir danesen ay gız

(Azerbaycan Yöresi Türküsü)