Hurma - Ansiklopedik bilgi
Hurma

1. (isim) Hurma ağacı
2. Bu ağacın tatlı meyvesi

Hurma - Ayet mealleri
Nisa (Kadınlar) Suresi 49. ayet:
Kendilerini (övgüyle) temize çıkaranları görmedin mi? Hayır;  Allah, dilediğini temizleyip yüceltir. Onlar, "bir hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar" bile haksızlığa uğratılmazlar.

Nahl (Arı) Suresi 11. ayet:
Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır.

Meryem Suresi 25. ayet: 
Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş-taze hurma dökülüversin."

YaSin Suresi 39. ayet:
Ay a gelince, biz onun için de birtakım uğrak yerleri takdir ettik; sonunda o, eski bir hurma dalı gibi döndü (döner).
Hurma - Kitap Tanıtım
Çölden Gelen Şifa Hurma

Prof. Dr. Mehmet Altan
ALTIN BURÇ YAYINLARI

Meyveler bize sunulan mucizevi gıdalardır.İnsan sağlığı için gerekli olan; yağ, protein ve vitamini içeriğinde barındıran ve mineraller açısından oldukça zengin olan hurma; hem gıda hem de şifa olan ilginç bir meyvedir.
Son zamanlarda bilimadamları tarafından teferruatlı incelenen ve bilimsel araştırmalara konu olan hurmanın, besin değeri anlatılmayacak kadar çok ve araştırmacıları meşgul edecek kadar derindir. Kanserden kansızlığa,mide ve bağırsak rahatsızlıklarından beyin ve beden zafiyetine kadar birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan hurma, insanoğlu için Allah’ın özel bir lütfu ve ikramıdır. 8 bin yıldır, özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde tüketilen “Peygamber çikolatası” ya da “Medine baklavası”da denilen hurmanın fayda ve yararlarının anlatıldığı çalışma; kavurucu çöllerden gelen bu şifa kaynağının, bilmediğimiz pekçok ilginç yönüne dikkat çekiyor.
"Çölden Gelen Şifa Hurma" kitabında; Saadet Asrı’nın ana yiyeceği, insana en çok benzeyen meyve ve tıp ilminin işaret ettiği bu harika besin hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bulabileceksiniz. 
Hurma - Risale-i Nur Külliyatı
Sakın deme, "Benim namazım nerede, şu hakikat-i namaz nerede!" Zîrâ bir hurma çekirdeği, bir hurma ağacı gibi, kendi ağacını tavsif eder. Fark yalnız icmâl ve tafsil ile olduğu gibi, senin ve benim gibi bir âmînin -velev hissetmezse- namazı, büyük bir velînin namazı gibi, şu nurdan bir hissesi var, şu hakikatten bir sırrı vardır - velev şuurun taallûk etmezse. Fakat, derecâta göre inkişaf ve tenevvürü ayrı ayrıdır. Nasıl bir hurma çekirdeğinden tâ mükemmel bir hurma ağacına kadar ne kadar merâtib bulunur; öyle de, namazın derecâtında da, daha fazla merâtib bulunabilir. Fakat bütün o merâtibde, o hakikat-i nurâniyenin esâsı bulunur.

Sözler | Yirmi Birinci Söz

Suâl: İnsanlardan büyük bir kısmın şekaveti meydanda iken, yalnız küçük bir kısmın saadeti nasıl nev´in saadetine sebep olur ki, "Periat rahmettir" diyorsunuz. Halbuki nev´in saadeti, ya bütün efradın veya kısm-ı ekserisinin saadetiyle olabilir?
Cevap: Altına yüz yumurta bırakılan tavuk, o yumurtadan yirmisini civciv çıkarıp seksenini ifsad etse, bu tavuk, yumurta nev´ine hizmet etmiş olur. Çünkü bir civciv, bin yumurtanın annesi olabilir. Veya yüz tane çekirdek toprağa ekilse ve suyla sulanıp bilahare yirmisi neşvünema bulup hurma ağacı olsa ve sekseni çürüyüp mahvolsa, yirmi çekirdeğin sümbüllenip ağaç olmasına sebep olan su, elbette çekirdek nev´ine hizmet etmiş olur. Veyahut bir maden ateşte eritilse, beşte biri altın, mütebakisi toprak çıksa; elbette ateş, o madenin kemaline, saadetine sebep olur. Binaenaleyh, teklif de insanların beşte birini kurtarsa, o beşte birin saadet-i nev´iyeye sebep ve amil olduğuna kat´iyetle hükmedilebilir.

İşaratül-İcaz | Kur´ân´ın İfâdesindeki δcâza Dâir