İhtiyaç - Ansiklopedik bilgi
İhtiyaç

1. (isim) Gereksinim
2. Güçlü istek
3. Yoksulluk, yokluk
İhtiyaç - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 263. ayet:
Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır.

Bakara (Sığır) Suresi 267. ayet:
Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi  olanından ve sizin için  yerden bitirdiklerimizden infak edin. Kendinizin göz yummadan alamayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki, şüphesiz Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye layık olandır.

Nisa (Kadınlar) Suresi 131. ayet:
Göklerde ve yerde ne varsa Allah´ındır. Andolsun, biz sizden önce kitap verilenlere ve sizlere: "Allah´tan korkup-sakının" diye tavsiye ettik. Eğer inkâra saparsanız, şüphesiz, göklerde ve yerde ne varsa Allah´ındır. Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, hamd´e layık olandır.

Maide (Ziyafet) Suresi 3. ayet:
Ölü eti, kan, domuz eti, Allah´tan başkası adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yüksek bir yerden düşmüş, boynuzlanmış yırtıcı hayvan tarafından yenmiş, -(henüz canlıyken yetişip) kestikleriniz hariç,- dikili taşlar üzerine boğazlanan (hayvanlar) ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar fısktır (günahla yoldan sapmadır.) Bugün inkâra sapanlar, sizin dininizden (dininizi yıkmaktan) umut kesmişlerdir. Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam´ı seçip-beğendim. Kim "şiddetli bir açlıkta kaçınılmaz bir ihtiyaçla  karşı karşıya kalırsa" -günaha eğilim göstermeksizin- (bu haram saydıklarımızdan yetecek kadar yiyebilir.) Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

Enam (Davar) Suresi 119. ayet:
Ne oluyor ki size, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmanız dışında, O, size haram kıldıklarını ayrı ayrı açıklamışken, üzerinde Allah´ın ismi anılan şeyleri yemiyorsunuz? Gerçekten çoğu, bir ilim olmaksınız kendi heva (istek ve tutku)larıyla (kimilerini) saptırıyorlar. Şüphesiz, senin Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir.

Enam (Davar) Suresi 133. ayet:
Rabbin, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan rahmet sahibidir. Dilerse sizi giderir ve dilerse, sizi bir başka kavmin soyundan (inşa edip) var ettiği gibi yerinize bir başkasını getirir.

Enam (Davar) Suresi 145. ayet:
De ki: "Bana vahyolunanlar içinde, yiyen bir kimsenin yiyeceği (şeyler) için, ölü eti, dökülen kan, domuz eti -ki bu gerçekten murdardır- ya da Allah´tan başkası adına kesilmiş bir fısk dışında, haram kılınmış bir şey bulmuyorum. Kim kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa, -saldırmamak ve haddi aşmamak şartıyla- (bu sayılanlardan ölmeyecek kadar yiyebilir). Şüphesiz senin Rabbin bağışlayandır, esirgeyendir.

Tevbe (Tövbe) Suresi 28. ayet:
Ey iman edenler, müşrikler ancak bir pisliktirler; öyleyse bu yıllarından sonra artık Mescid-i Haram´a yaklaşmasınlar. Eğer ihtiyaç içinde kalmaktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi fazlından zengin kılar. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yunus Suresi 68. ayet:
"Allah çocuk edindi" dediler. O, (bundan) yücedir; O, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O´nundur. Kendinizde buna ilişkin bir delil de yoktur. Allah´a karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?

Hac Suresi 64. ayet:
Göklerde ve yerde her ne varsa O´nundur. Şüphesiz Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan (Gani)dır, övülmeye layık olandır.

Nur (Işık) Suresi 31. ayet:
Mü´min kadınlara da söyle: "Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden görüneni hariç. Baş örtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde) koysunlar. Süslerini, kendi kocalarından ya da babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan (arzusuz veya iktidarsız) hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birlikte Allah´a tevbe edin ey mü´minler, umulur ki felah bulursunuz."

Neml (Karınca) Suresi 40. ayet:
Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki: "Ben, (gözünü açıp kapamadan) onu sana getirebilirim." Derken (Süleyman) onu kendi yanında durur vaziyette görünce dedi ki: "Bu Rabbimin fazlındandır, O´na şükredecek miyim, yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu için (bu olağanüstü olay gerçekleşti). Kim şükrederse, artık o kendisi için şükretmiştir, kim nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim Gani (hiç bir şeye ve kimseye ihtiyacı olmayan)dır, Kerim olandır. 

Neml (Karınca) Suresi 62. ayet:
Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ne az öğüt-alıp düşünüyorsunuz.

Zümer (Yığınlar) Suresi 7. ayet:
Eğer inkâr edecek olursanız, artık şüphesiz Allah size karşı hiç bir ihtiyacı olmayandır ve O, kulları için inkâra rıza göstermez. Ve eğer şükrederseniz, sizin (yararınız) için ondan razı olur. Hiç bir günahkar, bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz, böylece yaptıklarınızı size haber verecektir. Şüphesiz O, sinelerin özünde saklı olanı bilendir.

Vakıa (Olay) Suresi 73. ayet:
Biz onu hem bir öğüt ve hatırlatma (konusu), hem ihtiyacı olanlara bir meta kıldık.

Haşr (Toplanma) Suresi 9. ayet:
Kendilerinden önce o yurdu (Medine´yi) hazırlayıp imanı (gönüllerine) yerleştirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir açıklık (ihtiyaç) olsa bile (kardeşlerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin "cimri ve bencil tutkularından" korunmuşsa, işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır.
İhtiyaç - Bağlantılar
İnsanî ve Dinî Bir İhtiyaç : Sohbet

Din, Terör, Savaş Ve Global Etik İhtiyacı 

Modern Dünyada Muhammedi Ahlaka Duyulan İhtiyaç 

Bebeklerin İhtiyaç Dili

Spor Bir İhtiyaç mı?

İslam´ın Getirdiği Medeniyet Anlayışı ve Asrımızın Buna Duyduğu İhtiyaç
İhtiyaç - Hadisler
Enes (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
"Kim evinden çıkacağı zaman Allah’ın adıyla çıkıyor, Allah’a güveniyorum, günahlardan korunmaya güç yetirmek ve ibadette kuvvet bulmak ancak Allah’ın yardımıyladır derse kendisine; doğruya ulaştırıldın, bütün ihtiyaçların yerine getirildi ve her kötü şeyden korundun diye cevap verilir. Şeytan da kendisinden uzaklaşır." 
[Ebû Dâvûd, Edeb 103; tirmîzî, Deavât 34]

Rasûlüllah (sallallahu aleyhi vesellem)’in hizmetçisi ehli suffeden olan Ebû Firâs Rabîa ibn Ka’b el Eslemî (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: 
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in yanında geceliyor, abdest suyunu veriyor, diğer ihtiyaçlarını karşılıyordum. Buna karşılık bir keresinde bana: 
"Dile benden ne dilersen" buyurdu. Ben de: 
Cennette seninle beraber olmayı isterim dedim. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) de: 
"Başka birşey istemez misin?" buyurdu.
Ben de isteğim sadece budur dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem): 
"Öyleyse çok namaz kılıp secde ederek bu isteğinin yerine gelmesi için bana yardımcı ol" buyurdular. 
[Müslim, Salât 226]
İhtiyaç - Kitap Tanıtım
Sevgiye İhtiyacım Var

Mahmut Açıl 
TİMAŞ YAYINLARI 

Mutlu bir evlilik için, eşlerin birbirlerini tanımaları çok önemlidir. Mutlu evlilik sevgi, saygı ve güven temeli üzerine oturmalıdır. Mutluluk, mutlu etmeyi, öğrenmeyi gerektirir. Mutlu etmenin yapı taşı ise sevgidir. Eşlerin birbirlerinden beklentileri vardır. Bunların öyle büyük beklentiler olduğunu düşünmeyin. Eşinizin küçücük beklentilerini karşılamak sizlere ömür boyu sürecek bir mutluluk vaat eder. Bu kitapta bunlar anlatıldı. Okuyunca şaşıracaksınız. "Ne kadar da kolaymış mutlu olmak" diyeceksiniz.
İhtiyaç - Özlü sözler
 • 1961 yılında modern ve hürriyetperver bir yasa, bir anayasa, ihtiyaçtı ve otomobil ise lükstü; 1971 yılında, binek otomobil ihtiyaç yapıldı ve anayasa köhne sayıldı ve "lüks" ilan edildiğini hatırlıyoruz. - Yalçın Küçük
 • 3 çeşit dost vardır: 1. Su gibidir: Her zaman ihtiyacın olur. 2. İlaç gibidir: Sadece gerektiğinde ihtiyacın olur. 3. Mikrop gibidir: O gelip seni bulur.
 • Akıl mı, para mı? dedi. Ben para dedim. Ben olsaydım akılı seçerdim dedi. Haklısın dedim; herkes ihtiyaç duyduğu şeyi seçer. - Bob Dylan
 • Alışkanlıklar bırakılmazlarsa, zamanla ihtiyaç haline gelirler. - St. Agustine
 • Anne yaslanacağınız kişi değil, birine yaslanma ihtiyacınızı gereksiz kılan insandır. - Dorothy Fisher
 • Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır. Paraya ihtiyaç olunca başvurulmazsa, ömür boyu sürer. - Mark Twain
 • Arza hacet yok, halim sana ayandır. / Dile gerek yok, sessizliğim sana beyandır. / Söze lüzum yok, susuşum sana kelamdır. / Kelama ihtiyaç yok, aşk sana figandır.
 • Aslında farkındayım hayatımdaki sahte varlıkların, istesem bir anda temizlemesini de bilirim. Ama bunca sahteliğin benim samimiyetime ihtiyacı var. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Aşk birine ihtiyaç duymaktır. Aşk, seni bir şekilde tamamladığı için onun kötü huylarına katlanmaktır. - Sarah Dessen
 • Bazen hayal kırıklıkların hançer gibi saplanır yüreğine. Susarsın. Bazen her şey için artık çok geçtir. Susarsın. Bazen hiç kimseye hiçbir yere ait olmadığını anlarsın. Susarsın. Bazen de gerçekten konuşmaya gücün kalmaz, kelimelerin tükenir. Susarsın. İşte o zaman susmanın da konuşmak kadar ihtiyaç olduğunu anlarsın.
 • Bazen insan; ben iyiyim dediğinde gözlerinin içine bakıp iyi değilsin biliyorum diyecek birine çok ihtiyaç duyar. - Can Dündar
 • Bazen kanayan yaralar, yarayan kana ihtiyaç duyarlar.
 • Bir kişi Allah´tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa; Allah da onu başkasına muhtaç etmez. - Şems-i Tebrizi
 • Bir tane bile düşmana ihtiyaç duymayın bu devirde. Sırtınızdan vuracak onca dostlarınız varken.
 • Bizler doğanın bir üyesi olarak, onunla uyum içinde yaşayan gerçek insanlarız. Bize göre var olan her şey, bir başkasının ihtiyacını karşılamak için vardır. Beyaz adamsa, mutasyona uğramış tehlikeli bir varlık, kendisini doğadan daha üstün görüp ona hükmetmek istiyor. - Aborjinler (Avustralya yerlileri)
 • Bugünlerde her zamankinden daha fazla birbirimizle konuşmaya, birbirimizi dinlemeye ve dünyayı nasıl gördüğümüzü anlamaya ihtiyacımız var. Ve sinema bunları gerçekleştirmek için en iyi orta yol. - Martin Scorsese 
 • Bulunduğunuz yere ulaştıracak iyi bir yol buldunuz mu? Eğer buldunuzsa, bize bildirin de size katılmak isteyenleri yanınıza gönderelim. Livingstone´un bu isteğe cevabı şu oldu: — Eğer buraya iyi yol varsa gelmek isteyenleri ben istemiyorum. Benim, yol olmadığı halde buraya gelmek isteyenlere ihtiyacım var. Yolu olan yere herkes gider. Hüner, yolu olmayan yere varmayı başarmaktır.
 • Bürokrasi genişleyen bürokrasinin ihtiyaçlarını karşılamak için genişler. - Oscar Wilde
 • Büyük işler gibi, büyük düşüncelerin de davula ihtiyaçları yoktur. - Bailey
 • Çevre de artık para gibi, enformasyon gibi ulusal sınırlar tanımamaktadır. Çevreyle ilgili önemli ihtiyaçlar -sözgelimi atmosferin ve dünya ormanlarının korunması- ulusal düzeydeki eylemler ve ulusal yasalar ile korunamaz. - Peter F. Drucker
 • Çevremde her şeye evet diyen insanlar istemiyorum. Bana gerçekleri söyleyebilecek çalışma arkadaşlarıma ihtiyacım var. Bu tavırları işlerine mal olsa bile. - Bensiyon Pinto
 • Çevrenin korunabilmesi için ekolojiyle ilgili yasalara ihtiyaç vardır. - Peter F. Drucker
 • Çevrenize alıştığınızda ihtiyarlamışsınızdır çünkü artık düşünmeye ihtiyacınız kalmamıştır. - Paul Bourget
 • Çiçeğin suya ihtiyacı vardır ama çok sularsanız ölür gider.
 • Çocuk sevgisi insan için bir ihtiyaçtır.
 • Çocukların nasihatten çok iyi bir örneğe ihtiyaçları vardır. - Joseph Joubert
 • Çocukların sevgi görmeye ihtiyacı vardır. Özellikle de hak etmedikleri zaman. - Harold Hulbert
 • Çoğu zaman babama acıdığımı hissederdim, ona sevdiğimi söylemediğim için. Aslında kendime acıyordum. Benim söylemeye ihtiyacım, onun duymaya ihtiyacından daha fazlaydı. - Trevanian
 • Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: çalışkan olmak. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Derdin, ihtiyacın, çözülmesini beklediğin şey her ne ise Hakk´a havale et de başına ne gelirse Cenabı Allah´tan geldiğini bil.
 • Doğru bildiklerin için mücadele edebilecek kadar cesaret, topluma, ailene, İslam’a faydalı olabilecek kadar sağlık, ihtiyaçlarına yetebilecek, zekat verebilecek kadar para, başkalarının daima iyi yönlerini görebilecek göz, yastık kadar yumuşak ve rahat bir vicdan, gördüklerinin, duyduklarının düzelmesini bekleyebilecek kadar sabır varsa sen mutlusun.
 • Dolu dolu yaşa hayatı. Dilini keşkeler sarmasın. Hayatta öyle dostlar edin ki gündüz güneşe, gece Ay´a ihtiyacın olmasın.
 • Dost matematiksel olmalı; Sevinci çarpmalı. Üzüntüyü bölmeli. Geçmişi çıkarmalı. Yarını toplamalı. Kalbinin derinliklerindeki ihtiyacı hesaplamalı. Ve her zaman bütün parçalardan daha büyük olmalı. İşi bitince seni bir tarafa atmamalı.
 • Dost sanırız hepimiz ihtiyacımız olduğunda bizi terk edenleri, Allah´ım sen beni dostlarımdan koru, düşmanlarım zaten belli. -  Bob Marley
 • Duydum ki kapıma gelmiş, tokmak olmadığı için kapıya vurmadan geri dönmüşsün. Bilmez misin, kalp kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur; o ancak içeriden açılır. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura, irade gücüne, meydan okumaya, nefrete, nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar. - Adolf Hitler 
 • Eğer programlar olmasa kimin bir bilgisayara ihtiyacı olabilirdi ki?  - Jerry Pournelle
 • En az şeye ihtiyacı olan kişi, Allah´a en yakın olan kişidir.
 • En büyük ihtiyacımız hoşgörü, en büyük düşmanımız önyargıdır. - Cemil Meriç
 • En koyu yalnızlık bile bir tanığa ihtiyaç duyar. - Cemal Süreya
 • En zengin adam en çok şeyi olan değil, en az ihtiyacı olandır.
 • Fakirlik, hâline şükredip kimseye şikâyet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir. - İbrahim Havvas
 • Fikir sahibi olmaya mal sahibi olmaktan fazla ihtiyaç duyacağımız gün gerçek zenginliğin sırrını bulacağız. - Peyami Safa
 • Gerçeğin savunmaya ihtiyacı yoktur.
 • Gerek yokken yanındalar, ihtiyacın olduğunda uzakta. Unutma ki, kimi hayatına girdiğinde hayatını aydınlatır, kimisi çıktığında.
 • Görüp hissettiğiniz şeylerin ihtiyacını hissedersiniz.
 • Güçsüz halklar güçlü liderler çıkarır, güçlü halklarınsa lidere ihtiyacı yoktur. - Emiliano Zapata
 • Hakikatin kanıta ihtiyacı yoktur, o sadece öyledir. Ne kendisi ne de aksi ispat edilebilir. Parlaktır, ışık saçar o. Varlığı anında hissedilir; ama sadece onu hissedebilecek yüreğe sahip olanlar tarafından. - Osho
 • Hayatta önemli olan; "en çok şeye sahip olmak" değil, "en az şeye" ihtiyaç duymaktır. - Eflatun (Platon)
 • Her şeyin en fazlasına sahip olmaktansa, her şeyin en azına ihtiyacım olmasını tercih ederim.
 • Herkes güneşi görebilseydi, güneşin ışıklarına delalet eden yıldızlara ne ihtiyaç vardı?
 • Hiçbir şey aşırı ihtiyaç kadar güçlü olamaz. - Euripides 
 • İnanan kişinin bir açıklamaya ihtiyacı yoktur. - Euripides
 • İnsanı mutlu eden şey, ihtiyaçlarıyla sahip oldukları arasında bir denge bulunmasıdır. - Travenian
 • İnsanın yalnız ekmeğe değil, şerefe de ihtiyacı vardır.
 • İnsanlar daha çok kendilerinin ihtiyacı olan şeyleri başkalarına vermeye bayılırlar. Mesela "öğüt" gibi. - Oscar wilde
 • İnsanlar için en güzel hediye, hiçbir masrafa ihtiyaç göstermeyen tatlı bir gülümseyiştir.
 • İnsanlara ne kadar muhtaç olursam, onlardan kaçmak ihtiyacım da o kadar artıyordu. - Sabahattin Ali
 • İnsanların saadet kadar felakete de ihtiyacı vardır. - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
 • İnsanoğlu ancak bebekken bol bol güler. Yaşam merdivenini tırmandıkça bu içten gülme, yağı bitmiş kandil gibi söner. Bu da şu demektir: Neşelenmek için insanın masumiyete ve temiz kalpliliğe ihtiyacı vardır. Bu özellikleri olmayan kişiler dudaklarını büzer ve sanki bir kötülüğü gizlemek istermişçesine surat asar. - Honore de Balzac
 • İstediğim hiçbir şeyi elde edemedim. Ama ihtiyaç duyduğum her şeyi elde ettim.
 • İstendiği zaman vermek güzel bir davranış olabilir; fakat istenmeden, ihtiyacı hissederek vermek çok daha anlamlıdır.             
 • İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • İyimserler ve karamsarlar arasında tercih yapmamız gerekmez. Onlara ihtiyacımız var. Örneğin; iyimserler uçağı icat ettiler, karamsarlar paraşütü.
 • Kalbin inanmaya ihtiyacı vardır. - Simon Soloveychik,Parenting for Everyone (1989)
 • Kızmak, küsmek, susmak yakışsa da yârlığına, emin ol yokluğundan fazla ihtiyacım var varlığına. - Can Yücel
 • Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Kur´an, dozu her çağın ihtiyacına göre ayarlanmış, muhteşem bir ilaçtır.
 • Makineleşmeyle geliştirdiğimiz hızın içine sıkışıp kaldık. Bereket bizi terk etti. Bilgimiz bizi alaycı kıldı. Aklımız ise anlaşılmaz ve kaba. Çok düşünüp az hissettik. Teknolojiden çok insanlığa, zekâdan çok nezakete ihtiyacımız yok mu? - Charlie Chaplin
 • Mecazi aşk olmaz. Bu istektir, arzudur, nefsin ihtiyacıdır. Mecaz olan arzu, istek ve ihtiyaçlar, vuslatla ağırlığını kaybeder. İlahi aşk yakınlık ve vuslatla daha artar. Mecazi olanı aşk diye karıştırmamak lazım. Aşk efendiliktir, mecnunluk değil. - Galip Hasan Kuşçuoğlu
 • Milletimizin içinde hakiki, ciddi alimler vardır. Milletimiz bu gibi alimleriyle iftihar eder. Bu gibi alimlere gidin, bu efendi bize böyle diyor, siz ne diyorsunuz deyin. Fakat umumiyetle buna da ihtiyaç yoktur. Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Eğer bizim dinimiz akla mantığa uygun bir din olmasaydı mükemmel olamazdı, dinlerin sonuncusu olmazdı.
 • Mutlu olmak için tüm ihtiyacımız heveslenecek bir şey bulmakken, rahat ve lüks, hayatın baş gereksinimlerindenmiş gibi davranıyoruz. - Albert Einstein 
 • Ne zaman paspal giyinip çıksan dışarı, herkes bayramlıklarını giymiş gibidir.  Ne zaman yalnız kalmak istesen, herkes başına dikilir. Ne zaman birini aramaya ihtiyacın olsa, o an şarjın tükenir.  Ve ne zaman birini sevmeye başlarsın, o zaman o gitmeye karar verir.
 • Nihayetinde insan kendini öldürmektense, yaşamak için daha çok cesarete ihtiyaç duyar. - Albert Camus
 • Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez.  Victor Hugo
 • Öğüt verecek insana değil, örnek olacak insana ihtiyaç var. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Önemli olan hayatta en çok şeye sahip olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır. - Eflatun (Platon)
 • Paraya ihtiyacınız yokmuş gibi çalışın. Hiç incinmemişsiniz gibi sevin. Kimse izlemiyormuş gibi dans edin.
 • Sabırsızsın. Oysa bütün mahlûkat sabrın ipliğiyle bağlıdır birbirine. Dünya sabırla döner. Çünkü güneşin de, ayın da zamana ihtiyacı vardır. Sabırlı ol. Büyük sırlara ermek için sabır denizinde yüzmeyi öğrenmen lazım. Çünkü sırlar, sabır denizinin dibinde saklıdır. Uyum güzelliktir. Uyum, suyun özelliğidir. Su, sabrın simgesi, istiridyenin yurdudur. Su olmasaydı, inci de olmazdı. Sabırlı ol ki istiridye gibi inciler yapasın.
 • Sana ihtiyacım var dediğiniz kişi; "niçin" diyorsa gelmez "ne zaman" diyorsa gönülsüz gelir, "neredesin!" diyorsa mutlaka gelir. - M. Longston
 • Serüvene koşmak için, trenler bekliyorsan, güneşi yakalayıp gözlerine yerleştirmek için, beyaz yelkenlerin gelip seni almalarını bekliyorsan, ve yarına inanmak için günbatımına, iyi kalpli görünmek için zayıflığa, güçlü görünmek için öfkeye ihtiyacın varsa; demek ki, hiçbir şey anlamadın. - Jacques Brel
 • Sevmeyi değil, yalnızlığı öğren. Çünkü en çok ona ihtiyacın olacak. - Charles Bukowski
 • Sıcak bir ele ihtiyacın olduğunda diğer elini tut. Kimseden fayda yok bu devirde. - Can Dündar
 • Sözler hakikat değildir ağızdan çıkan seslerdir. Hakikati öğrenmek için söze değil, yaşamaya ihtiyaç vardır. - Şems-i Tebrizi
 • Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten çekinmeleridir. - Monradgea D´ohsson
 • Tüm istekler ihtiyaçtan, dolayısıyla yoksunluktan, dolayısıyla ıstıraptan doğar. - Arthur Schopenhauer
 • Üç çeşit dost vardır: 1. Su gibidir: Her zaman ihtiyacın olur. 2. İlaç gibidir: Sadece gerektiğinde ihtiyacın olur. 3- Mikrop gibidir: O gelip seni bulur.
 • Ümit, benim ruhumun vazgeçilmez ihtiyaçlarındandır. - Ziya Gökalp
 • Üstü başı temiz fakat ahlakı kirli olan kişinin cehennem kapısını açmak için anahtara ihtiyacı yoktur. - Sadi
 • Vergi teşviği ihtiyacı olana değil, aksine ihtiyacı olmayana sağlanır. - Franklin D. Roosevelt - Vergi revizyonu konusunda ABD kongresine gönderdiği mesaj (19 Haziran 1935)
 • Yalnızlığın hiçbir şeye ihtiyacı yok. O her şeyi öğretir.
 • Yalnızlık iyidir fakat yalnızlığın iyi olduğunu söyleyecek bir kişiye ihtiyacımız vardır. - Honore de Balzac
 • Yalnızlıkla büyüyen bir adamdım. O olmadan suyu veya yemeği olmayan başka bir adam gibiydim. Yalnızlık olmadan geçen her gün beni zayıflattı. Yalnızlığımla gurur duymuyordum ama ona ihtiyaç duyuyordum. Odanın karanlığı bana güneş ışığı gibiydi. - Charles Bukowski
 • Zenginliğin en iyisi akıl zenginliğidir. En büyük fakirlik de ahmaklıktır. En büyük yalnızlık kendini beğenmektir. En büyük şeref güzel ahlaktır. Hz. Hasan, babacığım bu dört tanesi, bana diğer dördünü öğret dediğinde ise Hz. Ali şöyle buyurur: Ahmakla arkadaş olmaktan sakın. Sana faydalı olmak isterken zararı dokunur. Yalancı ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o sana uzağı yakın, yakını uzak gösterir. Cimri ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o kendisine en çok ihtiyaç duyduğun anda senden uzaklaşır. Fasıkla, kötü kimse ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o, çok değersiz bir şeye seni satar. - Hz. Ali (r.a.)
İhtiyaç - Risale-i Nur Külliyatı
Hattâ, hayal nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya gider; orada da hâcet vardır, belki, her ne ki elde yok, ihtiyaçta vardır. Elde olmayan, ihtiyaçta vardır; elde bulunmayan ise, hadsizdir.
Sözler | On Yedinci Söz

Meselâ, birtek âyet olup yüz on dört defa tekrar edilen Bismillâhirrahmânirrahîm cümlesi, Risale-i Nur´un On Dördüncü Lem´asında beyan edildiği gibi, Arşı ferşe bağlayan ve kâinatı ışıklandıran ve her dakika herkes ona muhtaç olan öyle bir hakikattir ki, milyonlar defa tekrar edilse yine ihtiyaç vardır. Değil yalnız ekmek gibi hergün, belki hava ve ziya gibi her dakika ona ihtiyaç ve iştiyak vardır.
Sözler | Yirmi Beşinci Söz