Metanet - Ansiklopedik bilgi
Metanet

1. (isim) Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
Metanet - Kitap Tanıtım
Merhamet ve Metanet

Ken Wilber 
İNSAN YAYINLARI 

Merhamet ve Metanet, kitapları ve görüşleriyle ekol haline gelmiş ünlü bir psikolog olan Ken Wilber ile eşi Treya Killam Wilber´in, Treya´nın hastalığı, ölüm olgusuyla karşılaşması ve sonunda ölümü ile biten beş yıllık serüvenlerinin etkileyici bir hikayesidir. Yazarın hastalıklara klasik ve yeni tıbbi çözümleri sorgulayan sunuşu, Treya´nın sağlığı ve maneviyatına dair içten ve samimi anlatışıyla birleşince, önümüze farklı bir portre çıkmaktadır.
Metanet - Özlü sözler
  • Acıya sabredersen adı metanet olur, insanlara sabredersen adı hoşgörü olur, dileğe sabredersen adı dua olur, duyguya sabredersen adı gözyaşı olur, özleme sabredersen adı hasret olur, sevgiye sabredersen bunun adı da aşk olur.
  • Açlığa sabredersin adı "oruç" olur. Acıya sabredersin adı "metanet" olur. İnsanlara sabredersin adı "hoşgörü" olur. Dileğe sabredersin adı "dua” olur. Duygulara sabredersin adı "gözyaşı" olur. Özleme sabredersin adı “hasret" olur. Sevgiye sabredersin adı "aşk" olur. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
  • Ey gönül! Bu dünya denilen metanet hiç kimseye yâr olmadı, sana da olması muhtemel değil. Sükûnete bürün, bürün ki yar-ı Baki´ye visal bulasın.
  • Her şeyin sırrı sabırdır. Acıya sabredersin adı metanet olur. Açlığa sabredersin adı oruç olur. İnsanlara sabredersin adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin adı dua olur. Duygulara sabredersin adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin adı hasret olur. Sevgiye sabredersin adı aşk olur.
  • Mevla´nın her şeydeki sırrı sabırdır. Acıya sabredersin adı metanet olur, açlığa sabredersin adı oruç olur, insanlara sabredersin adı hoşgörü olur, dileğe sabredersin adı dua olur, duygulara sabredersin adı gözyaşı olur, özleme sabredersin adı hasret olur, sevgiye sabredersin adı aşk olur.
Metanet - Risale-i Nur Külliyatı
Onuncu Esas: Hem o zâtın gidişatında görünüyor ki: Görüyor, öyle haber veriyor. Çünkü en tehlikeli vakitlerde, kemâl-i metanetle, tereddütsüz, telâşsız söylüyor. Bazı olur, tek başıyla dünyaya meydan okuyor.
Mektubat | On Dokuzuncu Mektup

Fakat, şimdiki umumun nazarında ve hal-i âlem ilcaatında en mühim mesele hayat ve şeriat göründüğünden, o zat şimdi olsa da, üç meseleyi birden umum rû-yi zeminde vaziyetlerini değiştirmek, nev-i beşerdeki câri olan âdetullaha muvafık gelmediğinden, herhalde en âzam meseleyi esas yapıp, öteki meseleleri esas yapmayacak; ta ki İmân hizmeti safvetini umumun nazarında bozmasın ve avamın çabuk iğfal olunabilen akıllarında, o hizmet başka maksatlara âlet olmadığı tahakkuk etsin. 
Hem, yirmi senedenberi tahribkârâne eşedd-i zulüm altında o derece ahlâk bozulmuş ve metanet ve sadakat kaybolmuş ki, ondan, belki de yirmiden birisine itimat edilmez. Bu acip hâlâta karşı çok fevkalade sebat ve metanet ve sadakat ve hamiyet-i İslamiye lazımdır; yoksa akim kalır, zarar verir. 
Kastamonu Lâhikası | Birden İhtar Edilen Bir Mesele