Zevk - Ansiklopedik bilgi
Zevk

1. isim Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
2. Güzeli çirkinden ayırt etme yetisi, beğeni
3. Tat, lezzet
4. Eğlence
Zevk - Ayet mealleri
Maide (Ziyafet) Suresi 30. ayet:
Sonunda nefsi ona kardeşini öldürmeyi (tahrik edip zevkli göstererek) kolaylaştırdı; böylece onu öldürdü, bu yüzden hüsrana uğrayanlardan oldu.

Tevbe (Tövbe) Suresi 69. ayet:
Sizden önceki (münafıklar ve kâfirler) gibi. Onlar sizden kuvvet bakımından daha güçlü, mal ve çocuklar bakımından daha çoktular. Onlar kendi paylarıyla yararlanmaya baktılar; siz de, sizden öncekilerin kendi paylarıyla yararlanmaya kalkışmaları gibi, kendi paylarınızla yararlanmaya baktınız ve siz de (dünyaya ve zevke) dalanlar gibi daldınız. İşte onların dünyada ahirette bütün yapıp-ettikleri (amelleri) boşa çıkmıştır ve işte onlar kayba uğrayanlardır.

Şuara (Şairler) Suresi 149. ayet:
"Dağlardan ustalıkla zevkli evler yontuyorsunuz."

Zümer (Yığınlar) Suresi 8. ayet:
İnsana bir zarar dokunduğu zaman, gönülden katıksızca yönelmiş olarak Rabbine dua eder. Sonra ona kendinden bir nimet verdiği zaman, daha önce O´na dua ettiğini unutur ve O´nun yolundan saptırmak amacıyla Allah´a eşler koşmaya başlar. De ki: "İnkârınla biraz (dünya zevklerinden) yararlan; çünkü sen, ateşin halkındansın."

Zuhruf (Gösteriş) Suresi 71. ayet:
"Onların etrafında altın tepsiler ve testilerle dolaşılır; orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet (zevk) aldığı her şey var. Ve siz orada süresiz kalacaksınız."

Ahkaf (Kum Tepeleri) Suresi 20. ayet:
İnkâr edenler ateşe sunulacakları gün, (onlara şöyle denir:) "Siz dünya hayatınızda bütün ´güzellikleriniz ve zevklerinizi tüketip-yok ettiniz, onlarla yaşayıp-zevk sürdünüz. İşte yeryüzünde haksız yere büyüklenmeniz (istikbarınız) ve fasıklıkta bulunmanızdan dolayı, bugün alçaltıcı bir azab ile cezalandırılacaksınız."
Zevk - Bağlantılar
Zevk, Ataş

İdealizmdeki Izdıraplı Zevk

Mükafat-Zevk Sisteminde Ruh Beden Münasebeti
Zevk - Hadisler
Ebu Zer (Allah Ondan razı olsun)´dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
"Şüphesiz ben sizin görmediklerinizi görüyor ve bilmediklerinizi biliyorum. Gökyüzü meleklerin çokluğundan dolayı çatırdayıp gıcırdadı bu gıcırdamasında da haklı idi. Çünkü orada meleklerin secde etmediği dört parmaklık bir yer bile yoktu. Vallahi eğer bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Döşekler üzerinde kadınlarınızdan zevk alamazdınız. 
Yüksek sesle Allah’a yalvararak yollara ve kırlara çıkardınız." 
[Tirmizi , Zühd 9]

Cabir (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
"Cennetlikler cennette yiyip, içerler, ama büyük ve küçük abdest bozmazlar ve sümkürmezler. Yedikleri geğirme ve misk gibi kokan ter yoluyla çıkar. Nefes alıp verdikleri gibi rahat bir şekilde; kendiliklerinden Cenab-ı Hakk’ı noksan sıfatlardan tenzih, kemal sıfatlarıyla tavsif etmekten zevk alırlar." 
[Müslim, Cennet, 18]
Zevk - Kitap Tanıtım
İşten ve Yaşamdan Zevk Almanın Yolları

Dale Carnegie 
EPSİLON YAYINLARI 

İşinizi ne kadar severseniz sevin, hiçbir şeyin yolunda gitmediği günler mutlaka olacaktır. Dale Carnegie´nin bu kitapta yer verdiği, geçerliliği zaman içinde kanıtlanmış öğütlerine kulak verirseniz; 

* Diğer insanların kendilerini önemli hissetmelerini sağlayabilir, üstelik bunu büyük bir içtenlikle yapabilirsiniz.
* Gereksiz gerginliklerden kaçınıp enerjinizi daha yararlı işler için harcayabilirsiniz.
* İnsanlara hemen "Evet!" dedirtebilirsiniz.
* Rutin işleri motive edici fırsatlar haline getirebilirsiniz.
* Düşman kazanmanın yollarını görüp bunlardan kaçınabilirsiniz. 
* Eleştiriler karşısında gülümseyebilir ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışabilirsiniz.
Zevk - Özlü sözler
 • Amacımız imkânsızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı da zarif ve zevkli yapmanın yollarını bulmaktır. - Dr. Feldenkrais
 • Aşık olan herkes sonunda zevke ulaştıktan sonra olağandışı bir düş kırıklığı yaşayacaktır; ve bu kadar büyük bir özlemle arzuladığı şeyin diğer cinsel tatminlerden daha fazla bir şeye neden olmadığını görüp şaşkına dönecek, böylece kendisini bu ilişkiden fazla yararlanmış olarak görmeyecektir. - Arthur Schopenhauer
 • Âşıklara çün derd ü belâ zevk ü safâdır, / ya zevk ü safâ derdine düşmek ne belâdır. - Bâki
 • Aşkın en kötü tarafı insanlara verdiği zevki eninde sonunda ödetmesidir. Şu veya bu şekilde, fakat daima ödersin. - Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Basit düşünceli adam, yakınındaki her şeyi suçlamaktan zevk alır. - La Rochefacuald
 • Başkaları yararına iyi bir şey yapmak görev değil, zevktir. Çünkü sizin sağlık ve mutluluğunuzu artırır. - Zoroaster
 • Başkalarını kötülemek için yapılan dedikodudan duyulan zevk, başkalarını düşürdüğümüz ölçüde kendimizi yükselttiğimizi sanmaktır.  - Rene Descartes
 • Benim gibi insanlar tarafından geride bırakılan fikirler, anıtlar hayattaki en büyük zevkimdir. Kitaplar olmasa uzun zaman önce umutsuzluğa gömülürdüm. - Arthur Schopenhauer
 • Bildiklerini anlat, ama akıl vermeye kalkma. Anlatılanları iyi dinle, ama hepsini doğru sanma. Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez. Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez. Herkesi kendine eşit gör, her kim olursa olsun bir insanı küçümsemek akılsızlık, çok büyük görmek de korkaklıktır. Cesaret akıldan gelirse cesarettir, bilgisizlikten gelirse cehalettir. Cahil cesareti kalbinin kenarında olmakmış. Yanında yürümek uçurum kenarında yürümek gibi. Sana düşmek uçurumdan düşmek. Eminim düşseydim bir uçurumdan, sonunu düşünmediğim sürece bundan çok zevk alırdım. Mümkün mü düşünmemek deme. Sana düşerken düşündüm mü sandın bir saniye bile. - Abdussamed Yılmazoğlu
 • Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten, ona büyük bir servet bırakmış olur. - Etienne Gilson
 • Deli olmanın delinin kendisinden başka kimsenin bilemeyeceği bir zevki var. John Dryden
 • Derler ki: "Konuşmaktan zevk alacağın biriyle evlen!". Çünkü yaşlılıkta konuşmak ve dinlemek en çok arayacağınız özellik olacaktır.
 • Düşmanını affetmemiş kişi, henüz yaşamın en yüce zevklerinden birini tatmamıştır. - Johann Lavater
 • Düşünme zihnin işi, hayal ise zevkidir. Düşünme yerine hayal etmek, zehri besinden ayırt edememektir. - Victor Hugo
 • Edebi kaybeden kimse kötülükten zevk alır. Eflatun (Telhisü Nevamis-i Eflatun´dan syf.47 Kanun ve ilkelerin ruhuna uymayanlara ihtarından )
 • Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa, o kitabı okumuş olmasının bile hiç bir değeri yoktur.  Oscar Wilde
 • En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır, çünkü tek gerçek budur, başka her şey düşünce oyunudur. Ama bunun en büyük budalalığımız oldugunu da söyleyebiliz, çünkü yalnızca kısa bir süre için var olan ve bir rüya gibi kaybolan içinde bulunduğumuz bu an asla ciddi bir çabaya değmez. - Arthur Schopenhauer
 • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar. - Emille Raux
 • Geçti bizden geçti bizden / Zevk-i sefa geçti bizden / Mertler için köprü olduk / Namertlerde geçti bizden.
 • Gerçek sevgi ihanetin en tatlı en zevk verici güzelliği kadar ihtişamlıdır. Gerçek olmayan sevgi yalanın ve hıyanetin insanda bıraktığı burukluk kadar tatsız, karıştırılmış küllerden kalkan toz bulutu kadar gizemlidir.
 • Hastalıklar, kötü zevklerin ücretidirler. - Thomas Fuller
 • Hatırladıklarınızın, hayattan zevk almanızı engellemesine asla izin vermeyin.
 • Hayatın ihtiyarlık çağında olduğu gibi aşkın da ihtiyarlığında artık zevkler için yaşanmaz, acılar için yaşanır. 
 • İçtik bu nadir içkiyi yıllarca kanmadık / Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor yazık - Y. K. Beyatlı
 • İnsanların çoğu hayatlarının sonunda geriye dönüp baktıklarında molalarda yaşadıklarını görürler. Takdir etmeden ve zevk almadan geçip giden şeyin aslında hayatları olduğunu gördüklerinde şaşırırlar. Ve böylece umutlarla kandırılan insan ölümün kollarına koşar. - Arthur Schopenhauer
 • İradenin tatmini değilidir zevkin sebebi..Tersine irade ileriye gitmek ister ve kendine engel olan her şeyin üstesinden gelmeye çalışır.Zevk hissi düpedüz iradenin tatminsizliğinden ortaya çıkar.Onun rakipsiz ve dirençsiz olarak yeterli doyuma ulaşamamasıdır. - Friedrich Nietzsche
 • Kadınların zekaları kendilerini seven erkeklerden kalma tortulardan oluşur. Tıpkı erkeklerin zevkinde de hayatlarından geçmiş kadınların izinin kalması gibi. - Andre Maurois
 • Konuşurken, dinleyende keşfetme zorluğunun verdiği zahmet ve meraka daima pay bırakmak, bu zevki onun elinden almamak lazımdır. - (Kadın-Aşk-Aile kitabından) - Peyami Safa
 • Ne geçmişin acılarını ne de geleceğin kaygılarını yaşamak. Bugünün tadını, yaşadığımız anın zevkini çıkarmak.
 • Ne sazdan, ne sözden, ne evlattan, ne de güzel yüzden zevk aldım. Sazı severim, aşkımı söylerse; sözü severim, yine onu söylerse, manayı söylemeyen güzeli ne yapayım?. Su içmek isteyen bir kimse için boş kadeh ne işe yarar?. Fakat kadeh temiz, berrak ve latif olursa elbette suyun zevkini arttırır. - Kenan Rifai
 • Neden bunca kişinin odun kırmaktan büyük zevk aldığını biliyorum. Bu aktivitede sonuçları hemen anında alabilirsiniz. - Albert Einstein
 • Oynamaya zaman ayırın, zevklerin en büyüğüdür.
 • Öküz, ansızın Bagdat´a gelir, şehri bir baştan öte gezip, dolaşır. Bütün o zevki, hoşluğu, tadı, tuzu görmez de göre göre karpuz kabuğunu görür.
 • Ölmezden önce ölmek, dünyanın zevklerinden ve hayvani hırs ve şehvetlerinden sakınmaktır. Onu yapabilen insan, şüphesiz ki; hakiki varlık ile birleşir. Ve sonsuz hayat ile diri olur. Ancak insanlar dünyanın bin bir türlü çekici ve aldatıcı zevkinden, çeşit çeşit yakıcı hırslarından ayrılmadıkları için buna gönül vermezler. - Şeyh Bedreddin
 • Sabah kalktığında hayatta olmanın nasıl bir ayrıcalık olduğunu düşün. Nefes almanın, düşünmenin, zevk almanın, sevmenin. - Marcus Aurelius
 • Sahip olmadan zevk duyduklarımız bereketimizi teşkil eder. - Epikür
 • Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır. - Towsend (İngiliz Komutan)
 • Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiçbir zevki yoktur. - Aristo
 • Sigara içiyorsanız iki tip korku arasında kalırsınız. Bir tarafta "Beni öldürüyor, çok para gidiyor, pis, iğrenç ve hayatımı kontrol ediyor." korkusu, diğer tarafta "O küçük zevkim, desteğim olmadan hayatın tadını nasıl çıkarırım, stresle nasıl baş ederim." korkusu. Sigarayı bırakırsanız korkunç bir travma geçireceğinizden, başarsanız bile içme isteğinizden asla tam olarak kurtulamayacağınızdan korkuyorsunuz. Sigara içenler bu iki tip korkunun da nedeninin sigara içmek olduğunu anlayamaz. Sigara içmeyenler bu korkuları zaten hiç yaşamazlar. Sigara içenlerin fark etmeleri gereken şey budur. - Allen Carr
 • Sonunda acı getirecek zevklerden kaçınılabileceğini, sonunda zevk getirecek acılara da dayanılabileceğini düşünüyorum. - Montaigne
 • Türk, Heredot´tan, Tevrat´tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur. Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür. -(Ünlü Tarihçi) Hammer
 • Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk´ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor. -Gelland (Fransız Bilgini)
 • Üç ömre bedel kırk yedi yıl gün gibi geçti,  / Dünyadaki her zevke dedim: yok kadar azmış. / Bir başka hayat, başka cihan özlüyorum ben, / Bildim ki ölümden öte gerçek olamazmış.
 • Üzüntü kendi kendini giderir, ama mutluluğun tam zevkini çıkarmak için onu paylaşacağınız birinin olması gerekir. - Mark Twain 
 • Vatan tüm kötü alışkanlıkların anasıdır: illetten tedavi olmanın en hızlı ve etkin yolu onu satmak, ihanet etmektir: nasıl mı satmak? İster pahalı ister bedavaya: kime mi? En yüksek payı kim sürerse ona: ya da, verip kurtulmak ağulu armağanı, onu hiç bilmeyene, bilmek de istemeyene: ister zengine ister yoksula, umursamazın tekine ya da bir aşığa: salt ihanet zevki yeter: bizi belirleyen, bizi tanımlayan, istemeden bizi bir şeyin sözcüsüne dönüştüren: üstümüze bir yafta yapıştıran, bize bir maske yakıştıran ne varsa ondan sıyrılma zevki uğruna... Haraç mezat satmak her şeyi: tarih, inanışlar, dil: çocukluk, manzaralar, aile: fırlatıp atmak kimliğini, sıfırdan başlamak: Sisyphos olmak, aynı zamanda, kendi küllerinden yeniden doğan Anka kuşu. - Juan Goytisolo, Yeryüzünde Bir Sürgün
 • Yaşlılık, gençliği ve yeniliği çekemediğimiz, yeniliklerin zevkine varamadığımız, kadın için artık ilginç olamadığımız ve fedakârlığı göze alamadığımız zaman başlar. - Refik Halid Karay
 • Yatmadan önce okuyabileceginiz iyi bir kitap ya da dergiye sahip olduğunuzu bilmek zevklerin en büyüğüdür.  V. Nabokov
 • Zenginlerin zevkleri, fakirlerin gözyaşları ile satın alınır. - Thomas Fuller
 • Zevkin kaynaklarında öyle bir acılık var ki, çiçekler arasında bile olsa boğazımızı yakar. - Lukretius
 • Zevkini aldığınız şey sigara içmeyen biriyken sahip olduğunuz mutluluk seviyesine geri dönme çabasıdır. Bu basit hile sigara içenleri bağımlı yapan şeydir. Gerçek şudur ki, sigara içen kişi asla sigaraya başlamadan önceki mutluluk seviyesine ulaşamaz. - Allen Carr
 • Zevkleri daha zevkli hale getirmek için kısa tutun. - Charles Buxton
Zevk - Risale-i Nur Külliyatı
Ey zevk ve lezzete mübtelâ insan! Ben yetmiş beş yaşımda, binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hâdiselerle aynelyakîn bildim ki, hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imândadır ve İmân hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa, dünyevî bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi, hayatın lezzetini kaçırır.
Sözler | On Üçüncü Söz

Ammâ o bülbülün cüz´î maaşı ise, o tebessüm eden ve gülen güzel gül çiçeklerinin müşâhedesiyle aldığı zevk ve onlarla muhâvere ve konuşmak ve dertlerini dökmekle aldığı telezzüzdür. Demek onun nağamât-ı hazinesi, hayvanî teellümâttan gelen teşekkiyât değil, belki atâyâ-i Rahmâniyeden gelen bir teşekkürâttır.
Bülbüle nahli, fahli, ankebût ve nemli; yani arı ve vâsıta-i nesil erkek hayvan ve örümcek ve karınca ve hevam ve küçük hayvanların bülbüllerini kıyas et. Herbirinin amellerinin bülbül gibi çok gâyeleri var. Onlar için de birer maaş-ı cüz´î hükmünde birer zevk-i mahsus, hizmetlerinin içinde derc edilmiştir. O zevk ile san´at-ı Rabbâniyedeki mühim gâyelere hizmet ediyorlar. Nasıl ki bir sefine-i sultaniyede bir nefer dümencilik edip, bir cüz´î maaş alır; öyle de, hizmet-i Sübhâniyede bulunan bu hayvanâtın, birer cüz´î maaşları vardır.
Sözler | Yirmi Dördüncü Söz