Yorgunluk - Ansiklopedik bilgi
Yorgunluk

1. (isim) Çalışma vb. sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması, bitaplık
Yorgunluk - Ayet mealleri
Tevbe (Tövbe) Suresi 120. ayet:
Medine halkına ve çevresindeki bedevilere, Allah´ın elçisinden geri kalmaları, kendi nefislerini onun nefsine tercih etmeleri yakışmaz. Bu, gerçekten onların Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk, "dayanılmaz bir açlık" (çekmeleri), kâfirleri "kin ve öfkeyle ayaklandıracak" bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında, mutlaka onlara bununla salih bir amel yazılmış olması nedeniyledir. Şüphesiz Allah, iyilik yapanların ecrini kaybetmez.

Hicr Suresi 48. ayet:
Orda onlara hiç bir yorgunluk dokunmaz ve onlar ordan çıkarılacak değildirler.

Enbiya (Peygamberler) Suresi 19. ayet:
Göklerde ve yerde kim varsa O´nundur. O´nun yanında olanlar, O´na ibadet etmekte büyüklüğe kapılmazlar ve yorgunluk duymazlar.

Hac Suresi 27. ayet:
"İnsanlar içinde haccı duyur; gerek yaya, gerekse uzak yollardan (derin vadilerden) gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler."

Fatır (Yaratan) Suresi 35. ayet:
"Ki O, bizi kendi fazlından (ebedi olarak) kalınacak bir yurda yerleştirdi; burada bize bir yorgunluk dokunmaz ve burada bize bir bıkkınlık da dokunmaz."

Kaf Suresi 38. ayet:
Andolsun, Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık; Bize hiç bir yorgunluk dokunmadı.
Yorgunluk - Bağlantılar
Yorgunluk kötü müdür?

Yorgunluğun Nedenleri ve Başa Çıkmanın Yolları
Yorgunluk - Hadisler
Ebû Saîd ve Ebû Hureyre (Allah Onlardan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
"Herhangi bir müslümanın başına gelen yorgunluk, hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene kadar her şeyi Allah müslümanın hata ve günahlarının bağışlanmasına sebeb kılar." 
[Buhârî, Merda 1; Müslim, Birr 49]

Enes (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: 
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) mescide girmişti. İki direk arasında gerilmiş bir ip gördü.
- Bu ip nedir? diye sordu. Sahabiler:
- Bu ip Zeyneb binti Cahş’a aittir. Namaz kılarken ayakta durmaktan yorulunca ona dayanıyor dediler. Bunun üzerine peygamberimiz:
- Onu hemen çözünüz. Sizden biri istekli ve zinde olduğu haldeyken namazını (ayakta)kılsın, yorgunluk ve gevşeklik hissettiğinde ise yatıp uyusun.
buyurdu.
[Buhari teheccüd 18, Müslim Müsafirin 219]
Yorgunluk - Kitap Tanıtım
Yorgunluk Dost Mu Düşman Mı?

Emin Ergen 
SİSTEM YAYINCILIK 

Yaşam tempomuzun ağırlaştığın an : Yorgunluk! Bedenimizin yükselen sebi. Hayatın kapılıp gittiğimiz sesleri arasında onun bize gösterdiklerine çoğu zaman pek de dikkat etmiyoruz. Bunun yerine, çoğu zaman algılarımızı hoş ve nahoş olarak ikiye ayırıyor, ikincilerden de bir an önce kurtulmak üzere o an elimizin altında ne varsa dört elle sarılıyor ya da bedenimizin uyarılarına göz ardı ediyoruz. 

Oysa kendi diliyle bedenimiz bizimle sürekli ileşitim kurmaya çalışıyor, bizi sağlıklı, verimli, doyum verici bir işbirliğine çağırıyor.

Konu, enerji depomuzun kırmızı alarm verdiği anlar olan yorgunluk olduğunda bedenimizin dilini nasıl anlamlı, ortaya koyduğu gerekleri nasıl karşılamalıyız? Nefes nefese kendimizi attığımız koltukta, sabahları bir türlü çıkamadığımız yatakta gün boyu ayaklarımızı sürterek yürüdüğümüz yollarda"yorgunluk!"
Yorgunluk - Özlü sözler
  • Çok sıkkın... Bıkkın... Gergin... Üzgün... Yorgun... Olsak da hâlâ yaşıyoruz, çok şükür. - Can Dündar
  • Dil harap, Gönül yorgun! Ya Rab! Hüznüme dua sürdüm, sabır taneleri ile. Olur mu ki akıbetim hayır diye!
  • Erkek yorgun düştüğü için evlenir, kadın merak duyduğu için. Sonunda ikisi de düş kırıklığına uğrarlar. - Oscar Wilde
  • Hiçbir şey yapmamış gibi pişman. / Her şeyi yapmış gibi halsiz. / Her ikisinin de yükünü senelerce sırtımda taşımış gibi yorgunum. / Hayatın kaç ton yükü varsa alsın bir zahmet üzerimden eziliyorum.
  • İnsanlar yorgun, hayat tarafından cezalandırılmış, ya sevgiyle ya da sevgisizlikle sakatlanmış. - Charles Bukowski
  • İnsanları yorgun kılan hayat değil, taşıdıkları maskelerdir. - Necip Fazıl Kısakürek
  • Ne üzgünüm ne de kırgınım. Yorgunum sadece. Kendime bile tahammül edemezken, nasıl katlanayım kendini bilmezlere.
  • Neden yorgunsun sorusuna cevap aramaktan ve bunu sormasınlar diye gülümsemekten yoruldum. - Cemal Süreya
  • Yaşlanmak bir dağa tırmanmaya benzer. çIktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır, ama görüş açınız genişler. - Ingmar Bergman
  • Yürek yorgun düştüğünde teri gözden akar.
Yorgunluk - Risale-i Nur Külliyatı
Evet, Üstadım, şâhidim ki, çok yorgunsunuz ve yoruluyorsunuz. Fakat o vazifenin kudsiyeti yorgunluğa değil, herşeye tercih edileceğini buyuruyorsunuz. Madem şu zamanda iki mühim cereyan-ı azîmenin birisinin kumandasını Cenab-ı Hak size tahmil etmiş oluyor ki, bütün dünya Kur´ân´ın beyan ve esrarından mânen sizi dinliyor, inşaallah her vakit dinleyecek. Bu mânevî muharebe zamanında netice-i muharebe yalnız insanların izmihlâline değil, belki bütün mevcudatın netice-i tahribini taşıyan ve istimal eden muharriplerledir. Öyleyse siz yalnız bize değil, ilâ yevmi´l-kıyâm bâki kalacak Müslüman yavrularının yaralanmaması için zırh; ve bir endahtta dünyayı sarsan, gürûh-u hazeleyi boğucu dumanlar içinde bırakan, Kur´ân-ı Hakîmin son sistem malzeme-i mübarekelerini icada vesilesiniz. Var ol, ey sevgili Üstadım! Hemen, Rabbim yorgunluğunuza bedel bin ehl-i gazâ sevabı ihsan buyursun. Âmin. 
Barla Lâhikası | Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Kısmı ve Üçüncü Zeylinin Nihayet

Salisen: Bu Ramazan-ı Şerifte, Kur´ân ı zevk ve şevk ile okumak çok ihtiyacım vardı. Halbuki elemli hastalık, maddi ve manevi sıkıntılar, yorgunlukla ve meşgalelerin tesiriyle telaş ettim. Birden Hüsrev in şirin kalemiyle yazılan mu´cizâtlı cüzler ve Hafız Ali ve Tahiri ye pek çok sevap kazandıran parlak ve kerametli Hizbü l-Ekber-i Kur´âniyeyi birbiri arkasından okumaya başlarken öyle bir zevk ve şevk verdi ki, bütün o yorgunlukları hiçe indirdi. Hiçbir vesveseye meydan vermeyerek pek parlak bir surette ders-i Kur´âniyeyi onlardan dinlerken bütün ruh u canımla arzu ettim ve kast ve azmettim ki, mümkün olduğu derecede aynı Hizbü l-Ekber-i Kur´âniye gibi fotoğrafla mu´cizâtlı Kur´ân ımızı tab edeceğiz, inşaallah... 
Said Nursi 
Emirdağ Lâhikası | Küçük Bir Haşiye