Tutku - Ansiklopedik bilgi
Tutku

1. (isim) İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
2. Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç
3. Aşırı düşkünlük
Tutku - Ayet mealleri
Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 14. ayet:
Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara "süslü ve çekici" kılındı. Bunlar, dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır.

Nisa (Kadınlar) Suresi 128. ayet:
Eğer bir kadın, kocasının nüşuzundan veya ondan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisi için sakınca yoktur. Barış daha hayırlıdır. Nefisler ise "kıskançlığa ve bencil tutkulara" hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.

Nahl (Arı) Suresi 37. ayet:
Sen, onların hidayet bulmalarını ne kadar tutkuyla istesen de, Allah, şüphesiz saptırdığına hidayet vermez, onlar için yardım edecek yoktur.

Kehf (Mağara) Suresi 28. ayet:
Sen de sabah akşam O´nun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının (aldatıcı) süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi "istek ve tutkularına (hevasına)" uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme. 

Enbiya (Peygamberler) Suresi 3. ayet:
Onların kalpleri tutkuyla oyalanmadadır. Zulmedenler, gizlice fısıldaştılar: "Bu sizin benzeriniz olan bir beşer değil mi? Öyleyse, göz göre göre büyüye mi geleceksiniz?"

Furkan (Ayırıcı) Suresi 43. ayet:
Kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?

Ankebut (Dişi Örümcek) Suresi 64. ayet:
Bu dünya hayatı, yalnızca bir oyun ve "(eğlence türünden) tutkulu bir oyalanmadır". Gerçekten ahiret yurdu ise, asıl hayat odur. Bir bilselerdi.

Sad Suresi 26. ayet:
"Ey Davud, gerçek şu ki, Biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile hükmet, istek ve tutkulara (hevaya) uyma; sonra seni Allah´ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah´ın yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarından dolayı şiddetli bir azab vardır."

Muhammed Suresi 36. ayet:
Gerçekten dünya hayatı, ancak bir oyun ve tutkulu bir oyalanmadır. Eğer iman ederseniz ve sakınırsanız, O, size ecirlerinizi verir ve mallarınızı da istemez.

Vakıa (Olay) Suresi 37. ayet:
Eşlerine sevgiyle tutkun (ve) hep yaşıt,

Hadid (Demir) Suresi 20. ayet:
Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, "(eğlence türünden) tutkulu bir oyalama", bir süs, kendi aranızda bir övünme (süresi ve konusu), mal ve çocuklarda bir "çoğalma-tutkusu"dur. Bir yağmur örneği gibi; onun bitirdiği ekin ekicilerin (veya kafirlerin) hoşuna gitmiştir, sonra kuruyuverir, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o, bir çer-çöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azab; Allah´tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk (rıza) vardır. Dünya hayatı, aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir. 

Haşr (Toplanma) Suresi 9. ayet:
Kendilerinden önce o yurdu (Medine´yi) hazırlayıp imanı (gönüllerine) yerleştirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir açıklık (ihtiyaç) olsa bile (kardeşlerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin "cimri ve bencil tutkularından" korunmuşsa, işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır.

Fecir (Tan Vakti) Suresi 20. ayet:
Malı "bir yığma tutkusu ve hırsıyla" seviyorsunuz.
Tutku - Kitap Tanıtım
Tutku Otobüsü

John Steinbeck 
REMZİ KİTABEVİ 

Yalnız ve tutunamayan ruhların serüveni…

Kalifornia’nın uçsuz bucaksız verimli topraklarında yollar boyunca dolaşan bir otobüs, yalnız ve tutunamayan ruhları, gitmek istedikleri yerlere taşıyor. Sürücü koltuğunda ateşli Juan Chichoy var, bu topraklara yakışan ve sınır tanımayan bir adam…

Yolcular arasında, keyifle yollara düşmüş satıcı Ernest, on yedi yaşındaki Kit, nam-ı diğer Sivilce ve film yıldızlarına hayran Norma var. Bir de Norma’yı kanatlarının altına almış olan, erkek gecelerinde dans eden striptiz yıldızı Camile…

Bu güçlü ve gerçekçi roman, yolcular sırlarını açığa vurup, geçmişlerinden uzaklaşıp, geleceğin vaat ettiklerine doğru ilerlerken, açmazların, ihtirasın, aşkın ve özlemin hikâyesi haline dönüşüyor. 

Tutku - Özlü sözler
 • Aşk, coşku ve tutku olduktan sonra insan hiç sarsılmaz, bunlar olmayınca yaşam neye yarar. - Stendal
 • Bir büyük tutku, bir şaheser kadar az bulunur. - Honore de Balzac
 • Bütün tutkular bize suç işletir ama, bizi en gülünç hatalara düşüren aşktır. - François de La Rochefoucauld
 • Çoğu insan başka insanlar. Düşünceleri başka birinin fikirleri, hayatları taklitçi, tutkuları ise alıntı. - Oscar Wilde
 • En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı giriştiği uğraştır. - Napolyon Bonapart
 • Hangisi daha tehlikeli: fanatizm mi yoksa ateizm mi? Fanatizm kesinlikle birkaç bin daha tehlikeli; ateizm asla kanlı bir tutku vermez insana ancak fanatizm verir; ateizm suçun karşısındadır, fanatizm ise suçu işlemeye yönlendirir. - Voltaire
 • Her barış hareketinin arkasında savaş arzusundan daha yüksek bir tutku olmalıdır. Barış için mücadele etmeye ve barış için ölmeye hazır olmayan kimse pasifist olamaz. - Mary Heaton
 • Hiçbir özel yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım.  Albert Einstein
 • İyi huylu insana, mücadeleden kaçana iyi denir.Ama savaşçı olana da ve zaferi tutkuyla isteyene de iyi denir. – Friedrich Nietzsche
 • Kadın, dünyaya egemen olan bir tutkudur. - Bakaç
 • Kendi içine bir göz atarsan orada her çeşit yıkıcı tutkudan bir depo ve hazine bulacaksın. - Demokritos
 • Merak, yüce ve cömert beyinlerde, ilk ve son tutkudur.  Samuel Johnson
 • Mutlu yaşam, tutku ve korku üzerinde mantığın ve düşüncenin elde ettiği bir zaferdir. - Lucius Annaeus Seneca
 • Ömürlerinde tek bir kez sevenlerdir asıl sığ olanlar. Onların vefa, sadakat diye adlandırdıkları şeyi ben, ya alışkanlığın verdiği rahatlığa ya da hayal gücünün yokluğuna bağlarım. Zihinsel yaşam için tutarlılık neyse duygusal yaşam için de vefa odur: basit bir yenilgi itirafı. Vefa ! Bunu incelemem gerekiyor günlerden bir gün. Sahiplik tutkusu da giriyor bu işin içine. Başkaları alır diye korkmasak çoktan atacağımız bir sürü şey var… - Oscar Wilde
 • Sevgi özgür kılar, tutku tutsak eder.
 • Sevgiye ve tutkuya açık bir kalp kadar dünyada değerli bir şey yoktur. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Sosyalizm, Bruno kadar inançlı Balzac kadar meraklı, Thomas More kadar bilge, Erasmus kadar şakacı, Faust kadar öğrenme tutkunu, Gide kadar dünya nimetlerine saldırgan, bir keşiş kadar oruç tutan,doğa karşısında Einstein kadar şaşıran, kütlesine Tolstoy gibi mistik saygı duyan, Bertrand Russell kadar yaramaz, Nazım kadar saf insanı yaratmaya yazgılıdır; ilk denemede sadece savunma ve hücum korkağı yaratıklar ortaya çıkarabiliyor. Ekim Devrimi, ne yazık, burjuva devrimi ölçüsünde bile yeni insan yaratamıyor ve yarattıkları kısa bir zaman içinde eskiye dönüyor. Asıl başarısızlığın burada olduğunu düşünüyorum. - Yalçın Küçük
 • Şiir benim içimde bir amaç değil, tutkudur. - Edgar Allen Poe
 • Tutku, aşka meydan okuyan tek kuvvettir. - Calley Cibber
 • Tutku, evrensel bir hastalıktır. Onsuz din, tarih, sevgi, sanat olamaz.
 • Tutkularımız gerçek anka kuşlarıdır. Eskisinin küllerinden bir yenisi doğar. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Tutkusu olmayan bir erkek, güzelliği olmayan bir kadın gibidir.- Frank Harris
 • Uyuduk mu eşit oluruz. Ne tutku, ne gurur, ne umut. - Melih Cevdet Anday
 • Ülke değiştirmekle kıskançlık, cimrilik, kararsızlık, korku, tutku bizi bırakmaz. - Michel de Montaigne