Kurt - Ansiklopedik bilgi
Kurt
1. (isim, hayvan bilimi) Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika da yaşayan, postu gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)
2. Bir yeri, bir şeyi iyi bilen
3. (sıfat) İşini iyi bilen, aldanmaz, kurnaz

Kurt - Ayet mealleri
Yusuf Suresi 14. ayet: 
Dediler ki: «Andolsun, biz, birbirini kollayan bir topluluk iken, kurt onu yerse, bu durumda şüphesiz kayba uğrayan (aciz) kimseler oluruz.»

Yusuf Suresi 17. ayet: 
Dediler ki: «Ey Babamız, gerçek şu ki, biz gittik, yarışıyorduk. Yusuf u da yiyeceklerimizin (veya eşyamızın) yanında bırakmıştık. Fakat onu kurt yemiş. Ne var ki biz doğruyu söylesek bile sen bize inanacak değilsin.»
Kurt - Kitap Tanıtım
Kurtlar Sofrasında Ortadoğu - 2

Mustafa Necati Özfatura
ADIM YAYINLARI

Körfez Savaşı sona ermek şöyle dursun, henüz Kuveyt kurtarılamamıştır. Irak, ağır hava saldırısına rağmen, savaş azmini ve savaş gücünü devam ettirdiğini göstermiştir. Hatta kara savaşları bile başlamadığı halde; başta İngiltere olmak üzere her ülke, kendi yayılma görüşleri ve menfaatleri istikametinde savaş sonrası ile ilgili plan ve senaryolar hazırlamaktadır. Her ülkenin hazırladığı bu plan hayal gücüne dayalı olup gerçekleri yansıtması imkansızdır. Savaşı Bush başlatmıştır ama savaşı durdurmak, ne Bush´un ne de Saddam´ın ve ne de başkalarının elindedir. Savaş öncesi hesaplananların savaş sonrası ile uyuşmadığını tarih göstermektedir. Ayrıca her savaş, başka bir savaşın sebebi, itici gücü ve ortaya çıkmasını temin eden "anası"dır.
Kurt - Risale-i Nur Külliyatı
Hem, nakl-i sahih ile, Kureyş, Benî Hâşimî aleyhinde yazdıkları ve Kâbenin sakfına astıkları sayfa hakkında ferman etmiş ki: "Kurtlar yazılarınızı yemiş; yalnız sayfadaki esmâ-i İlâhiyeye ilişmemişler." Haber vermiş. Sonra sayfaya bakmışlar; aynen öyle olmuş.

Mektubat | On Dokuzuncu Mektup 

Siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur; o işi bilirsiniz. Şimdi, herbiriniz bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tenbel ve muavini kayıtsız, köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona îtimat etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, bîçare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belâlar içinde bıraksanız daha mı iyidir; yoksa onun adem-i kifayetini bilmekle, nevm-i gafleti terk edip hanesinden herbiri bir kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup, bir çobana bedel bin muhafız olmakla hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin, daha mı iyidir? Acaba Mâmehuran hırsızlarını tevbekâr ve sofî eden şu sır değil midir? Evet, ruhları ağlamak istedi, biri bahane oldu, ağladılar. 

Beyanat ve Tenvirler | Beyanat ve Tenvirler