Takdir - Ansiklopedik bilgi
Takdir

1. (isim) Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
2. Bir şeyin değerini, önemini, gerekliliğini anlama
3. Takdirname
4. Değer biçme
5. Kitle iletişim araçlarında izlenme oranı
6. (din b.) Yazgı
Takdir - Ayet mealleri
Enam (Davar) Suresi 91. ayet:
Onlar: "Allah, beşere hiç bir şey indirmemiştir" demekle Allah´ı, kadrinin hakkını vererek takdir edemediler. De ki: "Musa´nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği ve sizin de (parça parça) kâğıtlar üzerinde yazılı kılıp (bir kısmını) açıkladığınız ve çoğunu gözardı ettiğiniz kitabı kim indirdi? Sizin ve atalarınızın bilmediği şeyler size öğretilmiştir." De ki: "Allah." Sonra Onları bırak, içine "daldıkları saçma uğraşılarında" oyalanıp-dursunlar. 

Hicr Suresi 4. ayet:
Biz, kendisi için bilinen (takdir edilmiş) bir kitap olmaksızın hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmadık. 

Hicr Suresi 74. ayet:
Onlar, Allah´ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah, güç sahibidir, azizdir.

Furkan (Ayırıcı) Suresi 2. ayet:
Göklerin ve yerin mülkü O´nundur; çocuk edinmemiştir. O´na mülkünde ortak yoktur, her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.

Neml (Karınca) Suresi 57. ayet:
Biz de, onu ve ailesini kurtardık, yalnızca karısı hariç; onu geride (azab içinde kalanlar arasında) takdir ettik.

Rum (Romalılar) Suresi 43. ayet:
Öyleyse sen, Allah´tan (bir takdir olarak) geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce, yüzünü dimdik ayakta duran dine çevir. O gün parça parça bölünecekler.

Ahzab (Gruplar) Suresi 38. ayet:
Allah´ın kendisine farz kıldığı bir şey(i yerine getirme)de peygamber üzerine hiç bir güçlük yoktur. (Bu,) Daha önce gelip geçen (ümmet)lerde Allah´ın bir sünnetidir. Allah´ın emri, takdir edilmiş bir kaderdir.

Sebe Suresi 18. ayet:
Kendileriyle, içlerinde bereketler kıldığımız memleketler arasında (biri diğerinden) görünebilen şehirler var ettik ve orada yürüme (imkanlarını) takdir ettik: "Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın" (dedik).

YaSin Suresi 39. ayet:
Ay´a gelince, biz onun için de birtakım uğrak yerleri takdir ettik; sonunda o, eski bir hurma dalı gibi döndü (döner).

Zümer (Yığınlar) Suresi 67. ayet:
Onlar, Allah´ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer, bütünüyle O´nun avucu (kabzası)ndadır; gökler de sağ eliyle dürülüp-bükülmüştür. O, şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir.

Fussilet (Ayrıntılı) Suresi 10. ayet:
Orda (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarattı ve isteyip-arayanlar için eşit olmak üzere ordaki rızıkları dört günde takdir etti.

Kamer (Ay) Suresi 12. ayet:
Yeri de "coşkun kaynaklar" halinde fışkırttık. Derken su, takdir edilmiş bir işe karşı (hükmümüzü gerçekleştirmek üzere) birleşti.

Vakıa (Olay) Suresi 60. ayet:
Sizin aranızda ölümü takdir eden Biziz ve Bizim önümüze geçilmiş değildir; 

Müzemmil (Bürünen) Suresi 20. ayet:
Gerçekten Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde (namaz için) kalktığını bilir; seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını bilir). Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder. Sizin bunu sayamıyacağınızı bildi, böylece tevbenizi (O´na dönüşünüzü) kabul etti. Şu halde Kur´an´dan kolay geleni okuyun. Allah sizden hastalar olduğunu, başkalarının Allah´ın fazlından aramak için yeryüzünde gezip-dolaşacaklarını ve diğerlerinin Allah yolunda çarpışacaklarını bilmiştir. Öyleyse ondan (Kur´an´dan) kolay geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah´a güzel bir borç verin. Hayır olarak kendi nefisleriniz için önceden takdim ettiğiniz şeyleri daha hayırlı ve daha büyük bir ecir (karşılık) olarak Allah katında bulursunuz. Allah´tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

Ala (Yüce) Suresi 3. ayet: 
Takdir etti, böylece yol gösterdi,
Takdir - Bağlantılar
İnsanlarca beğenilmeyi, takdir görmeyi amaçlamak yani kişinin egosu için bir şeyleri yapması nasıl değerlendirilmiştir?

"Herşey kaderle takdir edilmiştir. Kısmetine râzı ol ki, rahat edesin." sözünden ne anlamamız gerekir? Bir arkadaşım, "Her şerrin başı rahata meyildir." diyor. Bu ifade tembelliğe sevketmez mi insanı?
Takdir - Hadisler
Ebul Abbâs Abdullah ibn Abbas ibn Abdülmuttalib (Allah Onlardan razı olsun)’den nakle edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) Allah’tan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdu: 
"Allah iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların durumunu şöyle açıkladı; bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de yapmazsa, Allah buna yapılmış tam bir iyilik olarak sevap yazar, eğer o kimse hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa ona on iyilik sevabı yazar ve bu sevabı yedi yüze ve daha fazlasına kadar çıkarır, kim bir kötülük yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar, eğer kötü işe niyetlenir ve onu yaparsa Allah o kimse için bir günah yazar." 
[Buhârî, Rikâk 31; Müslim, İman 257.]

Ebû Hureyre (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
"Sağlam ve kuvvetli mü’min Allah katında zayıf mü’minden daha hayırlı ve sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sen sana hayırlı olan şeyi elde etmeye çalış, Allah’tan yardım dile acizlik gösterme, başına bir şey gelirse şöyle yapsaydım böyle olurdu deme, fakat Allah’ın takdiridir bu de. O ne dilerse dilediğini yapar. Çünkü şöyle etseydim böyle olurdu deyip durmak şeytanı memnun edecek işlere ve şeytanın vesvesesine yol açar." 
[İbn i Mâce, Mukaddime 10]
Takdir - Hadisler
Ebul Abbâs Abdullah ibn Abbas ibn Abdülmuttalib (Allah Onlardan razı olsun)’den nakle edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) Allah’tan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdu: 
"Allah iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların durumunu şöyle açıkladı; bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de yapmazsa, Allah buna yapılmış tam bir iyilik olarak sevap yazar, eğer o kimse hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa ona on iyilik sevabı yazar ve bu sevabı yedi yüze ve daha fazlasına kadar çıkarır, kim bir kötülük yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar, eğer kötü işe niyetlenir ve onu yaparsa Allah o kimse için bir günah yazar." 
[Buhârî, Rikâk 31; Müslim, İman 257.]

Ebû Hureyre (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
"Sağlam ve kuvvetli mü’min Allah katında zayıf mü’minden daha hayırlı ve sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sen sana hayırlı olan şeyi elde etmeye çalış, Allah’tan yardım dile acizlik gösterme, başına bir şey gelirse şöyle yapsaydım böyle olurdu deme, fakat Allah’ın takdiridir bu de. O ne dilerse dilediğini yapar. Çünkü şöyle etseydim böyle olurdu deyip durmak şeytanı memnun edecek işlere ve şeytanın vesvesesine yol açar." 
[İbn i Mâce, Mukaddime 10]
Takdir - Kitap Tanıtım
Kryon: Yeni Bir İlahi Takdir / 8. Kitap

Lee Carroll 
AKAŞA YAYINLARI 

"Bir sonraki tekâmül aşamasına hazır olanlar için Kryon´un verdiği bilgiler son derece değerlidir. Bunlar hem bize, hem de gezegenimize şifa verecek bilgilerdir. Kryon herşeyin gerçekten yolunda olduğunu ve yapacak işimizin olduğunu bilmemizi sağlıyor." 
Louise L. Hay

"Kryon´un medyum kanalıyla verdiği mesajlar giderek olağanüstü değerli hale geliyorlar. Yeni Çağ gerçekten üzerimizde."
Metaphysical Reviews

"Bu kitaba açık bir zihinle yaklaştım ve onu elimden bırakamadım. Kryon´un sözleri sevgi dolu, huzur verici ve güven tazeleyici. Bir hayli büyük bir haberle karşı karşıyayız."
The Light Connection

"Bilgilerin sunuluşundaki sadelik bu çalışmayı Metafizikle yeni tanışmış kimseler için son derece anlaşılır kılmakta, kıdemli yeniçağcılara da birçok yeni içgörü vermektedir..."
The Connecting Link Magazine

"Kıyamet kehanetlerinden bıktınız mı? Bu kitap ise şaşırtıcı olumlulukta, berrak ve pratik bir bilgi sunuyor. Yaşamınızı değiştirme potansiyeliyle dolu bu bilgi Ruh´un insanlara olan inanılmaz sevgisini yansıtıyor."
Arizona Networking News

"Gerçekten büyük meseleleri direkt ve sevgi dolu bir biçimde ele alan bu kitabın tüm dünyada çok ses getireceğine inanıyoruz."
The New Times
Takdir - Özlü sözler
 • Akıllı olan, sohbet sırasında ne hakkında konuştuğundan ziyade kiminle konuştuğunu düşünerek hareket edecektir. Bunu yaptığı takdirde sonradan pişman olacağı hiçbir şey söylemeyeceğinden emindir. - Arthur Schopenhauer
 • Allah’ın bütün takdirleri, mü’min için hayırlıdır. - İmam Muhammed Bakır 
 • Ben ki, kırk sekiz krallığın hakanı Kanuni Sultan Süleyman Han´ım. Sefirimden aldığım bilgiye göre, memleketinizde dans adı altında kadın erkek birbirine sarılmak suretiyle insanlar arasında oyun oynanmakta olduğunu işitmiş bulunmaktayım. Hem hudut olmaklığımız dolayısıyla, iş bu rezaletin memleketime de sirayeti ihtimali muvacehesinde name-i hümayunum elinize ulaştığından itibaren derhal son verilmediği takdirde, bizzat orduyu hümayunumla gelip men´e muktedirim. - Kanuni Sultan Süleyman
 • Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. - İbni Sina
 • Bir insanın ülkesini sevmesi takdir edilecek bir şey. Ama sevgi neden sınırda bitmek zorunda? - Pablo Casals
 • Bizi takdir edenleri her zaman severiz ama takdir ettiklerimizi her zaman sevmeyebiliriz. - Francois de La Rochefoucauld
 • Daima gerçekleri savun. Takdir eden olmazsa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun. - Ernesto Che Guevara
 • Eğitim takdire şayan bir şey, ama bilmeye değer hiç bir şeyin öğretilemeyeceğini akılda tutmanın da faydası var. - Oscar Wilde
 • Hayatta gerçeklerle yaşa ve her zaman onları savun. Takdir eden olmasa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun. - Ernesto Che Guevara
 • Her zaman aklımızın ardı sıra gidelim, halkın takdiri de, canı isterse ardımızdan gelsin. - Michel de Montaigne
 • Hiç bir şeyi geri almayı bekleme, yaptıkların için takdir edilmeyi bekleme, ne kadar zeki olduğunun keşfedilmesini bekleme ya da aşkının anlaşılmasını. Daireyi tamamla. Gururlu, yetersiz ya da kibirli olduğun için değil, sadece artık onun senin yaşamında yeri olmadığı için. Kapıyı kapat, plağı değiştir, evi temizle, tozdan kurtul. Geçmişte olduğun kişiyi bırak ve şu anda kimsen o ol! - Paulo Coelho
 • İlim sahibi, ilmiyle amil olduğu takdirde, bütün müminlerin kalbi onun olur. - Marufi Kerhi 
 • İnsanları teşvik ediniz. Düzeltmek istediğiniz yanlışları kolaylıkla ıslah edilecek gibi gösteriniz. Yaptırmak istediğiniz işi karşınızdakinin kolayca başaracağınıza inandırınız. İş yaptırmak için rekabet hissini hızlandırmak gerekir.  İnsanların en güzide meziyetleri takdir ve teşvik ile gelişir. - Schwab
 • İnsanların çoğu hayatlarının sonunda geriye dönüp baktıklarında molalarda yaşadıklarını görürler. Takdir etmeden ve zevk almadan geçip giden şeyin aslında hayatları olduğunu gördüklerinde şaşırırlar. Ve böylece umutlarla kandırılan insan ölümün kollarına koşar. - Arthur Schopenhauer
 • Kim şu üç şeye sarılırsa dünya ve ahiret dileklerine kavuşur: Allah’a sığınmak, ilahi takdire razı olmak ve Allah’a karşı hüsn-ü zanda bulunmak. - Cafer-i Sadık
 • Kişi, bulunduğu ülkede kendisinden alim birisinin mevcudiyetini kabul ettiği müddetçe, hakikaten alimdir. Kendisini bütün alimlerden üstün gördüğü takdirde, cahilliğini ortaya koymuş olur. - Abdullah bin Mübarek
 • Milletimizin içinde hakiki, ciddi alimler vardır. Milletimiz bu gibi alimleriyle iftihar eder. Bu gibi alimlere gidin, bu efendi bize böyle diyor, siz ne diyorsunuz deyin. Fakat umumiyetle buna da ihtiyaç yoktur. Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Eğer bizim dinimiz akla mantığa uygun bir din olmasaydı mükemmel olamazdı, dinlerin sonuncusu olmazdı. 
 • Senin asıl düşmanın, kendisini öldürdüğün takdirde, Allah tarafından mükâfatlandıracağın düşmanın değil, kendi öz nefsin, seninle beraber aynı yastığa baş koyan kadının ve senden olma çocuğundur. Bunlar yüzünden imtihanı kaybettiğin takdirde, senin en büyük düşmanın olmuş olurlar. - Ebu Malik el-Eş ´ari
 • Takdir ediliyorsan değil,  taklit ediliyorsan başarmışsın demektir. - Albert Einstein
 • Takdir görmeyen hayal güçlerimiz, zamanla midemizde ülser yapar. — John Ciardi
 • Takdir senindir Ya Rabbi, Sen ki imkânsızı mümkün kılarsın, darda koyma bizi. Dara düştüğümde de şükredenlerden eyle bizi.
 • Yürü kork ve kötüleri az kına; takdirin hüküm tuzağına karşı aczini bil. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
Takdir - Risale-i Nur Külliyatı
Demek, bu âlemin Sâniinin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemâlâtı vardır. Bu hârika san´atlarla onları göstermek ister. Çünkü gizli, kusursuz kemâlât ise, takdir edici, istihsan edici, mâşallah diyerek müşâhede edicilerin başlarında teşhir ister. Dâimî kemâlât ise, dâimî tezâhür ister. O ise, takdir ve istihsan edicilerin devam-ı vücudunu ister. Bekâsı olmayan istihsan edicinin nazarında kemâlâtın kıymeti sukut eder.
Sözler | Onuncu Söz

Nasıl ki, gayet mâhir bir tasvirci ve heykeltraş bir zât, gayet güzel bir çiçekle ve insan cins-i latîfinden gayet güzel bir hasnânın sûret ve heykelini yapmak istese, evvelâ o iki şeyin umumi şekillerini bâzı hatlarla tâyin eder. Şu tâyini, bir tanzim iledir, bir takdîr ile yapıyor. Hendeseye istinâden hudud tâyin ediyor. Şu tanzim ve takdîr, bir hikmet ve ilim ile yapıldığını gösteriyor. Demek, tanzim ve tahdit fiilleri, ilim ve hikmet pergeliyle dönüyor. Öyle ise, tanzim ve tahdit arkasında ilim ve hikmet mânâları hükmediyor. Öyle ise, ilim ve hikmet pergeli, kendini gösterecek.
Sözler | Otuz İkinci Söz