Sefa - Sefahat - Ansiklopedik bilgi
Sefa - Sefahat

Sefa

1. (isim) Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma
2. Eğlence, zevk, neşe

Sefahat

1. (isim) Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
2. Eğlence
Sefa - Sefahat - Bağlantılar
Sefa

SEFİH-SEFİHLİK-SEFAHAT  
Sefa - Sefahat - Hadisler
Ebû Mâlik Hâris ibn Âsım el Eş’arî (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuşlardır:
"Temizlik yani her türlü günah ve pisliklerden arınmak; imanın yarısıdır. Elhamdülillah demek mizanı doldurur, Sübhanallah ve Elhamdülillah sözleri ise yerler ve gökler arasını doldurur, namaz bir nurdur, sadaka bir bürhan, sabır aydınlıktır. Kur’ân senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. 
Herkes sabahleyin işine gücüne çıkar kendisini satar ya kazanır ya da kaybeder (yani kişi Allaha emirlerini yerine getirmekle nefsini Allaha satarak kazanır , yada kendi nefsinin sefasına uyup Allahın emirlerini çiğneyip kendisini şeytana satarak kaybeder)." 
[Müslim, Tahâra 1]
Sefa - Sefahat - Özlü sözler
 • Bir dil-rubaya düştü gönül, müptelası çok / Aşkın sefası yok değil amma, cefası çok.
 • Birliğin kederi, ayrılığın sefasından daha hayırlıdır. - Yahya bin Muaz
 • Dostlarla gidilen dost yolunda, çilede, sefada bir güzel olur. Canlar bir oldukça, canan uğruna, canlar verilesi bir değer olur.
 • Düşman istersen nefis yeter. Evet, kendini beğenen belâyı bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen sefayı bulur, rahmete gider.
 • Geçti bizden geçti bizden / Zevk-i sefa geçti bizden / Mertler için köprü olduk / Namertlerde geçti bizden.
 • Hayatın çilesine tahammül gerek, değil mi ki sefa ile cefa müşterek? Sizce ağlamak için göz yaşı mı gerek? Bazen dertliler de ağlar ama gülerek. -  Necip Fazıl Kısakürek
 • İsraf sefahatin, sefahat sefaletin kapısıdır. - Said-i Nursi
 • Saç sefadan, tırnak cefadan uzar. - Türk atasözleri
 • Sefa ile yenen cefa ile kazanılır.
 • Sıkıntı sefahatin muallimidir. Yeis dalâlet-i fikrin, zulmet-i kalp ruh sıkıntısının membaıdır.
 • Unutma ey gönül, burası dünya; sefası da fani, cefası da. Öyleyse nankör olmaktan kork gönlüm. Geçici elemlere ve imtihanlara sabret!
Sefa - Sefahat - Risale-i Nur Külliyatı
Hem katiyen biliniz ki, bu hayat-ı dünyeviyede hakikî lezzet İmân dairesindedir ve imandadır. Ve amâl-i salihanın herbirisinde bir mânevî lezzet var. Ve dalâlet ve sefahatte, bu dünyada dahi gayet acı ve çirkin elemler bulunduğunu Risale-i Nur yüzer katî delillerle ispat etmiştir. Adeta imanda bir Cennet çekirdeği ve dalâlette ve sefahatte bir Cehennem çekirdeği bulunduğunu, ben kendim çok tecrübelerle ve hadiselerle aynelyakin görmüşüm ve Risale-i Nur´da bu hakikat tekrar ile yazılmış. En şedit muannid ve muterizlerin eline girip, hem resmî ehl-i vukuflar ve mahkemeler o hakikati cerh edememişler. Şimdi sizin gibi mübarek ve mâsum hemşirelerime ve evlâtlarım hükmünde küçüklerinize, başta Tesettür Risalesi ve Gençlik Rehberi ve Küçük Sözler benim bedelime sizlere ders versin.
Lemalar | Yirmi Dördüncü Lem´a

Biz de bütün kuvvetimizle bunu tasdik ediyoruz. Çünkü bunu kendimizde ve gördüğümüz dostlarımızda tecrübelerle müşahede ettik. Hatta çokları meraklarından, cemaati, belki de namazı terk eder derecede ifratla, tam namaz vaktinde konuşan radyoyu dinleyip, mimsiz medeniyetin sefahat ve dalâlet ve İslama ettiği ihanet cezası olarak mütemadiyen başına gelen tokatlarına ve boğuşmalarına ve geniş siyaset dâirelerine alâkadârâne dikkat etmekle ve nefsi, zehirli ve başı sarhoş şahıslardan, radyodan ders almak, kudsi ve mühim vazifelerine de tam zarar ediyorlar.
Kastamonu Lâhikası | Emin İle Feyzi´nin Sordukları Bir Suale Üstaddan Aldıkları Cevap