Mest olmak - Ansiklopedik bilgi
Mest olmak

1. Kendinden geçmek, çok mutlu olmak
Mest olmak - Kitap Tanıtım
Mest

Engin Turgut 
ARTSHOP YAYINCILIK 

Kalbimizde upuzun bir coğrafya
Dudaklarımızda arzulu bir Aragon!

Yalnızlığımızın gamzeleri üzgün
Siz her derde deva bir rüya olmalısınız!

Bayan Eros siz hangi boşluğa saplandınız?
Kaç aşkı ıskaladı o derin şaşkınlığınız?

Hangi gezegendensiniz, dönen bir kalpsiniz
Her hüzün biraz da Borges’in gözleridir!

Sizi hep görmüş geçirmiş gibiyim
Anlayın, size çıkmak derdindeyim!

Bak nasıl da ölümlü her şey
Ve şiir biraz da öteki sesimizdir!

Beni azade bırakın, bu dünya takla atmış
Bir katre olsun tadımız kalmamış!

Kim ki divane makamından geçmemiş, ne acı
Ben ki mey ile ney arasında mest olmuş hiçbir şeyim!
Mest olmak - Risale-i Nur Külliyatı
Hem gördüm ki, küre-i arz, şu hareketle, sinema levhalarını gösteren bir makine vaziyetini aldı, bütün semâvâtı harekete getirdi, bütün yıldızları muhteşem bir ordu gibi sevke başladı. Öyle şirin ve yüksek manzaraları gösterdi ki, ehl-i fikri mest ve hayran eder. Fesübhânallah dedim, ne kadar az bir masrafla ne kadar çok ve büyük ve garip ve acip, âli ve gali işler görülüyor! Bu noktadan, iki nükte-i imaniye hatıra geldi.
Mektubat | Üçüncü Mektup

Binbaşı Asım Beyin fıkrasıdır. 
Muhterem Üstadım Efendim, 
Her defa olduğu gibi, bu kere de, nâmüstehak olduğum halde hakk-ı fakirânemde lütuf ve ibzal buyurulan iltifatât-ı bînihaye bu fakiri mestediyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Ancak Cenab-ı Lemyezel Hazretlerinin lütf u kerem ü ihsanına hamd-ü şükr ü senâ ederek risale-i şerifelere sarılıyorum. Ve lezzet alıp, siz Üstadımı karşımda ve yanımda bulup mütehayyir ve mütefekkir olarak bahr-i sürura dalıp gidiyorum.
Barla Lâhikası | Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Kısmı ve Üçüncü Zeylinin Nihayeti