Örümcek - Ansiklopedik bilgi
Örümcek

1. (isim, hayvan bilimi) Örümcekler takımından, ince bir ağ örerek küçük böcekleri avlayan eklemli bir hayvan (Aranea)
2. Bu hayvanın ördüğü ağ
3. Yürüteç
Örümcek - Ayet mealleri
Ankebut (Dişi Örümcek) Suresi 41. ayet:
Allah ın dışında başka veliler edinenlerin örneği, kendine ev edinen örümcek örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en dayanıksız olanı örümcek evidir; bir bilselerdi.
Örümcek - Kitap Tanıtım
Başımda Örümcek mi Var Öğretmenim?

İsa Yılmaz
ZAFER YAYINLARI

İnsanların yüreklerine kadar üşüdükleri bir Doğu köyünde başlayan İlknur´un hikâyesi, şefkatli bir öğretmenin uzattığı sıcacık bir el sayesinde, törelerin, imkânsızlıkların karanlık cehaletlerin geçit vermez dağlar gibi kuşattığı küçük bir köyden, üniversite kapılarına kadar binbir zahmetle gelebilmişti. Ancak, kapılardan içeriye girmek, İlknur için hiç de kolay olmayacaktı.

Genç bir adamın, başörtüsü mağduru arkadaşlarının dünyasına yaptığı bu son derece başarılı empatik yolculukta, önünüzü demir kapılar, kapılar kadar soğuk ve sert kapı bekçileri, paronayak komşular, gösteriş meraklısı bir belediye başkanı, casus gazeteciler ve hatta sarhoş hayaletler kesecek...
Arkasında pek çok soru bırakan bir intihar, İlknur ve arkadaşlarının "beyaz kelebekler" için yaptıkları ilginç plân, ve kelimenin tam anlamıyla sarsıcı bir finalle "şimdilik biten" bu yürek burkan hikâye, bir hayal ürünü olmaktan çok, gerçekleri dile getiriyor...
Örümcek - Muhtelif yazılar
ÖRÜMCEK AĞI

Dünya hayatında hep kötülük işleyen bir adamı ölünce cehennem kapısında bir melek karşıladı.
Melek adama şöyle seslendi: "Hayatta iken tek bir gün bile birisine iyilik yaptıysan buraya girmeyeceksin. "
Günahkar adam uzun süre düşündükten sonra,bir keresinde ormanda gördüğü örümceği hatırladı.
Balta girmemiş ormanda yürürken önüne bir örümcek ağı çıkmıştı. Adam ağı bozmamak ve örümceği ezmemek için o gün yolunu değiştirmişti.
Heyecan içinde o günü meleğe anlattı.
Melek adama gülümsedi ve ardından elini şaklattı.
Gökten bir örümcek ağı inmişti. Adam bu ağa tutunarak cennete girebilecekti.
Adam neşe içinde ağa tırmanırken cehennemden bazıları da bu ağa tutunarak cennete gitmeye çalıştılar.
Ama adam ağın o kadar çok insanı taşımayacağından korkarak onları itmeye başladı.
Tam o sırada ağ gerçekten koptu ve diğerleri ile birlikte adam da cehenneme düştü.
"Yazık" dedi melek.
"Bencilliğin, hayatında işlediğin tek iyiyi de kötülüğe döndürdü.
O insanlara şefkat gösterebilseydin eğer, ağın herkesi taşıyabileceğini de görecektin."
YAŞAMIN ÖRÜMCEK AĞINI ÖREN İNSANIN KENDİSİ DEĞİLDİR.
O, BU AĞ DA SADECE BİR TELDİR VE BU AĞA YAPTIĞI KATKIYI ASLINDA KENDİ YAŞAMINA YAPMAKTADIR.
Örümcek - Risale-i Nur Külliyatı
Kardeşimiz Sabri´nin mektubunda, muannid mülhidlerin, Risale-i Nur´un cereyanına karşı kurdukları çürük ve vâhi hud´aları, "örümcek ağı ve yuvası gibi kuvvetsiz ve o şeytanet perdeleri, kıymetsiz ve mukavemetsizdir. Risale-i Nur´a karşı yırtılır ve yırtılacak" dediği gibi, bu zındık ve muannid ve mütemerrid ve ölen herifin ruh-u habîsi olan zındığın yazdığı ve zahiren Müslümanlara Türkçülük lehinde, fakat hakikatte Kur´an ve Peygamberin (a.s.m.) azamet ve haşmet-i maneviyelerini kırmak ve hiçe indirmek ve âdileştirmek niyetiyle yazılan bu matbu eserde, Mucizat-ı Kur´ân ve Mucizat-ı Ahmediyeye (a.s.m.) karşı, örümcek ağı da olamaz, parçalanır. Fakat binler teessüf ki, Risale-i Nur´u görmeyenlere kat´î zarar verdiği gibi, Risale-i Nur´u görenler de merak edip, "Acaba ne var?" demekle, sâfi kalblerini bulandırır. Lâakal, vesvese ve evham verir. 

Kastamonu Lâhikası | Daimi Hizmetinde Bulunan Risale-i Nur Şakirtleri Tarafından

Sûre-i Ankebût Mekke´de nazil olduğu için, Kureyş´in imana gelmeyen reisleri Peygambere (a.s.m.) suikast edeceklerini ve o suikastın içinde en zayıf ve en küçük bir hayvan olan bir örümcek o reislerin o şiddetli hücumlarına karşı mukabele edip galebe edecek. Yani örümceğin hanesi olan ağ en zayıf bir perde iken, o kuvvetli reisleri mağlûp edeceğini göstermekle âyet diyor ki: 
"En zayıf bir hayvana mağlûp olacaklarını faraza bilseydiler, bu cinayete ve bu suikasta teşebbüs etmeyeceklerdi." 

Emirdağ Lâhikası | Nur Âleminin Bir Anahtarının Bir Haşiyesi