Kapris - Ansiklopedik bilgi
Kapris

1. (isim) Geçici, düşüncesizce, değişken istek
2. Huysuzluk
Kapris - Hadisler
Ey Peygamber! Muhakkak ki Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir sakındırıcı ve ümmîler için bir dayanak olarak gönderdik. 
Sen Benim kulumsun ve sana Mütevekkil ismini verdim. 
Sen ne katı kalbli, ne huysuz ve ne de sokaklarda böbürlenerek yürüyen biri değilsin. 
Sen kötülüğe kötülükle de karşılık vermezsin. Sen affeden ve bağışlayan bir peygambersin. 
Eğriliğe girmiş olan halk onunla yolunu doğrultuncaya ve "Lâilâhe İllallâh" deyinceye kadar Allah o peygamberin ruhunu almaz. 
[Buharî, Büyû´: 5; Burhâneddin Halebî, es-Sîretü´l-Halebiye, 1:346; Dârîmî, Mukaddime: 2; Kandehlevî, Hayâtü´s-Sahâbe, 1:17; İbni Kesîr, el-Bidâye ve´n-Nihâye, 2:326; Nebhânî, Hüccetüllah ale´l-Âlemîn, 105, 135; el-Acurrî, eş-Şerî´a, 444, 452; Kastalânî, el-Mevâhibü´l-Ledünniye, 6:192]

Muhtar kulum, ne katı kalbli ne de huysuz değildir. 
[Dârîmî, Mukaddime: 2; Nebhânî, Hüccetüllah ale´l-Âlemîn, 105, 119; Ali el-Kari, Şerhu´ş-Şifâ, 1:739.]
Kapris - Kitap Tanıtım
Dinozor Beyinlileri İş Yerinizdeki Huysuz İnsanlarla Başa Çıkmanın Yolları

Albert J. Bernstein/ Sydney Craft Rozen 
ALFA YAYINLARI 

Neden genellikle sakin ve duyarlı insanlar bir an içinde çileden çıkıverirler?Neden kurallar yukarıdakilere ve aşağıdakilere farklı işler?Neden orta kademe yöneticileri alttan ve üstten sıkıştırılırlar?Neden her zaman kuralları ihlal edenlerin istedikleri olur?Neden bazı çalışanlarınız ak dediğinizi kara anlamak zorundadır? 
NEDEN? Çünkü hepimizin içinde kontrolü ele geçirmeye çalışan bir dinozor vardır. Dr. Bernstein bize bu sözlüğümüze eklenecek yepyeni bir sözcük kazandırdı: DİNOZOR BEYİN. Kimler dinozor beyinlidir? Mantığıyla hareket ettiğini düşünüp içgüdüleriyle hareket eden herkes. Duygusal, tepkili, sinirli, inatçı davranan, huysuzluk eden herkes. Yani HEPİMİZ.
Dinozor Beyinliler bir arada çalışmak zorunda olduğunuz tutarsız, mantıksız insanları anlamanıza ve onlardan birine dönüşmenize engel olmaya yardım edecek. Ayrıca size kariyerinizi sona erdirecek bir hata yapmamanın yollarını da gösterecek....istediğiniz yalnızca bir iş değil de, bir kariyerse, Dinozor Beyinliler’i mutlaka okumalısınız...
Kapris - Özlü sözler
  • Kadın kapris yapıp alınganlaşıyorsa sorun yok. Bir çözüm aradığını gösterir bunlar. Bil ki asıl sorun, sustukları zaman başlar. - Cengiz Aytmatov