İçerlemek - Ansiklopedik bilgi
İçerlemek

1. İçin için öfkelenmek
2. Kırılmak, alınmak   
İçerlemek - Bağlantılar
İçerleme
İçerlemek - Hadisler
İbn Abbâs (Allah Onlardan razı olsun) şöyle demiştir: 
Ömer (Allah Ondan razı olsun) Bedir harbine iştirak etmiş yaşlı sahabilerle beraber beni de istişare meclisine dahil etti. Bunlardan birisi kendi kendine içerledi ve Hz. Ömer’e: 
Bu çocuk neden bizimle beraber her meclise giriyor? Oysa bizim onun yaşında oğullarımız var dedi. 
Ömer (Allah Ondan razı olsun): Bildiğiniz bir sebepten dolayı diye cevap verdi.
Sonunda günlerden bir gün Hz. Ömer beni çağırdı, onlarla beraber meclisine aldı, bana öyle geliyor ki; o gün beni onlara toplantılarda bulunmamın gerekliliğini ispat etmek istiyordu. Sahabilerin hepsine birden: 
"Allah’ın yardımı ve fethi geldiğinde" diye başlayan Nasr sûresi hakkında ne düşünüyorsunuz? diye sordu. Bir kısmı:
Yardım görüp fetih gerçekleşince Allah’a hamd ve istiğfâr etmekle emrolunduk dedi.
Kimi de hiç yorum yapmadı. Hz. Ömer bana hitaben: 
Ey ibn Abbâs sen de mi böyle düşünüyorsun? dedi. Ben: Hayır dedim. Peki ne diyorsun? diye sordu. Ben de: 
Bu sûre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in ecelinin kendisine bildirildiğini ifade etmektedir. 
"Allah’ın yardımı ve fethi sana gelince" ki bu senin ecelinin geldiğinin alametidir. 
"Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlanma dile. Çünkü O tevbeleri kabul edendir." Buyuruluyor dedim. Bunun üzerine Hz. Ömer: 
Ben de bu sûreden senin verdiğin anlamdan başka bir anlam bilmiyorum dedi. 
[Buhârî, Menâkıb 25]