Haz - Ansiklopedik bilgi
Haz

1. (isim) Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
2. (felsefe) Bir şeyden duyusal veya manevi sevinç duyma
3. (müzik) Ezgi
4. (ruh bilimi) Sürdürülmesi istenen ılımlı ve doygunluk veren coşku
Haz - Ayet mealleri
Ahkaf (Kum Tepeleri) Suresi 20. ayet:
İnkâr edenler ateşe sunulacakları gün, (onlara şöyle denir:) "Siz dünya hayatınızda bütün güzellikleriniz ve zevklerinizi tüketip-yok ettiniz, onlarla yaşayıp-zevk sürdünüz. İşte yeryüzünde haksız yere büyüklenmeniz (istikbarınız) ve fasıklıkta bulunmanızdan dolayı, bugün alçaltıcı bir azab ile cezalandırılacaksınız."
Haz - Bağlantılar
Mükafat-Zevk Sisteminde Ruh Beden Münasebeti

İdealizmdeki Izdıraplı Zevk
Haz - Hadisler
Ebu Zer (Allah Ondan razı olsun)´dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
"Şüphesiz ben sizin görmediklerinizi görüyor ve bilmediklerinizi biliyorum. Gökyüzü meleklerin çokluğundan dolayı çatırdayıp gıcırdadı bu gıcırdamasında da haklı idi. Çünkü orada meleklerin secde etmediği dört parmaklık bir yer bile yoktu. Vallahi eğer bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Döşekler üzerinde kadınlarınızdan zevk alamazdınız. Yüksek sesle Allah’a yalvararak yollara ve kırlara çıkardınız." 
[Tirmizi , Zühd 9]

Cabir (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
"Cennetlikler cennette yiyip, içerler, ama büyük ve küçük abdest bozmazlar ve sümkürmezler. Yedikleri geğirme ve misk gibi kokan ter yoluyla çıkar. Nefes alıp verdikleri gibi rahat bir şekilde; kendiliklerinden Cenab-ı Hakk’ı noksan sıfatlardan tenzih, kemal sıfatlarıyla tavsif etmekten zevk alırlar." 
[Müslim, Cennet, 18]
Haz - Kitap Tanıtım
Haz Çağında Organik Çocuk Yetiştirmek

Faruk Öndağ 
TİMAŞ YAYINLARI 

Bir zamanlar şimdi ancak nostalji dizilerinde şahit olabildiğimiz doğal bir hayat, bu doğal hayatın içinde pişerek yetişmiş doğal bireyler vardı. Sokaklarda saklambaç, köşe kapmaca, birdirbir oynanırken arada bir sonu kavgaya varabilen oyunbozanlıklar yapılırdı. Her şey kendiliğinden tabii olarak akıp giderdi. 

Teknolojinin hayatlarımızı hızla kavraması ve yönlendirmesi sonucu doğal olan pek çok şey ancak gayretle ulaşılabilir hale geldi. Günümüzde önceliği hazzı yaşamak ve “hemen şimdi” yaklaşımıyla istediğine o anda ulaşmak isteyen sınır tanımaz bireyler bu duruma nasıl “dur” diyeceğini bilemeyen anne babalar tarafından tedirginlikle yetiştiriliyor.

Dr. Faruk Öndağ Haz Çağında Organik Çocuk Yetiştirmek’te ebeveynlere günümüzde de doğal çocuk yetiştirebilmenin mümkün olduğunu söylüyor. Geçmiş zamana nazaran biraz daha fazla gayretle konforun ön planda olduğu bir hayatta gerçeklerle yüzleştiği zaman bocalamayacak organik çocuklar yetiştirmenin ipuçlarını ebeveynlerle paylaşıyor.

Hayata anlam ve tat katan zorlukların nasıl da istenesi bir şey olduğu, çalışmaya karşı geliştirilen isteksizliğin altında yatan temel neden, eğitimde doz aşımının getirdikleri, çocuğa üzülmesin diye sunulan konforun sonuçları ve daha birçok konu ebeveynleri bekliyor. 
Faruk Öndağ’ın yıllara dayanan tecrübesinden süzülen yaşanmış örnekleri birbirinden keyifli çizimler ve fotoğraflar eşliğinde Haz Çağında Organik Çocuk Yetiştirmek’te merakla okuyacaksınız.

“Bir yerde DUR demek lazım” diyen anne babalar için…
Haz - Özlü sözler
  • Ah, buldum onu kardeşlerim! İşte, en yüce dorukta kanıyor sevinç pınarı benim için! Burada, hiçbir ayak takımının benimle birlikte içemeyeceği bir yaşam var! Akışın neredeyse pek yoğun geliyor bana, ey haz pınarı! Doldurayım derken, sık sık yeniden boşaltıyorsun kadehi! Friedrich Nietzsche
  • Başarılı bir insanı belirleyen ilk özellik, tutumudur. Kişi; olumlu tutum ve davranışlara sahipse, zorluklarla uğraşmayı seviyor ve onların üstesinden gelmekten haz duyuyorsa, başaracaklarının yarısı gerçekleşmiş sayılır. - Peacoock
  • Erdem haz almada ölçülü olmaktır. - Aristo
  • Evrende her şey insan için haz objesidir. Ancak erdemle gelen bilgi arttıkça haz da artar. Bu nedenle yönelim hazza değil bilgiye olmalıdır. Epikuros
  • Okumak; haz duymaya, zihnimizi beslemeye, yeteneklerimizi artırmaya yarar. - Francis Bacon
Haz - Risale-i Nur Külliyatı
Evet, o zamandan beri nurunu neşreden ve mürûr-u zaman ile ulûm-u müteârife hükmüne geçen ve sâir neyyirât-ı İslâmiye ile parlayan ve Kur´ân´ın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile; yahut sathî ve basit bir perde-i ülfet ile baksan, elbette herbir âyetin ne kadar tatlı bir zemzeme-i i´câz içinde, ne çeşit zulümâtı dağıttığını hakkıyla göremezsin ve birçok envâ-ı i´câzı içinde, bu nev-i i´câzını zevk edemezsin.
Sözler | On Üçüncü Söz

Evet, hakiki terakkî ise, insana verilen kalb, sır, ruh, akıl, hattâ hayal ve sâir kuvvelerin hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek, her biri kendine lâyık hususi bir vazife-i ubûdiyet ile meşgul olmaktadır. Yoksa, ehl-i dalâletin terakkî zannettikleri, hayat-ı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek; ve zevklerinin her çeşitlerini, hattâ en süflîsini tatmak için bütün letâifini ve kalb ve aklını nefs-i emmâreye musahhar edip yardımcı verse, o terakkî değil, sukuttur.
Sözler | Yirmi Üçüncü Söz