Hayran - Hayranlık - Ansiklopedik bilgi
Hayran - Hayranlık

Hayran
1. (sıfat) Çok beğenen, hayranlık duyan (kimse)

Hayranlık

1. Hayran olma durumu
2. Tutku, aşırı istek
Hayran - Hayranlık - Ayet mealleri
Cin Suresi 1. ayet:
De ki: "Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: -Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur´an dinledik"
Hayran - Hayranlık - Bağlantılar
Âlem Sana Hayran

Çocuk ve Hayranlık
Hayran - Hayranlık - Hadisler
Aişe (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: 
Sırtına iki çocuğunu yüklemiş bir kadın bir şeyler istemek üzere çıkageldi. Ona üç hurma verdim. 
O da çocuklarına birer hurma verdi, öteki hurmayı da kendisi yemek üzere ağzına götürmüştü ki çocuklar onu da istediler. Kadın hurmayı ikiye böldü ve onlara verdi.
Kadının bu davranışına hayran kaldım ve olup biteni Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem)’e anlattım. O da şöyle buyurdu: 
"Muhakkak ki Allah bu şefkat ve acıması sebebiyle o kadına cennetini vermiş veya bu sebeple onu cehennemden kurtarmıştır." 
[Müslim, Birr 148]
Hayran - Hayranlık - Kitap Tanıtım
Bir Cevabım Yok Ama Sorunuza Hayran Kaldım

Seçil Çömlekçi 
CARPE DİEM KİTAP 

Bu antidepresan nitelikteki kitap, muhabbet olması maksadıyla yazılmış olup, etkin merak gidericidir ve gülme kasları üzerinde direkt etkisi vardır. 
Can sıkıntısına bağlı depresyon tedavisinde gülme kaslarını çalıştırarak okunur.

Her ne kadar okumada kullanılması tavsiye edilse de isteğe bağlı olarak, koltuk altında gezdirip “Bak ben kitap okuyorum, kültürlüyüm icabında” etkisi oluşturmada, aşırı sıcaklarda yelpaze yapıp yellenmede, ders sırasında arka sırada gizli gizli okunup yandakilere de okutularak dersi kaynatmada kullanılabilir.

Gülmeye bağlı, karın kaslarında ağrı, mimiklerde kırışık oluşma, gülerken ağza sinek kaçma gibi yan ektileri görülebilmektedir. Kamusal alanlar da dâhil olmak üzere her yerde rahatlıkla okunabilir. 

Okumak sizden, şifa Allah’tan. Geçmiş olsun...
Hayran - Hayranlık - Özlü sözler
 • Bir çözülüş, bir kopuş, cinnet üstü buhran, Eseri devrimlerin; Şeytan bu hale hayran. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Bir insan hayranlık duyup sevebildiği sürece sonsuza kadar genç demektir. - Pablo Casals
 • Birçokları hayranlık duyarlar fakat çok az kimse bilir. - Hippocrates 
 • Birine aşık olmak, birbirinin gözlerine hayran hayran bakmak değil, aynı beyinle aynı hedefe bakmasını bilmektir.
 • Elleriniz gibi ihtiyar ve dalgınsınız / Elleriniz gibi meraklı, hayran ve gençsiniz. - Nazım Hikmet
 • En basit yalanları gözümün içine bakarak söyleyen aptallar tanıdım. İnandığımı sandılar; bense onların kuş kadar akılları ve cahil cesaretlerine hayrandım.
 • Ey gönül! Gezip de hayran kalmadığım yerin olmadı; bazen aklımı başımdan aldın, bazen benliğimi ayaklar altına. Ama herkeste bulunsa da, çoğunun farkında olmadığı bir sır gibi taşıdım seni. Dağları delmiyorum, çölleri aşmıyorum ama daha zoru olan benliğimle savaşıyorum. Yanıyorum diyerek masivâya sesleniyorum; ateşsiz, dumansız içten içe kül oluyorum.
 • Ey insanlar! Görüyorum ki evleriniz Rum Kayserlerine, lükse hayranlığınız Kisra’nın tutumuna, servet peşinde koşmanız Karun’ un anlayışına, saltanatınız Firavun’ un saltanatına, nefisleriniz, Ebucehil’ in nefsine, gururunuz Ebrehe’nin gururuna, yaşayışınız, sefihlerin yaşayışına benziyor. Allah (c.c.) için söyleyin, Muhammedi olanlar nerede? - Yahya bin Muaz (r.a.)
 • Hattatlar yazdılar Kur´an, hayran olur her okuyan, Kıyamete kadar duran, Kitabımdır benim Kur´an. - Demir Hafız Mehmet
 • Hayran olduklarım ya da beğendiklerim arasında ortak bir payda bulamıyorum; ama aşık olduklarımın hepsi bende tebessüm bırakıyor. - W. H. Auden
 • Hayranlık zavallı bir şeydir. Çarpık bir şey. Çoğunlukla, "hayran" olunan, sahte bir büyüklük görünümü içindedir; "hayran" olan da, yanlış bir küçüklük duygusu içinde.
 • Her akılsıza hayran olacak, başka bir akılsız bulunur. - Fransız Atasözü
 • Her kadına sahip olmaya çalışan adam bir kadına hasret kalır; bir kadına sahip olan adam, her kadını kendine hayran bırakır. - William Golding
 • Kendinden aşağıya bakıp da, kendi kafasına hayran olan adam, kendinden yukarıya, geçmiş yüzyıllara gözlerini kaldırsın; o zaman yüzlerce devin ayakları altında kalacak ve burnu kırılacaktır. - Michel de Montaigne
 • Kitaplarda her zaman kendimizi buluruz. Yine de her seferinde okuduğumuzda hayran kalıp yazarını deha olarak adlandırmamız ne tuhaftır.  Thomas Mann
 • Kurnaz insanlar okumayı küçümserler. Basit insanlar ona hayran olurlar. Akıllı insanlarsa onu kullanırlar. - Balzac
 • Ne lâhûti geceymişsin ki teksin sermediyette; / Meşimenden doğan ferdaya hayranım, ne ferdadır! / Işık namıyla vicdanlarda ondan başka bir şey yok; / O bir sönsün, hayat artık müebbed leyl-i yeldâdır. / Perişan sözlerimden bıkma, hoş gör, yâ Resûlâllah, / Kulun şeydâdır amma, açtığın vâdide şeydâdır!
 • Ne zaman vuslat ey yar! Can bitap düştü, saçlarıma hazan düştü. Sevdama köz düştü. Lime lime etti bu hasret beni. İlmek ilmek cana dokudum da seni, gönül gözüme hayranlık düştü. Özlem iklimlerinden dergâhına sesleniştir bu, ahı feryada karışmış bir Kıtmir’in yanmasıdır. Gel ne olur bir gün çıkıp gel alev almadan ruhum. Canı dişinde, özü közünde bir ağlayıştır bu. Kâlin hâle serzenişi, Mecnun´un Leyla´ya vurgunluğu. Gel ateşe su. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Sen kendini biliyorsan, bil ki kendini bilmezlerin söyledikleri anlamsızdır. Unutma gereksiz eleştiri sadece gizli hayranlıktır. C. Aytmatov
 • Senden nefret edenler aslında, seni bunca insanın neden sevdiğini anlamayan gizli hayranlarındır. - Paulo Coelho
Hayran - Hayranlık - Risale-i Nur Külliyatı
BİRİNCİ ESAS: Hikmet-i Kur´âniye ile hikmet-i fenniyenin farklarına şu gelecek hikâye-i temsiliye dürbünüyle bak:
Bir zaman hem dindar, hem gayet san´atkâr bir hâkim-i nâmdar istedi ki, Kur´ân-ı Hakîmi maânîsindeki kudsiyetine ve kelimâtındaki i´câza şâyeste bir yazı ile yazsın; o mu´ciznümâ kamete hârika bir libas giydirilsin. İşte o nakkaş zât, Kur´ân´ı pek acîb bir tarzda yazdı. Bütün kıymettar cevherleri yazısında istimâl etti. Hakâikının tenevvüüne işaret için, bâzı mücessem hurufâtını elmas ve zümrüt ile; ve bir kısmını lü´lü ve akîk ile; ve bir tâifesini pırlanta ve mercanla; ve bir nevini altın ve gümüş ile yazdı. Hem öyle bir tarzda süslendirip, münakkaş etti ki, okumayı bilen ve bilmeyen herkes, temâşâsından hayran olup, istihsan ederdi. Bâhusus, ehl-i hakikatin nazarına, o sûrî güzellik, mânâsındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinâtın işârâtı olduğundan, pek kıymettar bir antika olmuştur.
On İkinci Söz

İstanbul´da, grup grup gelen ulemanın suallerini cevaplandırıyordu. Genç yaşında böyle bilaistisna bütün suallere cevap vermesi ve gâyet muknî ve beliğ ifade ve harika hal ve tavırlarıyla, ehl-i ilmi hayranlıkla takdire sevk ediyordu. Ve "Bediüzzaman" ünvanına bihakkın layık görüyorlar ve bu fevkalade zatı, bir "nadire-i hilkat" olarak tavsif ediyorlardı.
Tarihçe-i Hayat | Birinci Kısım : İlk Hayatı
Hayran - Hayranlık - Şiir türü
Sevdim Seni Mabuduma
 
Sevdim seni Mâbud’uma,
Canân diye sevdim.
Bir ben değil âlem sana,
Hayran diye sevdim.

Kurbanın olam Şah-ı Resul,
Kovma kapından,
Didârına müştak olacak,
Yezdân diye sevdim.

Mahşerde Nebi’ler bile,
Senden medet ister.
Gül yüzlü melekler sana,
Hayran diye sevdim.

Evlad-ı İyal’den geçerek,
Ravzana geldim.
Ahlâkını meth etmede,
Kur’an diye sevdim.

Kıtmır’ınım ey Şah-ı Resul,
Kovma kapından,
Alemlere rahmet dedi,
Rahman diye sevdim.

Kaynak: http://www.ilahisozleri.com/etiket/bir-ben-degil-alem-sana-hayran-diye-sevdim#ixzz2ty3MZWhm 
http://www.ilahisozleri.com