Hassasiyet - Ansiklopedik bilgi
Hassasiyet

1. (isim) Duyarlık
Hassasiyet - Ayet mealleri
Meryem Suresi 13. ayet:
Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.

Enbiya (Peygamberler) Suresi 47. ayet:
Biz ise, kıyamet gününe ait duyarlı teraziler koyarız da artık, hiç bir nefis hiç bir şeyle haksızlığa uğramaz. Bir hardal tanesi bile olsa ona (teraziye) getiririz. Hesap görücüler olarak biz yeteriz.

Hac Suresi 53. ayet:
Şeytanın (bu tür) katıp bırakmaları, kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri (her türlü) duyarlılıktan yoksun bulunanlara (Allah´ın) bir deneme kılması içindir. Şüphesiz zalimler, (gerçeğin kendisinden) uzak bir ayrılık içindedirler.
Hassasiyet - Bağlantılar
Nebatatta Hassasiyet

Hayvanlarda Hassasiyet
Hassasiyet - Hadisler
Ebû Ümâme Sudayy ibn Aclân el Bâhilî (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’i veda hutbesinde şöyle buyururken işittiğini söylemiştir: 
"Ey insanlar Allah’tan korkunuz (ona karşı sorumluluk bilincinde olunuz, yolunuzu O’nun kitabıyla bulmaya çalışınız), beş vakit namaza devamlı ve duyarlı olunuz, ramazan orucunu tutunuz, mallarınızın zekatını veriniz, sizden olan müslüman yöneticilere itaat ediniz ki; doğruca cennete giresiniz." 
[Tirmîzî, Cum’a 80]

Cerir İbn-i Abdullah (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: 
Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem)’e namazı her an devam ve duyarlılık üzere kılacağıma, zekatı hakkıyla vereceğime ve tüm müslümanlara her zaman nasihatte bulunacağıma dair anlaşıp siyasi otoritesini kabul edip elini sıkmıştım. 
[Buhari, İman, 42, Müslim, iman 97]
Hassasiyet - Kitap Tanıtım
Tasavvufta İslami Hassasiyet

Prof. Dr. Osman Öztürk 
RAĞBET YAYINLARI 

Tasavvuf ve tarikat, yüzyıllar boyu insanoğlunun fıtri ihtiyaçlarına cevap vermiş bir müessese olduğu için sun´i desteklere değil, tabii bir şekilde varolmuş ve varlığını ülkemizdeki bütün yasak ve engellemelere rağmen günümüze taşımıştır, geleceğe taşıyacağından da şüpheye mahal yoktur. İnsanoğlu varolduğu müddetçe bu müessesede var olacaktır.
Hassasiyet - Özlü sözler
  • Bir işi incelemekte aşırı hassasiyet göstermek ayrılığa; eleştiri, düşmanlığa; sabırsızlık, rezilliğe; sırrı ifşa etmek, alçalmaya sebep olur. Cömertlik zekanın cimrilik ise gafletin alametidir. - Cafer-i Sadık
  • Bu dünyadaki en hassas terazi, insanın içidir.
  • İnsan, keder ve sevinç zamanlarında kalbinin tahammülünden fazlasını diğer hassas bir kalp ile taksim etmek ister. - Halid Ziya Uşaklıgil
  • İnsanların en muttakisi ve en âlimi, insanlara aynı gözle bakmayandır. Çünkü bazı insanlara rıza ve bazı kimselere de gazap gözüyle bakmak gerekir. Eğer gazap gözüyle bakılması gereken kişiye, rıza gözüyle bakarsan onun ayıplarını göremezsin; zira rıza, insanın gözlerindeki görme hassasını zayıflatır. - İmam-ı Gazali
Hassasiyet - Risale-i Nur Külliyatı
İşte, beşerin, san´at ve fennin imtizâcından süzülen, maddî ve mânevî fevkalâde hassâsiyetinden tezâhür eden ispirtizma gibi celb-i ervâh ve cinlerle muhâbereyi, şu âyet en nihayet hududunu çiziyor ve en faydalı sûretlerini tâyin ediyor ve ona yolu dahi açıyor. Fakat, şimdiki gibi, bâzan kendine emvât nâmını veren cinlere ve şeytanlara ve ervâh-ı habîseye musahhar ve maskara olup oyuncak olmak değil, belki tılsımât-ı Kur´âniye ile onları teshîr etmektir, şerlerinden kurtulmaktır.
Sözler | Yirminci Söz 

Kendimce câ-yı hayret ve medar-ı şükran bir taarruz:
Bu fevkalâde enâniyetli ehl-i dünyanın enâniyet işinde o kadar hassasiyet var ki, eğer şuuren olsaydı, keramet derecesinde veyahut büyük bir dehâ derecesinde bir muamele olurdu. O muamele de şudur:
Kendi nefsim ve aklım bende hissetmedikleri bir parça riyâkârâne enâniyet vaziyetini, onlar enâniyetlerinin hassasiyet mizanıyla hissediyorlar gibi, şiddetli bir surette, ben hissetmediğim enâniyetimin karşısına çıkıyorlar.
Lemalar | Yirmi İkinci Lem´a