Gaflet - Aymazlık - Ansiklopedik bilgi
Gaflet - Aymazlık

Gaflet
1. (isim) Aymazlık

Aymazlık

1. (isim) Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gafillik, gaflet, dalgı
Gaflet - Aymazlık - Ayet mealleri
Araf (Orta Yer) Suresi 205. ayet:
Rabbini, sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlardan olma.

Kehf (Mağara) Suresi 28. ayet:
Sen de sabah akşam O´nun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının (aldatıcı) süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi "istek ve tutkularına (hevasına)" uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme. 

Meryem Suresi 39. ayet:
İş(in) hükme bağlanıp biteceği, hasret gününe karşı onları uyar; onlar bir gaflet içindedirler ve onlar inanmıyorlar.

Enbiya (Peygamberler) Suresi 1. ayet:
İnsanları sorgulama (zamanı) yaklaştı, kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar.

Enbiya (Peygamberler) Suresi 97. ayet:
Gerçek olan va´d yaklaşmıştır, işte o zaman, inkâr edenlerin gözleri yuvalarından fırlayacak: "Eyvahlar bize, biz bundan tam bir gaflet içindeydik, hayır, bizler zalim kimselerdik" (diyecekler).

Müminun (İnananlar) Suresi 54. ayet:
Artık sen onları, belli bir süreye kadar kendi gafletleri içinde bırak.

Müminun (İnananlar) Suresi 63. ayet:
Hayır, onların kalpleri bundan dolayı bir gaflet içindedir. Üstelik onların, bunun dışında yapmakta oldukları (birtakım şeyler) vardır; onlar bunun için çalışmaktadırlar.

Kaf Suresi 22. ayet:
Andolsun, sen bundan gaflet içindeydin; işte Biz de senin üzerindeki örtüyü açıp-kaldırdık. Artık bugün görüş-gücün keskindir.
Gaflet - Aymazlık - Bağlantılar
Aydınlarımızın Gaflet Yılları

En Diri Gönüllere Bile Kezzab: Gaflet 

Gafleti Yırtan Namaz: Evvâbîn 

Gafletten kurtulmak nasıl olur

Gaflet
Gaflet - Aymazlık - Hadisler
Eğar el-Müzeni (Allah Ondan razı olsun) ’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:
Bazan benim kalbim de dalar. (Kalbime gaflet geliyor) Ama ben günde yüz defa Allah’tan bağışlanma diliyorum. 
[Müslim, Zikir, 41]

Yine Ebu Hüreyre ile İbni Ömer (Allah Onlardan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre bu iki sahabi Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’in minber üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir: 
"Bazı kimseler Cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah onların kalblerini mühürler de gafillerden olurlar.
[Müslim, Cuma 40]
Gaflet - Aymazlık - Kitap Tanıtım
Amansız Hastalık Gaflet 
Belirtileri, Nedenleri, Tedavi ve Korunma Yolları

Ebu Abdullah Sadık b. Abdullah 
NEDA YAYINLARI 

Hastalıklar kişiye isabet ettiğinde onu, yapmakla yükümlü olduğu işlerden alıkoyar. Görevini tam olarak yapmasına engel olur. Hele bu hastalık, insanın en değerli uzvu olan kalpte meydana gelir ve hayatında en değerli şey olan dinini ve imanını etkiliyor ise iş daha da ciddi bir hal alır.

İşte insanın kalbinde meydana gelen, dinine ve imanına büyük zararlar veren hastalıkların en büyüklerinden birisi de gaflettir. Biz bu kitabımızda Allah (Subhanehu ve Teala)´nın yardımı ile gaflet hastalığının belirtileri, hastalığı meydana getiren sebebleri, bu hastalığın insanı uğratacağı zararları, hastalıktan korunma yolları ve tedavi yöntemlerini açıklamaya çalışacağız.
Gaflet - Aymazlık - Özlü sözler
 • Ah işte tövbe ettik bütün suçlarımızdan / Bir gaflet perdesiydi gözlerimizi saran - E. B. Koryürek
 • Ahiret âlimleri, yüzlerindeki sükûnet, Allah´a karşı zillet ve tevazu ile bilinirler. Huni gibi açılıp kapanan ve gülerken kulaklara kadar yayılan ağızların sahipleri, hareketlerinde ve konuşmalarında hiddetli olan kimseler ise, onların bu şiddet ve hiddetleri gafletlerinden ileri gelmektedir. Böyle hareketler dünyaperestlerin âdetidir. - İmam-ı Gazali
 • Bir işi incelemekte aşırı hassasiyet göstermek ayrılığa; eleştiri, düşmanlığa; sabırsızlık, rezilliğe; sırrı ifşa etmek, alçalmaya sebep olur. Cömertlik zekanın cimrilik ise gafletin alametidir. - Cafer-i Sadık
 • Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bundan doğacak felaket azalmaz. - Benjamin Franklin
 • Cömertlik zekanın cimrilik ise gafleti alametidir. - Caferi Sadık
 • Devletleri yıkan tüm hatanın altında nice gururun gafleti yatar. - Yavuz Sultan Selim
 • Dünya saadeti olan ömre gıpta etme. Çünkü o, gaflet uykusu içinde geçen bir hayaldir.- Baki
 • Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Eden kendisine eder. Yapan bulur ve çeker. Unutma! Kazanmak koca bir ömür ister! Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • En hayırlı genç odur ki; ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır.
 • İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar; Herkeste kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan, o sana öyle bakar.- Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • İslamiyet’i ele alıp Türklüğü inkâr etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir. 
 • İstiklâl ve Cumhuriyetimize kasteden, cebren ve hile ile aziz vatanın, önemli kalelerini zapt eden, gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunup şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit eden iktidar sahibi kişilerin bulunduğunu çok açık ve seçik bir biçimde göstermektedir. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Kalp gaflette bulunduğu sürece, kulağın dinlemesi bir fayda sağlamaz. - Hz. Ali (r.a.) 
 • Mecnun namaz kılan bir adamın önünden geçer. Adam namazını bitirir bitirmez hemen Mecnun´un yanına gelir sorar: Bre gafil adam, sen bilmez misin namaz kılan kişinin önünden geçilmez. Ben namaz kılıyorum sen önümden geçiyorsun, bu ne gaflettir? Mecnun adama şöyle cevap verir: Ben Leyla´ya olan aşkımdan dolayı seni görmedim, senin önünden geçtiğimi fark etmedim. Peki, sen Mevla´nın huzurunda dururken beni nasıl fark ettin?
 • Tasavvufsuz yaşanan din salikine iman ve meziyetlerini veremez... “Verir zannı” ilmi ve manevi gaflettir. - Pir-i Galibi
Gaflet - Aymazlık - Risale-i Nur Külliyatı
Ve zuhr zamanında-ki o zaman-gündüzün kemâli ve zevâle meyli ve yevmî işlerin âvân-ı tekemmülü ve meşâgilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fânî dünyanın bekâsız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve in´âmât-ı İlâhiyenin tezâhür ettiği bir andır. Ruh-u beşer o tazyikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o mânâsız ve bekâsız şeylerden çıkıp, Kayyûm-u Bâkî olan Mün´im-i Hakikînin dergâhına gidip el bağlayarak, yekûn nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiâne etmek ve celâl ve azametine karşı rükû ile aczini izhâr etmek ve kemâl-i bîzevâline ve cemâl-i bîmisâline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilân etmek demek olan zuhr namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lâzım ve münâsip olduğunu anlamayan insan, insan değil.
Sözler | Dokuzuncu Söz

İKİNCİ HAŞİYE
Denizli hapsinden tahliyemizden sonra, meşhur Şehir Otelinin yüksek katında oturmuştum. Karşımda güzel bahçelerde kesretli kavak ağaçları birer halka-i zikir tarzında gayet lâtif, tatlı bir surette hem kendileri, hem dalları, hem yaprakları havanın dokunmasıyla cezbedârâne ve câzibekârâne hareketle raksları, kardeşlerimin müfarakatlarından ve yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime ilişti. Birden güz ve kış mevsimi hatıra geldi ve bana bir gaflet bastı. Ben o kemâl-i neş´e ile cilvelenen o nâzenin kavaklara ve zîhayatlara o kadar acıdım ki, gözlerim yaşla doldu. Kâinatın süslü perdesi altındaki ademleri, firakları ihtar ve ihsasiyle kâinat dolusu firakların, zevâllerin hüzünleri başıma toplandı.
Şualar | On Birinci Şuâ