Fazilet - Ansiklopedik bilgi
Fazilet

1. (isim) Erdem
Fazilet - Ayet mealleri
Hud Suresi 116. ayet:
Sizden önceki nesillerden onlardan kurtardığımızdan pek azı dışında yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi? Zulmedenler ise, içinde bulundukları refahın peşine düştüler. Onlar, suçlu-günahkarlardı. 

Nur (Işık) Suresi 22. ayet:
Sizden, faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar, affetsinler ve hoşgörsünler. Allah´ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Fazilet - Bağlantılar
Fazilet ve Mutluluk

Gece Kur´an Okumanın Fazileti 

DU´NIN FAZİLETİ 

HİCRET ÇEŞİTLERİ VE EN FAZİLETLİ HİCRET 
Fazilet - Hadisler
Ebû Zerr Cündüb ibn Cünâde (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: 
Ey Allah’ın Rasûlü hangi amel daha üstündür? dedim. 
"Allah’a iman ve Allah yolunda cihaddır" buyurdu. Bu sefer ben: 
Hangi esir ve köleyi hürriyetine kavuşturmak daha faziletlidir? dedim. 
"Sahipleri yanında en kıymetli ve değeri yüksek olanı" buyurdu.
Cihadı ve köle azadını yapamaz isem dedim. 
"İş bilene yardım edersin, iş bilmeyenin işini yaparsın" buyurdu. Ey Allah’ın Rasûlü bunların hiçbirini yapamaz isem dedim. 
"İnsanlara zarar vermekten sakınırsın bu da kendi şahsına verdiğin bir sadakadır" buyurdu. 
[Buhârî, Itk 2; Müslim, İman 136]

Ebu Said el-Hudri (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
"Cihadın en faziletlisi zalim idarecinin karşısında doğru ve adaletli sözü haykırmaktır." 
[Ebu Davud; Melahim 17]
Fazilet - Kitap Tanıtım
Fazilet Öyküleri

Süleyman Kösmene 
YENİ ASYA NEŞRİYAT 

Onlar da bu dünyada yaşadılar.
Onlar da aynı havayı soludular.
Onlar da ağladılar, güldüler, hüzünlendiler, mutlu oldular.
Aynı zamanda erdem nurları, fazilet ışıkları saçtılar.
Şöhreti günümüze ulaşan Allah dostlarının hayatlarından kesitler anlatılıyor bu kitapta…
Fazilet - Özlü sözler
 • Affetmek fazilettir. Kararlı olmak metadır, sahip olunan maldır. Kararsız olmak ise zayi olmaktır. Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir. İnsaf rahatlık, şer küstahlıktır. Emanete hıyanet etmemek, imandandır, güler yüzlülük ihsandandır. Doğruluk kurtarır, yalan felâkete sürükler. Kanaat insanı zengin yapar, yerinde kullanılmayan zenginlik azdırır. Dünya aldatır, şehvet kandırır. Lezzet oyalar, nefsin arzuları alçaltır. Haset yıpratır, nefret çökertir. - Hz. Ali (r.a.)
 • Ahlak ilmi faziletler ve reziletler ilmidir ki, nefsi faziletlerle süsleme ve reziletlerden koruma yollarını gösterir. - Katip Çelebi
 • Ahmaklıkta en ileri gitmiş olan kimse, nefsinin faziletine en çok inanan kimsedir. Akılda en ileri olan kimseler ise, nefsini en fazla itham edenlerdir. - İmam-ı Gazali
 • Babalarının taşkınlıklarını, çocukların usandırıcı hırçınlıklarını eritecek fazilet cevheri: Anne kalbidir. - A. Şeref Güzelyazıcı
 • Babanın faziletleri, çocukların servetidir. - Anatole France
 • Bey her türlü fazileti tam olarak elde etmeli; uygunsuz ve olmayacak işlerden uzak durmalıdır. Seçkin bir bey olabilmek için fazilete kıymet verilmelidir. - Yusuf Has Hacib
 • Bilgisiz fazilet zayıf ve faydasızdır. Faziletsiz bilgi ise tehlikeli ve dehşetlidir. - Samuel Johnson
 • Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı ve fazilet sahibi adamlarının sayısı ile belli olur. - Victor Hugow
 • Cennet anaların ayakları altındadır cenneti Allah anaların altına fazilet kılmıştır - Muhammed bin Abdullah
 • Çocuklarınıza fazileti öğün. İnsanı ancak o bahtiyar eder. Para değil. - Beethoven
 • Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı surette bütün öğrenim derecelerindeki öğretim ve eğitimlerinin uygulamalı olması mühimdir. Memleket çocukları, her tahsil derecesinde ekonomik hayatta katkılı, etkili ve muvaffak olacak surette donatılmalıdır. Milli ahlâkımız, medeni esaslarla ve her türlü fikirlerle artırılmalı ve takviye olunmalıdır. Bu çok önemlidir; özellikle dikkatinizi çekerim. Korkutmaya dayalı ahlâk, bir fazilet olmadıktan başka güvene de layık değildir. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Fazilet ezilip bereledikçe kokusu daha güzelleşen şeylere benzer. - Bacon
 • Fazilet ile mutluluk, anne ile kızı gibidir. - Benjamin Franklin
 • Fazilet ruhun güzelliğidir. - Socrates
 • Fazilet sahibinin kıymetini, ancak fazilet sahibi bilir. - Hz.Ali (r.a.)
 • Fazilet, iyiyi elde etme gücüdür. - Eflatun
 • Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır. - Aristoteles
 • Gerçek fazilet nadir, bilir misiniz? Kendini beğenmemek, yaptıklarını yeter bulmamaktır. - Plautus
 • Gerçek nimetler, ancak faziletlerdir. - Tacitus
 • Hayatta 5 fazilet vardır. 1. İyilik yapmak. 2. Güvenilir bir insan olmak. 3. Dürüst olmak.  4. Terbiyeli olmak.  5. Tedbirli davranmak. - Konfüçyüs
 • Hiçbir fazilet adalet kadar büyük olamaz. - J. Addison
 • İlmin fazileti uygulanmasındadır. - Hz. Ali (r.a.)
 • İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler. - Napoleon Bonaparte
 • İster bir prens olsun, ister herhangi biri olsun, doğruluğun aşkı ve faziletle canlandırılmadıkça, gücüne güvenilen herkes onu suiistimal edecektir. - Jean de La Fontaine  
 • Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de "iyi anne" olmalarıdır. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Kişinin sözü, aklını ve faziletini gösterir. - Hz. Ebubekir (r.a.)
 • Korku, bütün faziletlerin önüne set çeker. - Syrus
 • Mutlu olduğunuz zaman, size bu mutluluğu veren faziletleri sonradan kaybetmeyiniz! - A. Maurois
 • Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. - Mehmet Akif Ersoy 
 • Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir. - Câmi
 • Şahsiyetini kazan, faziletlerini kemale eriştir. Zira sen, cisminle değil ruhunla insansın. - İmam-ı Gazali
 • Yeryüzünde yegane solmayan çiçek fazilettir. - Cowper
Fazilet - Risale-i Nur Külliyatı
Ammâ hikmet-i Kur´âniye ise, nokta-i istinâdı, kuvvete bedel "hakkı" kabul eder. Gâyede menfaate bedel "fazîlet ve rızâ-i İlâhîyi" kabul eder. Hayatta düstur-u cidâl yerine "düstur-u teâvünü" esas tutar. Cemaatlerin râbıtalarında unsuriyet, milliyet yerine "râbıta-i dinî ve sınıfî ve vatanî" kabul eder. Gâyâtı, hevesât-ı nefsâniyenin tecavüzâtına sed çekip ruhu maâliyâta teşvik ve hissiyât-ı ulviyesini tatmin eder ve insanı kemâlât-ı insaniyeye sevk edip insan eder.
Hakkın şe´ni ittifaktır. Fazîletin şe´ni tesânüddür. Düstur-u teâvünün şe´ni birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe´ni uhuvvettir, incizabdır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemâlâta kamçılamakla serbest bırakmanın şe´ni saadet-i dâreyndir.
Sözler | On İkinci Söz

• Üçüncü Vecih: Fazîlet-i a´mâl ve sevâb-ı ef´âl ve fazîlet-i uhreviye cihetinde Sahabelere yetişilmez. Çünkü, nasıl bir asker bâzı şerâit dahilinde, mühim ve mahûf bir mevkîde, bir saat nöbette, bir sene ibâdet kadar bir fazîlet kazanabilir ve bir dakikada bir kurşunu yemekle, en ekall kırk günde ancak kazanılacak velâyet derecesi gibi bir makama çıkıyor; öyle de, Sahabelerin tesis-i İslâmiyette ve neşr-i ahkâm-ı Kur´âniyede hizmetleri ve İslâmiyet için bütün dünyaya ilân-ı harb etmeleri o kadar yüksektir ki, bir dakikasına başkaları bir senede yetişemez. Hattâ, denilebilir ki, bütün dakikaları, o hizmet-i kudsiyede, o şehid olan neferin dakikası gibidir, bütün saatleri müthiş bir makamda bir saat nöbet tutan fedâkâr bir neferin nöbeti gibidir ki; amel az, ücreti çok, kıymeti yüksektir.
Sözler | Yirmi Yedinci Söz