Esenlik - Ansiklopedik bilgi
Esenlik

1. (isim) Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selamet, hastalık karşıtı
Esenlik - Ayet mealleri
Enfal (Ganimetler) Suresi 43. ayet:
Hani Allah, onları sana uykunda az gösteriyordu; eğer sana çok gösterseydi, gerçekten yılgınlığa kapılacaktınız ve iş konusunda gerçekten çekişmeye düşecektiniz. Ancak Allah esenlik (kurtuluş) bağışladı. Çünkü O, elbette sinelerin özünde saklı duranı bilendir.

Hicr Suresi 46. ayet:
Oraya esenlikle ve güvenlikle girin.

Enbiya (Peygamberler) Suresi 69. ayet:
Biz de dedik ki: "Ey ateş, İbrahim´e karşı soğuk ve esenlik ol."

Furkan (Ayırıcı) Suresi 5. ayet:
İşte onlar, sabretmelerine karşılık (cennetin en gözde yerinde) odalarla ödüllendirilirler ve orda esenlik dileği ve selamla karşılanırlar.

Kadr (Kudret) Suresi 5. ayet:
Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir (selamdır) o. 
Esenlik - Bağlantılar
Sıhhat, Âfiyet ve Dua

Sıhhat ve afiyet
Esenlik - Hadisler
Sevbân (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) selam verip namazdan çıkınca üç defa istiğfar eder ve Allahumme ente’s-Selam ve minke’s-Selam tebarekte ya zelcelali velikram 
= Allahım sen selamsın, selamet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve ikram sahibi Allah’ım, sen hayır ve bereketi çok olansın, derdi.
Hadisi rivayet edenlerden birisi bu hadisi rivayet edenlerden olan Evzai’ye sormuş:
- İstiğfar nasıl yapılır? O da:
Estağfirullah Estağfirullah dersin, diye cevap vermiş. 
[Müslim, Mesacid, 135]
Esenlik - Kitap Tanıtım
Ömür Boyu Esenlik
Mutluluk Ödevi Üzerine Bir Deneme

Pascal Bruckner
Ayrıntı Yayınları / Lacivert Kitaplar Dizisi

Batı toplumları hep birlikte yeni bir uyuşturucunun istilasına uğruyor: Mutluluk kültü. En yüce buyruktur, mutlu olun! Bizim iyiliğimiz için olduğundan bir nebze olsun kuşku duymayız bu çağrının ve hemen kulak veririz. 
Peki, insan mutlu olup olmadığını nasıl bilir? Acınası bir ifadeyle mutlu olmayı başaramadığını itiraf eden bir insana ne cevap verilir? Budizm, alışveriş, tüketim ya da başka mutlu olma tekniklerini kullanan rahatlama terapileri mi önermek gerekir? Cinsellik ve sağlığın yeni despotlarımız haline dönüştüğü bir dünyada acıyla ilişkimiz nedir? 
Her şeyi keyif ve haz açısından değerlendirmeye iten bu ideolojiyi, kulak asmayan başkalarında utanma ve huzursuzluğa neden olan bu coşkulu esenlik çağrısını mutluluk ödevi olarak adlandırıyorum. Ancak bu güzel düşüncenin kendisi çok ciddi bir sorun içeriyor: Herkese kendi kaderini yönetme ve kendi varoluşunu iyileştirme olanağı vermek.
Bu durumda, kural dışı kabul edilen mutsuzlukların ve acıların üzeri sessizce örtülmeye çalışılırsa çalışılsın, onlar beklemediğimiz bir anda yeniden ortaya çıkar. Sanki çağımız bize hedonizme adanmış, her şeyin kızgınlık ve işkence halini aldığı bir toplum masalı anlatıyor.
İnsana, o tarihe kadar Cennet´e bırakılan bu mutluluk hakkını sunan Aydınlanma çağının bu yıkıcı inancı nasıl oldu da şimdi bir dogmaya dönüşebildi? 
İşte Hayat Boyu Esenlik bunun öyküsünü anlatıyor.
Esenlik - Risale-i Nur Külliyatı
Ve o makine-i insaniyede yüzer âlet var. Herbirinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, mükâfâtı ayrıdır. Adeta insan-ı ekber olan âlemde tecellî eden bütün esmâ-i İlâhiye, bir âlem-i asgar olan insanda dahi o esmânın umumiyetle cilveleri var. Bunda sıhhat ve âfiyet ve lezâiz gibi nâfi emirler nasıl şükrü dedirtir, o makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder, insan da bir şükür fabrikası gibi olur. Öyle de, musibetlerle, hastalıklarla, âlâm ile, sair müheyyiç ve muharrik ârızalarla, o makinenin diğer çarklarını harekete getirir, tehyiç eder. Mahiyet-i insaniyede münderiç olan acz ve zaaf ve fakr madenini işlettiriyor. Bir lisanla değil, belki herbir âzânın lisanıyla bir iltica, bir istimdat vaziyetini verir. Güya insan o ârızalarla, ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur, sahife-i hayatında veyahut levh-i misalîde mukadderât-ı hayatını yazar, esmâ-i İlâhiyeye bir ilânnâme yapar ve bir kaside-i manzume-i Sübhâniye hükmüne geçip, vazife-i fıtratını ifa eder.
Lemalar | İkinci Lem´a