Erdem - Ansiklopedik bilgi
Erdem

1. (isim) Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet
2. (felsefe) İnsanın ruhsal olgunluğu
Erdem - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 44. ayet:
Siz kendinizi unutarak diğer insanlara iyilik yapmayı ve erdemli olmayı mı emredersiniz? Hem de ilahi kelamı okuyup duyduğunuz halde; siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 92. ayet:
Siz sevdiğiniz şeylerden Allah rızası için başkalarına harcamadıkça gerçek erdemliliğe ve hayra ulaşmış olamazsınız. 
Erdem - Bağlantılar
Erdem

UTESAV’ın “Erdemli İş Adamı” projesi çerçevesinde yayın yapan haber sitesi

Erdem - Kitap Tanıtım
Erdemli Davranışlar Dizisi (10 Kitap)

Pat Thomas 
ERDEM YAYINLARI 

Çocuklarla aileleri ve öğretmenleri arasındaki duygusal ve sosyal etkileşimi artırmaya yardımcı olan bu kitaplar sayesinde çocuklar erdemli davranışlar da geliştireceklerdir. Her sayfada tam renkli resimler de bulacağınız kitaplarda olay örgüleri oldukça sade bir dille anlatılmıştır. Ayrıca kitapların sonunda çocuklarla birlikte yapılabilecek bazı etkinlikler de yer almaktadır.
Erdem - Özlü sözler
 • Adalet erdemlerin kraliçesidir. 
 • Adil olmak, insanın kendine özgü erdemlerinin bir parçasıdır. - Platon
 • Affetmek için iki kişilik erdem lazım. Hem onu affetmek, hem onu affettiği için kendini affetmek. - Orson Welles
 • Anılmaya değer bir hayat sürmek ve erdemli bir insan olmak, bize çeşitli vesilelerle dayatılan "herkes" ya da "hiç kimse" olmayı bilinçli bir şekilde reddetmekle başlar.
 • Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum. - İbn-i Sina
 • Bir erdemli insana karşı 999 erdem savunucusu vardır.
 • Bir memleketin nasıl yönetildiğini anlamak mı istiyorsunuz; onun müziğine kulak veriniz. Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer. - Konfüçyüs
 • Bir ulusun büyüklüğü, nüfusun çokluğu ile değil, akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür. - Victor Hugo
 • Büyük Allah’tan bizler niye terbiye isteriz? Çünkü terbiyesizler, Allah’ın lütfundan mahrumdurlar. Terbiyesiz, yalnız kendine kötülük etmez, bütün utanç ve erdem ufuklarını ateşler. - Mevlana Celaleddin-i Rumi
 • Cesaret adını verdiğimiz erdem, başıboş bir kahramanlık, anlamsız bir atılganlık ve cüretkârlık, her tehlikeyi düşüncesizce göğüsleme olmayıp; neden korkulup neden korkulmayacağına, neyin göğüslenmeye değer olup neden kaçınmanın iyi olacağına ilişkin bilgiden başka bir şey değildir. - Sokrates
 • Cömertlik, erkeğe yakışan erdemdir. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Cumhuriyet, ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür; cumhuriyet erdemdir. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Çocuklarınıza erdemli olmayı öğretin, insanlığı ancak bu mutlu kılar. - L.V. Beethoven
 • Dostluğu hem doğuran hem sürdüren erdemdir. Erdem olmadan dostluğun hiçbir türlüsü olmaz.
 • Dünyanın en namuslu, en dürüst, en erdemli adamına altı satır yazı yazdırın, onu giyotine gönderecek en az bir açığını yakalarım.- Richelieu (kızıl kardinal)
 • Eğer bir ülkede yalakalığın ve uşaklığın getirisi, erdem ve dürüstlüğün getirisinden fazla ise; o ülke iflah olmaz.
 • El-fazlu bi’l-edeb, la bil asli ve’n-neseb (erdem edeptedir, soy sopta değil) - İslam Atasözü
 • Erdem haz almada ölçülü olmaktır. - Aristo
 • Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur. - Aristoteles
 • Erdem, iyiyi elde etme gücüdür. - Eflatun (Platon)
 • Erdem, ruhun güzelliğidir. - Eflatun
 • Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır. - Muhammed (Peygamber)
 • Erdemli kimse için gurbet olmaz, cahile de vatan bulunmaz.
 • Erdemli olanların söyleyecek sözleri vardır, ama söyleyecek sözleri olanların tümünde erdem yoktur. İnsancıl olanlar cesaretlidir, ama cesaretli olanların tümü insancıl değildir. - Konfüçyüs
 • Evrende her şey insan için haz objesidir. Ancak erdemle gelen bilgi arttıkça haz da artar. Bu nedenle yönelim hazza değil bilgiye olmalıdır. Epikuros
 • Fakirliğin tahrip edemeyeceği erdem yoktur. - John Florio
 • Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür. - Aristoteles
 • Güzelliği sevdiği kadar, erdemi de seven bir insanı daha görmedim. - Konfüçyus
 • Güzellik, eğer beraberinde erdem taşımıyorsa, kokusu olmayan bir çiçeğe benzer. - Fransız atasözü
 • Hepimiz eşit doğduk, yalnız erdemlerimizle birbirimizden ayrılırız. - Latin atasözü
 • Her erdem kendi ışığı ile parlar Hoşgörü çok güzel bir ışıltıdır. - John Salisbury
 • Hükümetler sansüre geçit vermemelidirler ve bu ancak basının özgür olması ile olabilir. Eğer erdemli bir hükümet ise kendisine karşı yapılacak herhangi bir saldırıdan korkmasına gerek kalmayacaktır. Doğa, insana ister dinin, ister politikanın isterse de hukukun içinde olmak üzere doğruyu bulup çıkarması için verilmiştir. - Thomas Jefferson
 • İnsanın doğuşunu görmekten herkes kaçar, ama ölümünü görmeğe hep koşa koşa gideriz. İnsanı öldürmek için gün ışığında, geniş meydanlar ararız, ama onu yaratmak için karanlık köşelere gizleniriz. İnsanı yaparken gizlenip utanmak bir ödev, onu öldürmesini bilmekse birçok erdemleri içine alan bir şereftir. Biri günah, öteki sevaptır.  Michel de Montaigne
 • İnsanlar arasında bu kadar farklılık varken hoşgörü bir erdem değil, hayatta kalmak için bir gereklilik. - Rene Dubos
 • İnsanlığın kurtuluşunu sağlayacak en büyük erdem hoşgörüdür. - H.Wilhelm Van Loon
 • İtaat, bir genç kızın karşı çıktığı ilk erdemdir.
 • Kalp, bütün erdemleri kendinde toplamıştır. Ama bütün kötülüklerde oradadır. - Hans Christian Andersen
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.  - Mustafa Kemal Atatürk 
 • Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa erdemdir. - Molla Cami
 • Suçta da erdemde olduğu gibi bir kahramanlık vardır. Ahlaksızlığın ve rezaletin kendi dini ve lahiti var. - William Hazlitt
 • Sus…  Susabilmek öyle erdemdir ki…  Son sözü söyleyen sen olsan da… Sadece sen bil ve kendine fısılda!  Bırak seni kim nasıl bilirse bilsin.  Yüreğince insan ol ve insan olabilmenin erdemini yüreğinde yaşa.  Bırak kimseler seni bilmesin.   
 • Susmak; Hoşgörülü olmaktır. Susmak; Çaresizlik değildir. Susmak; Zayıflık değildir. Haklıyken bile susmak en büyük erdemdir. Susmak; Çok büyük bir tepkidir. Susmak; Asalet ve sabırdır. Çünkü sen susarsan Yaradan konuşur.
 • Tevazu tüm erdemler içinde ulaşılması en zor olanıdır. İnsanın kendi hakkında iyi düşünme arzusu kadar zor olan hiçbir şey yoktur. - T.S. Elliot
 • Toplumsal hayatta en yararlı erdem hoşgörüdür. - Dale Carnegie
 • Tüm erdemlerin temel özelliği, yükselme yolunda sürekli bir çaba, bizzat kendinle cenkleşme, daha büyük ve derin bir saflığa, bilgeliğe, iyilik ve sevgiye yönelik doymak bilmez bir istek. - Goethe
 • Tüm insanların ruhları ölümsüzdür, ancak erdemli olanlarınki hem ölümsüz hem de ilahidir. - Sokrates  
 • Yaldızlı sözlerle erdem bağdaşmaz. - Konfüçyus
 • Yalnız iki erdem var. Ah bunlar bir birleşse, iyilik hep büyük olsa, büyüklük de hep iyi. - Friedrich Schiller
 • Yeryüzünün en soylu varlığı, erdemli bir kadındır. - Lotvell