Duyarlılık - Ansiklopedik bilgi
Duyarlılık

1. (isim) Duyarlı olma durumu, duygunluk, duyarlık, hassaslık
Duyarlılık - Ayet mealleri
Yusuf Suresi 87. ayet:
Oğullarım, gidin de Yusuf ile kardeşinden (duyarlı bir araştırmayla) bir haber getirin ve Allah´ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah´ın rahmetinden umut kesmez.

Meryem Suresi 13. ayet:
Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.

Meryem Suresi 59. ayet:
Sonra onların arkasından öyle nesiller türedi ki, namaz (kılma duyarlılığın)ı kaybettiler ve şehvetlerine kapılıp-uydular. Böylece bunlar azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklardır.

Enbiya (Peygamberler) Suresi 47. ayet:
Biz ise, kıyamet gününe ait duyarlı teraziler koyarız da artık, hiç bir nefis hiç bir şeyle haksızlığa uğramaz. Bir hardal tanesi bile olsa ona (teraziye) getiririz. Hesap görücüler olarak biz yeteriz.

Hac Suresi 53. ayet:
Şeytanın (bu tür) katıp bırakmaları, kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri (her türlü) duyarlılıktan yoksun bulunanlara (Allah´ın) bir deneme kılması içindir. Şüphesiz zalimler, (gerçeğin kendisinden) uzak bir ayrılık içindedirler.
Duyarlılık - Bağlantılar
Nebatatta Hassasiyet

Hayvanlarda Hassasiyet

Toplumsal Duyarlılık

Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri 
Duyarlılık - Hadisler
Ebû Ümâme Sudayy ibn Aclân el Bâhilî (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’i veda hutbesinde şöyle buyururken işittiğini söylemiştir: 
"Ey insanlar Allah’tan korkunuz (ona karşı sorumluluk bilincinde olunuz, yolunuzu O’nun kitabıyla bulmaya çalışınız), beş vakit namaza devamlı ve duyarlı olunuz, ramazan orucunu tutunuz, mallarınızın zekatını veriniz, sizden olan müslüman yöneticilere itaat ediniz ki; doğruca cennete giresiniz." 
[Tirmîzî, Cum’a 80]

Cerir İbn-i Abdullah (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: 
Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem)’e namazı her an devam ve duyarlılık üzere kılacağıma, zekatı hakkıyla vereceğime ve tüm müslümanlara her zaman nasihatte bulunacağıma dair anlaşıp siyasi otoritesini kabul edip elini sıkmıştım. 
[Buhari, İman, 42, Müslim, iman 97]
Duyarlılık - Kitap Tanıtım
Duyarlı Davranışlar

İpek Ongun 
ARTEMİS YAYINLARI 

Genç kadınlar ve erkekler için...

Gündelik yaşamda duyarlı davranışlar... Birkaç örnek mi istiyorsunuz, buyrun okuyun. Cep telefonu ve bilgisayarı uygarca kullanma yöntemleri... İş yaşamında yazılı olmayan ama insanı başarıya götüren davranışlar... Giyimde ve makyajda asla ve asla yapılmaması gerekenler... Kürsüde, şirket yöneticilerinin karşısında etkili konuşabilmek için bazı öneriler... İş seyahatinde, gezilerde, uçakta ve gemide davranışlar, giyim önerileri... Yürüyen merdivenlerde, döner kapılarda davranışlar... Fotoğraf çektirirken dikkat edilecekler... Doktora giderken yapılacaklar...

Ve... Müşterek hayattan ne anlıyorsunuz? Kadınların müşterek hayattan beklentileri..
Duyarlılık - Özlü sözler
  • Bir işi incelemekte aşırı hassasiyet göstermek ayrılığa; eleştiri, düşmanlığa; sabırsızlık, rezilliğe; sırrı ifşa etmek, alçalmaya sebep olur. Cömertlik zekanın cimrilik ise gafletin alametidir. - Cafer-i Sadık
  • Bu dünyadaki en hassas terazi, insanın içidir.
  • Çok kolaydır insanların acıya duyarlı davranmaları. Ne zordur düşünceye duyarlı olmaları. - Oscar Wilde
  • İnsan, keder ve sevinç zamanlarında kalbinin tahammülünden fazlasını diğer hassas bir kalp ile taksim etmek ister. - Halid Ziya Uşaklıgil
  • İnsanların en muttakisi ve en âlimi, insanlara aynı gözle bakmayandır. Çünkü bazı insanlara rıza ve bazı kimselere de gazap gözüyle bakmak gerekir. Eğer gazap gözüyle bakılması gereken kişiye, rıza gözüyle bakarsan onun ayıplarını göremezsin; zira rıza, insanın gözlerindeki görme hassasını zayıflatır. - İmam-ı Gazali
  • İnsan zayıfladıkça acıya daha az duyarlıdır. Daha az acı vardır çünkü acıtacak daha az kalmıştır. - Jack London
Duyarlılık - Risale-i Nur Külliyatı
Kendimce câ-yı hayret ve medar-ı şükran bir taarruz:
Bu fevkalâde enâniyetli ehl-i dünyanın enâniyet işinde o kadar hassasiyet var ki, eğer şuuren olsaydı, keramet derecesinde veyahut büyük bir dehâ derecesinde bir muamele olurdu. O muamele de şudur:
Kendi nefsim ve aklım bende hissetmedikleri bir parça riyâkârâne enâniyet vaziyetini, onlar enâniyetlerinin hassasiyet mizanıyla hissediyorlar gibi, şiddetli bir surette, ben hissetmediğim enâniyetimin karşısına çıkıyorlar. Bu sekiz dokuz senede, sekiz dokuz defa tecrübem var ki, onların zalimâne bana karşı muamelelerinin vukuundan sonra, kader-i İlâhîyi düşünüp, "Niçin bunları bana musallat etti?" diye nefsimin desiselerini arıyordum. Her defada, ya nefsim şuursuz olarak enâniyete fıtrî meyletmiş veyahut bilerek beni aldatmış, anlıyorum. O vakit, kader-i İlâhî, o zalimlerin zulmü içerisinde, hakkımda adalet etmiş derdim.
Lemalar | Yirmi İkinci Lem´a 

EMİN VE TAHSİN VE HİLMİ´NİN BİR FIKRASIDIR 
(Yirmi Yedinci Mektubun Fıkraları İçine Girmeye Münasip Görüldü) 
Bugünlerde ziyade bir hassasiyetle risalelere bakıldığından, inayetin himayeti dahi bir nevi hassasiyetle ikramını gösterdi. Gayet cüz´i bir nümunesi şudur ki: 
Risale-i Nur Şakirdlerine maişet cihetinde bir ikram-ı İlahi ve küçük, fakat şayan-ı hayret ve gayet latif bir tevafuk, bir vakıadır. Risaletü´n-Nur hizmetinin şüphesiz bir kerametidir. Evet, Risale-i Nur´un bir silsile-i kerametinin menbaı olan tevafuk, bu vakıada o cinsten altı adet tevafuktan ittifakı ise, tesadüf ihtimalini köküyle keser diye hükmettik. 
Sikke-i Tasdik-i Gaybi | Yirmi Yedinci Mektubun Lahikasından Alınmış Mühim Parçalar