Çekememek - Ansiklopedik bilgi
Çekememek

1. Çekme işini yapamamak
2. Katlanamamak
3. Kıskanmak
Çekememek - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 61. ayet:
Siz (ise şöyle) demiştiniz: "Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarmısak, mercimek ve soğan çıkarsın." (O zaman Musa:) "Hayırlı olanı, şu değersiz, şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) Mısır´a inin, çünkü (orada) kendiniz için istediğiniz vardır" demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk  (damgası) vuruldu ve Allah´tan bir gazaba uğradılar. Bu, kuşkusuz, Allah´ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi. 

Kehf (Mağara) Suresi 101. ayet:
Ki onlar, Beni zikretme (konusun)da gözleri bir perde içindeydi. (Kur´an´ı) dinlemeye katlanamazlardı.
Çekememek - Bağlantılar
Haset (çekememezlik ) Hastalığı

Haset etmek

Haset

DÎNÎ VE SOSYO-PSİKOLOJİK AÇIDAN HASET 
Çekememek - Hadisler
Abdullah ibn Mes’ûd (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: 
Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’in huzuruna vardım, şiddetli sıtmaya yakalanmıştı. Ey Allah’ın Rasûl’ü sıtma nöbetinden dolayı çok şiddetli zahmet çekiyorsun dedim.
"Evet sizden iki kişinin çekebileceği kadar ızdırap çekiyorum" buyurdu.
Bundan dolayı size iki kat ecir var mıdır? dedim. 
"Evet öyledir. Bir müslümanın vücuduna batan bir dikenden en ağırına kadar hiç bir musibet yoktur ki; Allah bu sebeble onun kusurlarını örtmüş ve günahlarını bağışlamış olmasın. Ağacın yapraklarının döküldüğü gibi o müslümanın günahları da öylece dökülür." 
[Buhârî, Merda 13 Müslim, Birr 45]
Çekememek - Kitap Tanıtım
Haset ve Rekabet 
Kendi Kuyruğunu Yiyen Yılan

Leyla Navaro 
REMZİ KİTABEVİ 

Haset aslında gizli bir has(r)et olabilir mi?

Haset ve rekabet sadece keskin ve yıkıcı yönleriyle mi yaşanır? Yoksa rekabet ivme kazandıran bir duygulanıma, haset ise ilham kaynağına dönüşebilir mi?

Bu kitap haset ve rekabetin yıkıcı dışavurumları kadar, ivme kazandıran ve geliştiren yönlerini de ele alıyor; bu güçlü duyguların psikanalitik kuramlarını, bireysel nedenlerini, toplumsal cinsiyet rollerindeki farklılıkları, bilinçli ve bilinçaltı savunmalarını tanımlayarak onların daha anlaşılır ve yönetilir hale dönüşmesini amaçlıyor.

Yazarın kullandığı ‘kendi kuyruğunu yiyen yılan’ Ouroboros simgesi, haset ve rekabetin ikili doğasını yansıtıyor. İnsan, bu yılan misali kendi kendini yiyip bitirebileceği gibi, Ouroboros’un aynı zamanda simgelediği dönüşüm, devinim, bütünlenme, kendine yetme gibi olumlu özelliklerin ortaya çıkmasını da sağlayabilir.

Sonuçta yazar, haset ve rekabetin yarattığı enerjinin kişiyi aşağıya çekmek, yiyip bitirmek yerine, onun gelişimini destekleyen bir itici güç olabileceği savıyla okura bir yol haritası veriyor.
Çekememek - Özlü sözler
 • Acı çekenler ile acı çektirenler aynıdır. - Arthur Schopenhauer
 • Acı çekmeyenler başkalarının acı çekebileceğini akıllarına bile getirmezler. - Samuel Johnson
 • Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. - Eflatun (Platon)
 • Akıllı olupta dünyanın kahrını çekeceğine; deli ol da dünya senin kahrını çeksin.
 • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
 • Aklın deveciye benzer, sense devesin. Aklın seni ram eder, ister istemez diledigi yere çeker götürür.
 • Aldığımız her nefes bizi sürekli etkisi altında olduğumuz ölüme doğru çeker... Nihai olarak zafer ölümün olacaktır, çünkü doğumla birlikte ölüm zaten bizim kaderimiz olmuştur ve avını yutmadan önce onunla yalnızca kısa bir süre için oynar. Bununla birlikte, hayatımıza olabildiğince uzun bir süre için büyük bir ilgi ve özenle devam ederiz, tıpkı sonunda patlayacağından emin olsak da, olabildiğince uzun ve büyük bir sabun köpüğü üflememiz gibi. - Arthur Schopenhauer
 • Aptallarla uğraşma, önce seni kendi seviyesine çeker sonra tecrübesiyle yener (yendiğini zanneder).
 • Arkadaş el uzatıp seni yerden kaldırandır, dost ise onu da aşağı çekeceğini bildiği halde sen daha düşerken el uzatandır. - Johann Wolfgang Von Goethe
 • Asla aşk acısı çeken birine âşık olmayın; çünkü o kişi yaralıdır ve yara bandı olarak da sizi kullanır. - Pablo Neruda 
 • Babam bana dedi ki; bana ettiğini evladından çekersin. Babama dedim ki; babana yapmasaydın benden çekmezdin. - Bob Dylan
 • Bekle dur da sabah ola gün ola / Ezan sesi beyaz bayrak çekerim / Mecnun bana ahbap ola dost ola / Dert kimdeymiş inan görsün isterim.
 • Bencil, sabırsız ve biraz takıntılıyım. Hata yaparım, kendimi kaybederim ve bazen çekilmez olurum. Ama en kötü halimde beni çekemiyorsan, en iyi halimde kesinlikle beni hak etmiyorsun demektir. - Marilyn Monroe
 • Beni kalbimin ellerine bırakma Ya Rabbi Kalbim ki kördür istediğinden gayrısına. İstediğinin hayır mı yoksa şer mi olduğuna. Beni kalbimin ellerine bırakma Ya Rabbi. Kalbimin elinden çektim çekeceğimi yıllarca. Şimdi dönüp içimde bir karanlık görüyorsam Ve bu karanlığın korkusuyla.
 • Bir ayağım çukura girince, kadınlara ilişkin bütün gerçekleri anlatacağım... Anlatacağım, sonra tabutumun içine atlayacağım, kapağını üstüme çekeceğim ve diyeceğim ki: "Ne isterseniz yapın bakalım şimdi!" - Leo Tolstoy
 • Bir kuyudan her gün toprak çeker, her gün orayi kazar, esersen, sonunda ari duru suya ulasirsin
 • Birbirini çekemez insan ne diye? Kinle dolmuş güzel cihan ne diye? Allah bir, din İslâm, mümin kardaşız. Ben sana, sen bana düşman ne diye? - Kul Sa’di
 • Bülbüllerin güzel sesleri beğenilir de bu yüzden kafes çeker onları. Ama kuzgunla baykuşu kim kor kafese? - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Büyüyeceksin evlat, seveceksin ve acı çekeceksin. İşte buna aşk değil aptallık diyorlar. - Charles Bukowski
 • Din kolaylıkla tüm zamanların en iyi yalan hikayesidir. Düşünün bir kere. Din insanları görünmez biri olduğuna, gökyüzünde yaşadığına ve yaptığınız herşeyi günün her dakikasında izlediğine ikna etmiştir. Ve görünmez adam, yapmanızı istemediği 10 spesifik şeyler var. Ve eğer ki bunlardan herhangi birini yaparsanız, sizi özel bir yere gönderecek; burada yanma, ateş, duman, işkence ve eziyet ile sonsuza kadar yaşacak; ve acı çekecek, yanacak, ve zamanın sonuna kadar çığlık atacaksınız. Ama sizi seviyor. Sizi seviyor. Sizi seviyor ve paraya ihtiyacı var. George Carlin
 • Diş ağrısı çekenler dişleri sağlam olanları; yoksulluk çekenler de parası çok olanları mutlu sanırlar. George Bernard Shaw
 • Dostun gönle gelen hayali sana buluşma müjdesini verir. 0 hayal, o zan seni alır: yakine, tam inanca çeker götürür. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Dünya tuhaf bir yer, biri acı çeker, diğeri o acının fotoğrafını çeker. Ve milyonlarca insan o acıyı sadece izler.
 • Eden kendisine eder. Yapan bulur ve çeker. Unutma! Kazanmak koca bir ömür ister! Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • En uzun gecenin hangisi olduğunu ne müneccim, ne de takvim yapanlar bilir. Gam çekenlere sor ki geceler kaç saattir.
 • Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı surette bütün öğrenim derecelerindeki öğretim ve eğitimlerinin uygulamalı olması mühimdir. Memleket çocukları, her tahsil derecesinde ekonomik hayatta katkılı, etkili ve muvaffak olacak surette donatılmalıdır. Milli ahlâkımız, medeni esaslarla ve her türlü fikirlerle artırılmalı ve takviye olunmalıdır. Bu çok önemlidir; özellikle dikkatinizi çekerim. Korkutmaya dayalı ahlâk, bir fazilet olmadıktan başka güvene de layık değildir. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Eş seçmek kitap seçmeye benzer, iyi tasarlanmış bir kapak ve cilt ilginizi çekebilir ama içeriği sağlam olmadıkça, sonunu getirmek zordur.- Konfüçyüs
 • Gönül çalamazsın aşkın sazını, ne perdeye dokun ne teli incit. Eğer çekemezsen gülün nazını, ne dikene dokun ne gülü incit. Bekle dost kapısın sadık dost isen, gönüller tamir et ehli dil isen, sevda sahrasında mecnun değilsen, ne Leyla´yı çağır ne çölü incit.
 • Hayat, kısa gelen bir battaniye gibidir.  Yukarı çekersiniz ayak parmaklarınız isyan eder,  aşağı çekersiniz omuzlarınız titrer.  Ama yine de, neşeli insanlar dizlerini karınlarına çekerek, rahat bir uyku uyumayı başarır.
 • Hüznümü ikiye böldüm. Birini sabah, birini gece yaşıyorum. Bu saatten sonra kimseyi çekemem ben, kendi yükümü zor taşıyorum.
 • Hüzün dalgası çarptıysa bir insanın yüreğine ya Mevla´sını özlemiştir ya da Mevla´sı onu. Mevla´yı özleyen gönül ya hüznü bekler yada hüzündedir. Bela gam keder Mevla´nın sevdiklerine gösterdiği kamçıdır. Vurdukça kendine çeker. - İmam Rabbani
 • İnsan dünyada o kadar ızdırap çeker ki, bütün canlı yaratıklar arasında yalnız o gülmeyi icat etmek zorunda kalmıştır. - Nietzsche
 • İnsan o kadar acı çeker ki, tüm canlılar arasında yalnız o, gülmeyi icat etmek zorunda kalmıştır. - Friedrich Wilhelm Nietzsche
 • İnsan savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine, barış gibi inandığı bir dava uğruna ölse daha iyi değil mi? -  Albert Einstein
 • İnsan, ancak, acı çekerek olgunlaşır. - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
 • İnsanlar akılsızlıkları yüzünden alınlarında yazılı olandan daha çok acı çekerler. 
 • İnsanlar ömürleri boyunca bir defa buluğ ıstırabı çekerler. Halbuki dehanın çocukları sık sık bu ıstırabı çekerler ve her defasında gençleşirler. - Johann Wolfgang von Goethe 
 • İnsanlar yalnızca kendilerinin hissetmediği acıları çekenleri teselli edebilirler. - William Shakespeare  
 • İnsanoğlu hayatta o kadar acı çeker ki, canlılar arasında yalnız o, gülmeyi icat etmek zorunda kalmıştır. - Friedrich Wilhelm Nietzsche
 • Kadın unutmaz; sadece sineye çeker. Zamanı geldiğinde ise iade eder. - Bob Dylan
 • Kalp ruha der ki: ben severim, aşık olurum; ama acısını nedense hep sen çekersin. Ruh da cevap verir: "sen yeter ki sev" - Şems-i Tebrizi 
 • Korku, bütün faziletlerin önüne set çeker. - Syrus
 • Lafımın dostusunuz, çilemin yabancısı, / Yok mudur, sizin köyde, çeken fikir sancısı? - Necip Fazıl Kısakürek
 • Mutsuzluk, üzüntü sevginin en açık sözlü çevirmenleridir. Acı çeken iki kişi, inanılmaz bir çabuklukla, karşılıklı konuşurlar. Varlıkları düşünceleri içten içe görme, özümleme; Onlarda tamdır, kusursuzdur. - Honore de Balzac
 • Ok ancak geri çekerek atılır. Hayat seni zorluklarla geri çekiyorsa, seni daha büyük bir şeye fırlatacağı içindir. Nişan almaya devam et. - Paulo Coelho
 • Öğrendikten ve sevdikten sonra daha çok acı çekersin. - Victor Hugo
 • Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. - İ. N. Özgür
 • Para nasıl parayı çekerse, başarı da başarıyı çeker. - Chamfort
 • Pili bitmiş bir fotoğraf makinesi gibiyim artık. Kimseyi çekemem. - Yılmaz Erdoğan
 • Sakın tembellik ve sabırsızlık etme. Çünkü bunlar her şerrin anahtarıdır. Tembellik eden hiçbir hakkı eda edemez. Sabırsızlık eden de hiçbir hakka dayanamaz biraz sinirlenmekle haktan el çeker. - İmam Muhammed Bakır 
 • Sevgi her zaman ıstırap çeker, hiçbir zaman ne gücenir ne de intikam almaya çalışır. - Mahatma Gandhi
 • Şeytanda insandaki özelliklerin birisi hariç hepsi vardır. Şeytanda eksik olan tek nimet aşk. Şeytanın insanı çekememesi aşksızlığındandır.
 • Tatlı söz karşısında büyükler gönülsüzleşirler, kafalarını dikmezler; küçükler de başlarını eğerler. Başarı tatlı dille elde edilir. Hırçın tabiatlı kimse daima ıstırap çeker. - Sadi
 • Ufak bir hatanın cezasını kıyamete kadar çekeceksin. - Lev Nikolayeviç Tolstoy 
 • Üzerinde pek çok meyveler bulunan bir dalı, meyveler aşağı doğru çeker. Meyvesiz bir dalın ucu ise, servi ağacı gibi havada olur. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Yaşayabilenler yaşar, yaşayamamanın acısını çekenler de bu acıyı yazarlar. - W. Faulkner
 • Yaşlılık, gençliği ve yeniliği çekemediğimiz, yeniliklerin zevkine varamadığımız, kadın için artık ilginç olamadığımız ve fedakârlığı göze alamadığımız zaman başlar. - Refik Halid Karay
 • Yönetmek, insanlara yapılması gerekeni yaptırmaktır. Liderlik insanların yapılması gerekeni yapmak istemelerini sağlamaktır. Yöneticiler iter. Liderler ise çeker. Yöneticiler emir verir. Liderler iletişim kurar. - Warren Bennis
 • Zavallı İnsanlık! - Beyindeki kanın bir damla fazla ya da az olması, yaşamımızı tarif edilemeyecek kadar perişan ve zor hale sokabilir. Öyle ki, Prometheus`un akbabadan çektiği acıdan daha fazlasını bu bir damla kandan çekeriz. Ama insan nedenin damla olduğunu bile bilmeyip, "şeytan!" ya da "günah!" diye düşünürse, en korkunç durum işte o zaman ortaya çıkar. — Friedrich Nietzsche
Çekememek - Risale-i Nur Külliyatı
Senin hayatın ve ömrün aynadır. Senin dünyanın direği ve aynası ve merkezi, senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan, her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana, çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.
Lemalar | On Yedinci Lem’a

O şevk zedelendi. Ehl-i dünyaya temas etti-belki o cihetle ehl-i dünyanın zararını görmesin, hem onlara sözünü geçirsin ve bir nevi mevki kazansın ve dar olan maişetine bir suhulet olsun. İşte, hizmet-i Kur´âniyeye o suretle, o yüzden gelen fütur ve zarara mukabil iki tokat yedi. Biri: Dar maişetiyle beraber beş nüfus daha ilâve edildi, perişaniyeti ehemmiyet kesb etti. İkinci tokat: Şeref ve haysiyet noktasında hassas ve hattâ birtek adamın tenkit ve itirazını çekemeyen o zat, bilmeyerek bazı dessas insanlar onu öyle bir surette kendilerine perde ettiler ki, şerefi zîrüzeber oldu, yüzde doksanını kaybetti ve yüzde doksan adamı aleyhine çevirdi. Her ne ise, Allah affetsin, belki inşaallah bundan intibaha gelir, yine kısmen vazifesine döner.
Barla Lâhikası | Onuncu Lem´a