Bozulmak - Ansiklopedik bilgi
Bozulmak

1. Bozma işine konu olmak
2. Yiyecek kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
3. Dağılmak, bozguna uğramak
4. Taşıt arızalanmak
5. İyi ve değerli niteliğini yitirmek
6. Bir şeye kızmak, içerlemek
7. Sağlığını yitirip zayıflamak
Bozulmak - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 259. ayet:
Ya da altı üstüne gelmiş, ıssız duran bir şehre uğrayan gibisini (görmedin mi?) Demişti ki: "Allah,  burasını ölümünden sonra nasıl diriltecekmiş?" Bunun üzerine Allah, onu yüz yıl ölü bıraktı, sonra onu diriltti. (Ve ona) Dedi ki: "Ne kadar kaldın?" O: "Bir gün veya bir günden az kaldım" dedi. (Allah ona:) "Hayır, yüz yıl kaldın, böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış; eşeğine de bir bak; (bunu yapmamız) seni insanlara ibret-belgesi kılmamız içindir. Kemiklere de bir bak nasıl bir araya getiriyoruz, sonra da onlara et giydiriyoruz?" dedi. O, kendisine (bunlar) apaçık belli olduktan sonra dedi ki: "(Artık şimdi) Biliyorum ki gerçekten Allah, her şeye güç yetirendir."

Enbiya (Peygamberler) Suresi 22. ayet:
Eğer her ikisinde (gökte ve yerde) Allah´ın dışında ilahlar olsaydı, elbette, ikisi de bozulup gitmişti. Arşın Rabbi olan Allah onların nitelendiregeldikleri şeylerden yücedir.

Enbiya (Peygamberler) Suresi 74. ayet:
Lut´a da bir hüküm ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan şehirden kurtardık. Şüphesiz onlar, bozulmaya uğrayan kötü bir kavimdi.

Müminun (İnananlar) Suresi 71. ayet:
Eğer hak, onların heva (istek ve tutku)larına uyacak olsaydı hiç tartışmasız, gökler, yer ve bunların içinde olan herkes (ve her şey) bozulmaya uğrardı. Hayır, biz onlara kendi şan ve şeref (zikir)lerini getirmiş bulunuyoruz, fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.

Fatır (Yaratan) Suresi 10. ayet:
Kim izzeti istiyorsa, artık bütün izzet Allah´ındır. Güzel söz O´na yükselir, salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri tasarlayıp düzenleyenler ise; onlar için şiddetli biz azab vardır. Onların tasarladıkları "boşa çıkıp bozulur".

Muhammed Suresi 15. ayet:
Takva sahiplerine va´dedilen cennetin misali (şudur): İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır ve orda onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç (böyle mükafaatlanan bir kişi), ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını "parça parça koparan" kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu?
Bozulmak - Hadisler
İbni Ömer (Allah Onlardan razı olsun) şöyle demiştir: 
Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)´in dualarından biri de şöyle idi: 
Allahumme innî eûzu bike min zevali niğmetike, ve tehavvuli afiyetike, ve fücaeti nikmetike, ve cemi´i sahatike. 
Allahım verdiğin nimetin yok olmasından, verdiğin afiyetin bozulmasından, ansızın gelebilecek felaket ve musibetlerden ve gazabına sebep olacak her türlü işlerden sana sığınırım. 
[Müslim, Zikir, 96]

İbn Abbâs (Allah Onlardan razı olsun) şöyle demiştir: 
Ömer (Allah Ondan razı olsun) Bedir harbine iştirak etmiş yaşlı sahabilerle beraber beni de istişare meclisine dahil etti. 
Bunlardan birisi kendi kendine içerledi ve Hz. Ömer’e: 
Bu çocuk neden bizimle beraber her meclise giriyor? Oysa bizim onun yaşında oğullarımız var dedi. 
Ömer (Allah Ondan razı olsun): 
Bildiğiniz bir sebepten dolayı diye cevap verdi. 
Sonunda günlerden bir gün Hz. Ömer beni çağırdı, onlarla beraber meclisine aldı, bana öyle geliyor ki; o gün beni onlara toplantılarda bulunmamın gerekliliğini ispat etmek istiyordu. Sahabilerin hepsine birden: 
"Allah’ın yardımı ve fethi geldiğinde" diye başlayan Nasr sûresi hakkında ne düşünüyorsunuz? diye sordu. Bir kısmı:
Yardım görüp fetih gerçekleşince Allah’a hamd ve istiğfâr etmekle emrolunduk dedi.
Kimi de hiç yorum yapmadı. Hz. Ömer bana hitaben: 
Ey ibn Abbâs sen de mi böyle  düşünüyorsun? dedi. Ben: 
Hayır dedim. Peki ne diyorsun? diye sordu. Ben de: 
Bu sûre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in ecelinin kendisine bildirildiğini ifade etmektedir. 
"Allah’ın yardımı ve fethi sana gelince" ki bu senin ecelinin geldiğinin alametidir. 
"Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlanma dile. Çünkü O tevbeleri kabul edendir." Buyuruluyor dedim. Bunun üzerine Hz. Ömer: 
Ben de bu sûreden senin verdiğin anlamdan başka bir anlam bilmiyorum dedi. 
[Buhârî, Menâkıb 25]
Bozulmak - Kitap Tanıtım
Ezberi Bozulan Hayat

Önce Lale Sönmez 
MÜHÜR KİTAPLIĞI 

"Önündeki, uzak dağlara açılan pencereden bakarken gelmişti, bu düşünce.

Ani ve keskin bir acı gibi... ilk defa kendisine açımıştı. Sefil bir böcek gibi hissediyordu, dünyada kapladığı varlığını. Yıllardır en derininde uyuttuğu zehirli yılan, başını kaldırmıştı işte. Değişen neydi ki? Sessizce kabullendiği sıradan ve sıkıcı hayatı, ondan önce davranıp, isyan mı ediyordu..."

Bildiğimizi sandığımız her şey, bir gün tersine döner, bütün ezberler bozulursa... Biz, yine de, aynı kişi olmaya devam edebilir miyiz?

Bütün sorulara, yaşamın içinden bir ses "Ezberi Bozulan Hayat"...

Kim, hayatın gücüne karşı koyabilir ki..
Bozulmak - Özlü sözler
 • Adetler ve kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar.
 • Aşk bakmakla güzelleşir, konuşmakla zenginleşir, dokunmakla bozulur. Bir düşmanı bağışlamak, bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır.
 • Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın, kadın karşısında bozulmayan erkek; kalitelidir. - Maksim Gorki
 • Bilim iyi olmasına iyi bir ilaçtır ama hiçbir ilaç saklandığı kabın pisliğiyle değişip bozulmayacak kadar zorlu değildir.  Montaigne
 • Bir bütün olarak sanat ve özellikle edebiyat, artık yalnızca ideolojik bir silahtır. Artık ülkemizde edebiyat, insanımızı geliştirmek için değil sakatlamak amacıyla kullanılan, yüceltmeye değil alçaltmaya ve tüm estetik kabiliyetlerini ortadan kaldırmaya yönelen acımasız bir silah olmuştur; insafsız bir ideolojik ay­gıttır. Edebiyat, artık estetik özüne çok yabancıdır; bu bir iş ise yapanı da, yaban yapmaktadır. Emperyalist dünya, bozanın mutlaka bozulduğu bir dünyadır; artık bozulmadan bozamıyorlar. — Yalçın Küçük
 • Bir vaktin insanlarının bozulduğuna alâmet, o insanların korkudan çok ümit içinde olmalarıdır. - Ebu-l Fadl
 • Devlet, yapacağı işlerde özellikle genç nesli hesaba katmalı, onların ahlaklı birer genç olmaları için her türlü sosyal tedbiri almalıdır. Sokaklarda ve eğlence yerlerinde ahlaklarının bozulmasına göz yummamalıdır. Çünkü bedenen, ruhen, ahlaken sağlam olmayan vücuttan, sağlam nesiller beklenemez. - Adolf Hitler
 • Dil düzensiz olursa, sözler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılmazsa, yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Görevler gereği gibi yapılmazsa, âdetler ve kültür bozulur. Âdetler ve kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını, işin nereye varacağını bilmez. İşte bunun için hiçbir şey dil kadar önemli değildir. - Konfüçyüs
 • Doğru insanla düzelmeyecek yanlış olmaz, yanlış insanla bozulmayacak doğru kalmaz.
 • Eğer bir ülkede yönetici olsaydım ilk iş olarak dili düzeltirdim. Çünkü dilde bozukluk varsa söylenen şey, söylenmek isteneni anlatmaz; eğer söylenen istenen anlamı yansıtmazsa, yapılması istenen şey yapılmaz; eğer istenen yapılmazsa, ahlak ve sanat bozulmaya uğrar; eğer ahlak ve sanat bozulursa, adalet doğru yoldan çıkar; eğer adalet doğru yoldan çıkarsa, halk çaresiz bir bunalıma sürüklenir. Sonunda söylenen söz hakkında doğru karar verme fırsatı kalmaz. - Konfüçyüs
 • Eğer kirli bir ırmağı içine alıyorsan, bozulmadan kalabilmen için deniz olmalısın. - Fyodor Mihaylovic Dostoyevski
 • Eski acılara bakıp da küsme sevdalara, gavura kızıp da oruç bozulmaz.
 • Görevler gereği gibi yapılmazsa, âdetler ve kültür bozulur.
 • Hakk’ın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine, teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? 
 • İnsaf et, aşk güzel bir iştir! Onun bozulması, güzelliğini kaybetmesi, (insanlardaki) tabiatın kötü niyetli oluşundandır. Sen, kendi şehvetine ve arzularına aşk adını takmışsın; halbuki şehvetten kurtulup aşka ulaşabilmek için yol çok uzundur. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • İnsan kirli bir ırmaktır. Kirli bir ırmağı içine alabilmesi ve bozulmadan kalabilmesi için deniz olabilmeli kişi.
 • İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.
 • Kadın ve bilgisayar: ikisinin de durup dururken niye bozulduğunu anlamazsınız. İkisinin de hafızası çok güçlüdür, hiçbir şeyi unutmaz.
 • Kirli bir ırmaktır insan. Kirli ırmakları içine alıp bozulmadan kalabilmesi için deniz olmalıdır kişi.
 • Mahremiyetin kalmadığı yerde iffet / İffetin kalmadığı yerde hürmet / Hürmetin kalmadığı yerde hilkat / Hilkatin kalmadığı yerde ise fıtrat bozulur. - Kaygusuz Abdal
 • Silah korkakta, yönetim akılsızda olursa işler bozulur. - Hz. Ebubekir (r.a.)
Bozulmak - Risale-i Nur Külliyatı
Gördü ki: Küre-i arzdan bin defa büyük, top güllesinden yüz defa çabuk hareket edenler içlerinde bulunan binler kütleler, ateş saçan yıldızlar; şuursuz, camid, serseri gibi birbiri içinde süratle gezerler. Bir dakika bir tesadüfle biri yolunu şaşırsa, o boş ve hudutsuz ve hadsiz nihayetsiz alemde bir şuursuz küre ile çarpmak suretinde kıyamet gibi bir herc ü merce sebep olur. 
O seyyah, hangi tarafa baktı ise, dehşet ve vahşet ve hayret ve korkmak aldı, göğe çıktığına bin pişman oldu. Akıl ve hayal, bütün bütün bozuldular.
Şualar | On Beşinci Şuâ 

Ve keza, terkip ve mürekkebatta görünen intizam, o mürekkebattaki her zerrenin, lâyık mevziine konulmasıyla hasıl olmuştur. Binaenaleyh, o zerreleri, aralarındaki münasebetler bozulmamak şartıyla lâyık mevkilerine koyabilmek, ancak bütün o mürekkebatı yaratabilecek bir kudret sahibine hastır.
Mesnevi-i Nuriye | Katre