Karınca - Ansiklopedik bilgi
Karınca

1. (isim, hayvan bilimi) Zar kanatlılardan, toplu olarak yaşayan, yuvaları toprağın altında olan ve birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
2. Madenlerde, döküm sırasında arada hava kalmasından veya pastan ileri gelen ufak boşluk
Karınca - Ayet mealleri
Neml (Karınca) Suresi 18. ayet: 
Nihayet karınca vadisine geldiklerinde, bir dişi karınca dedi ki: "Ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları, farkında olmaksızın sizi kırıp-geçmesin."
Karınca - Kitap Tanıtım
Karınca Hakkını Arayınca

Abdullah Demir
YİTİK HAZİNE YAYINLARI

Dırahta ger ziyan etse karınca,
Zarar var mıdır, ânı kırınca?
Yarın Hakk´ın divanına varınca
Süleyman’dan hakkın alır karınca.

Kanuni ile Zembilli Ali Efendi arasında anlatılan meşhur rivayetlerindendir, ağaca dadanan karıncaların imhasının yarın padişahtan sorulacağı hususu.

Bir karıncanın dahi hakkını alacağı düşüncesiyle yargı sistemini kuran Osmanlıların günümüze mesajlarıyla adalet anekdotlarını Sn. Abdullah Demir, bir araya getirdi. 
Pek çok hadisede Osmanlı hukukunun çok daha ileri seviyelerde olduğunu satır aralarında göreceksiniz. 
Bazen Osmanlı hukukunun günümüz hukukunun ne kadarönünde olduğunu görüp de şaşıracaksınız.
Karınca - Kitap Tanıtım
Çevreci Karıncalar

Sara Gürbüz Özeren
DAMLA YAYINLARI

Şehir hayatında unutulan pek çok değerimizi bu kitapla hatırlayacaksınız.
Örneğin komşuluğu, yardımseverliği, empatiyi fedakârlığı ve arkadaşlığın erdemlerini yaşayacaksınız.
Bir yandan Taha´nın çevre bilinciyle harekete geçen bilim adamı ruhunun neler başarabildiğine tanıklık ederken, bir yandan da keşfetme arzusunun vatanımıza nasıl hizmetler yapabildiğine şahit olacaksınız.
Bu kitapta, Taha´nın doğada dört yüz yıl kalabilen zararlı naylonları karıncalara yedirmek için bir dizi bilimsel deneyler yapmasını anlatan harika bir bilim kültür romanıyla karşılaşacaksınız.
Karınca - Risale-i Nur Külliyatı
Fakat memur oldukları vakit çok kolaydır. Nasıl, bir sultan-ı azîmin bir âdi neferi, o padişahın nâmiyle ve onun kuvvetiyle bir memleketi hicret ettirebilir, iki denizi birleştirebilir, bir şâhı esir edebilir; öyle de, Ezel ve Ebed Sultanının emriyle, bir sinek bir Nemrud´u yere serer, bir karınca bir Firavun´un sarayını harab eder yere atar, bir incir çekirdeği bir incir ağacını yüklenir.

Sözler | Yirmi İkinci Söz

İşte ey insan! Eğer yalnız Ona abd olsan, bütün mahlûkat üstünde bir mevkî kazanırsın. Eğer ubûdiyetten istinkâf etsen, âciz mahlûkata zelîl bir abd olursun. Eğer enâniyetine ve iktidarına güvenip tevekkül ve duâyı bırakıp, tekebbür ve dâvâya sapsan, o vakit, iyilik ve icad cihetinde, arı ve karıncadan daha aşağı, örümcek ve sinekten daha zayıf düşersin; şer ve tahrip cihetinde, dağdan daha ağır, tâundan daha muzır olursun.

Sözler | Yirmi Üçüncü Söz