Beğenmek - Ansiklopedik bilgi
Beğenmek

1. İyi veya güzel bulmak
2. Benzerleri arasından birini seçip ayırmak
3. Onaylamak, kabul etmek, tasvip etmek
Beğenmek - Ayet mealleri
Nur (Işık) Suresi 55. ayet:
Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va´detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl "güç ve iktidar sahibi" kıldıysa, onları da yeryüzünde "güç ve iktidar sahibi" kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr ederse, işte onlar fasıktır.

Kamer (Ay) Suresi 25. ayet:
"Zikr (vahy) içimizden ona mı bırakıldı? Hayır, o çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir şımarıktır."

Kamer (Ay) Suresi 26. ayet:
Onlar yarın, kimin çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir şımarık olduğunu bilip-öğreneceklerdir.

Münafikun (İkiyüzlüler) Suresi 4. ayet:
Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. (Oysa) Sanki onlar (sütun gibi) dayandırılmış ahşap-kütük gibidirler. (Bu dayanıksızlıklarından dolayı da) Her çağrıyı kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar, bu yüzden onlardan kaçınıp-sakının. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar. 
Beğenmek - Hadisler
Yine Ebu Hüreyre (Allah Ondan razı olsun)´den rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
"Vaktiyle kendini beğenmiş bir adam güzel elbisesini giymiş, saçını tarayıp çalım satarak(böbürlenerek) yürüyordu. Bu yüzden Allah onu yerin dibine geçiriverdi. O da kıyamet gününe kadar yerin dibine geçip gitmektedir." 
[Buhari, Enbiya 54, Müslim, Libas 49]

Cabir ibni Abdullah (Allah Ondan razı olsun)´den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)şöyle buyurdu: 
"İçinizde en çok sevdiğim kişi ve kıyamette bana en yakın mesafede bulunacak kimse, iyi huy ve iyi ahlak sahibi olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimseler ise, güzel sohbet ediyor dedirtmek için, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik taslamak için lugat parçalayanlardır." Ashab: 
Ya Rasulallah uzun uzun konuşanları ve avurd şişirenleri bildik ama mütefeyhık dediğiniz kimseler kimlerdir? denilince Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’de:
"Kibirlenen, büyüklük taslayan kimselerdir." buyurdu. 
[Tirmizi , Birr 71]
Beğenmek - Kitap Tanıtım
Mevsimler Arası Güzellik Yarışması - Kendini Beğenme

Orhan Bilir 
GONCA KİTAPLARI 

Bir varmış iki yokmuş. Bir yılda üç yüz altmış beş gün, on iki ay, dört mevsim varmış. Günler haftaların içinde, haftalar ayların içinde, aylar mevsimlerin içinde büyüyüp giderken dört mevsim bir araya gelmiş. Havadan sudan, Güneş´ten Ay´dan, yıldızlardan böceklerden konuşmuşlar. Söz dönmüş dolaşmış mevsimlerin güzelliğine gelmiş. Acaba yılın en güzel mevsimi hangisiymiş?
Beğenmek - Özlü sözler
 • Aslında kadın; Erkeğin beğenen bakışlarından çok, hemcinsinin kıskançlık dolu bakışlarını görünce, güzel olduğundan emin olur. - Pablo Neruda
 • Başkaları tarafından yazılmış senaryoda verilen rol sana uymadıysa kendi rolünü kendin yaratacaksın. İkinci ve üçüncü şahıslara da senin oynadığın oyunu seyretmek düşecek yalnızca. Beğenseler de, beğenmeseler de.
 • Başkasını övmeyenlere, yerenlere, kimseden hoşnut olmayanlara bakın; bunlar kimsenin beğenmediği insanlardır. - La Bruyere
 • Beğendiğiniz bedenlere, hayallerinizdeki ruhları koyup, aşk sanıyorsunuz. - William Shakespeare
 • Bir şeyi beğenmiyorsan, değiştir. Değiştiremiyorsan, tavrını değiştir. Şikayet etme. - Maya Angelou
 • Birine çarpılmak bir dakika sürer, beğenmek bir saat, ve sevmek bir gün...Ancak birini unutmak bir ömür. - Khalil Gibran
 • Bizi beğenenlerin hepsini severiz, ama beğendiklerimizin hepsini sevmeyiz. - La Rochefoucauld
 • Budur cihanda en beğendiğim meslek; sözün odun olsun hakikat olsun tek. - Mehmet Akif Ersoy
 • Bülbüllerin güzel sesleri beğenilir de bu yüzden kafes çeker onları. Ama kuzgunla baykuşu kim kor kafese? - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Dünya üç beş bilgisizin elinde; Onlarca her bilgi kendilerinde. Üzülme; eşek eşeği beğenir; hayır var sana "kötü" demelerinde. - Ömer Hayyam
 • Düşman istersen nefis yeter. Evet, kendini beğenen belâyı bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen sefayı bulur, rahmete gider.
 • Edep , devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halkata bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun
 • Felsefeyle uğraşan kişinin ilk işi ne midir? Kendini beğenmişlikten kurtulmak.
 • Gözün beğendiğini kalp de beğenir. - Çerkez atasözleri
 • Hayran olduklarım ya da beğendiklerim arasında ortak bir payda bulamıyorum; ama aşık olduklarımın hepsi bende tebessüm bırakıyor. - W. H. Auden
 • Her aptal onu beğenen başka bir aptal bulur. -  Nicolas Boileau
 • Hikaye yazdığın zaman beğenmediğin bir sayfayı yırtıp atabilirsin fakat hayat insana sadece tek bir sayfa verir.
 • İçen akıllıysa, aklının parlaklığı daha da artar, fakat kötü huyluysa daha beter olur. Ama halkın çoğu kötü olduğundan, beğenilmez huylara sahip bulunduğundan, içki herkese haram edilmiştir.
 • İnsan, başkasını beğenirken, kendinde olanı beğenir. - Yalçın Küçük
 • İsa´nın eşeğinden şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır. - Eflatun ve Kanunlar (Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s46)
 • Kavak ağacını seven ve beğenen çok az kişi gördüm. Çünkü dosdoğrudur. Tersinden okusan bile: kavak - Cenap Şahabettin
 • Kendini sev ama beğenme başkaları beğensin; çalış ama övünme başkaları övsün. İz ol ardından başkaları yürüsün.
 • Kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğenmeyen meyve olgunlaşmadan çürür. 
 • Rekabetçi kapitalizmde, temel ilke liyakattir, verimli iş yapabilme yeteneği temel seçim ölçütü olarak ortaya çıkıyor. Şimdi seleksiyonun temel ölçütü "biat etmek", "adamı olmak" olarak beliriyor; bu beğeniyi, ödüllendirmeyi, hukuku delip geçiyor. - Yalçın Küçük
 • Yerini beğenmeyen fidan ağaç olamaz.
 • Zekâsını beğendiğin birinin görüntüsünü merak etme. Zekâsını kullanmayan birinin ise görüntüsünden etkilenme. - Georg Wilhelm Friedrich Hegel
 • Zenginliğin en iyisi akıl zenginliğidir. En büyük fakirlik de ahmaklıktır. En büyük yalnızlık kendini beğenmektir. En büyük şeref güzel ahlaktır. Hz. Hasan, Babacığım bu dört tanesi. Bana diğer dördünü öğret dediğinde ise Hz. Ali şöyle buyurur: Ahmakla arkadaş olmaktan sakın. Sana faydalı olmak isterken zararı dokunur. Yalancı ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o sana uzağı yakın, yakını uzak gösterir. Cimri ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o kendisine en çok ihtiyaç duyduğun anda senden uzaklaşır. Fasıkla, kötü kimse ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o, çok değersiz bir şeye seni satar. - Hz. Ali (r.a.)
Beğenmek - Risale-i Nur Külliyatı
İnsan gibi mümkîn, fânî, bekâ-i nevine muhtaç ve cismânî ve mütecezzî, tekessüre kâbil ve âciz, dünyaperest, yardımcı bir vârise müştak mahlûklar için, vâsıta-i tekessür ve teâvün ve râbıta-i hayat ve bekâ olan tenâsül, elbette ve elbette vücudu vâcib ve dâim, bekâsı ezelî ve ebedî, zâtı cismâniyetten mücerred ve muallâ ve mahiyeti tecezzî ve tekessürden münezzeh ve müberrâ ve kudreti aczden mukaddes ve bîhemtâ olan Zât-ı Zülcelâle evlât isnad etmek; hem, o âciz, mümkîn, miskin insanlar dahi beğenmedikleri ve izzet-i mağrurânesine yakıştıramadıkları bir nevi evlât, yani hadsiz kızları isnad etmek, öyle bir safsatadır ve öyle bir divânelik hezeyanıdır ki, o fikirde olan heriflerin tekzibleri, inkârları hiçtir. Aldırmamalısın. Herbir sersemin safsatasına, her divânenin hezeyânına kulak verilmez.
Sözler | Yirmi Beşinci Söz

Ya şahsımı mübarek ve makam sahibi zannedip gelir. O kapı dahi kapalıdır. Çünkü ben kendimi beğenmiyorum; beni beğenenleri de beğenmiyorum. Cenâb-ı Hakka çok şükür, beni kendime beğendirmemiş.
Mektubat | Yirmi Altıncı Mektup