Vicdan - Vicdan azabı - Ansiklopedik bilgi
Vicdan - Vicdan azabı

Vicdan

1. (isim) Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç

Vicdan azabı

1. (isim) Yapılan bir işten dolayı duyulan acı, üzüntü
Vicdan - Vicdan azabı - Ayet mealleri
Enbiya (Peygamberler) Suresi 64. ayet:
Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da; "Gerçek şu ki, zalim olanlar sizlersiniz (biziz)" dediler.

Neml (Karınca) Suresi 14. ayet:
Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak.
Vicdan - Vicdan azabı - Bağlantılar
Fatih Sultan Mehmed Devrinde Din ve Vicdan Hürriyeti

Vicdan ve Ruhun İklimi

Karamsarlık Ve Vicdan Çağı

Dar Bir Çerçevede Din Ve Vicdan Hürriyeti 

Kur´ân-I Kerim´de İmana Vurgu Ve Vicdanî Sorumluluk 

Vicdanlara Hitap Yoluyla Kur´ân´ın İknâ Özelliği 
Vicdan - Vicdan azabı - Kitap Tanıtım
Vicdan Azabı Çekiyorum

Emine Şenlikoğlu 
MEKTUP YAYINLARI
Vicdan - Vicdan azabı - Özlü sözler
 • Adamın vicdanı daima tertemiz kalmıştı. Çünkü hiç mi hiç kullanmamıştı.
 • Bazı insanların vicdanı vardır, içleri acır; sessiz kal(a)mazlar, görmezden gel(e)mezler. Yol ayrımlarında tereddüt etmezler, bir kişilik edinme kaygısı güderler, sürüklenmezler, tavır alırlar. Hayatlarının merkezinde bir tek kendileri yoktur, ötekini içerme bilgisini edinmek için çaba gösterirler, yorulurlar. Uçurumun kenarında yaşarlar. - Agnes Heller
 • Bir muammadır "aşk". Kiminin vicdanına atılan taş, kiminin fakir gönlüne katılan aş, kiminin de gözünden akıtılan yaştır, "aşk".
 • Birinin kalbini kırmak isteyen insan, kesinlikle vicdanını susturacak bir sebep bulur; ama sonra vicdanı onu susturur. - François-Marie Arouet Voltaire
 • Bizi yok edecekler şunlardır: ilkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı. - Mohandas Karamçand Gandi
 • Bizi yokedecekler şunlardır: İlkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlaktan yoksun bir işdünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı. - Mahatma Gandhi
 • Bu toplumda "biliyor olmak" mutlak surette bir haksızlığa maruz kalmak demektir. Çünkü bilgi borçlandırır, "anlamak" zorunda bırakır. Cahil, acıma duygusu uyandırır. Yıkıcılığı bağışlanır. Bu, onların lüksüdür. Oysa aydın, bilgilenmek gibi bağışlanmaz bir suçtan müebbetten mahkûm edilmiştir. Bastığı yerde ot bırakmayan cahili vicdanının demir parmaklıkları arasından seyreder. - Alev Alatlı
 • Cesaret hayatı hiçe sayar, vicdanı değil. - Schiller
 • Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Çıkar konuşunca vicdan susar. - Cemil Meriç 
 • Daima gerçekleri savun. Takdir eden olmazsa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun. - Ernesto Che Guevara
 • Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. - Mustafa Kemal Atatürk  
 • Doğru bildiklerin için mücadele edebilecek kadar cesaret, topluma, ailene, İslam’a faydalı olabilecek kadar sağlık, ihtiyaçlarına yetebilecek, zekat verebilecek kadar para, başkalarının daima iyi yönlerini görebilecek göz, yastık kadar yumuşak ve rahat bir vicdan, gördüklerinin, duyduklarının düzelmesini bekleyebilecek kadar sabır varsa sen mutlusun.
 • Dünyanın en yoksul kölesi bile, kendi vicdanı içinde hürdür. - Bledsoe
 • En mükemmel adalet vicdandır. - Victor Hugo
 • En mükemmel adalet, vicdandır. - Victor Hugo
 • Ey insan! Senin nokta-i istinadır ancak ve ancak ALLAH´a olan imandır. Ruhuna, vicdanına nokta-i istimdad ise ancak ahirete olan imandır. Binaenaleyh bu her iki noktadan haberi olmayan bir insanın kalbi, ruhu tavahhuş eder; vicdanı daima muazzeb olur.  - Bediüzzaman Said Nursi
 • ‎Eylem ve vicdan genellikle uyuşmazlar. Eylem, ağaçtan ham meyveleri toplamak isterken, vicdan onları gereğinden çok olgunlaşmaya bırakır. Ta ki yere dökülüp ezilinceye kadar. - Friedrich Wilhelm Nietzsche
 • Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim. - Tevfik Fikret
 • Göz yumulan yalanlar, bir gün vicdan olup yüreklere saplanır.
 • Hayatta gerçeklerle yaşa ve her zaman onları savun. Takdir eden olmasa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun. - Ernesto Che Guevara
 • Hayatta para ile alınacak bir çok değerli şeyler olduğunu biliriz. Ama para ile hiçbir zaman onur veya temiz vicdan satın alınamaz. Gerçek sevgi ve dostluk para ile alınamaz. Bunlar hak edilerek kazanılır. Para ile ilaç alınır, ama sağlık alınamaz. Para ile yiyecek alınır ama iştah satın alınamaz. Para bir ev alabilir ama bir yuva alamaz. Para lüks şeyler alabilir ama kültür alamaz. Para eğlence alır ama mutluluk alamaz. Hayatta en iyi şeyler para ile alınamayanlardır. - New Age´den
 • Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.  - Mustafa Kemal Atatürk 
 • Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım.  Mahatma Gandhi
 • Herkes kendi vicdanının önünü süpürse, ülkem bembeyaz olur. Ancak herkesin gözü bir diğerinin üstünde ne yazık ki. - Yılmaz Odabaşı
 • Hiçbir suçlu kendi vicdanında beraat edemez. - Juvenal
 • Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek, vicdan azabı ile beraber olan zenginlikten bin kere; bin daha iyidir. - Amenemope
 • İnsan, kendi vicdanından birşey gizleyemez. - Cheov
 • İnsanın kendi vicdanı kadar büyük hakim, iç dünyası kadar etkili bir mahkeme salonu daha yoktur.
 • İnsanlar işine gelince değil de vicdanına değince iyilik yapsalardı; bugün çıkar ilişkileri değil, gerçek sevdalar yaşanırdı. - Nazım Hikmet
 • İnsanlar kötülüğü, arzuları kuvvetli olduğundan dolayı değil, vicdanları zayıf olduğundan dolayı yaparlar. - John Stuart Mill
 • İnsanlar tuhaftır! Fena birşey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar. - Halid Ziya Uşaklıgil
 • İnsanların vicdanını rahat tuttuğun sürece, özgürlüklerini bile ellerinden alabilirsin.
 • İnsanlığın en büyük trajedilerinden biri din tarafından vicdanlarının yoldan çıkarılmasıdır. - Arthur C. Clarke
 • İradene hakim ol, fakat vicdanına esir ol. - Aristo
 • İyi bir vicdan en iyi yastıkdır. - C.Brentana
 • Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır. - Public Cyrus
 • Kaybetmeyi, ahlaksız kazanca tercih et. İlkinin acısı bir an, ama ötekinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer.
 • Kötü bir işin en gizli şahidi vicdanımızdır ve kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır.
 • Kötü bir işin en gizli şahidi vicdanımızdır. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Mahatma Gandhi´nin özellikle siyasiler için yanlışlar sıralaması: İlkesiz siyaset, Emeksiz zenginlik, Vicdansız haz, Niteliksiz bilgi, Ahlaksız ticaret, İnsaniyetsiz bilim, Özverisiz ibadet.
 • Muallimim diyen olmak gerektir imanlı; edepli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı. Bu dördü olmadan olmaz: vazife, çünkü büyük.  - Mehmet Akif Ersoy
 • Muallimler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür , irfanı hür , nesiller ister.- Mustafa Kemal Atatürk
 • Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. - Mehmet Akif Ersoy 
 • Ne lâhûti geceymişsin ki teksin sermediyette; / Meşimenden doğan ferdaya hayranım, ne ferdadır! / Işık namıyla vicdanlarda ondan başka bir şey yok; / O bir sönsün, hayat artık müebbed leyl-i yeldâdır. / Perişan sözlerimden bıkma, hoş gör, yâ Resûlâllah, / Kulun şeydâdır amma, açtığın vâdide şeydâdır!
 • Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol. - Eflatun (Platon)
 • Özgürlük özgürlüktür, eşitlik ya da tarafsızlık ya da adalet ya da insan mutluluğu ya da vicdanlılık değildir. - Isaiah Berlin
 • Sadece akıl ve mantıkla hareket etme; içine duygu, vicdan ve insaf da kat.
 • Tüm insanlar dünyaya, kafa ve yüreklerinde bir iç mahkeme ile gelirler. Bunun adına vicdan denir. - A. Boysan
 • Üzerine düşünülmemiş yalanlar, hayra alamet değillerdir. Ya vicdan azabından ya da kişisel sebeplerden söylenirler.
 • Vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazeretin devası ne ilacın şifası deva getirmiş. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Vicdan Allah´ın tatlı fısıltısıdır. - Edward Young
 • Vicdan azabı, insanın içinde bir Cehennemdir. - Byron
 • Vicdan bulur asüde tecellisini dinde; Mes´ud ebediyet, bu hayatın ötesinde.  - Ali Ulvi Kurucu
 • Vicdan denilen şey birisinin bizi gözlediğini ihtar eden histir. - Mankeen
 • Vicdan en rahat yastıktır.
 • Vicdan ile korkaklık aslında tümüyle aynı şeylerdir, vicdan firmanın ticari adıdır hepsi bu. - Oscar Wilde
 • Vicdan! Onu herkes yüreğinde taşımaz; dilinde, midesinde ve hatta cüzdanında taşıyanlar vardır. - Cenap Şahabettin
 • Vicdan,  insanın içindeki Tanrı´dır. - Victor Hugo
 • Vicdan, başkalarının size söyleyeceklerini önceden size fısıldayan duygudur. 
 • Vicdan, herkesin komşusunu dövmek için aldığı fakat asla kendine karşı kullanmadığı bastonlara benzer. - Balzac
 • Vicdan, saadet ve azaplarımızın ahirette de kaynağıdır. - Rousseau
 • Vicdanı tertemizdi, çünkü onu hiç kullanmamıştı. - S. Lec
 • Vicdanımız yanılmaz bir yargıçtır, biz onu öldürmedikçe.- Honore de Balzac
 • Vicdanın ziyası ulum-u diniyedir. Aklın nuru fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassub, ikincisinde hile ve şüphe tevellüd eder. Açıklaması: Vicdanın ziyası din ilimleri, aklın nuru medeniyet fenleridir. İkisinin birleşmesiyle hakikat ortaya çıkar.  Ayrıldıkları vakit, birincisinden taassup, ikincisinden hile ve şüphe doğar. - Bediüzzaman Said Nursi / Münazarat
 • Vicdanlarda davamızı kazandığımıza göre mahkemeye ne gerek var. - Necmettin Erbakan
 • Vicdanlarınız sizi itham etmezse, başkalarının ithamının hiç bir değeri yoktur. - Pierre Jeanne
 • Vicdanlı ve dürüst olmak, hesaplı olmaktan iyidir. Hesap, insanı makam sahibi yapar da, vicdan daha önemli bir işe yarar: İnsanı insan yapar. - Friedrich Wilhelm Nietzsche
Vicdan - Vicdan azabı - Risale-i Nur Külliyatı
Kadın öyle değil; o derece kocasını inhisar altına alamaz. Çünkü kadının-aile hayatında müdir-i dahilî olmak haysiyetiyle kocasının bütün malına, evlâdına ve herşeyine muhafaza memuru olduğundan-en esaslı hasleti sadakattir, emniyettir. Açık saçıklık ise, bu sadakati kırar, kocası nazarında emniyeti kaybeder, ona vicdan azâbı çektirir. Hattâ erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehâvet kadınlarda bulunsa, bu emniyete ve sadakate zarar olduğu için, ahlâk-ı seyyiedendir, kötü haslet sayılırlar. Fakat kocasının vazifesi, ona hazinedarlık ve sadakat değil, belki himâyet ve merhamet ve hürmettir. Onun için, o erkek inhisar altına alınmaz, başka kadınları da nikâh edebilir.
Lemalar | Yirmi Dördüncü Lem´a

Birisi: Eskiden beri ihaneti kabul etmediğimden, beni o surette hiddete getirip bir mesele çıkararak mahvıma yol açmaktı. Bundan birşey çıkaramadıkları için, zehirlendirmek vasıtasıyla mahvıma çalıştılar. Fakat inayet-i İlahiye ile, Nur şakirtlerinin duaları tiryak gibi, panzehir gibi ve sabır ve tahammülüm tam bir ilaç gibi o planı akim bıraktı, o maddi ve manevi zehrin tehlikesini geçirdi. Gerçi hiçbir tarihte, hiçbir hükumette bu tarzda işkenceli zulümler, kanun namına, hükumet namına yapılmadığı halde, damarlarıma dokunduracak tarzda mütemadiyen tarassutlarla herkesi ürkütmekle beni hiddete getiriyordu. Fakat birden kalbime ihtar edildi ki, bu zalimlere hiddet değil, acımalısın. Onların herbirisi, pek az bir zaman sonra, sana muvakkaten verdikleri azap yerinde bin derece fazla baki azaplara ve maddi ve manevi Cehennemlere maruz kalacaklar. Senin intikamın, bin defa ziyade onlardan alınır. Ve bir kısmı, aklı varsa, dünyada da kaldıkça, geberinceye kadar vicdan azabı ve idam-ı ebedi korkusuyla işkence çekecekler. Ben de onlara karşı hiddeti terk ettim, onlara acıdım. Allah ıslah etsin dedim. 
Hem bu azap ve işkencelerinde pek büyük sevap kazanmakla beraber, Risale-i Nur şakirtleri yerine ve onların bedeline benimle meşgul olup yalnız beni tazip etmeleri, Nurculara büyük bir fayda ve selametlerine hizmet olması cihetinde de Cenab-ı Hakka şükrediyorum ve müthiş sıkıntılarım içinde bir sevinç hissediyorum. 
Emirdağ Lâhikası | Beş Türlü de Dünyevi Faidesi Var