Sevinç - Ansiklopedik bilgi
Sevinç

1. (isim) İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku

Sevinç içinde bulunduğu durumdan tam anlamıyla hoşnut olma duygusudur.
Mutluluk ve sevinç kavramları birbirleriyle ilişkili kavramlardır. Ancak mutluluk daha çok iyi bir yaşam tarzı ve halinden memnun olmayı ifade eder. Sevinç ise bir insanın geçici olarak hissettiği hoş bir duygudur. Mutlu olmayan bir kişi bile olumlu bir gelişme karşısında geçici olarak sevinç duygusu hissedebilir.
Sevinç - Ayet mealleri
Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 170.ayet :
Allah´ın kendi fazlından onlara verdikleriyle sevinç içindedirler. Onlara arkalarından henüz ulaşmayanlara müjdelemeyi isterler ki onlara hiç bir korku yoktur, mahzun da olacak değillerdir. 

Tevbe (Tövbe) Suresi 50.ayet :
Sana iyilik dokunursa, bu onları fenalaştırır, bir musibet isabet edince ise: "Biz önceden tedbirimizi almıştık" derler ve sevinç içinde dönüp giderler. 

Furkan (Ayırıcı) Suresi 22.ayet :
Melekleri görecekleri gün, suçlu-günahkarlara bir müjde yoktur. Ve o gün (melekler onlara) derler ki: "(Size sevinçli haber) Yasaktır, yasak."

Rum (Romalılar) Suresi 15.ayet :
Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar; artık onlar "bir cennet bahçesinde" "sevinç içinde ağırlanırlar".

Rum (Romalılar) Suresi 32.ayet :
(O müşrikler ki,) Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır.

YaSin Suresi 55.ayet :
Gerçek şu ki, bugün cennet halkı, "sevinç ve mutluluk dolu" bir meşguliyet içindedirler.

Zuhruf (Gösteriş) Suresi 70.ayet :
"Siz ve eşleriniz cennete girin; sevinç içinde ağırlanacaksınız."

Duhan (Duman) Suresi 27.ayet :
Ve içlerinde "sevinç ve mutluluk içinde" yaşadıkları nimetler,

Tur (Tur Dağı) Suresi 18.ayet :
Rablerinin verdikleriyle "sevinçli ve mutludurlar". Rableri, kendilerini "çılgınca yanan cehennemin" azabından korumuştur.

İnsan Suresi 11.ayet :
Artık Allah, onları böyle bir günün şerrinden korumuş ve onlara parıltılı bir aydınlık ve bir sevinç vermiştir.

Abese (Surat Astı) Suresi 39.ayet :
Güler ve sevinç içindedir.

İnşikak (Yarılma) Suresi 9.ayet :
Ve kendi yakınlarına sevinç içinde dönmüş olacaktır.

İnşikak (Yarılma) Suresi 13.ayet :
Çünkü o, (dünyada) kendi yakınları arasında sevinçliydi.
Sevinç - Hadisler
Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’in hizmetçisi olan Ebû Hamza Enes ibn Mâlik el Ensârî (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdular: 
Kulunun tevbe etmesinden dolayı Allah’ın duyduğu memnuniyet sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha çoktur. 
[Buhârî, Deavât 4; Müslim tevbe 1]

Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurmuştur: 
Ademoğlunun oruç dışında her ameli kendisi içindir, oruç ise başka maksad ve gösteriş olamayacağı için sadece benim içindir. 
Önceden bildirilmiş ölçülerin çok üstünde olan mükafatla mükafatını da ben vereceğim. 
Oruç günah ve hastalıklara ve cehennem ateşine karşı bir siperdir. 
Biriniz oruçlu olduğunda kötü söz söylemesin ve kavga da etmesin, şayet birisi kendisine söver ve çatarsa ben oruçluyum desin. 
Muhammed’in canı elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha hoştur. 
Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anından birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbına kavuştuğu andır. 
[Buhari, Savm, 9; Müslim, Sıyam, 163]
Sevinç - Kitap Tanıtım
Yaşama Sevinci

Ali İhsan Gülcü 
TİMAŞ YAYINLARI 

Bu kitapta kimi güncel bir olayı anlatan, kimi de yüzyılların birikimi olan birbirinden ilginç öyküler, fıkralar ve hikmetler bulacaksınız. Onlar, kaleme alanın düşündüğü sınırları da aşarak tüm dünyaya mal oldu. 

İnsanlara doğrunun, irfanın, ihsanın, erdemin, faziletin yüceliklerini anlattı. Örnek oldu, insanlık durdukça da olacak…

Sizi farklı dünyalara götürecek, güldürürken düşündürecek, heyecanla okuyacaksınız.
Sevinç - Özlü sözler
 • Acı, çabuk unutulur, sevinç ise ebedidir. - Friedrich Schiller
 • Acıların bölüşülmesi değil, sevinçlerin bölüşülmesidir dostluğu yaratan. - Nietzsche
 • Ah, buldum onu kardeşlerim! İşte, en yüce dorukta kanıyor sevinç pınarı benim için! Burada, hiçbir ayak takımının benimle birlikte içemeyeceği bir yaşam var! Akışın neredeyse pek yoğun geliyor bana, ey haz pınarı! Doldurayım derken, sık sık yeniden boşaltıyorsun kadehi! Friedrich Nietzsche
 • Bir sevinç var ki kalbte arşı doldurur sesi; / O ne sonsuz sevinçtir, ebediyet neş´esi. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Değişmemelisin hiç bir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu. Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın.
 • Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir. - Mevlana Celaleddin-i Rumi
 • Dosta söylenen sevinç iki kat olur, acı ise yarıya iner. Çünkü bir sevinci paylaşmakla daha çok sevinç duymayacak, bir acıyı paylaşmakla acısı hafiflemeyecek kimse yoktur. - Francis Bacon
 • Dünkü acılar, bugünkü sevinçlerin kaynağını oluşturur. - Pollok
 • En tatlı gelen sevinç ve en kötü gelen acı aşktır. - Bailey
 • Gerçek acı, insanı yapay sevinçten daha çok canlandırır. - Murat Menteş
 • Huzur; her acı sonrası Mevla’ya yönelmek, her sevinç sonrası da şükretmektir.
 • İçimdeki büyük fırtınayı dindiren, zavallı kalbimi müthiş bir sevinçle dolduran ve tabiatın sırlarını bana açan ve bu işaretleri bana yazan acaba bir Tanrı mıydı? Yoksa ben de bir Tanrı mıyım? İçimde şimdiye kadar olanlardan çok farklı bir ışık doğuyor. --Faust
 • İnsan sevinçliyse birini sevindirmiş, üzüntülüyse birini üzmüştür. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • İnsan, keder ve sevinç zamanlarında kalbinin tahammülünden fazlasını diğer hassas bir kalp ile taksim etmek ister. - Halid Ziya Uşaklıgil
 • Kapanmaz yaralar vardır, sevinçlerle bezenmiş. Mutluluklar vardır, gözyaşları ile yıkanmış. Umutlar vardır, yıllar ile örülmüş. Hayatlar vardır, başka hayatlara eş olamamış. Geçmiş tren, kaçırılmış, istasyon da yapayalnız kalmış, peşi sıra giden trene rayların üzerinden bakakalınmış.
 • Ne garibiz, tepkilerimiz bile olması gerektiği gibi değil. Sinirden gülüyoruz, sevinçten ağlıyoruz. 
 • Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Sevinç ve öfke anında hiçbir iş yapma. Her iki halde de yanılabilirsin.
 • Sevinçlerde, hüzünlerde misafir gibidir. Gelippp geçerrrr. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Sevinçlerini erteleme, sevdiklerine küçük beklenmedik hediyelerle sürpriz yap.
 • Sevinçli anında kimseye vaatte bulunma. Öfkeli anında kimseye cevap ver
 • Şiddetli sevinçlerin şiddetli sonları vardır. - William Shakespeare
 • Uçan kuş, yeryüzünde kalsa tasalanır, derde düşse ağlayıp inlemeye koyulur. Fakat ev kuşu, kümes hayvanı, yeryüzünde sevinçle yürür, yem toplar, neşeyle koşar durur. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
Sevinç - Risale-i Nur Külliyatı
BEŞİNCİ MEYVE: İnsan, kâinatın kıymettar bir meyvesi ve Sâni-i Kâinatın nazdar sevgilisi olduğu, Mi´rac ile anlaşılmış; ve o meyveyi, cin ve inse getirmiştir. Küçük bir mahlûk, zayıf bir hayvan ve âciz bir zîşuur olan insanı o meyve ile o kadar yüksek bir makama çıkarır ki, kâinatın bütün mevcudâtı üstünde bir makam-ı fahr veriyor. Ve öyle bir sevinç ve sürûr-u mesûdiyetkârâne veriyor ki, tasvir edilmez. Çünkü, âdi bir nefere denilse, "Sen müşir oldun"; ne kadar memnun olur. Halbuki, fânî, âciz bir hayvan-ı nâtık, zevâl ve firâk sillesini dâimâ yiyen bîçare insana, birden "Ebedî, bâkî bir Cennette, Rahîm ve Kerîm bir Rahmân´ın rahmetinde ve hayal süratinde, ruhun vüs´atinde, aklın cevelânında, kalbin bütün arzularında, mülk ve melekûtunda tenezzühe, seyerâna ve cevelâna muvaffak olduğun gibi, saadet-i ebediyede rü´yet-i Cemâline de muvaffak olursun" denildiği vakit, insaniyeti sukut etmemiş bir insan, ne kadar derin ve ciddî bir sevinç ve sürûru kalbinde hissedeceğini tahayyül edebilirsin.
Sözler | Otuz Birinci Söz 

Bayramınızı tekrar tebrikle beraber, sureten görüşemediğimize teessüf etmeyiniz. Bizler hakikaten daima beraberiz; ebed yolunda da inşaallah bu beraberlik devam edecek. İmanî hizmetinizde kazandığınız ebedî sevaplar ve ruhî ve kalbî faziletler ve sevinçler, şimdiki geçici ve muvakkat gamları ve sıkıntıları hiçe indirir kanaatindeyim. Şimdiye kadar, Risale-i Nur şakirtleri gibi çok kudsî hizmette çok az zahmet çekenler olmamış. 
Evet, Cennet ucuz değil. İki hayatı imha eden küfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Madem bizi çalıştıran Hâlıkımız Rahîm ve Hakîmdir; başa gelen herşeyi rıza ile, sevinçle, rahmetine, hikmetine itimatla karşılamalıyız. 
Kahraman bir kardeşimiz, âyetü´l-Kübrâ meselesinde bütün mes´uliyeti kendine alıp, Hizb-i Kur´ân´ı ve Hizb-i Nur´u ve kalemiyle kazandığı fevkalâde uhrevî şeref ve fazilete istihkakını tam göstermiş, beni derin sevinçlerle ağlatmış.
Şualar | On Üçüncü Şuâ