Sempati - Sıcakkanlılık - Ansiklopedik bilgi
Sempati - Sıcakkanlılık

1. (İsim) Sıcakkanlılık

Sıcakkanlılık

1. (isim) Sıcakkanlı olma durumu
2. Bir insanın bir başkasına karşı doğal ve içgüdüsel olarak bir eğilim, sevgi ve yakınlık duyması, cana yakınlık, sempati, sempatiklik
Sempati - Sıcakkanlılık - Ayet mealleri
Fussilet (Ayrıntılı) Suresi 34. ayet:
İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost(un) oluvermiştir.

Hakka (Gerçekleşen) Suresi 35. ayet:
Bundan dolayı bugün, kendisine hiç bir sıcak dost yoktur.

Nisa (Kadınlar) Suresi 73. ayet:
Eğer size Allah´tan bir fazl (zafer) isabet ederse, o zaman da, sanki onunla aranızda hiç bir yakınlık yokmuş gibi kuşkusuz şöyle der; "Keşke onlarla birlikte olsaydım, böylece ben de büyük ´kurtuluş ve mutluluğa´ erseydim."

Enbiya (Peygamberler) Suresi 43. ayet:
Yoksa bize karşı kendilerini, engelleyerek koruyabilecek ilahları mı var? Onların kendi nefislerine bile yardıma güçleri yetmez ve onlar bizden yakınlık bulamazlar.

Nur (Işık) Suresi 27. ayet:
Ey iman edenler, evlerinizden başka evlere, yakınlık kurup (izin almadan) ve (ev halkına) selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır; umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz.

Şura (Danışma) Suresi 23. ayet:
İşte Allah, iman edip salih amellerde bulunan kullarına böyle müjde vermektedir. De ki: "Ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden hiç bir ücret istemiyorum." Kim bir iyilik kazanırsa, biz ondaki iyiliği arttırırız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, şükredene karşılığını verendir.

Ahkaf (Kum Tepeleri) Suresi 28. ayet:
Bu durumda, Allah´ı bırakıp yakınlık (sağlamak) için edindikleri ilahlar, onlara yardım etselerdi ya. Hayır, onlar, kendilerinden kaybolup gittiler. Bu (yalancı ilahlar ve onlara yükledikleri), onların yalanları ve uydurduklarıdır.
Sempati - Sıcakkanlılık - Bağlantılar
Sempati ve Empati

Sempatik Sistem Kimi Gösteriyor ?
Sempati - Sıcakkanlılık - Hadisler
Ebu Hüreyre (Allah Ondan razı olsun)´dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Allah şöyle buyurmuştur, dedi.
Her kim benim dostum olan kuluma düşmanlık ederse ben de ona harb açarım. Kulum bana kendisine farz kıldığım ibadetlerden daha sevimli bir şeyle yakınlık sağlayamaz.
Kulum bana farzlarla birlikte işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta onun işiten kulağı gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. 
Bana sığınırsa da onu korurum. 
[Buhari, Rikak 38]
Sempati - Sıcakkanlılık - Kitap Tanıtım
Kozmik Sempati / Bir Tezahür Projesi

David Spangler 
RUH ve MADDE YAYINLARI 

Doğru zamanda doğru yerde olmak, fırsatların kucağınıza düşmesi... Bazıları buna "şans" veya "tesadüf" der. Peki ya kendi şansınızı kendiniz yaratabilseydiniz, "tesadüfler"i oluşturabilseydiniz ve hatta günlük hayatınıza birkaç mucize sığdırabilseydiniz siz buna ne derdiniz? David Spangler "içsel derdiniz? David Spangler "içsel sanat" olarak da adlandırdığı tezahür ettirme sanatına ilişkin yirmi yıllık deneyimin verdiği güvenle bunu nasıl yapabileceğinizi anlatıyor.
Sempati - Sıcakkanlılık - Özlü sözler
  • Bir insanın etiksel davranışı sempatisi, eğitimi ve sosyal bağları üzerine bağlı olmalıdır; hiç bir din tabanına gerek yoktur. İnsan hatta oldukça kötü bir etiğe cezalandırma korkusu ve ölüm sonrasında ödül uğruna ulaşır. Albert Einstein
  • Dostun üzüntüsüne acı duyabilirsin. Bu kolaydır; ama dostun başarısına sempati duyabilmek, sağlam bir karakter gerektirir. - Oscar Wilde
  • Sempatik görünmek ve her şeyi hatırlamak mecburiyetinde değilsin. Zamanın ve durumun müsaitse sadece kendi mutluluğun için sık sık arkanı dönüp gitmelisin. - Seyid Ali Aral
Sempati - Sıcakkanlılık - Risale-i Nur Külliyatı
Hem Sâni-i âlemin, âsârın şehâdetiyle nihayetsiz cemâl ve kemâli vardır. Cemâl, hem kemâl, ikisi de mahbub-u lizâtihîdirler; yani bizzat sevilirler. Öyle ise, o Cemâl ve Kemâl Sahibinin cemâl ve kemâline nihayetsiz bir muhabbeti vardır. O nihayetsiz muhabbeti, masnuâtında çok tarzlarda tezâhür ediyor. Masnuâtını sever; çünkü, masnuâtının içinde cemâlini, kemâlini görür. Masnuât içinde en sevimli ve en âlî, zîhayattır. Zîhayatlar içinde en sevimli ve âlî, zîşuurdur. Ve zîşuurun içinde câmiiyet itibâriyle en sevimli, insanlar içinde bulunur. İnsanlar içinde istidadı tamamıyla inkişaf eden, bütün masnuâtta münteşir ve mütecellî kemâlâtın nümûnelerini gösteren ferd, en sevimlidir.
Sözler | Otuz Birinci Söz