Küçümsemek - Ansiklopedik bilgi
Küçümsemek

1. Değer ve önem vermemek, küçük görmek
Küçümsemek - Ayet mealleri
Zuhruf (Gösteriş) Suresi 54. ayet:
Böylelikle kendi kavmini küçümsedi, onlar da ona boyun eğdiler. Gerçekten onlar, fasık olan bir kavimdi.

Vakıa (Olay) Suresi 81. ayet:
Şimdi siz bu sözü mü hor görüp-küçümsüyorsunuz?
Küçümsemek - Bağlantılar
Hadis’i Küçümsemek Mümkün Mü?

Küçük Şey Yoktur
Küçümsemek - Hadisler
Ebû Hureyre (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
Ey müslüman hanımlar hiçbir komşu kadın komşusunun verdiği koyun paçası bile olsa yaptığı iyiliği almamazlık yapmasın ve küçümsemesin. 
[Buhârî, Hîbe 1; Müslim, Zekat 90]


Ebû Mes’ûd Ukbe ibn Âmir el Ensârî el Bedrî (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: Sadaka ayeti: 
"Bunun içindir ki, ey Peygamber! Bundan sonra artık onların mallarından zekat al ki; bununla onları günahlarından temizleyesin, onların sevaplarını artırıp, yüceltesin ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlar için bir huzur vesilesi olacaktır; ve bütün bunların da üstünde bil ki; Allah her şeyin ve herkesin özünü bilen, mutlak bilgi sahibi olarak olup biten herşeyi işitmektedir." 
ayeti inince biz sırtımızda yük taşıyıp hamallık yaparak sadaka vermeye başladık. Bir kimse gelip çokca sadaka verdi. Münafıklar: 
Gösteriş için veriyor dediler. Bir başka kişi gelip bir ölçek hurma verdi. Yine münafıklar: 
Allah’ın bunun bir ölçek hurmasına ihtiyacı yoktur dediler. Bunun üzerine Tevbe sursei 79 ayeti indi: 
"Bu münafıklar, Allah (c.c.) yolunda hem vermekle yükümlü olduğundan fazlasını veren zengin mü’minlere, hem de mevcut güçlerinin elverdiği mütevâzi şeylerin dışında verecek şeyler bulamayan, fakir mü’minlere dil uzatıp, onlarla alay eden kimselerdir. Allah onların bu alay ve küçümsemelerini, geri çevirecek ve maskaraya çevirecektir onları. Nitekim onlar için pek çetin bir azap vardır." 
[Buhârî, Zekat 10; Müslim, Zekat 72]
Küçümsemek - Kitap Tanıtım
Küçümseme

Alberto Moravia 
TURKUVAZ KİTAP 

Sevmediği halde, paraya ihtiyacı olduğu için senaryo yazarlığı yapan Molteni, güzel karısı Emilia’yı mutlu edebilmek için ona bir ev satın almak ister. Bu amaçla Homeros’un Odysseia destanını popüler bir filme uyarlama işini de üstlenir. Senaryo yazımı ilerledikçe filmin yapımcısı, yönetmeni ve genç çift arasında garip bir bağ kurulur. Bir yandan Molteni, çok sevdiği karısı Emilia’nın kendisini sevmediği soğuk davrandığı fikrine kapılır, öte yandan Emilia anlaşılmaz bir tavır içerisine girer. Kuşkularla, saplantılarla bunalan Molteni, karısının onu artık sevmemesinin, hatta küçümsemesinin nedenini araştırmaya başlar, ancak beklenmedik bir anda tanık olduğu olay, evliliğini, işini ve giderek bütün hayatını bambaşka bir yöne çevirecektir.
Küçümsemek - Kitap Tanıtım
Küçük Şey Yoktur

Kemal Ural 
ŞULE YAYINLARI 

İnsanlık, yüzyıllar boyu hep güzel bir dünya kurmanın özlemiyle yaşadı. Bunu gerçekleştirebilmek için, göremediği, düşünemediği tek şey "küçük şey yoktur" gerçeğidir.
Küçümsemek - Özlü sözler
 • Bildiklerini anlat, ama akıl vermeye kalkma. Anlatılanları iyi dinle, ama hepsini doğru sanma. Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez. Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez. Herkesi kendine eşit gör, her kim olursa olsun bir insanı küçümsemek akılsızlık, çok büyük görmek de korkaklıktır. Cesaret akıldan gelirse cesarettir, bilgisizlikten gelirse cehalettir. Cahil cesareti kalbinin kenarında olmakmış. Yanında yürümek uçurum kenarında yürümek gibi. Sana düşmek uçurumdan düşmek. Eminim düşseydim bir uçurumdan, sonunu düşünmediğim sürece bundan çok zevk alırdım. Mümkün mü düşünmemek deme. Sana düşerken düşündüm mü sandın bir saniye bile. - Abdussamed Yılmazoğlu
 • Gururlu bir insan, ancak kendini bilen ve kendini büyük bir titizlikle sorgulayıp, küçümseyen insandır. - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
 • Hiçbir günahı küçümsemeyiniz. - Hacı Bayram Veli
 • İncir çekirdeğini doldurmayacak kadar diye,  niye küçümserler ki; kalp pek mi büyük incirden?  Bakın bakalım insanlar neler çekiyor incir çekirdeği kadar kalbe düşenden. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • İnsan, kendisinden üsttekini kıskandığı ve kendisinden aşağıdakini de küçümsediği sürece alim sayılmaz. - İmam Muhammed Bakır 
 • İnsandaki güçlü ve ulu olan herşey insanüstü ve dışsal olarak düşünüldü.İnsan kendini çok küçümsedi.Kendindeki iki yanı birbirinden ayrı iki alana böldü insan; Değersiz ve güçsüz yanı ile güçlü ve şaşırtıcı yanını... İlkine insan dedi, ikincisine ise Tanrı! - Friedrich Nietzsche
 • İnsanlar sahip olduklarını küçümser, sahip olamadıklarını önemser.
 • İsteklerinizi, hayallerinizi küçümseyen kişilerden mümkün mertebe uzak durun! Ruhu küçük insanlar, başkalarını da daraltmak, azaltmak ister. - Mark Twain
 • Kimse kimseyi küçümseyecek kadar büyük değildir bilmelisin. Küçümsediğin her şey için gün gelir önemsediğin bir bedel ödersin. - Lev Nikolayeviç Tolstoy
 • Kimseyi küçümseyecek kadar büyük değilsin. Çünkü gün gelir; küçümsediğin her şey için önemsediğin bir bedel ödersin. - Lev Nikolayeviç Tolstoy
 • Kurnaz insanlar okumayı küçümserler. Basit insanlar ona hayran olurlar. Akıllı insanlarsa onu kullanırlar. - Balzac
 • Tahta diye küçümsenen Pinokyo´nun bile yalan söylerken burnu uzuyordu. Ya şimdi ki insanların; yüzü bile kızarmıyor. - P. Coelho
 • Zira aşk iktidarı sever. Bu sebeptendir ki başkalarına ölümüne âşık olabiliriz ama bize ölümüne aşık olanları içten içe küçümser, öteleriz. - Elif Şafak
Küçümsemek - Risale-i Nur Külliyatı
Diğeri de, lükslerini, zenginliklerini, rütbe ve mevkîlerini ve bugünkü fânî ve sefil varlıklarını Türk milletinin sefâlet ve geriliğinde arayan ve zehirli ilhamlarını ve direktiflerini ve kuvvetlerini milletler arası gizli, devirici ve bozguncu Türk düşmanlarından alan bir soysuzlar ve nesebleri belirsiz insanların takındığı tavır. 
Binlerce münevver Türk gencinin teşkil ettiği büyük topluluktan bir miktar irkilerek zehirli, mel´ûn ve müfsid kalemlerini korkak ve titrek dahi olsa sinsi sinsi aleyhte kullanan ve artık modası geçmiş olan palavralarla bu kıymeti küçümsemek isteyen gürûh.
Tarihçe-i Hayat | Sekizinci Kısım : Isparta Hayatı