Kınamak - Ansiklopedik bilgi
Kınamak

1. Yapılan bir işin kötü olduğunu belirtir bir biçimde söz söylemek, ayıplamak, takbih etmek
Kınamak - Ayet mealleri
Maide (Ziyafet) Suresi 54. ayet:
Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onları sevdiği, onların da kendisine sevdiği mü´minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise "güçlü ve onurlu," Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah´ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.

Yusuf Suresi 32. ayet:
Kadın dedi ki: "Beni kendisiyle kınadığınız işte budur. Andolsun onun nefsinden ben murad istedim, o ise (kendini) korudu. Ve andolsun, eğer o kendisine emrettiğimi yapmayacak olursa, mutlaka zindana atılacak ve elbette küçük düşürülenlerden olacak."

Yusuf Suresi 92. ayet:
Dedi ki: "Bugün size karşı sorgulama, kınama yoktur. Sizi Allah bağışlasın. O, merhametlilerin (en) merhametlisidir."

İbrahim Suresi 22. ayet:
İş hükme bağlanıp-bitince, şeytan der ki: "Doğrusu, Allah, size gerçek olan va´di va´detti, ben de size vaadde bulundum, fakat size yalan söyledim. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu, yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtacak değilim, siz de beni kurtacak değilsiniz. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı da tanımamıştım. Gerçek şu ki, zalimlere acı bir azab vardır."

İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi 18. ayet:
Kim çarçabuk olanı (geçici dünya arzularını) isterse, orada istediğimiz kimseye dilediğimizi çabuklaştırırız, sonra ona cehennemi (yurt) kılarız; ona, kınanmış ve kovulmuş olarak gider.

İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi 22. ayet:
Allah ile beraber başka ilahlar edinme, yoksa kınanmış ve kendi başına (yapayalnız ve yardımcısız) bırakılmış olursun.

İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi 29. ayet:
Elini boynunda bağlanmış olarak kılma, büsbütün de açık tutma. Sonra kınanır, hasret (pişmanlık) içinde kalakalırsın.

Müminun (İnananlar) Suresi 6. ayet:
Ancak eşleri ya da sağ ellerinin sahip olduklarına karşı (tutumları) hariç; bu konuda kınanmış değillerdir.

Saffat (Saf Tutanlar) Suresi 142. ayet:
Derken onu balık yutmuştu, oysa o kınanmıştı.

Zariyat (Tozutup Savuranlar) Suresi 54. ayet:
Öyleyse sen, onlardan yüz çevir; artık kınanacak değilsin.

Kalem Suresi 30. ayet:
Şimdi birbirlerine karşı kendilerini kınamaya başladılar.

Mearic (Yükseliş Yolları) Suresi 30. ayet:
Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar.

Kıyamet (Diriliş) Suresi 2. ayet:
Ve yine hayır; kendini kınayıp duran nefse de and ederim.
Kınamak - Hadisler
Kınamayınız, kınadığınız şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz.
[Tirmizi, Kıyamet, 53, no: 2507; Beyhaki, Şuabu´l-İman, 5/315, no: 2778; Bkz: Keşfu´l-Hafa, 2/265] 

Ebu’l Velid Ubade İbn-i Sâmit (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: 
Biz zorlukta ve kolaylıkta, sevinçli ve kederli anlarda söz dinlemeye ve boyun eğmeye ve başkalarının bize tercih edildiği zamanlarda bile ses çıkarmaksızın itaat etmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimseden çekinmeksizin hakkı yerine getirmeye ve söylemeye Allah, yolunda ve Allah’ın rızası için hiçbir kınayanın kınamasından korkmayacağımıza dair Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) beyat ettik. (siyasi otoritesini kabul edip elini sıktık) 
[Buhari Ahkam 42, Müslim, İman 41]

Kınamak - Kitap Tanıtım
Birdirbir / Kınama, Kınayanlara Aldırma!

Hatice Işılak Durmuş 
EDAM YAYINLARI 
Kınamak - Özlü sözler
  • Civanım kendi nefsini suçlu bul da adaletin verdiği cezayı az kına. - Mevlana Celaleddin-i Rumi
  • Çok zordur Yusuf’u görmeyen gözün Züleyha’yı anlaması ve çok kolaydır Yusuf’u görmeyen gözün Züleyha’yı kınaması.
  • Eğer sen kendini kınayabilirsen, başkaları seni ayıplayamaz. - Sadi-i Şirazi
  • Herkesi kınamak ve herkesi övmek, akılsızların yapacağı bir şeylerdir. — Benjamin Franklin
  • Kendi içmez, içeni kınamaya bayılır, yüzünden aldatmaca, sahtekârlık yayılır. Şarap içmiyor diye, kasılıp gezer ama yedikleri yanında şarap meze sayılır. - Ömer Hayyam
  • Kınamazlar güzel sevse yiğidi / Güzel sevmek koç yiğide ar değil - Karacaoğlan
  • Yürü kork ve kötüleri az kına; takdirin hüküm tuzağına karşı aczini bil. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
Kınamak - Risale-i Nur Külliyatı
Selam, doğru yola tabî olanların üzerine olsun... Kınama ve kötüleme de nefsinin kötü arzularına uyanlara olsun.
Tarihçe-i Hayat | İkinci Kısım : Barla Hayatı 

İnsan, bir adamın fenalığından, ayıplarından bahsederken, hiddeti, gazabı o kadar galebe eder ki, hayalen, hayali bir ihzar ile hitap suretiyle kendisine tevcih-i kelam etmeye başlar. Veya iyiliklerinden bahsederken şevki ve aşkı galeyana gelir; hemen hayalinin karşısına getirir, kendisine hitap ile konuşmaya başlar. Bu "iltifat" ile tesmiye edilen bir kaidedir.
İşaratül-İcaz | Küfür ve İnkârın Reddine Dâir