Kaygı - Ansiklopedik bilgi
Kaygı

1. (isim) Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa
2. (tıp) Genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu
Kaygı - Ayet mealleri
Hud Suresi 77. ayet: 
Elçilerimiz Lut´a geldiği zaman, onlardan dolayı kaygılandı, göğsünü bir sıkıntı bastı ve: "Bu, zorlu bir gün" dedi.

Tur (Tur Dağı) Suresi 26. ayet: 
Dediler ki: "Biz doğrusu daha önce, ailemiz (yakın akrabalarımız) içinde endişe edip-korkardık."
Kaygı - Bağlantılar
Büyük Endişe

Ümit ve Endişe
Kaygı - Hadisler
Ebû Hureyre (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’e bir adam gelerek şöyle demiştir: 
Ey Allah’ın elçisi hangi sadakanın sevabı çok ve daha büyüktür. 
Bunun üzerine Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) de şöyle buyurdu: 
Sağlık içerisinde, güçlü kuvvetli iken, cimriliğe rağbet edip fakirlikten endişe eder vaziyette iken, daha çok zengin olmayı hayal ederken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Yoksa geciktirip can boğaza dayandıktan sonra falana şu kadar, filana bu kadar diyeceğin güne bırakma, zaten o gün o mal varislerden şunun veya bunun olmuştur. 
[Buhârî, Zekat 11; Müslim, Zekat 92]

İbrahim ibni Abdurrahman ibni Avf’tan rivayet edildiğine göre oruçlu olduğu bir gün Abdurrahman ibni Avf (Allah Ondan razı olsun)’ın önüne bir yemek sofrası getirildi. Sofraya bakıp şunları söyledi: 
Mus’ab ibni Umeyr Uhud savaşında şehid edildi. O benden daha hayırlı bir kul idi, ama kefen olarak bir kaftandan başka bir şeyi yoktu. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu.
Sonraları bize dünyalık her şey bol bol verildi de böyle sofralar hazırlanır oldu.
İyiliklerimizin karşılığının da bu dünyada peşin verilmiş olmasından korkup endişeleniyorum, dedi ve ağlamaya başladı, yemeği bırakıp iftar bile etmedi. 
[Buhari, Cenaiz 27]
Kaygı - Kitap Tanıtım
Kaygı Sınanma Duygusuyla Baş Edebilme

Prof. Dr. A. Kadir Özer 
SİSTEM YAYINCILIK 

"Kendimi ispat etmeliyim."
"Kişiliğimle oynamaya hakkın yok."
"Bu çocuk adam olur..."
"Beni adam yerine koymuyorlar."
"Bana hiç değer vermiyorsun."

Yukarıdaki ifadeler ve daha niceleri, yaşamımızı, kıskacında sürdüğümüz kaygıya açılan pencerelerdir.
Kaygı - Özlü sözler
 • Artık hayallerim suya düşecek diye kaygılanmıyorum. Çünkü onlar, düşe düşe yüzmeyi öğrenmişler..
 • Başkaları için duyduğun kaygı, kendin için duyduğun kaygıların önüne geçtiği zaman, olgunlaşmışsın demektir.
 • Bazı insanların vicdanı vardır, içleri acır; sessiz kal(a)mazlar, görmezden gel(e)mezler. Yol ayrımlarında tereddüt etmezler, bir kişilik edinme kaygısı güderler, sürüklenmezler, tavır alırlar. Hayatlarının merkezinde bir tek kendileri yoktur, ötekini içerme bilgisini edinmek için çaba gösterirler, yorulurlar. Uçurumun kenarında yaşarlar. - Agnes Heller
 • Bir hekim bir hastaya gider ve ona şunu söyler: "Sıtmanız var. Bugün hiçbir şey yemeyiniz, yalnız su içiniz." Hasta ona inanır, teşekkür eder ve ücretini verir. Filozof da bir kültürsüze şöyle der: "Azgın isteklerinizin sonu yok. Kaygılarınız bayağıdır. İnançlarınız sahtedir, yanlıştır." Kültürsüz öfkelenerek çıkıp gider ve alçaltıldığını söyler. Bu ayrılık nereden geliyor? Çünkü hasta ağrısını duyar, ama bilgisiz bu acıyı duymaz.
 • Bugünümüzü çalan iki hırsız vardır; 1. Geçmişe duyduğumuz pişmanlık, 2. Geleceğe ilişkin kaygılarımız.
 • Eserlerde kör göze parmak derecesinde açık anlatımda da bulunsanız mesajınızın anlaşılamama, yanlış yorumlanma gibi durumları olabilir. Mesaj verme kaygısını sanatçı bu noktada taşımaz, ama mesaj alamama kaygısını herkes taşımalı.  Cem Kızıltuğ
 • Hiçbir şey onu telaşlandırıp heyecanlandıramaz artık. Bizi dünyaya bağlayan ve bizi (kaygı, yakıcı arzu, öfke ve korku dolu olan bizi) sürekli acı içinde ileri geri sürükleyen binlerce istenç bağı: o hepsini kesip paramparça etti. Gülümseyerek geriye, şu anda oyunun sonuna gelmiş bir satranç oyuncusu gibi kayıtsızca önünde duran bu dünyanın düşsel görüntüler geçidine bakıyor. - Arthur Schopenhauer
 • Kaygı ömür bitirir, yalan bahtı bitirir - Kırgızistan atasözleri
 • Kaygı verici düşünce bir embriyo gibidir; oluştuğunda küçüktür, ama büyür ve daha çok büyür. Kısa süre sonra kendi kontrolünü eline alır. - Robin Sharma
 • Kaygılanacak hiçbir şey yokmuş gibi düşünüyorsanız bir sürü kaygılanmanız gereken şey var demektir.
 • Ne geçmişin acılarını ne de geleceğin kaygılarını yaşamak. Bugünün tadını, yaşadığımız anın zevkini çıkarmak.
 • Öleceğini aklına getiren insanın içine, önceleri hiç aklından geçmeyen şeylerin korkusu, kaygısı girer. - Platon
 • Tüm sınırlamalar kişiyi mutlu kılar. Görme, etki ve temas alanımız ne denli dar ise o denli mutlu oluruz; ne denli geniş ise o denli sıklıkta kendimizi azap içinde ya da ürkütülmüş duyumsarız. Çünkü bu alanla birlikte kaygılar, istekler, ürkünç şeyler de çoğalır ve büyür. - Arthur Schopenhauer
Kaygı - Risale-i Nur Külliyatı
İşte, insanda binlerle hissiyat var. Herbirisinin, aşk gibi, iki mertebesi var: biri mecazî, biri hakikî. Meselâ, endişe-i istikbal hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki, o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Hem rızık cihetinde bir taahhüt altında ve kısa olan bir istikbal, o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip, kabirden sonra hakikî ve uzun ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder.
Mektubat | Dokuzuncu Mektup

O muannid döndü, dedi: 
"Hiç olmazsa hayvan gibi hayatımızı keyif ve lezzetle geçirmek için sefahet ve eğlencelerle bu ince şeyleri düşünmeyerek yaşayacağız." 
Cevaben dedim: 
Hayvan gibi olamazsın. Çünkü, hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alır ve ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir. Lezzetini tam alır. Rahatla yaşar, yatar, Hâlıkına şükreder. Hattâ kesilmek için yatırılan bir hayvan, birşey hissetmez.
Asa-yı Musa | Birinci Kısım