Domuz (eti) - Ansiklopedik bilgi
Domuz (eti)

1. (isim, hayvan bilimi) Çift parmaklılardan, eti, yağı, derisi veya kılı için beslenen, evcil hayvan (Susacrofa domestica)
2. Hain, aksi, ters, inatçı, hınzır kimse
Domuz (eti) - Ayet mealleri
Maide (Ziyafet) Suresi 60. ayet:
De ki: "Allah katında, "kesinleşmiş bir ceza olarak" bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah ın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazablandığı ve onlardan maymunlar ve domuzlar kıldığı ile tağuta tapanlar; işte bunlar, yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan daha çok sapmışlardır."

Nahl (Arı) Suresi 115. ayet: 
O, size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah tan başkası adına kesilmiş olan (hayvan)ı haram kıldı. Fakat kim mecbur kalırsa, saldırmamak ve sınırı aşmamak üzere (yiyebilir). Çünkü gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Domuz (eti) - Bağlantılar
Domuz Gribinin Serüveni

Domuz Eti Ve Siroz

Domuzgiller

Domuz Neden Haram?
Domuz (eti) - Hadisler
Nemletü´l-Ensârî anlatıyor: "İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ)´e kirpiden sorulmuştu. (Cevaben) şu âyeti okudu. (Meâlen):
"(Ey Muhammed) de ki: "Bana vahyolunanda leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki pistir- ve günah işlenerek Allah´tan başkası adına kesilen hayvandan başkasını yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum. Fakat darda kalan, başkasının payına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere bunlardan da yiyebilir. Doğrusu Rabbim bağışlar ve merhamet eder." (En´am 146).
Ancak, yanında bulunan bir yaşlı dedi ki: "Ben Ebû Hüreyre (radıyallahu anh)´yi dinledim, demişti ki: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ ın yanında kirpinin zikri geçmişti:
"O habislerden bir habistir (eti) yenmez" buyurdular."
Bunun üzerine İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ): "Eğer bunu Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) söyledi ise, bu (kirpinin hükmü), biz bilmesek de O´nun dediği gibidir" dedi." 
[Ebû Dâvud, Et´ime 30, (3799).]

Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: Mekke´nin fethedildiği sene Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)´i Mekke´de işittim, şöyle buyuruyordu: 
"Cenab-ı Allah içki, ölmüş hayvan, domuz ve putun alımsatımını yasakladı." Bunun üzerine: 
"Ey Allah´ın Resûlü "ölmüş hayvanların iç yağı hakkında ne buyurursunuz, zîra onunla gemiler yağlanır, derilere sürülür, kandiller aydınlatılır" dendi. Cevâben: 
"O (nun satışı) haramdır" buyurdu ve ilâve etti: "Allah Yahudilerin canını alsın. Allah onlara ölmüş hayvanların iç yağını haram kıldığı vakit bu yağı erittiler, sonra satıp parasını yediler."
[Buhârî, Büyû´: 112, Meğâzî: 50; Müslim, Müsâkât: 71 (1581); Ebu Dâvud, Büyû´: 66 (3486); Tirmizî, Büyû´: 61 (1297); Nesâî, Büyû´: 93, (7, 309-310); İbnu Mâce, Ticarât: 11, (2167);]
Domuz (eti) - Kitap Tanıtım
Türkiye´de Domuz Gerçeği

Reşit Haylamaz
NİL YAYINLARI

Domuz, bütün semâvî dinlerde haram kılınmış bir hayvan... Tevrat, onun geviş getirmemesini ve necaset yönünü nazara vererek haram olduğunu bildirir... İncil, Tevrat´ın hükümlerini uygulamak durumunda... Ancak Pavlos´un farklı yorumlarıyla, Hıristiyan cemaati domuzla sıcak temasa girmişler. Aslında bugün elimizdeki İncil´in ayetlerinde geçen domuzla ilgili ifadeler, onun yenebileceğini göstermiyor; sadece onları güden çobanlarla ilgili tarihi bilgi veriyor. 
İslâm, müteaddit defa onun haram ve necis olduğunu ortaya koyuyor. 
Durum böyleyken büyük çoğunluğun müslüman olduğu bir ülkede fiilî olarak domuz sirkülasyonunu ortaya koyan bu eserle bazı istifhamlara cevap bulacağınız umuyoruz.
Domuz (eti) - Muhtelif yazılar
DOMUZ ETİ

Kafkas Kartalı Şeyh Şamil e esareti sırasında Rus çarı tarafından bir ziyafefet verilir.
Günlerdir bir şeyler yemeyen Şeyh Şamil, yemekleri iştahla yerken Rus Çarı yanındakilere :
- Korkarım bu adam bizi de yiyecek! diye fısıldar,
Bu sözleri duyan Şeyh Şamil Çar a şöyle seslenir :
- Endişeye mahal yok, zira bizim dinimizde domuz eti yemek yasaktır.
Domuz (eti) - Muhtelif yazılar
MÜJDE

Harun Reşid´in vezirlerinden biri, Behlül Dânâ´ya latife yollu takılarak:
- "Müjde sana ey Behlül, Sultanımız seni, domuzlarla maymunlara çoban tayin etti" dediğinde, Behlül şu cevabı vermiş:
- Öyle ise kulaklarını aç da emirlerimi yerine getirmeye hazırlan.
Domuz (eti) - Muhtelif yazılar
DOMUZ İLE İNEK
 
Beldelerden birinde, her beldede bir örneğine rastlanan zengin ama cimri bir adam vardı. Herkesin kendisini cimri diye bilmesinden rahatsız olan adam, bir gün o beldenin bilge kişisine gidip dert yanma ihtiyacı hissetti. "Niye herkes benden nefret ediyor, anlamıyorum" dedi cimri. "Halbuki, öldükten sonra malımın bir kısmını hayır hasenat işlerine bırakacağım diye söz vermiştim. Bunu duymayan da kalmadı." Bilge kişi, adamın sözleri üzerine bir müddet sessiz kaldı. Sonra:
"Sana bir öykü anlatayım" dedi.

 "Domuz ile ineğin öyküsünü..."

"Tamam" dedi cimri, "anlat bakalım."

Bilge kişi öyküsüne başladı: 
- Bir gün, çiftliğin birinde bir domuz komşu ahırdaki ineğe, insanların kendisini hiç sevmediğinden dert yanmaya başlamış. 
- Senden ise demiş, hep güzel sözlerle bahsediyorlar. Anlıyorum; sen onlara süt veriyorsun. Ama ben onlara daha da fazlasını veriyorum. İnsanlara etimi veriyorum, derimden ayakkabı yapılıyor. En iyi fırçalar da benim kıllarımdan yapılır. Hâlâ daha beni niye sevmezler, anlamıyorum?
- İnek, üzüntü içindeki domuza bir müddet öylece baktıktan sonra: Belki de dostum dedi, sen bütün bunları insanlara ancak öldükten sonra verdiğin halde, ben verdiklerimi hayatta iken verdiğimden.
Domuz (eti) - Özlü sözler
  • Bil ki; domuzların önüne inciler serilmez. / Mücevherden sarraflar anlar ancak, başkası bilmez. / Ne fark eder ki; kör insan için elmas da birdir camda. / Sana bakan kör ise, sakın kendini camdan sanma. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
  • Domuzları severim. Kediler bize tepeden bakıyor, köpekler gözümüzün içine. Domuzlar hepimize eşit davranıyor. - Winston Churchill
  • Eğer öküzlerle domuzlar konuşabilseydi, yemden başka şey düşünenlerle alay ederlerdi. - Epiktetos
  • Erken yatana tavuk, çok çalışana inek, aklını kullanana çakal, kıskanmayana domuz denilen bir ülkede insan olmak çok zor. - Cemal Safi
  • Leş, bize göre rezildir ama domuza, köpeğe şekerdir, helvadır. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
  • Uzun zaman önce asla bir domuzla güreşmemeyi öğrendim. Hem sen kirleniyorsun, hem de domuzun hoşuna gidiyor. - George Bernard Shaw