Hoşgörü - Ansiklopedik bilgi
Hoşgörü

1. (isim) Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans
Hoşgörü - Ayet mealleri
Nur (Işık) Suresi 22. ayet:
Sizden, faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar, affetsinler ve hoşgörsünler. Allah´ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Hoşgörü - Bağlantılar
Müsamaha

Hoşgörü

Hoşgörü Medeniyetinin Kaynağı

İlim ve Hoşgörü ile Bezenen Bir Selçuklu Beyliği: Artuklular

İnsan Kaynaklı Hoşgörü Ve Hürriiyet 

Tolerans Veya Hoşgörü Kavramları Üzerine Mülahazalar 

Gerçekler Ve İtirazlar Arasında Hoşgörü Ve Diyalog 

HANGİ HOŞGÖRÜ? 

İSLÂM´IN HRİSTİYANLARA UYGULADIĞI HOŞGÖRÜ 

Kuran Kaynaklı Hoşgörü Ve Hürriyet-2 

Din ve İnanç Özgürlüğü Açısından Hoşgörü
Hoşgörü - Hadisler
Kulum Beni nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim. 
[Buharî, Tevhid: 15, 35; Müslim, Tevbe: 1]
Hoşgörü - Kitap Tanıtım
Nebevi Hoşgörü

Yrd. Doç. Dr Yusuf Ziya Keskin 
TİMAŞ YAYINLARI 

Bir şair, "Senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır" diyor, Hz. Muhammed için. Hz. Muhammed´in engin merhametinden doğan hoşgörüsü nerelere uzanıyordu, sınırları neydi? Günümüzün ihtiyaç duyduğu konuda Hz. Peygamber´in örnek yaklaşımları.
Hoşgörü - Özlü sözler
 • Acıya sabredersen adı metanet olur, insanlara sabredersen adı hoşgörü olur, dileğe sabredersen adı dua olur, duyguya sabredersen adı gözyaşı olur, özleme sabredersen adı hasret olur, sevgiye sabredersen bunun adı da aşk olur.
 • Açın herkese açabileceğiniz kadar kalbinizi, ummanlar gibi olsun inançlı olun. Kalmasın el uzatmadığınız bir hüzünlü gönül toleranslı olun, barışık olun ama önce kendinizle barışık olun. Aynaya bakın ama önce kendinizi (özünüzü) görün.
 • Anlaşmaya vakit ayır. Anlaşmak hoşgörünün anahtarıdır.
 • Başkalarının iyiliği için uğraşan bir kişi,kendi iyiliğini de garanti altına almıştır. - Konfucius
 • Bazı insanlardan nefret ederiz çünkü onları tanımayız. Onları tanıyamayız çünkü onlardan nefret ederiz. - Charles Caleb Colton
 • Ben size "zayıf karakterli kişilere karşı hoşgörülü olun" demiyorum. Yalnızca "onlara saldırmadan önce onları anlamaya çalışın" diyorum.
 • Benlik davasını bırak /  muhabbetten olma ırak /  sevgi ile dolsun yürek / hoşgörülü olmaya bak.  - Yunus Emre
 • Bilgisiz, görgüsüz, duygusuz, hoşgörüsüz kuldan, ölülerin mezar taşı makbuldür. - Aziz Mahmut Hüdayi
 • Bir ulus, ne kadar okuma-yazma, öğrenme, araştırma eğilimde ise, o kadar sağlam, o kadar hoşgörülü ve demokrat yapıda olur. - Uğur Mumcu
 • Bu çağın gereği ortak bir din değil, çeşitli dinlere bağlı insanlar arasındaki karşılıklı hoşgörü ve saygıdır. - Gandhi
 • Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.  Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.  Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Gel, gel, ne olursan ol yine gel İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel" - Mevlana
 • Gerçek insan, başkasının yüzünde patlayan tokadı kendi suratında duyabilen insandır. - Jose Marti
 • Her erdem kendi ışığı ile parlar Hoşgörü çok güzel bir ışıltıdır. - John Salisbury
 • Her şeyin sırrı sabırdır. Acıya sabredersin adı metanet olur. Açlığa sabredersin adı oruç olur. İnsanlara sabredersin adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin adı dua olur. Duygulara sabredersin adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin adı hasret olur. Sevgiye sabredersin adı aşk olur.
 • Herşeyi anlamak insanı hoşgörülü yapar. - Madam Germaine De Stael
 • Hiçbir hoşgörü iradi olamaz. Hoşgörüyü çıkaran zorunluluk oluyor. Hiçbir zaman tam hoşgörü olamaz; hoşgörü ile katılık, bir elmanın iki yarısına benziyor. - Yalçın Küçük
 • Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri var;  gelin, karşılıklı olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım. Çünkü hoşgörü doğanın ilk yasasıdır.
 • Hoşgörü karşımızdakini bizim istediğimiz gibi değil,onları kendi istedikleri şekilde mutlu edebilmek büyüklüğüdür. - Robinson
 • Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır Hepimizin hataları ve eksikleri var; gelin karşılıklı olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım, çünkü, hoşgörü doğanın ilk yasasıdır. - Voltaire
 • Hoşgörü öyle bereketli bir tohumdur ki; tüm güzel duygular içinde filizlenir.
 • Hoşgörü ya hepimiz için iyidir, ya da hiçbirimiz için iyi değildir. - Edmund Burke
 • Hoşgörü, en iyi dindir. - Victor Hugo
 • Hoşgörü, uygarlığın biricik sınavıdır. - Arthur Helps
 • Hoşgörü, yapılan her şeyin kolayca kabul edilip onaylanması değildir. Hoşgörü, başkalarının görüşlerini anlama yeteneği ve acı bir duygu beslemeden, anlayışlı bir tartışma arzusudur. - Macintosh
 • Hoşgörülü ol ki hoş görülesin.
 • Hoşgörümüz kadar genciz, önyargılarımız kadar da ihtiyar.
 • Hoşgörüsüzlük, insanın kendi davasına inanmasının bir kanıtıdır. - Gandhi
 • İfade özgürlüğünü, yasalar tek başına garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır. - Albert Einstein
 • İnsan kendisinden küçük gördüklerinden nefret etmez. Sadece kendisine eşit veya üstün gördüklerinden nefret eder. - Friedrich Nietzsche
 • İnsanlar arasında bu kadar farklılık varken hoşgörü bir erdem değil, hayatta kalmak için bir gereklilik. - Rene Dubos
 • İnsanlar yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler. Fakat adaletsizliğe, hor görülmeye, aşağılanmaya asla müsaade, müsamaha etmezler. - Alparslan Türkeş
 • İnsanlığın kurtuluşunu sağlayacak en büyük erdem hoşgörüdür. - H.Wilhelm Van Loon
 • Karşımızdakinin yalnızca kendi budalalığımız, kusurumuz ve kötülüğümüz olduğunu akıldan çıkarmayarak her insan budalalığına, kusuruna ve kötülüğüne hoşgörülü bir şekilde yaklaşmalıyız. - Arthur Schopenhauer
 • Olumsuzlukları hoş görmek ne iyidir. Zira bütün ırmaklara su veren deniz bile her çöpü başının üstünde taşır, ama deniz bu kereminden dolayı eksilmez. Zaten sevgi ve hoşgörü insanlıktır. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Sadece yasalar ifade özgürlüğünü garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır. - Albert Einstein
 • Sağlıklı varoluşun yaşam iksiri hoşgörüdür. - Prof Dr Kurtman Ersanlı
 • Sevdiğinin kusurlarını hoş görmeyen, sevmiyor demektir. - Goethe
 • Suskunluğu gevezeden, hoşgörüyü hoşgörüsüzden ve kibarlığı kaba olandan öğrendim. Ne garip ki, tüm bu öğretmenlerime karşı oldukça nankörüm. - Halil Cibran
 • Susmak; Hoşgörülü olmaktır. Susmak; Çaresizlik değildir. Susmak; Zayıflık değildir. Haklıyken bile susmak en büyük erdemdir. Susmak; Çok büyük bir tepkidir. Susmak; Asalet ve sabırdır. Çünkü sen susarsan Yaradan konuşur.
 • Toplumsal hayatta en yararlı erdem hoşgörüdür. - Dale Carnegie
 • Uygarlık demek, bağışlama ve hoşgörü demektir. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Yükselmenin en alçakcası, zayıfların sırtına basarak (hoşgörü olmadan) yükselmektir. - La Rochefoucauld
Hoşgörü - Risale-i Nur Külliyatı
Şu kaideye binaendir ki: Hoşgören gözün ziyneti, lütuf ve şefkatle hüsn-ü nazar etmekte ve kalbin nuru dahi rıfk ve rahmettedir. Hakka tevfik ayağıyla çıkılır. "Kulum Beni nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim." (Buharî, Tevhid: 15, 35; Müslim, Tevbe: 1) misbahıyla aydınlanmayı ihtiyar eden, saadete erişir.
Münazarat | İfâde-i Merâm ve Uzunca Bir Mâzeret

Hânesinde bulunsa, mahviyeti tevâzu, ciddiyeti kibirdir.
Mütekellim-i vahde olsa eğer o zâtta, müsâmaha hamiyet, fedâkârlık bir sıfat, bir amel-i sâlihtir.
Mütekellim-i maalgayr olsa eğer o zâtta, müsâmaha hıyânet, fedâkârlık bir sıfat, bir amel-i talihtir.
Sözler | Lemeât 

Nefis ve şeytan, sizi, kardeşinize karşı itiraza ve haklı olarak tenkide sevk ettiği vakit, deyiniz ki: "Biz, değil böyle cüz´î hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevî saadetimizi Risale-i Nur´un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibarıyla dünyaya, enaniyete ait herşeyi feda etmek vazifemizdir" deyip nefsinizi susturunuz. Medâr-ı nizâ bir mesele varsa meşveret ediniz. Çok sıkı tutmayınız; herkes bir meşrepte olmaz. Müsamahayla birbirine bakmak şimdi elzemdir. 
Umum kardeşlerimize birer birer selam ederiz. 
Kastamonu Lâhikası | Tahlil