Heves - Ansiklopedik bilgi
Heves

1. (isim) İstek, eğilim, arzu, şevk
2. Gelip geçici istek
Heves - Kitap Tanıtım
Heves

Suavi Kemal Yazgıç 
PROFİL YAYINCILIK 

bir çiçek açarken neyi getirirse dünyaya
yanımda onu götürmek istiyorum
sevap niyetine.
Heves - Özlü sözler
 • Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim, / Her türlü amelde çok ahesteyim, / Kabrim beni bekliyorken dünyalık hevesteyim, / Uyandır artık Ya Rab! belki son nefesteyim. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme; hep iyilik yap, kendi heva ve heveslerine hakim ol.
 • Büyük insanların idealleri, sıradan insanlarınsa hevesleri vardır.
 • Dağ ne kadar yüksek olursa olsun, yol onun üzerinden geçer. Sen dağ olmaya heveslenme, asla gururlanma; yol ol ki herkes senin üzerinden geçerken, sen dağların bile üzerinden geçesin. - Fatih Sultan Mehmet
 • Eğer, şehvetin ve nefsin hevesine kapılır gidersen, ben sana haber vereyim ki, eli boş, nasipsiz gideceksin. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • En hayırlı genç odur ki; ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır.
 • Gereğinden fazla sevilen ve gereğinden fazla güzel görülen biri hala hevesleri için sesini çıkarmaktan aciz kalabiliyorsa,  ona hevesleri peşinde yaşayan birisi yakışır. Son söz olarak "mutlu ol" demek değil de şu söz daha çok yakışır: hak ettiğin gibi yaşa. 
 • Hevesim olsa param olmuyor, param olsa hevesim.
 • Hevesleri için kimse kimsenin gururu, duyguları ile oynamasın. Bu toprağın üstü varsa bir de altı var, unutulmasın. - Nicanor Parra
 • Kıskançlık, ifrata varmazsa faydalıdır, yaşama hevesimizi çoğaltır ve rakiplerimiz dostlarımızdan fazla işe yararlar. Onları iyi seçmek lazımdır. Ben zeki bir düşmanı, ahmak bir dosta tercih ederim. - Peyami Safa 
 • Kimse sırf belirli bir yaşa geldi diye yaşlanmaz. Bizler ideallerimizden vazgeçerek ihtiyarlarız. Yıllar teni buruşturabilir ama hevesimizden vazgeçmek ruhu buruşturur. - Samuel Ullman 
 • Mutlu olmak için tüm ihtiyacımız heveslenecek bir şey bulmakken, rahat ve lüks, hayatın baş gereksinimlerindenmiş gibi davranıyoruz. - Albert Einstein  
 • Sevgili dediğin koluna değil, yüreğine yakışmalı. Ve öyle gelip geçici bir heves değil,  sonsuza dek nefesin olmalı. - Can Yücel
 • Yakışıklı bir çocuk görürsün, tanışırsın, arkadaşlarına hava yaparsın; hevesin kaçar. Yakışıklı bir çocuk görürsün, hayal edersin, birileri yoluyla tanışırsın çıkarsın, hava yaparsın; hevesin kaçar. Yakışıklı bir görürsün, uğraşırsın, hayal edersin, çok kafaya takarsın, senin olur, arkadaşlarına hava yaparsın; hevesin kaçar. Sonra bi çocuk görürsün, kolay ulaşırsın, yapmadığını bırakmaz ve sen yine de ondan vazgeçemezsin.
Heves - Risale-i Nur Külliyatı
Meselâ, göz, bir hassedir ki, ruh bu âlemi o pencere ile seyreder. Eğer Cenâb-ı Hakka satmayıp, belki nefis hesâbına çalıştırsan, geçici, devamsız bâzı güzellikleri, manzaraları seyr ile şehvet ve heves-i nefsâniyeye bir kavvat derekesinde bir hizmetkâr olur. Eğer gözü, gözün Sâni-i Basîrine satsan ve Onun hesâbına ve izni dairesinde çalıştırsan, o zaman şu göz, şu kitâb-ı kebîr-i kâinatın bir mütâlaacısı ve şu âlemdeki mu´cizât-ı san´at-ı Rabbâniyenin bir seyircisi ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübârek bir arısı derecesine çıkar.
Sözler | Altıncı Söz 

Ruhun etrafından, vicdanın derin yerlerinden, o sirkat meyelânına hücum gibi bir hâlet-i ruhiye hâsıl olur. Nefis ve hevesten gelen meyelân parçalanır, çekilir. Git gide, o meyelân bütün bütün kesilir. Çünkü, yalnız vehim ve fikir değil, belki mânevî kuvveleri (akıl, kalb ve vicdan) birden o hisse, o hevese, hücum eder.
Hutbe-i Şamiye | Arabi Hutbe-i Şamiye´nin Zeylinin Kısa Bir Tercümesi
Heves - Şiir türü
Heves

Kolay değil böyle yaşamak kolay değil
Bunca yükü böyle taşımak kolay değil
Hayat kısa gitti gidiyor bilmeyene
Aşk bi ceza adam gibi sevmeyene
Bensizliğe alışamazsın
Gökyüzünde yıldızlarla yarışamazsın
Kapadım ben o eski defterleri
Boşuna heves etme dönmem geri
Beni böyle bilen böyle seven
Başımda taç olsun canıma yoldaş olsun
Unuttum beni yok yere üzenleri
Kapıma kul olup boşa gezenleri
Beni böyle bilen böyle seven
Başımda taç olsun canıma yoldaş olsun
Kolay değil böyle yaşamak kolay değil
Bunca yükü böyle taşımak kolay değil
Hayat kısa gitti gidiyor bilmeyene
Aşk bi ceza adam gibi sevmeyene
Bensizliğe alışamazsın
Gökyüzünde yıldızlarla yarışamazsın
Kapadım ben o eski defterleri
Boşuna heves etme dönmem geri
Beni böyle bilen böyle seven
Başımda taç olsun canıma yoldaş olsun
Unuttum beni yok yere üzenleri
Kapıma kul olup boşa gezenleri
Beni böyle bilen böyle seven
Başımda taç olsun canıma yoldaş olsun
Kapadım ben o eski defterleri
Başımda taç olsun canıma yoldaş olsun
Unuttum beni yok yere üzenleri
Kapıma kul olup boşa gezenleri
Beni böyle bilen böyle seven
Başımda taç olsun canıma yoldaş olsun