Hayret - Ansiklopedik bilgi
Hayret

1. (isim) Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma
2. (ünlem) Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz
Hayret - Ayet mealleri
Yusuf Suresi 73. ayet:
"Allah adına, hayret" dediler. "Siz de bilmişsiniz ki, biz (bu) yere bozgunculuk çıkarmak amacıyla gelmedik ve biz hırsız değiliz."

Yusuf Suresi 85. ayet:
"Allah adına, hayret" dediler. "Hâlâ Yusuf´u anıp durmaktasın. Sonunda (ya kahrından) hastalanacaksın ya da helake uğrayanlardan olacaksın."

Yusuf Suresi 91. ayet:
Dediler ki: "Allah adına, hayret, Allah seni gerçekten bize karşı tercih edip-seçmiştir ve biz de gerçekten hataya düşenler idik."

Yusuf Suresi 95. ayet:
"Allah adına, hayret" dediler. "Sen hâlâ geçmişteki yanlışlığındasın."
Hayret - Bağlantılar
Hayret Kuşağı

Hayret Veren Mekanizma

Dehşet Ve Hayret

AKILLARI HAYRETTE BIRAKAN ÂLEMLER 
Hayret - Hadisler
Ebû Yahyâ Suheyb ibn Sinân (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
Mü’minin durumuna gerçekten hayret edilir. Zira her durumu onun için hayır sebebidir, bu özellik sadece mü’minlerde bulunur. Çünkü sevinecek olsa şükreder bu onun için hayırdır, başına bir bela gelse sabreder bu da onun için bir hayırdır. 
[Müslim, Zühd 64]

Ebu Hüreyre (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: 
Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) torunu Hasan’ı öpmüştü. O sırada Akra ibni Habis, peygamberimizin yanında bulunuyordu. Akra: Benim on tane çocuğum var onlardan hiç birini öpmedim, dedi. Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) de bu adama hayretle bakıp: “Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz,” buyurdular. 
[Buhari, Edeb 18, Müslim, Fezail 65]
Hayret - Kitap Tanıtım
Sana Hayret Yakışır

Ömer Sevinçgül 
ZAFER YAYINLARI 

"Sana Hayret Yakışır" ağacından bir yapraktı bu, gördünüz...
İnci dizileri gibi şiirli cümlelerle varlıkların özünü sorgulayan, dıştan bakılınca çirkin gibi görünen olaylarda bile güzellikler bulunduğunu sezdiren denemeler...
Hayat sahnesinde birer bulut gölgesi hızıyla kayıp giden insan figürlerini, sanat aynasında yansıtarak belirgin kılan öyküler...
Yaşantılarımızın satır araları gün yüzüne çıkartılıyor, birer düşünce konusu, birer duygu objesi yapılıyor.
Hayret - Özlü sözler
  • Adamın haline hayret ederim ki, "hasta olacağım" korkusu ile helal gıda maddelerinden perhiz eder de, ateşe gireceğinden korkup, isyandan sakınmaz. - İbni Şübrüme
  • Aklın tek başına gidemediği, durduğu ve hayretten kendinden geçtiği yerlerde, kalp emniyet ve selametle yoluna devam edebilir.
  • Allah´ın gülü dikenli yarattığına hayret edeceğiniz yerde, dikenler arasında gül yarattığına hayret ediniz. 
  • Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme. Başka bir yar başka bir dosta meylediyorsun, etme. Âşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
  • İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum. - Johann Wolfgang von Goethe
  • İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece. Onlar ömür boyu gayret ediyorlar; sen ömür boyu hayret ediyorsun.  - Mehmet Akif Ersoy
  • Sükût, sırrı işitmekte olanın halidir. Hayret, sırrı görenin halidir. Seyr, sırra erenin halidir; ki o artık daimidir.
  • Şu fani dünya için gayret üstüne gayret...Ebedi dünya Ahiret için gayret yok hayret? - Necip Fazıl Kısakürek
  • Üç günlük dünya için gayret üstüne gayret, ebedi bir hayat için gayret yok hayret. – Necip Fazıl Kısakürek
  • Ümit korkusu bana hayret sermayesi oldu. Gülmek mi, ağlamak mı gerek bilmem. - Nabi
Hayret - Risale-i Nur Külliyatı
İKİNCİ MERAKLI SUAL
Bu iki ay zarfında heyecanlı bir vaziyet-i siyasiye karşısında bana, hem alâkadar olduğum çok kardeşlerime kavî bir ihtimalle ferah verecek bir teşebbüs etmek lâzımken, o vaziyete hiç ehemmiyet vermeyerek, bilâkis, beni tazyik eden ehl-i dünyanın lehinde olarak bir fikirde bulundum. Bazı zatlar hayret içinde hayrette kaldılar. Dediler ki: "Sana işkence eden bu mübtedi ve kısmen münafık baştaki insanların takip ettikleri siyaseti nasıl görüyorsun ki ilişmiyorsun?" Verdiğim cevabın muhtasarı şudur ki:
Lemalar | On Altıncı Lem´a 

Bu âyet-i muazzama gibi pek çok âyât-ı Kur´âniye, bu kâinat Hâlıkını bildirmek cihetinde, her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevkle mütalâa ettiği en parlak bir sahife-i tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden, en başta ona başlamak muvafıktır.
Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen herbir misafir, gözünü açıp baktıkça görür ki: Gayet keremkârâne bir ziyafetgâh ve gayet san´atkârane bir teşhirgâh ve gayet haşmetkârâne bir ordugâh ve talimgâh ve gayet hayretkârâne ve şevk-engizâne bir seyrangâh ve temâşâgâh ve gayet mânidarâne ve hikmetperverâne bir mütalâagâh olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitab-ı kebîrin müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken, en başta göklerin nur yaldızıyla yazılan güzel yüzü görünür. "Bana bak, aradığını sana bildireceğim" der. O da bakar, görür ki:
Şualar | Yedinci Şuâ