Deve - Ansiklopedik bilgi
Deve

Deve, (isim, hayvan bilimi) Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus)
Develer yük çeki ve binek hayvanı olarak kullanıldığı gibi, yünü, sütü, derisi ve eti için de beslenir.
Deve - Ayet mealleri
Ğaşiye (Kuşatan) Suresi 17. ayet:
Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı?

Araf (Orta Yer) Suresi 73. ayet:
Semud (toplumuna da) kardeşleri Salih i (gönderdik. Salih:) "Ey kavmim, Allah a kulluk edin, sizin O ndan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir: Allah ın bu dişi devesi size bir belgedir; onu salıverin de Allah ın arzında otlasın, ona bir kötülükle dokunmayın, sonra sizi acı bir azab yakalar" dedi.

Yusuf Suresi 72. ayet:
Dediler ki: "Hükümdarın su tasını kaybettik, kim onu (bulup) getirirse, (ona armağan olarak) bir deve yükü vardır. Ben de buna kefilim."

Vakıa (Olay) Suresi 55. ayet: 
Üstelik "içtikçe susayan hasta develerin" içişi gibi içeceksiniz.

Şems (Güneş) Suresi 13. ayet:
Allah ın elçisi onlara dedi ki: "Allah ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme-sırasına dikkat edin."
Deve - Bağlantılar
Deve

Deve

Sâlih Peygamberin (as) Deve Mucizesi

DEVENİN ÖZELLİKLERİ
Deve - Hadisler
Eslem Mevlâ Ömer İbnu´l-Hattâb (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Ömer´e: "Binekler arasında kör bir deve var!" dedim. Bana: "Onu bir aileye ver, ondan istifade etsinler" dedi. Ben "O kör  olduğu halde (ondan istifade mi olur)?" dedim. "Onu deve sürüsüne katsınlar (otlamaya sürsünler)" dedi. Ben: "İyi ama arazide nasıl yayılacak?" dedim. "Bu hayvan cizye devesi mi sadaka devesi mi?" diye sordu. Ben,  "cizye devesi!" deyince: "Vallahi siz bunu yemek istiyorsunuz" dedi.  Ben de: "Üzerinde cizye devesi mührü var?" dedim. Bunun üzerine Ömer (radıyallahu anh) devenin kesilmesini emretti ve kesildi. Hz. Ömer´in yanında  dokuz  adet tabak vardı. Meyve, çerez her ne olsa ondan bu tabaklara koyup Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ın zevcelerine gönderirdi. Bu gönderdiklerinin en sonuncusu, kızı Hafsa´ya gönderdiği olurdu. Eğer bunda eksiklik olursa, kendi hissesinden tamamlardı.
İşte bu devenin etinden de o tabaklara koydu ve Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ın zevcelerine gönderdi.  Bu devenin etinden arta kalanın yemek yapılmasını emretti. Sonra Muhacir ve Ensar´ı ondan yemeye davet etti." 
[Muvatta,  Zekât 44, (1, 279).]

Abdurrahman İbnu Şibl (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) karga gagalamasından, vahşi hayvanlar gibi kolları yaymaktan, kişinin mescidde deve gibi mekân tutmasından nehyetti"
[Ebû Dâvud, Salât: 148, (862); Nesâî, İftitah: 145, (2, 214);]

Not: Deve gibi mekan tutmak, camide her zaman aynı yerde namaz kılmak anlamındadır. Camide her zaman aynı yerde namaz kılmak nehyedilmiştir. Bu davranış, cami müdavimlerinin sıkça yaptıkları bir hatadır.

Deve - Kitap Tanıtım
Pireyi Nasıl deve Yapıyoruz? 
Terapi Hikayeleriyle Çözümler

Fatih Reşit Civelekoğlu
NESİL YAYINLARI

Annem babam beni niye sevmiyor?
Herkes neden arkamdan konuşuyor?
Her şey üstüme üstüme geliyor. Niye?
Yoksa bana büyü mü yaptılar?
Hatasız olmalıyım. Ama nasıl?
Sorunlarımı unutmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Bu ve buna benzer pek çok sorun yaşıyoruz… Kimimiz bu sorunların üstesinden geliyor kimimiz her geçen gün daha da büyüyen problemler yumağı içinde kıvranıyoruz.
Oysa bu sorunların çözümü çok basit: Bakış açımızı değiştirmek!
Hayatı olmasını istediğimiz gibi değil de olduğu gibi görebilmek.
İşte o zaman deve sandığımız problemlerimizin aslında pireden de küçük olduğunu fark edebileceğiz.
Ergenlikten yetişkinliğe pek çok kişinin sorunlarına cevap bulacağı bu eserle, hayatınıza yeni bir pencere açabilir, büyüttüğünüz sorunların üstesinden kolayca gelebilirsiniz; hem de bir terapistten yardım alırcasına.
Problemleri yaşayan veya yaşadığını iddia edenlerle birebir yapılan görüşmelerden hareketle kaleme alınan bu kitap aslında problemlere çözüm sunmuyor. Pireyi nasıl deve yaptığımızın resmini çiziyor ve çözümün altın anahtarını elimize sunuyor.
Deve - Muhtelif yazılar
Ne işimiz var?

Yavru deve sormuş;
- Anne neden bizim hörgücümüz var?
Anne deve yanıtlamış:
- Çöl sıcaklığına dayanabilmek için.
Yavru deve: 
- Anne bizim kirpiklerimiz neden uzun?
Anne deve
- Çöldeki kum fırtınalarından etkilenmeyelim diye.
Yavru deve:
- Anne ayaklarımız neden büyük?
Anne deve
- Çölde kumlara batmamak için.
Yavru deve:
- Peki anne bizim Atatürk Orman Çiftliğinde ne işimiz var?
Deve - Risale-i Nur Külliyatı
İşte bu iki alem arasındaki hayali müşabehetten dolayı, bilhassa yaz mevsimindeki bulutlar, Araplar tarafından dağlara, gemilere, bostanlara, derelere, deve kafilelerine yapılan teşbihler, üsluplar, nazar-ı belağatte pek güzel görünür. 

İşaratül-İcaz | Münafıklar Bahsi 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Benî Abdülmuttalib´i cem etti. Onlar kırk adam idiler. Onlardan bazıları bir deve yavrusunu yerdi ve dört kıyye süt içerdi. Halbuki, umum onlara bir avuç kadar bir yemek yaptı; umum yiyip tok oldular, yemek eskisi gibi kaldı. Sonra, üç dört adama ancak kâfi gelir ağaçtan bir kap içinde süt getirdi. Umumen içtiler, doydular; içilmemiş gibi bâki kaldı.

Mektubat | On Dokuzuncu Mektup 
Deve - Şiir türü
İşte Hendek İşte Deve

Kuyu başına vardım Zeynebim bekler diye
Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orda
Dediler ne ararsın kızı almak mı istersin
Sana bir çift lafımız var hele buysa niyetin

İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı
İşte halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı

Sögüdün dalı uzun Barışın gönlü hüzün
Elim eline değmedi varın anlayın gayri

İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı
İşte halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı 

Barış Manço