Hayal kırıklığı - Ansiklopedik bilgi
Hayal kırıklığı

1. (isim) Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü
Hayal kırıklığı - Bağlantılar
Gerçek Hayal

Hayal İnkılâbı

Zaman Tünelinin Teleferiği Hayal

Hayal, His ve Fikir Dünyasının Zenginliği: Kelime Hazinesi
Hayal kırıklığı - Hadisler
Ebû Ya’lâ Şeddâd ibn Evs (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Pey-gamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
Akıllı kişi nefsini hesaba çekerek, nefsine hâkim olup ölüm sonrası için çalışandır. Âciz ve zayıf kimse ise nefsini arzularının peşine takıp ta kurtuluşunu hiçbir iş yapmaksızın Allah beni bağışlar diye hayal kurarak Allah’ tan bekleyen kimsedir.
[Tirmîzî, Kıyâme 25]

Ebû Hureyre (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: 
Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’e bir adam gelerek şöyle demiştir: 
Ey Allah’ın elçisi hangi sadakanın sevabı çok ve daha büyüktür. Bunun üzerine Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) de şöyle buyurdu: 
Sağlık içerisinde, güçlü kuvvetli iken, cimriliğe rağbet edip fakirlikten endişe eder vaziyette iken, daha çok zengin olmayı hayal ederken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. 
Yoksa geciktirip can boğaza dayandıktan sonra falana şu kadar, filana bu kadar diyeceğin güne bırakma, zaten o gün o mal varislerden şunun veya bunun olmuştur. 
[Buhârî, Zekat 11; Müslim, Zekat 92]
Hayal kırıklığı - Kitap Tanıtım
Hayal Kırıklığı

Ian Craib 
AYRINTI YAYINLARI 

Yazar, Hayal Kırıklığı´nda şunu özetler: Eğer elimi ateşe uzatmışsam ve yanmışsam, bunu hemen tekrarlamam, psikoterapi ise, bir anlamda, elini ateşe uzat ve orada tut, der. Psikolojik gelişim, acıyı, acının dayanılabilir olduğunu ve hatta bir şekilde kullanılabileceğini anlamaya başlayana kadar ateşin içinde durmaya bağlıdır. Bu belki de başka çağlarda adına sadece yaşam denmiş olan bir süreçtir ve kesinlikle, yapmakla değil olmakla ilgilidir.
Hayal kırıklığı - Özlü sözler
 • Affedince yorulur insan, yalnız kaldığında bir de; ama insanı en çok yoran şey hayal kurmaktır, olmayacağını bildiği halde. - Cengiz Aytmatov
 • Artık hayal kuramadığımızda ölürüz. - Emma Goldman
 • Aşk, doğa tarafından oluşturulmuş ve hayal gücü ile süslenmiş bir tuvaldir. - Voltaire
 • Benim için en güzel şey uyku, en azından o zaman hayal kurabiliyorum. - Marilyn Monroe
 • Bir adamın yüzü otobiyografisidir. Bir kadının yüzü ise hayal gücünün eseri. - Oscar Wilde
 • Bir gün kalkacaksınız ve hep hayal ettiğiniz şeyleri yapmaya vakit kalmamış olacak.Şimdi tam zamanı.Harekete geçin. - Paulo Coelho  
 • Bir hayali gerçekleştirmeyi imkansız kılan tek şey vardır: başarısızlık korkusu. - Paulo Coelho
 • Bütün hayallerimiz gerçekleşebilir, eğer kovalayacak cesaretimiz varsa. - Walt Disney  
 • Büyük şeylerin hayali ile yaşa, hiç olmazsa daha küçük şeyleri yapmak imkanı bulursun. - J.Bernard
 • Düşlerinizi kovmayın, çünkü onlar gidince belki siz kalırsınız ama artık yaşamıyorsunuz demektir. - Mark Twain
 • En büyük işler, büyük hayaller kurma özelliği olan insanlarca başarılmıştır. - William Russell
 • Eskiden hayallerimiz vardı, gerçekleştirmeyi umduğumuz. Şimdi bırakın gerçekleştirmeyi, umabilmek en büyük hayalimiz oldu. - Pablo Neruda
 • Evet: ben bir hayalperestim. Bir hayalperest yolunu yalnız ay ışığında bulabildiğinden, cezası, şafağı dünyanın geri kalanından daha önce görmesidir. - Oscar Wilde
 • Geçmişle yaşamayın, geleceğin hayalini kurmayın, aklınızı şu ana yoğunlaştırın. - Buddha  
 • Gözler az gördüğü, kılaklar az duyduğu ölçüde hayal gücü artar. - Stefan Zweig
 • Hava için gökgürültüsü neyse, insanın ruhu için hayal kırıklığı da odur. - Schiller
 • Hayal edebilirseniz yapabilirsiniz. Her şeyin bir fareyle başladığını hiç aklınızdan çıkarmayın. - Walt Disney
 • Hayal ettiğiniz her şey gerçektir. - Pablo Picasso
 • Hayal gücü ne ilahi bir armağandır. - Goethe
 • Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur. - Muhammed Ali  
 • Hayal gücü, ruhun gözüdür. - Joubert
 • Hayal gücünüz denizi keşfedemiyorsa, denizi görmeden yüzmeyi öğrenmek istemeyeceksiniz. - Muhammed Bozdağ
 • Hayali kuvvetli olan ama bilgisi olmayan kimsenin kanatları vardır Fakat ayakları yoktur. - Joubert
 • Hayalimdeki kızı aramayı geçtim zaten, sadece kâbusum olmayacak birini istiyordum. - Charles Bukowski
 • Hayaller Tombulsa hedef oluyorlar. Tatmin Edici, Ortak, mantıklı, Belirgin, Ulaşılabilir, limitleri belirli. - Ahmet Şerif İzgören
 • Hayaller yaşam için gereklidir. Anais Nin  
 • Hayaller, yarının sorularına bugünün cevaplarıdır. - Edgar Cayce  
 • Hayallerin aynı anda sadece bir tek sahibi olabilir.Hayalperestler bu yüzden yalnızdır. - Erma Bombeck  
 • Hayatı ilginç kılan, hayallerin gerçekleşme ihtimalidir. - Paulo Coelho  
 • Hayatlarımızı yalnız 3 şey değiştirir; hayaller, keder ve aşk. - Paulo Coelho
 • Hedef, bitiş süresi olan hayaldir. - Napoleon Hill  
 • Hiç gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşündüğün bir hayalin olmamışsa henüz gerçek bir hayal düşleyebilmiş değisin demektir. — Büyük İskender
 • Hiçbir şey ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz. - Richard Nash
 • Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar özgür değildir. - David Hume
 • İdeolojiler bizi ayırır. Hayaller ve kederler bizi bir araya getirir. - Eugene Ionesco
 • İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. — Yahya Kemal Beyatlı
 • İnsanın en iyi başarıları en büyük hayal kırıklıklarından sonra gelir. - Henry Ward Beecher  
 • İnsanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler. -  Voltaire
 • İnsanlar, hayal güçleriyle idare edilirler. - Napoleon
 • Kendilerine ait hiçbir hayali olmayanlar sizinkileri de göremezler. — John Maxwell
 • Küçük hayaller kurmayın ki onların insanları harekete geçirecek gücü yoktur. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Sen olan şeyleri görüp "Neden" dersin, ben olmayan şeyleri hayal edip "Neden olmasın" derim. - George Bernard Shaw
 • Sıkı tutun hayallere, çünkü hayaller ölürse, hayat kanadı kırık bir kuş olur uçamayan. - Langston Hughes
 • Siz kafanızı büyük hayallerle doldurmaya bakın. Kafanız sonradan cebinizi parayla dolduracaktır. — Benjamin Franklin
 • Takdir görmeyen hayal güçlerimiz, zamanla midemizde ülser yapar. — John Ciardi
 • Uyumaya ve rüyalarımda delilerin uyanıkken hayal ettiklerinin aynılarını hayal etmeye alışkınım. - Rene Descartes  
 • Zeka karınızdır, hayal gücü metresiniz, hafıza hizmetçiniz. - Victor Hugo 
Hayal kırıklığı - Risale-i Nur Külliyatı
Dördüncü Remiz: Ey dünyaperest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için, birbiri içinde in´ikâs edip, göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi darken, bir şehir kadar geniş görünür. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman, ikisi mâdum ve gayr-ı mevcut oldukları halde, birbiri içinde in´ikâs edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar. Hakikat hayale karışır; mâdum bir dünyayı mevcut zannedersin.
Nasıl bir hat, sür´at-i hareketle bir satıh gibi geniş görünürken, hakikat-i vücudu ince bir hat olduğu gibi, senin de dünyan hakikatçe dar, fakat senin gaflet ve vehim ve hayalinle duvarları çok genişlemiş. O dar dünyada, bir musibetin tahrikiyle kımıldansan, başını, çok uzak zannettiğin duvara çarparsın. Başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır. O vakit görürsün ki, o geniş dünyan kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz. Senin zamanın ve ömrün, berkten daha çabuk geçer; hayatın, çaydan daha sür´atli akar.
Mesnevi-i Nuriye | Zühre

Evet, ruh, mâhiyeti itibarıyla bir kanun-u emrîdir. Fakat vücud-u hâricî giydirilmiş bir nâmus-u zîhayattır ve vücud-u hâricî sahibi bir kanundur. Hazret-i Muhyiddin, yalnız mâhiyeti noktasında düşünmüştür. Vahdetü´l-vücud meşrebince, eşyanın vücudunu hayal görüyor. O zât, hârika keşfiyâtıyla ve müşâhedâtıyla ve mühim bir meşreb sahibi ve müstakil bir meslek ihtiyar ettiğinden, bilmecburiye, zayıf te´vilâtla, tekellüflü bir surette, bazı âyâtı meşrebine, meşhûdâtına tatbik ediyor, âyâtın sarâhatini incitiyor. Sâir risalelerde cadde-i müstakîme-i Kur´âniye ve minhâc-ı kavîm-i Ehl-i Sünnet beyan edilmiştir. O zât-ı kudsînin kendine mahsus bir makamı var; hem makbûlîndendir. Fakat mîzansız keşfiyâtında hudutları çiğnemiş ve cumhûr-u muhakkıkîne çok meselelerde muhâlefet etmiş.
Lemalar | Dokuzuncu Lem’a