Haset - Ansiklopedik bilgi
Haset

1. (isim) Kıskançlık, çekememezlik, günü
2. (sıfat) Kıskanç
Haset - Ayet mealleri
Felak (Açılma) Suresi 5. ayet:
Ve hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden.
Haset - Bağlantılar
Haset

DÎNÎ VE SOSYO-PSİKOLOJİK AÇIDAN HASET 
Haset - Hadisler
Ebu Hüreyre (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:
Birbirinize hased etmeyiniz, almayacağınız bir malın fiyatını artırmak suretiyle birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize kin ve nefret besleyip dargın durmayınız, birbirinizden yüz çevirmeyiniz. 
Bir kısmınız bir kısmınızın satışı üzerine satış yapmasın. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz.
Müslüman müslümanın kardeşidir, ona zulüm ve haksızlık etmez, onu yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez.
Peygamberimiz üç defa göğsüne vurarak:takva işte buradadır, dedi. Bir müslümanın müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi ona kötülük olarak yeter. 
Her müslümanın diğer müslümana ırzı,malı ve kanı haramdır.
[Müslim, Birr 18]

İbni Mes’ud (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
Yalnızca şu iki kimseye imrenilebilir. Onlar gibi olmak istenebilir veya bu iki kimseye hased edilir, bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. 
Biri; Allah’ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamayı becerip başarabilen kimse, ikincisi; kendisine ilim ve hikmet verilip onunla hükmeden ve onları öğreten kimse. 
[Buhari, İlim 15, Müslim Müsafirin 268]
Haset - Kitap Tanıtım
Kötü Haslet- 4 
Gıybet Söz Taşıma Haset ve Kibir (Cep Boy)

Ebü´l Leys Semerkandi 
KARACA YAYINEVİ 

Gıybet nedir? bilirmisiniz?
Kardeşinizin hoşnamayacağı birşeyle onu gıyaben (kendisi yokken) anmaktır.
Hadis-i Şerif
Haset - Özlü sözler
 • Affetmek fazilettir. Kararlı olmak metadır, sahip olunan maldır. Kararsız olmak ise zayi olmaktır. Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir. İnsaf rahatlık, şer küstahlıktır. Emanete hıyanet etmemek, imandandır, güler yüzlülük ihsandandır. Doğruluk kurtarır, yalan felâkete sürükler. Kanaat insanı zengin yapar, yerinde kullanılmayan zenginlik azdırır. Dünya aldatır, şehvet kandırır. Lezzet oyalar, nefsin arzuları alçaltır. Haset yıpratır, nefret çökertir. - Hz. Ali (r.a.)
 • Alimlerin birbirlerine hücum ettiklerini, birbirlerine haset ettiklerini ve anlaşamadıklarını gördüğün zaman, onların dünya hayatına karşılık ahiretlerini sattıklarına hükmet! Acaba bu kişilerden daha fazla aldanan bir satıcı var mıdır? - İmam-ı Gazali
 • Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi umulur. Fakat hasetten dolayı olan düşmanlık böyle değil. - İmam Şafii
 • Büyük meziyetler sahibi olmanın en gerçek alameti, hasedsiz olmaktır. - La Rocbefoucauld
 • Din evinde haset faresi bir delik açar ama kedinin bir miyavlamasi ile ürker kaçar. 
 • Dünyada en huzursuz kimse kalbinde haset ve kin taşıyanlardır. - İmam Şafii
 • En hakiki düşmanlarımız kalbimizde yaşayan şu üç şeydir: Hırs, haset, kıskançlık. - Abdülkadir Geylani
 • Esas kirlilik, dışta değil içte, kisvede değil, kalpte olur. Onun dışındaki her leke ne kadar kötü görünürse görünsün, yıkandı mı temizlenir, suyla arınır. Yıkamakla çıkmayan tek pislik kalplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir. - Şems-i Tebrizi 
 • Hased, İnsanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır. - Bacon
 • Hased, nefis köpeğinin sıfatıdır. Çünkü o, dünyâ leşinin başında durmaktadır. - Burhaneddin Tirmizi 
 • Hasedci için, başkasının mutsuzluğundan daha hoş ve başkasının mutluluğundan daha katlanılmaz bir şey yoktur. - Spinoza
 • Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder. - Muhammed bin Abdullah
 • Haset, başkasının balını kendi ağzına zehir etmektir. - Cenap Şahabettin
 • Haset, insanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır. - Francis Bacon
 • Hasudun rahatı olmaz. - Sinan Paşa
 • Hayatta hiç başarı gösteremeyenler, kendilerini, başkalarının başarılarını küçümsemekle teselli eder. - CS Ongun
 • İnsanlar, ya korktukları yahut da gıpta ve haset ettikleri şeylerden nefret ederler. - Machiavelli
 • Kalp katılığı, çok yalan ve hasetten meydana gelir. - Hz. Ebubekir (r.a.)
 • Kendini beğenmişlik uğursuz bir şeydir, eldeki güç onu besler ve haset insanoğluna daha doğduğu andan itibaren pençesini geçirir. Bu iki kusur insanı canavar haline getirir; cinayetlerin yarısı kendini beğenmişlikten, öbür yarısı hasetten gelir. - Heredot
 • Kıskanç olan sever ama kıskanç olmayan daha iyi sever. - Moliere
 • Kıskançlık, insanı alçatan ve küçülten bir duygudur. - Lev Tolstoy
 • Zahida, aklına ehl-i hikemin olma hasud, vermeyince sana Ma´bud ne yapsın Mahmud. - Şinasi
Haset - Risale-i Nur Külliyatı
Dördüncü Düstur: Ehl-i kin ve adâvet, hem nefsine, hem mü´min kardeşine, hem rahmet-i İlâhiyeye zulmeder, tecavüz eder. Çünkü, kin ve adâvetle nefsini bir azâb-ı elîmde bırakır. Hasmına gelen nimetlerden azâbı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir, nefsine zulmeder.
Eğer adâvet hasetten gelse, o bütün bütün azaptır. Çünkü, haset evvelâ hâsidi ezer, mahveder, yandırır. Mahsud hakkında zararı ya azdır veya yoktur.
Hasedin çaresi: Hâsid adam, haset ettiği şeylerin âkıbetini düşünsün. Tâ anlasın ki, rakibinde olan dünyevî hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet, fânidir, muvakkattir. Faydası az, zahmeti çoktur. Eğer uhrevî meziyetler ise, zaten onlarda haset olamaz. Eğer onlarda dahi haset yapsa, ya kendisi riyakârdır; âhiret malını dünyada mahvetmek ister. Veyahut mahsûdu riyakâr zanneder, haksızlık eder, zulmeder.
Mektubat | Yirmi İkinci Mektup

1- İçerisinde dayanışma bulunan bir cemiyet, durgunlukları harekete geçirmek için yaratılmış bir âlettir. İçerisinde hasetleşme bulunan bir topluluk da, hareketleri durdurmak için yaratılmış bir araçtır.
Hutbe-i Şamiye | Hakikat Çekirdekleri