Dingin - Dinginlik - Ansiklopedik bilgi
Dingin - Dinginlik

1. (sıfat) Sakin, durgun
2. Hareket etmeyen, kımıldamayan
3. Gücü tükenmiş, yorgun, mecalsiz
Dingin - Dinginlik - Ayet mealleri
Furkan (Ayırıcı) Suresi 45. ayet
Rabbini görmedin mi, gölgeyi nasıl uzatıvermiştir? Eğer dilemiş olsaydı onu durgun kılardı. Sonra biz güneşi ona bir delil kılmışızdır.

Duhan (Duman) Suresi 24. ayet:
"Denizi durgun ve açık bırak. Çünkü suda boğulacak bir ordudur."
Dingin - Dinginlik - Hadisler
Ebul Abbas Sehl İbn-i Sa’d es-Saidî (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Hayber gazvesi gününde Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
"Bu sancağı yarın öyle bir kimseye vereceğim ki Allah, onun eliyle Hayberi fetheder. Hem o kimse Allah’ı ve Rasulünü sever, Allah ve peygamberi de onu sever." 
Bunun üzerine insanlar sancak kime verilecek diye geceyi konuşarak geçirdiler. 
Sabah olunca sancağın kendisine verileceği ümidi ile bütün sahabiler Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem)’in huzuruna koştular. Peygamber efendimiz:
Ali İbn-i Ebu Talib nerede? Diye sordu. Sahabiler: 
- Ey Allah’ın Rasulü, o gözlerinden rahatsız, dediler. Bunun üzerine peygamberimiz: "Ona haber gönderecek birini gönderiniz, buyurdular. Ali derhal getirildi. Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onun gözlerini tükrüğüyle tedavi edip kendisine dua etti, hastalığın yeri iyileşti sanki hiç ağrı görmemiş gibi oldu. Peygamber sancağı ona verdi. Ali:
-Ya Rasulallah! Onlar da bizim gibi mü’min oluncaya kadar mı savaşacağım?
dedi. Bunun üzerine Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem):
"Yavaş ve sakin olarak onların yanına var, onları İslam’a çağır. Uymaları gereken Allah’tan olan yükümlülükleri kendilerine bildir. Allah’a yemin ederim ki senin vasıtanla Allah’ın bir kimseye hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır", buyurdu. 
[Buhari, Fezailüs-Sahabe 9, Müslim, Fezailüs-Sahabe 34]

Cabir (Allah Ondan razı olsun)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) durgun sulara abdest bozmayı yasakladı. 
[Müslim, Taharet, 94]
Dingin - Dinginlik - Kitap Tanıtım
Dingin Savaşçı

Dan Millman 
ÖTESİ YAYINCILIK 

Dingin Savaşçı, dünya jimnastik şampiyonu Dan Millman´ın yaşam öyküsü. Socrates adını verdiği bilge bir yaşam savaşçısının rehberliği ve Joy adındaki gizem ve coşku dolu doğası ismine yansımış bir kadının dayanılmaz çekiciliğinin etkisiyle yazar yaşamı yeniden öğreniyor. Dan, mutlu ve doyumlu bir yaşam sürdürmek için bir savaşçı gibi yaşamayı da öğrenmek zorunda. Bedensel ve ruhsal boyutlarda, sevgiyle korkunun, ışıkla karanlığın dansında, kahkahayla gizemin büyülü dünyasında sınavlar vererek öğrendiği de işte bu.
Dingin - Dinginlik - Özlü sözler
 • Bu akşam o kadar durgun ki sular. Gömül benim gibi kedere diyor. İçimde maziden kalma duygular. Ağla geri gelmez günlere diyor. Necip Fazıl Kısakürek
 • Durgun akan suyun yatağı derin olurmuş.
 • Durgun sular derin akar.
 • Duru bir görüş bahşetsen bana Yâ Rab. Her şeyin yerli yerinde durduğunu, ağır ağır döndüğünü, sakin sakin aktığını görmeme yetecek bir bakış. O bakışta, bu kadar çok olmasam. Tek yörüngede tek merkezde toplansam. Yekpare olsam. Kesrette dağılmasam. Küçülsem. Tek noktada toplansam. Yaşam büyük, amenna. Ama ben biraz azalsam. Sadeleşsem. Durulsam, arınsam.
 • Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz. - Bud Holiday
 • İyi bir kadınla evlenmek fırtınada sakin bir liman, kötü bir kadınla evlenmek ise sakin bir limanda fırtınadır. - J. Petit Senny
 • Kalp, denize benzer, fırtınaları, sakin zamanları ve taşkınlıkları vardır, bazen de derinliklerinde inciler gizlidir. - Heinrich Heine
 • Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır mı? - Lukianos
 • Neden olduğunuz mutsuzluk için kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum size. Sizi tanımadan önce yaşadığım dinginlikten, nefret ediyorum. - Marina Alcoforado
 • Nefs, durgun su gibidir. Dıştan bakılınca paktır. Ama biraz karıştırılınca bulanır ve altındaki kirler üste çıkar. İşte nefs böyledir. Nefs, denemekle hangi mertebede olduğunu belli eder.  - El Harraz
 • Öfkelenmek beşeri bir olaydır, fakat bilahare sakinleşmemek ve affetmemek ayıplanacak iğrenç bir harekettir. - François de Sales
 • Sakin bir denizde herkes kaptan kesilir. - John Ray
 • Sakin sakin otur yüreğim, toz kaldırma. Bırak, dünya sana gelecek yolu, kendisi bulsun. - Rabindranath Tagore
 • Sevmek kuru odunlar gibi sessiz sakin yanmaktır. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Tanrı her an her kişiye seslenir. Ama biz içimizden gelen o sakin sese kulaklarımızı tıkarız. - Mohandas Karamçand Gandi
Dingin - Dinginlik - Risale-i Nur Külliyatı
Sonra geçtim, bir büyük saraya daha rast geldim. Gördüm ki, kapıda uzanmış vefâdar bir it ve kaba, sert, sâkin bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı. Merak ettim: Ne için o öyle, bu böyle? İçeriye girdim; baktım ki, içerisi çok şenlik. Daire daire üstünde, ayrı ayrı nâzik vazifelerle, saray ehli meşguldürler. Birinci dairedeki adamlar sarayın idaresini, tedbîrini görüyorlar. Üstündeki dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Daha üstünde, hanımlar, gayet latîf sanatlar, güzel nakışlarla iştigal ediyorlar. En yukarıda, efendi, padişahla muhâbere edip halkın istirahatini temin için ve kendi kemâlâtı ve terakkiyâtı için kendine has ve ulvî vazifeler ile iştigal ediyor gördüm. Ben onlara görünmediğim için, "Yasak!" demediler; gezebildim.
Sözler | Yirmi Üçüncü Söz

Meselâ, iki dilenci birşey istedikleri vakit, hırsla ilhah eden dilenciden istiskal edip vermemek, diğer sakin dilenciye merhamet edip vermek, herkes kalbinde hisseder.
Mektubat | Yirmi İkinci Mektup