Beklenti - Ansiklopedik bilgi
Beklenti

1. (isim) Gerçekleşmesi beklenen şey
2. Bireyin belli şart ve durumların alacağı biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki öngörüsü
Beklenti - Ayet mealleri
Enam (Davar) Suresi 158. ayet:
Onlar, kendilerine meleklerin gelmesini mi, ya da Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinden bazılarının geleceği gün, daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa hiç kimseye imanı yarar sağlamaz. De ki: "Bekleyin, biz de şüphesiz beklemekteyiz."

Araf (Orta Yer) Suresi 71. ayet:
"Andolsun" dedi. "Rabbinizden üzerinize iğrenç bir azab ve gazab gerekli kılındı. Allah´ın kendileri hakkında hiç bir delil indirmediği ve sizin ile babalarınızın isimlendirdiği (düzüp uydurduğu) birtakım isimler (düzme tanrılar ve kurallar) adına mı benimle mücadele ediyorsunuz? Öyleyse bekleyedurun; şüphesiz, ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim."

Araf (Orta Yer) Suresi 111. ayet:
Dediler ki: "Onu ve kardeşini şimdilik bekletiver (vereceğin cezayı ertele), şehirlere de toplayıcılar yolla";

Tevbe (Tövbe) Suresi 24. ayet:
De ki: "Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah´tan, O´nun Resûlü´nden ve O´nun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise, artık Allah´ın emri gelinceye kadar bekleyedurun. Allah, fasıklar topluluğuna hidayet vermez.

Tevbe (Tövbe) Suresi 52. ayet:
De ki: "Siz bizim için iki güzellikten (şehidlik veya zaferden) birinin dışında başkasını mı bekliyorsunuz? Oysa biz de, Allah´ın ya kendi katından veya bizim elimizle size bir azab dokunduracağını bekliyoruz. Öyleyse siz bekleyedurun, kuşkusuz biz de sizlerle birlikte bekleyenleriz.

Tevbe (Tövbe) Suresi 98. ayet:
Bedevilerden öyleleri vardır ki, infak ettiğini bir cereme sayar ve sizi felaketlerin sarıvermesini bekler. Kötü felaket onları sarsın. Allah işitendir, bilendir. 

Yunus Suresi 20. ayet:
Bir de derler ki: "Rabbinden üzerine bir ayet (mucize) indirilse ya!.." De ki: "Gayb yalnızca Allah´ındır, siz bekleyedurun; ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim."

Yunus Suresi 102. ayet:
Kendilerinden önce gelip geçmişlerin (başlarından geçen) günlerin bir benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki: "Bekleyedurun. Şüphesiz ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim." 

İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi 28. ayet:
Eğer Rabbinden ummakta olduğun bir rahmeti beklerken (darlıkta olduğundan) onlara sırt çevirecek olursan, bu durumda onlara yumuşak söz söyle.

Neml (Karınca) Suresi 27. ayet:
(Süleyman:) "Durup bekleyeceğiz, doğruyu mu söyledin, yoksa yalancılardan mı oldun?" dedi.

Secde Suresi 30. ayet:
Öyleyse, sen onlardan yüz çevir ve bekleyedur; gerçekten onlar da beklemektedirler.

Ahzab (Gruplar) Suresi 23. ayet:
Mü´minlerden öyle erkek-adamlar vardır ki-  Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiç bir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler.

Ahzab (Gruplar) Suresi 53. ayet:
Ey iman edenler (rastgele) Peygamberin evlerine girmeyin, (Bir başka iş için girmişseniz ille de) yemek vaktini beklemeyin. (Ama yemeğe) çağrıldığınız zaman girin, yemeği yiyince dağılın ve (uzun) söze dalmayın. Gerçekten bu, peygambere eziyet vermekte ve o da sizden utanmaktadır; oysa Allah, hak (kı açıklamak)tan utanmaz. Onlardan (peygamberin eşlerinden) bir şey isteyeceğiniz zaman, perde arkasından isteyin. Bu, sizin kalpleriniz için de, onların kalpleri için de daha temizdir. Allah´ın Resûlü´ne eziyet vermeniz ve ondan sonra eşlerini nikahlamanız size ebedi olarak (helal) olmaz. Çünkü böyle yapmanız, Allah katında çok büyük (bir günah)tır.

Duhan (Duman) Suresi 59. ayet:
Öyleyse sen gözleyip-bekle; elbette onlar da gözleyip-bekliyorlar.

Kamer (Ay) Suresi 27. ayet:
Gerçek şu ki Biz, bir fitne (imtihan ve deneme konusu) olarak o dişi deveyi kendilerine göndereniz. Şu halde sen onları gözleyip-bekle ve sabret.

Hadid (Demir) Suresi 14. ayet:
(Münafıklar) Onlara seslenirler: "Biz sizlerle birlikte değil miydik?" Derler ki: "Evet, ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz, (müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını) gözetip-beklediniz, (Allah´a ve İslam´a karşı) kuşkulara kapıldınız. Sizleri kuruntular yanıltıp-aldattı. Sonunda Allah´ın emri (olan ölüm) geliverdi; ve o aldaltıcı da sizi Allah ile (Allah´ın adını kullanarak, hatta masumca sizden görünerek) aldatmış oldu."
Beklenti - Hadisler
Ebû Hureyre (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
"Allah: Mü’min kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman, o kimse sabredip mükafatını benden beklerse karşılığı cennettir." buyurdu. 
[Buhârî, Rikak 6]

Ebû Ya’lâ Şeddâd ibn Evs (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Pey-gamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
"Akıllı kişi nefsini hesaba çekerek, nefsine hâkim olup ölüm sonrası için çalışandır. Âciz ve zayıf kimse ise nefsini arzularının peşine takıp ta kurtuluşunu hiçbir iş yapmaksızın Allah beni bağışlar diye hayal kurarak Allah’ tan bekleyen kimsedir."
[Tirmîzî, Kıyâme 25]
Beklenti - Kitap Tanıtım
Beklenen Sabah

Raif Cilasun 
EBRU YAYINLARI 

Günümüzün modern hayatına uyabilme özlemi içinde, Kur’an’ın rehberliğini reddedip, ilahi yoldan ayrılan bir ailenin içine düştüğü sıkıntıları ibretle okuyacaksınız;

İslama gönül vermiş bir gencin ilahi emirlerden ayrılmadan huzur içinde yaşadıklarını gözyaşıyla ve heyecanla okuyacaksınız.

İnsan olarak yaratılışının gayesini unutup, manevi değerleri reddeden, her türlü maddi çıkar için ayaklar altına aldığı öz benliğine tekrar dönüşünü anlatan ibret dolu bu romanı sizlere sunmaktan onur duymaktayız.
Beklenti - Özlü sözler
 • Acaba iyi bir şey olacak mı? Hayır, dedim kendime. İyi şeyler birdenbire olur; bu kadar bekletmez insanı. Sürüncemede kalan heyecanlardan ancak kötü şeyler çıkar. Ya da hiçbir şey çıkmaz.
 • Ağaçların bazen boş olabileceği gerçeğini kabullenmeli, ve meyve vereceği zamanı beklemeliyiz. - Anton Chekhov
 • Akıllı Don Kişot uygun rüzgarı bekler.
 • Allah kuluna üç şekilde cevap verir : "Evet" der, istediğini verir. "Hayır" der, daha iyisini verir. "Bekle" der, en iyisini verir.
 • Arslan’ın, sabredip pislik içinde beklemesi, onu deve yavrusu ile doyurur. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Artık ne geri gelmeni beklerim ne de ben gelirim. Nasılsa ben bir şey kaybetmedim, sen bensizliği seçtin. - Nazım Hikmet
 • Aslında tüm kadınlar tek bir koşulla sever: Bekledikleri tek koşul ise, sevdiklerinin onları koşulsuzca sevmeleridir. - Aldous Huxley
 • Başka bir zamanı veya başkalarını beklersek değişim gelmeyecektir. Beklediğimiz bizleriz. Aradığımız değişim biziz. - Barack Obama
 • Başka türlü bir şey benim istediğim, / Ne ağaca benzer ne de buluta benzer; / Burası gibi değil gideceğim memleket, / Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava; / Nerde gördüklerim, nerde o beklediğim kız / Rengi başka, tadı başka. - Can Yücel
 • Başkasından övgü bekleyenler, mutluluklarını başkalarının eline bırakmış zavallılardır. - Gold Smith
 • Bazı insanlar olmasını ister, bazıları olmasını bekler, bazıları ise oldurur. - Michael Jordan
 • Bekle dedi gitti. Ben beklemedim, o da gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu. Ama kimse ölmedi.
 • Bekle deseydin, gelmeyeceğini bilsem bile beklerdim. - Özdemir Asaf
 • Bekle dur da sabah ola gün ola / Ezan sesi beyaz bayrak çekerim / Mecnun bana ahbap ola dost ola / Dert kimdeymiş inan görsün isterim.
 • Bekle secdeye kapanacak zamanın vardır. Senin de bir zelzelelik canın vardır.
 • Bekleme yapmayın! Aşkını alan acıya doğru ilerlesin. - Attilâ İlhan
 • Beklemediğimiz şeyler, istediğimizden daha sık başımıza gelir. - Titus Maccius Plautus  
 • Beklemek acı verir. Unutmak acı verir. Ama en büyük acıyı hangisini yapmak lazım bilememek verir. - Paulo Coelho
 • Beklemek güzel şey, gelecekse beklenen. Özlemek güzel şey, özlüyorsa özlenen.
 • Beklemek güzeldir ama doğru durakta. - Can Yücel
 • Beklemek, şimdi hiç duymayan birine dünyanın en güzel şarkısını söylemek kadar anlamsız.
 • Beklemek; beklediği olmaktır.
 • Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. - Honore de Balzac
 • Beklemeyi bilen insan, her şeyi elde edebilir. - Benjamin Disraeli
 • Beklenen gün gelecekse, çekilen çile kutsaldır. - Victor Hugo
 • Beklenmeyeni bekleyin, yoksa onu hiç bulamazsınız. -  Heraklit
 • Beklentiler, söylediklerinizle değil yaptıklarınızla oluşur.
 • Beklentin ne kadar çok olursa, o kadar kırılıyorsun. - Cemal Süreya
 • Bekleyebilen için her şey iyi sonuç verir. - Lev Nikolayeviç Tolstoy
 • Bekliyorum seni yalnız bir ev gibi, ta ki sen beni tekrar görüp içimde yaşayana kadar. O zamana kadar pencerelerim ağrıyacak. - Pablo Neruda
 • Belki de insanları bir türlü anlayamayışımızın, günün birinde en beklenmedik biçimde bizi şaşırtmalarının nedeni, hep bir bütün olarak bize verdikleri görüntüyle yetinip farklı parçalardan oluştuklarını unutmamızdır.
 • Ben seni bekliyorum kurak toprakların yağmuru beklediği gibi bekliyorum. Geleceksin biliyorum geleceksin. Gece çökünce hilalin geldiği gibi geleceksin, gecenin bitiminde güneşin geldiği gibi geleceksin. 
 • Bir an bekle, arkana dön ve unuttuklarını anımsa. Kaybettiysen ara, kırdıysan af dile, kırıldıysan affet; çünkü hayat çok kısa. - Şems-i Tebrizi
 • Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir. - Thomas Alva Edison    
 • Çabuk olun acele edin. Bir an evvel imanınızı kurtarın. Çünkü arkanızda alel acele bekleyen bir ecel var. - Hz. Ebubekir (r.a.)
 • Çalışmayı ve beklemeyi öğrenin. - H.W. Longfellow
 • Delilik: aynı şeyi tekrar tekrar yapıp, farklı sonuçlar beklemektir. - Albert Einstein  
 • Deniz martıya sevdalı, martı denize. Martı denize giderde tek kendi sevdalı sanır. Bilmez ki koca deniz onu bekler.
 • Derdin, ihtiyacın, çözülmesini beklediğin şey her ne ise Hakk´a havale et de başına ne gelirse Cenabı Allah´tan geldiğini bil.
 • Diline sahip olamayan felaketleri beklesin. - Semih Yaşar
 • Doğru bildiklerin için mücadele edebilecek kadar cesaret, topluma, ailene, İslam’a faydalı olabilecek kadar sağlık, ihtiyaçlarına yetebilecek, zekat verebilecek kadar para, başkalarının daima iyi yönlerini görebilecek göz, yastık kadar yumuşak ve rahat bir vicdan, gördüklerinin, duyduklarının düzelmesini bekleyebilecek kadar sabır varsa sen mutlusun.
 • Dost ise, düşünme ver ömrünü gitsin. Dost değilse. Hiç bekletme yol ver gitsin. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana) 
 • Dünün üzüntüleri ve yarının endişeleriyle donatılmış bir kalpten, bugün bir şey bekleme. - Hannah Arendt
 • Dürüstlük çok pahalı bir hediyedir, ucuz insanlardan beklemeyin. - Warren Buffett
 • Efendi adam, kendisinden çok şey, başkalarından az şey bekler. - Konfüçyüs
 • Emek harcamadan verim beklemek, sulanmayan tarladan hasat istemeye benzer.
 • En vefakar dostumuz gölgemizdir bilirsiniz. Ama unutmayın ki; o da yoldaşlık etmek için güneşli havayı bekler. - Georg Wilhelm Friedrich Hegel
 • Ey can! Şu fâni varlıklara gönül vererek yerlerde sürünme; aşk kanadını aç da, birazcık yüksel, uç! Çünkü ay, yerde değildir, yücelerdedir; gölge ise aşağılardadır! Dilenciler gibi her kapıyı çalma, her kapıdan bir şey bekleme! Aklını başına al, yer kapılarını çalma da gök kapısını çal! Korkma; sen, üstün bir varlıksın! Elin göklere kadar uzanır; gök kapısını çalabilirsin!
 • Fırtınanın gücü ne olursa olsun, eğer yağmura saygın varsa, seni bekleyen bir gök kuşağı mutlaka vardır. - Alfred Capus
 • Gece midir insanı hüzünlendiren, / Yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? / Gece midir seni bana düşündüren, / Yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen?
 • Geldim! Gitmelere bekle diyerek. Attım valize bir kaç kırgınlık, bir iki vefasızlık.  Bir kaç acı söz, benim hatırladıklarım. Bir kaç iyi söz, senin unuttukların. Geldim! Korkma aç kapıyı! Sende kalmaya değil, sendeki beni almaya geldim.
 • Geleceğim bekle dedi, ben beklemedim o da gelmedi. Ölüm gibi birşeydi, ama kimse ölmedi. - Özdemir Asaf  
 • Gelecekse beklenen, beklemek güzeldir. Özleyecekse özlenen, özlemek güzeldir. Ve sevecekse sevilen; o hayat her şeye bedeldir. - Özdemir Asaf
 • Gerçek aşk, karşılık olarak hiçbir şey beklemediğin yerde başlar. 
 • Gerçek iyimserlik, problemlerin farkındadır ama çözümleri de bilir. Zorlukları görür ama üstesinden gelineceklerine de inanır. Olumsuzlukları yakalar ama olumlulukları da vurgular. En kötüye açıktır ama en iyiyi de bekler. Şikayet etmek için nedeni vardır ama gülümsemeyi seçer. - William Arthur Ward 
 • Geride bıraktıklarına odaklanırsan, önünde seni bekleyenleri göremezsin.
 • Getirdikleriyle mutlu olmak yerine; beklediklerinin gelmesine gözünü dikenler, hayatı kaçıracaktır.
 • Gönül çalamazsın aşkın sazını, ne perdeye dokun ne teli incit. Eğer çekemezsen gülün nazını, ne dikene dokun ne gülü incit. Bekle dost kapısın sadık dost isen, gönüller tamir et ehli dil isen, sevda sahrasında mecnun değilsen, ne Leyla´yı çağır ne çölü incit.
 • Güçlü söz, uykusuz hançer gibidir, hep kınında tetikte beklemelidir.
 • Güçlük kolaylıkla beraberdir, kendine gel, ümidi bırakma! Akıllı insan bilir ki, ölümün arkasında bile daha güçlü bir hayat beklemektedir. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Gülmek için mutluluğu beklersen, tebessüm bile edemeden ölürsün.
 • Hak beklediğin bir yola yalnızda olsan gideceksin. - Tevfik Fikret
 • Hani bazen durakta belli bir otobüsü beklersiniz ya; on dakika, on beş dakika. Beklersiniz de gelmez hani. Bu arada başka alternatiflerde geçer ama binmezsiniz. Nede olsa "beklemişsinizdir o kadar" boşa gitsin istemezsiniz. Ben yalnızım! Çünkü; herhangi biriyle değil, beklediğime değecek olanla devam etmeliyim bu yola. "işin ucunda durakta yaşlanmak olsa da" - Can Yücel
 • Hani insan ağlamak ister, gözlerinden yaş gelmez.  Hani gülmek ister, yürekten gülmez.  Hani birini bekler o hiç gelmez. İşte o zaman ölmek ister de ecel gelmez.
 • Harekete geçmek için bütün koşulların mükemmel olmasını beklersen, hiçbir zaman harekete geçemezsin. - H. Jackson Brown 
 • Hayat, her gidenin ardından koşmaya değmez bilmelisin. Sen gelecek olanları bekle, gidecek varsa bırak gitsin. - Victor Hugo 
 • Hayatımdan gidenler... Bir daha geri gelmeyi hayal bile etmeyin... Hayatıma yeni girenler gitmeyi düşünürseniz hiç beklemeyin. Kalıp tanımaksa amacınız durun izleyin. Başkalarından değil, beni benden öğrenin.
 • Hayatından silmek istediklerini gerçekten sil, çünkü geri dönüşüm kutusunda bekletirsen; sistemini yavaşlatır. - Adam Fawer
 • Hayatta neyin önemli olduğunu keşfetmek için bir felaket beklememek gerekir.
 • Hepsi anımsanacaktı; ama herkes bekleyişi kadar büyüktü. Biri olabilecek olanı beklediği kadar büyüktü. Oysa imkansızı bekleyen herkesten büyüktü. Hepsi anımsanacaktı; ama herkes mücadele ettiği şeyin büyüklüğü kadar büyüktü. - Sören Kierkegaard
 • Her insan mutlu olamaz. Çünkü gereğinden fazla özler dünü, hak ettiğinden fazla düşünür yarını ve hiç hak etmediği kadar bilinçsizce yaşar bugünü. Her insan mutlu olamaz. Çünkü gereğinden fazla özler hayatından çıkanları, hak ettiğinden daha büyük umutla bekler hayatına girecekleri ve asla göremez yanı başındakileri.
 • Her kışın yüreğinde titreyen bir bahar vardır. Her gecenin peçesinin ardında da tebessümle bekleyen bir şafak vardır. - Çin atasözü.
 • Her mutsuzluğun ötesinde yine yaşam bekler. Ama insana özgü bir yeteneksizliktir yaşayamamak. Yoksa hangi balık boğmuş kendini? Hangi serçe atlamış damdan?
 • Her şeyin kadar değil, değeri kadar seveceksin. Çünkü beklentin ne kadar çok olursa, o kadar kırılırsın. - Can Yücel
 • Herhangi bir haksızlık karşısında konuşmayan, kendisi haksızlığa uğradığında kimsenin konuşmasını beklemesin.
 • Herkes dünyanın düzene girmesini ister. Fakat çabayı komşusundan bekler. 
 • Herkes hazza koşar, kimse başında beklemeyi bilmez.
 • Hicran orucuna sen niyet ettin, Vuslat iftarında bekleyen benim, korkarım gönlüme sirayet ettin, dertleri dertlere ekleyen benim.
 • Hiç bir şey yapmadan, bir şeylerin değişmesini beklemek deliliktir.
 • Hiç bir şeyi geri almayı bekleme, yaptıkların için takdir edilmeyi bekleme, ne kadar zeki olduğunun keşfedilmesini bekleme ya da aşkının anlaşılmasını. Daireyi tamamla. Gururlu, yetersiz ya da kibirli olduğun için değil, sadece artık onun senin yaşamında yeri olmadığı için. Kapıyı kapat, plağı değiştir, evi temizle, tozdan kurtul. Geçmişte olduğun kişiyi bırak ve şu anda kimsen o ol! - Paulo Coelho
 • Hiçbir şey beklemeyenlere ne mutlu, hiç hayal kırıklığına uğramazlar.  - Alexander Pope
 • Hiçbir zaman hayattan bembeyaz bir sayfa bekleme! Çünkü ikinci sayfa bile, birincinin izlerini taşır. - R. Sharma
 • Hüzün dalgası çarptıysa bir insanın yüreğine ya Mevla´sını özlemiştir ya da Mevla´sı onu. Mevla´yı özleyen gönül ya hüznü bekler yada hüzündedir. Bela gam keder Mevla´nın sevdiklerine gösterdiği kamçıdır. Vurdukça kendine çeker. - İmam Rabbani
 • İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa, biz kıyamete kadar bu suyun kıyılarını bekleriz.
 • İlham gelmesi için bekleyemezsiniz. Peşinden bir sopayla koşturmalısınız. - Jack London
 • İnsan beklemeyi, umumiyetle, artık bekleyecek bir şeyi kalmadığı zaman öğrenir. - Voltaire
 • İnsan olduğunuz için dünyanın size adil davranmasını beklemek, vejetaryen olduğunuz için bir boğanın size saldırmamasını beklemek gibidir.
 • İnsan, beklentisi kadar mutludur. Formül: sıfır beklenti, sonsuz mutluluk. - Robin Sharma
 • İnsan, fırsatların gelmesini bekler, fırsatlar da insanın gelmesini. Fırsatlar bekler, insanlar bekler. Kazanan hep "mazeret" olur. - Paulo Coelho
 • İnsanın en büyük hatası sevmek değil, sevmeye layık olmayan birinden sevilmeyi beklemektir. - Paul Auster
 • İyi olduğunuz için herkesin size adil davranmasını beklemek, vejetaryan olduğunuz için boğanın saldırmayacağını düşünmeye benzer. - Dennis Wholey
 • Kadın kısmı her zaman bekler, bir yaşa kadar umutla, ondan sonra umutsuzca bekler. - Montherlant
 • Kadın kısmının gemisi batsa batsa, sorumluluklar ambarında açılan gedikten azar azar su ala ala değil, beklenmedik bir anda hayaller mendireğine gümbür gümbür yağan güllelerden ötürü batardı. Erkek kısmının gemisi batsa batsa, gördüğü en parlak ışığı deniz feneri zannedip, dümeni sığ sulara kırmaktan ötürü batardı.- Elif Şafak -  Mahrem
 • Kafasını çalıştıranların kafasını koparırken, kalçasını çalıştıranları baş tacı eden bir ülkeden ne bekleyebiliriz ki? - Can Dündar
 • Kapalı bir sandığın içinde günışığına çıkmayı bekleyen, kıymeti bilinmemiş bir define değilim ben. Hakkımda soracağın her sorunun cevabı üç aşağı beş yukarı sende saklı zaten. Beni keşfetmeye çalışmanı da keşfettiğini sanmanı da istemem. Tanımak zorunda değiliz birbirimizi, daha bir arpa boyu bile tanıyamamışken kendimizi. - Elif Şafak / Bit Palas
 • Karamsar rüzgardan şikayet eder, iyimser değişmesini bekler, gerçekçi ise yelkenlerini ayarlar. - William A. Ward  
 • Kardeşlik sevgisi şudur ki; ben ateşten çıkmayınca sen de cennete girmemelisin. Beni bekleyip birlikte cennete girmeye çalışmalısın. İşte kardeş sevgisi budur. Yoksa ateşi görünce beni bırakıp kaçman değildir. - Efdalüddin
 • Karşındakini hiç gitmeyecekmiş gibi seversen, gittiğinde hep gelecekmiş gibi beklemek zorunda kalırsın. 
 • Kelebek gibidir aşk. Peşinden koştukça senden kaçar. En iyisi bırak uçsun, belki hiç beklemediğin bir anda gelip omzuna konar. - Müşfik Kenter
 • Kelebekleri tanımak istiyorsam bir kaç tırtıla katlanmak zorundayım. - Antoine de Saint-Exupery  
 • Kendimi her zaman mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimseden bir şey ummam. Beklentiler daima yaralar. Hayat kısadır. Öyleyse hayatınızı sevin. Mutlu olun ve gülümsemeye devam edin. Sadece kendiniz için yaşayın ve konuşmadan önce dinleyin, yazmadan önce düşünün, harcamadan önce kazanın, dua etmeden önce bağışlayın, incitmeden önce hissedin, nefret etmeden önce sevin, vazgeçmeden önce çabalayın, ölmeden önce yaşayın. Hayat budur. Onu hissedin, onu yaşayın ve ondan hoşnut olun. - William Shakespeare
 • Kendini çok zorlama, en güzel şeyler, onları en az beklediğinde olur. - Gabriel Garcia Marquez
 • Kendisine çok şey verilmiş olandan, çok şey yapması beklenir. - İncil
 • Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir. - François-Marie Arouet Voltaire
 • Keşke hiçbir baharı yaşamasaydım, / Keşke hiç olmazlara vurmasaydım, / Seni ve hayalleri tanıyacağımı bilseydim, / Bekler miydim sonu ister miydim gitmeyi.
 • Kim seni bütünüyle, koşulsuzca kabul ederse değişmeye başlarsın. Onun kabulü sana böyle bir cesaret verir. Olduğun gibi kabul edilmen seni bütünleştirir, seni kendine güvenli kılar, seni kendin gibi hissettirir. O zaman beklentileri yerine getirmene gerek yoktur, sen olabilirsin. Bu yüzden sevgi bu kadar besleyicidir. Seni basitçe, sırf sevgi uğruna seven bir erkek ya da kadın bulabildiğinde, sevgi dönüştürür. Ansızın tüm üzüntü kaybolur; yüreğinde bir dans, bir şarkı bulursun. - Osho
 • Korkmayın kara kışlardan. Her yürek kışı da yaşar zamanı gelince baharı yaşadığı gibi. Kara bulutlar bırakın dolaşsın gökyüzünüzde.  Bırakın şimşekler aydınlatsın gecenizi bir süre. Sarılın umutlarınıza sımsıkı sarılın ki sahipsiz kalmasın sizi bekleyen beklenen baharlar. Yüzünüz bahara dönük olsun.
 • Kusurlu bir insandan kusursuz bir iş görmeyi asla beklemem. - Alexander Hamilton  
 • Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana) 
 • Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme. - Bob Marley
 • Mutlu olmak için içinde bulunduğunuz andan daha iyi bir zaman olduğuna karar vermek için beklemekten vazgeçin. Mutluluk bir varış değil, bir yolculuktur. Pek çokları mutluluğu insandan daha yüksekte ararlar, bazıları da daha alçakta. Oysa mutluluk insanın boyu hizasındadır. - Konfüçyüs
 • Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer.  Nehir asla durmaz.
 • Mutluluğa giden iki yol vardır; kendinden çok şey, başkalarından az şey bekleyeceksin.
 • Mutluluğun kökü derdin içine gömülüdür. Dert, mutluluğun arkasında pusuda bekler. 
 • Mutluluk gençlikte beklenmedik şeylerde yaşlılıkta ise alışkanlıklarda aranır. - P. Courty 
 • Mutluluk, karşımıza çıkmasını beklemekle değil, karşısına çıkmayı bilmekle elde edilir.
 • Nazik olmak için, bir gülümseme beklemeyin. Sevmek için sevilmeyi beklemeyin.
 • Ne hasta bekler sabahı / Ne taze ölüyü mezar / Ne şeytan bir günahı / Seni beklediğim kadar.
 • Neden duasız bırakıyorsun dilini? Kapıyı çalmadan, açılmasını bekleyenlerden misin yoksa? - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Neden hayatında biri yok diye soranlara: hani bazen durakta belli bir otobüsü beklersiniz ya; on dakika, on beş dakika, yirmi dakika beklersiniz gelmez. Bu arada başka alternatiflerde geçer ama binmezsiniz.  Ne de olsa "beklemişsinizdir o kadar" boşa gitsin istemezsiniz. Sormayın artık bana. Herhangi biriyle değil, "beklediğime değecek” olanla devam etmeliyim bu yola. Durakta yaşlanmak olsa da işin ucunda. - Can Yücel
 • Olmuyorsa zorlama. Ya hayallerin kırılır ya kalbin. Unutmuş gibi yap. Çünkü güzel şeyler; onları hiç beklemediğinde gerçekleşir. - Gabriel Garcia Marquez
 • Ona sevdiğinizi söylemek ya da hissettirmek için yarını beklemeyin. Yarın olduğunda o, ya da siz artık olmayabilirsiniz.
 • Oyuncular dışlanmayı beklerler. Eğer dışlanmazlarsa, kendilerini dışlarlar. - Charlie Chaplin  
 • Öfkeye tutunmak, zehiri kendin içip ötekinin ölmesini beklemek gibidir. - Buddha
 • Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. - İ. N. Özgür
 • Ölümün bizi nerde bekledigi belli degil iyisimi biz onu her yerde bekleyelim. - Michel de Montaigne
 • Ölürsün... kapanır yollar geriye; ben mezarla sırdaş olur beklerim. Varılmaz hayale işaret diye, toprağında bir taş olur, beklerim.  - Necip Fazıl Kısakürek
 • Ömrün ilk yarısı, ikinci yarısını beklemekle, ikinci yarısı da ilk yarısının hasretiyle geçer. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Öyle bir yâr sev ki evlâdım! Elinde su tasıyla iftarı bekleyen oruçlu gibi beklesin seni! - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Öyle herkesi sevmeyeceksin. "Seviyorum" demeyeceksin! "Seni seviyorum" diyebilmek için gerekirse bir ömür bekleyeceksin. - Can Yücel  
 • Özlemek güzel şeydir, özlüyorsa özlenen. Beklemek güzel şeydir, gelecekse beklenen. Sevmek güzel şeydir, seviyorsa sevilen.
 • Riya, amelinin karşılığını dünyada beklemektir. - Lokman hekim
 • Sabretmek öylece durup beklemek değil, ileri görüşlü olmak demektir. Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir.
 • Saçma bir zamanın kıyısında kurulmuş yaşamdan ne fayda beklenebilir ki geç olmadan gitmeli, sıyrılmalı makamsız umutlarla yan yana güzel bir yaşam taşınmalı berraklıklara.
 • Sahiller dalgayı nasıl beklerse, gökyüzü mehtabı nasıl özlerse,  kuru topraklar suya nasıl hasretse, sende benim hasretimsin.
 • Sakın kaybettiğin yerde bekleme, çünkü güçsüzler öyle yapar. Ve kapanan bir kapıyı bir daha çalma, kapanan kapıyı acizler çalar. - W. Butler 
 • Senin halktan beklediğin muamele, halkın da senden beklediği muameledir.
 • Sevgi hak edenin, umut sabredenin, zafer inananın, mutluluk bekleyenindir.
 • Sevgi, sevilen kişiye hiç karşılık beklemeden sunulan bir armağandır; geri çevrilmesi ve ya kabul edilmemesi önemli değildir.
 • Sevinçlerini erteleme, sevdiklerine küçük beklenmedik hediyelerle sürpriz yap.
 • Sevmek seviyorum demek değil, yüreğinde hissetmektir. Ve aşk yanında olanı sevmek değil, bazen gelmeyecek birini beklemektir. - Can Yücel  
 • Sevmek, güzel birinde aşkı aramak değil. O kişide, bilmediğin bir zamanın beklenmedik bir anında, kendini bulmaktır. - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
 • Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen kaçınılmaz sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktır. - Eflatun (Platon)
 • Sus gönlüm. Bir elif miktarı sus. Az kaldı bahara. Dayan gönlüm. Denizin içinde meydana gelen görünmeyen dalgalar gibi yüreğini biliyorum. Beklemekten başka çare olsaydı, seni durdurmazdım. İnan bana. Ama yok. Başka çare yok. Unutma ki ilaç bile beklemeden tesir etmez, çiçek bile vakti gelmeden önce açmaz. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)´dan Şems´e
 • Şimdi yaşamak, ucuz ekmek kuyruğunda bekleyen bir genç kızın saklamaya çalıştığı yüzüdür. - Tarık Tufan
 • Tabular tabular! Her adımda şuura dur emrini veren bir jandarma neferi. Her kapının arkasında, elinde bıçak, bekleyen bir harem ağası. Düşünme! Düşüneni iftiranın ve sefaletin lağımında boğduktan sonra ellerimizi yıkayıp, "efendim bizde filozof yetişmiyor" diye ah-u vahlar. Aydın olmak için önce insan olmak lâzım. İnsan mukaddesi olandır. İnsan hırlaşmaz, konuşur, maruz kalmaz, seçer. Aydın kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişi. Aydını yapan; uyanık bir şuur, tetikte bir dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya çalışan bir tecessüs. - Cemil Meriç
 • Terbiyesizden edep beklemek dehşettir. Geçme katırın önünden seni teper çünkü aslı eşektir.
 • Tırmanman gereken bir tepeyle karşılaştığında beklemenin tepeyi ufaltacağını düşünme. - Jackson Brown
 • Tövbe etmek için günah işlemeyi beklemeyin.
 • Umut ve beklenti arasındaki farkı yeniden keşfetmeliyiz. - Ivan Illich  
 • Ya insanlardan özür beklersin ya da onları vurursun; ikisini birden değil. 
 • Yakup kadar yakın olmak özlediğine bir o kadar da uzakta bulunmaktır sevdiğine. İstese dünyaları yıkacak imkâna sahip olmak, ellerini uzatsan tutacak kudrete sahip olmak, nazı geçen olmak ama ellerini uzatmamanın sırrıdır aşk. Seslensen ses alacak makama sahip olmak ama hamuş (sus-pus)olup beklemenin adıdır, sırrıdır aşk. Bazen bulmak Yusuf´unu... Bazense kaybolmak beraberce Kenan ilinde.
 • Yalnızım. Çünkü herhangi biriyle değil, beklediğime değecek biriyle devam etmeliyim bu yolu. - Can Yücel  
 • Yanına kadar koştuktan sonra, bir adım daha atamayacaksan eğer; oraya kadar sakın koşma. Sana değil, bekleyene yazık olur. - Özdemir Asaf
 • Yanlış kişiden samimiyet beklediğin an kırılıyorsun. - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
 • Yanlış yolda yürüyeceğine, doğru yolda bekle. Belki de kendini kandırırsın; ama başkalarını kandırıp hayallerini yıkmazsın. - Gore Vidal
 • Yaptım! dersen teşekkür beklersin. Lütfedildi! dersen, hamdedersin.
 • Yâr olmaz servetinin, sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme, kabirde kurtuluşu. - Cengiz Numanoğlu
 • Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi mesela, yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak. 
 • Yaşamımız yaşadıklarımızla değil beklentilerimizle şekillenir. - George Bernard Shaw  
 • Yeni yıl, dünyanın beklenen veliahtı gibi karşılanır, partilerle, hediyeler kutlamalarla. - Charles Dickens  
 • Yokluğunda bir kuş sütü eksik. Yalnızlığım ve ben seni çok bekledik. - Cemal Süreya
 • Zalim olanlar zayıf kişilerdir. Sevecenlik güçlülerden beklenir. - Leo Rosten
 • Zaman bekleyenler için çok yavaştır, korkanlar için çok hızlı, yas tutanlar için çok uzun, neşelenenler için çok kısa, ancak sevenler için zaman; sonsuzluktur. - Henry Van Dyke  
 • Zor zamanımda yoksan, başarımda var olmayı bekleme. -  Will Smith 
Beklenti - Risale-i Nur Külliyatı
Aziz sıddık kardeşlerim 
Sizin fevkalade sadakat ve uluvv-ü himmetinizden tereşşuh eden bir hafta evvelki mektubunuza karşı hüsn-ü zannınızı bir derece cerh eden benim cevabımın hikmeti şudur ki: 
Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakiki beklenilen o zat dahi bu zamanda gelse, harekatını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum. 
Sikke-i Tasdik-i Gaybi | Yirmi Yedinci Mektubun Lahikasından Alınmış Mühim Parçalar 

Evet, dünya ilim ve irfan sahasına Türkiye´den bir güneş doğmuştur. Bu yeni doğan güneş, bin üç yüz yıl evvel alem-i beşeriyete doğmuş olan güneşin bir in´ikasıdır ve o manevî güneşin her asırda parlayan lem´alarından birisidir ve beklenilen son mu´cize-i manevîsidir. Yalnız maneviyat sahasında değil, zahiren ve maddeten dahi tesirini göstermiştir. 
Tarihçe-i Hayat | İkinci Kısım : Barla Hayatı