Aldırmazlık - Ansiklopedik bilgi
Aldırmazlık 

1. (isim) İlgisizlik
Aldırmazlık - Ayet mealleri
Ahzab (Gruplar) Suresi 48. ayet:
Kafirlere ve münafıklara itaat etme, eziyetlerine aldırma ve Allah´a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

Fecir (Tan Vakti) Suresi 19. ayet:
Mirası, sınır tanımaz (helal, haram aldırmaz) bir tarzda yiyorsunuz.
Aldırmazlık - Hadisler
Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: 
Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 
Allah Teâlâ Hazretleri diyor ki: 
Ey âdemoğlu! Sen bana dua edip, (affımı) ümid ettikçe ben senden her ne sâdır olsa, aldırmam, ben seni affederim. Ey âdemoğlu! Senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa, sonra bana dönüp istiğfar etsen, çok oluşuna bakmam, seni affederim. Ey âdemoğlu! Bana arz dolusu hata ile gelsen, sonunda hiç bir şirk koşmaksızın bana kavuşursan, seni arz dolusu mağfiretimle karşılarım. 
[Tirmizî, Da´avât 106, (3534).]

Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: 
Ben Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)´dan daha güzelini hiç görmedim. 
Sanki güneş mübarek yüzlerinde yürüyor gibiydi. 
Yürürken Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)´dan daha hızlı yürüyen kimse de görmedim. 
Sanki yer O´nun ayağı altında dürülüyor gibiydi. 
Biz O´nunla  beraber yürürken kendimizi zorlardık. O ise, aldırmazdı. 
[Tirmizî, Menakıb 26, (3650).]
Aldırmazlık - Kitap Tanıtım
Birdirbir / Kınama, Kınayanlara Aldırma!

Hatice Işılak Durmuş 
EDAM YAYINLARI 
Aldırmazlık - Özlü sözler
 • Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım  / Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.
 • Aldırma söylenenlere: Varsın, görenler seni bir ot sansın. Sen gül ol da, uğruna ötmeyen bülbül utansın. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Aldırmadan gidemiyorsa, aldırmadan kalmayı bilmeli insan. Çünkü henüz icat edilmedi; anlamayana anlamayı öğretecek bir lisan.
 • Aslanlar ülkesinde tavşan avlarken gözünüzü aslanlardan ayırmamalısınız; ama aslan avlayacaksınız, tavşanlara aldırmanız gerekmez. - H. Stern
 • Dünyasına dünyasına / Aldırma dünyasına / Dünya benim diyenin / Dün gittik dün yasına.
 • Eleştiriye aldırmayın. Eğer doğru değilse, yok sayın; eğer adil değilse, sinirlenmeyin; eğer cahilceyse gülüp geçin; eğer haklıysa, eleştiri değil demektir. Ondan ders çıkartın.
 • En büyük leke ye takılıp kalmadım, dünyaya bulaşmadım. Öğretmenliği ve sessizliği seçtim, hale bakıp sözlere aldırmadım diye, Allah´a hamd ediyorum. - Ali Şeraiti
 • İlgilendiğimiz insanların ilgisizliği ile ilgilenmediğimiz insanların ilgisini anlamaya çalışmak arasında gidip geldiğimiz için yalnızız.
 • İnsanlara karşı işleyebileceğimiz en büyük günah, onlardan nefret etmek değil, onlara karşı ilgisiz kalmaktır.  - Bernard Shaw
 • İnsanları geçimsiz yapan sevgisizliktir. Birbirine düşman eden iletişimsizliktir. Güzellikten yana ne varsa yok eden ilgisizliktir.
 • Kalp bir kez kırıldı mı, hiç kimseye aldırmaz ve hiçbir şeyi umursamaz. Belki mutluluğun sonu, ama huzurun başlangıcıdır bu. - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
 • Olsun be aldırma yaradan yardır.  / Sanma ki zalimin ettiği kârdır.  / Mazlumun ahı indirir şâhı / Her şeyin bir vakti vardır. - Yunus Emre
 • Şimdi sen denize bakacaksın ya; dalgın dalgın... Aldırma bizim sevdamız daha büyük ondan. - Yılmaz Erdoğan
Aldırmazlık - Risale-i Nur Külliyatı
İstinâdî noktamız, hem himâyetkârımız, def´ eder düşmanları. O imân-ı billâhtır ki ziyâ-i ruhumuz, hem nur-u hayatımız, hem de ruh-u ruhumuz.
İşte kalbimiz rahat, düşmanları aldırmaz, belki düşman tanımaz. Evvelki yolumuzda, vaktâ vicdâna girdik; işittik ondan binlerle feryâd ü fîzâr ve âvâz.
Ondan belâya düştük. Zîrâ âmâl, arzular, istidad ve hissiyât dâim ebedi ister. Onun yolunu bilmezdik. Bizden yol bilmemezlik; onda fîzâr ve niyaz.
Sözler | Lemeât 

Kardeşlerim, 
Gerçi yeriniz çok dardır; fakat kalbinizin gençliği o sıkıntıya aldırmaz. Hem yerlerimize nisbeten daha serbesttir. Biliniz, en esaslı kuvvetimiz ve nokta-i istinadımız tesanüddür. Sakın, sakın bu musibetlerin verdiği asabîlik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvâlar ve "Böyle olmasaydı şöyle olmazdı" diye birbirinizden gücenmeyiniz. Ben anladım ki, bunların hücumundan kurtulmak çaremiz yoktu. Ne yapsaydık onlar hücumu yapacaktılar. Biz sabır ve şükür ve kazâya rıza ve kadere teslimle mukabele ederek tâ inayet-i İlâhiye imdadımıza gelinceye kadar, az zamanda ve az amelde pekçok sevap ve hayrat kazanmaya çalışmalıyız. 
Oradaki kardeşlerimizin selâmetlerine dualar ediyoruz. 
Said Nursî 
Şualar | On Üçüncü Şuâ
Aldırmazlık - Şiir türü
Aldırma Gönül

Başın öne eğilmesin
Aldırma gönül aldırma
Ağladığın duyulmasın 
Aldırma gönül aldırma

Dışarıda deli dalgalar
Gelip duvarları yalar
Seni bu sesler oyalar
Aldırma gönül aldırma

Kurşun ata ata biter 
Yollar gide gide biter
Mapus yata yata biter 
Aldırma gönül aldırma

Dertlerin kalkınca şaha
Bir sitem yolla Allah´a
Görecek günler var daha
Aldırma gönül aldırma