Kıskançlık - Ansiklopedik bilgi
Kıskançlık

1. (isim) Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum, günücülük, hasetçilik, hasetlik, hasutluk
Kıskançlık - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 90. ayet:
Allah´ın kullarından, dilediğine kendi fazlından (peygamberliği) indirmesini "kıskanarak ve hakka baş kaldırarak" Allah´ın indirdiklerini tanımamakla, nefislerini ne kötü şeye karşılık sattılar. Böylelikle gazab üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azab vardır.

Bakara (Sığır) Suresi 109. ayet:
Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) apaçık belli olduktan sonra, nefislerini (kuşatan) kıskançlıktan dolayı, imanınızdan sonra sizi inkâra döndürmek arzusunu duydular. Fakat, Allah´ın emri gelinceye kadar onları bırakın ve (onlara ne sözle, ne de eylemle) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. 

Bakara (Sığır) Suresi 213. ayet:
İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere hak kitaplar indirdi. Oysa kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra, birbirlerine karşı olan "azgınlık ve kıskançlıkları" yüzünden anlaşmazlığa düşenler, o, (Kitap) verilenlerden başkası değildir. Böylece Allah, iman edenleri, hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah, kimi dilerse onu doğruya yöneltir.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 19. ayet:
Hiç şüphesiz din, Allah katında İslam´dır. Kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki "kıskançlık ve hakka başkaldırma" (bağy) yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah´ın ayetlerini inkâr ederse, (bilsin ki) gerçekten Allah, hesabı pek çabuk görendir.

Nisa (Kadınlar) Suresi 54. ayet:
Yoksa onlar, Allah´ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Doğrusu biz, İbrahim ailesine Kitabı ve hikmeti verdik; onlara büyük bir mülk13de verdik.

Nisa (Kadınlar) Suresi 128. ayet:
Eğer bir kadın, kocasının nüşuzundan veya ondan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisi için sakınca yoktur. Barış daha hayırlıdır. Nefisler ise "kıskançlığa ve bencil tutkulara" hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.

Fetih (Fethetmek) Suresi 15. ayet:
(Savaştan) Geride bırakılanlar, siz ganimetleri almaya gittiğiniz zaman diyeceklerdir ki: "Bizi bırakın da sizi izleyelim." Onlar, Allah´ın kelamını değiştirmek istiyorlar. De ki: "siz, kesin olarak bizim izimizden gelemezsiniz. Allah, daha evvel böyle buyurdu." Bunun üzerine: "Hayır, bizi kıskanıyorsunuz" diyecekler. Hayır, onlar pek az anlayan kimselerdir.

Tekvir (Dolama) Suresi 24. ayet:
O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz.)
Kıskançlık - Hadisler
Aişe (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in hanımlarından hiç birini Hatice’yi kıskandığım kadar kıskanmadım.
Halbuki ben onu görmüş bile değildim. Fakat Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onu çok anıyordu. 
Bir koyun kesip etini parçaladığında çoğu zaman Hatice’nin dostlarına yollardı. Bazen: Sanki dünyada Hatice’den başka bir kadın yok mu?
derdim. O da: “O şöyle idi diye özelliklerini sayar ve çocuklarım ondan oldu”, derdi.

- Değişik bir rivayette Hz. Aişe: Rasulullah koyun kesecek olursa Hatice’nin arkadaşlarına da gönderirdi. 
[Buhari, Menakıbıl Ensar 20, Müslim, Fezailüs Sahabe 74]

Enes (Allah Ondan razı olsun)´dan rivayet edildiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: 
"Birbirinize kin tutmayınız, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyiniz. Ey Allah´ın kulları kardeş olunuz. Bir müslümanın müslüman kardeşine üç günden fazla dargın durup selam vermemesi helal değildir." 
[Buhari, Edeb, 57; Müslim, Birr, 23]
Kıskançlık - Kitap Tanıtım
Üç Kıskanç Adam

Kadı Beydavi 
ÇİLEK YAYINLARI 

Elinizdeki bu kitap Beydaba’nın Kelile ve Dimne isimli eserinden seçilmiş kıssalardan oluşuyor. Büyük bir titizlikle seçilen en güzel kıssalar herkesin anlayacağı bir dil ile kurgulanarak yeniden yazıldı. Kelile ve Dimne’nin birbirinden güzel kıssalarının bu yeni anlatımını çok beğeneceksiniz.
Kıskançlık - Özlü sözler
 • Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir. - Herodot
 • Aslında kadın; Erkeğin beğenen bakışlarından çok, hemcinsinin kıskançlık dolu bakışlarını görünce, güzel olduğundan emin olur. - Pablo Neruda
 • Başarının termometresi ancak memnuniyetsizliğin kıskançlığı olabilir. - Salvador-Dali
 • Başkalarının iyi haline bakıp üzülme, senin haline de bakıp kıskanan çok kişi vardır. - Russy Rubutin
 • Bazen melekler kıskanır masumiyetimizi. Bazen kötülüğümüzü görürde, kaçacak yer arar şeytan.
 • Ben adının önüne gelebilecek sıfatları bile kıskandım.
 • Biraz kıskançlık duyarsanız, yaşarken ölmenin ne demek olduğunu anlarsınız. - Will Oursler
 • Bizi kıskananların sayısı, becerilerimiz doğrular.
 • Bütün kötü tutkuların en kirlisi kıskançlıktır. - A. Strindberg
 • Dört şeyi dört şeyden temizle: Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.
 • En hakiki düşmanlarımız kalbimizde yaşayan şu üç şeydir: Hırs, haset, kıskançlık. - Abdülkadir Geylani
 • Erken yatana tavuk, çok çalışana inek, aklını kullanana çakal, kıskanmayana domuz denilen bir ülkede insan olmak çok zor. - Cemal Safi
 • Görsen hayalimdeki seni, kıskanırsın. - Elif Şafak
 • Gurur, kıskançlık ve hırs insanların kalplerini ateşleyen üç ateştir. - Dante Alighieri
 • Güveler, elbiseleri nasıl kemirirse kıskançlık da insanı öyle kemirir. - Saint Chryston
 • Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder. - Muhammed bin Abdullah
 • Haset, başkasının balını kendi ağzına zehir etmektir. - Cenap Şahabettin
 • Hastalık bir anlamda bahanedir. İnsanın düşmanı, virüsler ve bakteriler değil, kıskançlığı, önyargısı ve akılsızlığıdır. - Henry Miller
 • Hem  "adam" olmak, hem de kibar olmak. Doğrusu kıskanılacak şey. - R. Kipling
 • Herhangi birini kıskanmaktan ya da kin beslemekten kurtaracak sihirbaz henüz yeryüzüne gelmiş değildir. - Alain
 • İnsan, kendisinden üsttekini kıskandığı ve kendisinden aşağıdakini de küçümsediği sürece alim sayılmaz. - İmam Muhammed Bakır 
 • İnsanların kötülüğüne son yoktur ve bunun büyük kısmı kıskançlıkla korkudan meydana gelir. - Andre Maurois
 • İyi kalpli insan başkasını kıskandırmamak için kendisinde birkaç kusur bırakır. - Benjamin Franklin
 • Kadınların birbirlerini sevmemelerine sebep olanlar erkeklerdir. - La Bruyere
 • Kıskanç daha çok sever ama kıskanç olmayan daha iyi sever. - Moliere
 • Kıskanç insanlardan nefret etmeyin.Sadece onlardan daha iyi olduğunuzu düşündükleri için kıskanıyorlar. - Paulo Coelho  
 • Kıskançlığımız kıskandığımız kişilerin mutluluğundan daha uzun ömürlüdür. - La Rochefoucauld
 • Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Kıskançlık ateşten meydana gelir. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Kıskançlık ruhun hastalığıdır. - John Dryden
 • Kıskançlık, bir güvenin kumaşı yemesi gibi, insanı yer bitirir. - Chraysostorm
 • Kıskançlık, bir yılan gibi mevki sahibine sokulur. - Sophokles
 • Kıskançlık, duyguların en korkuncu olduğu kadar, en aldatıcısıdır da. - Oursler
 • Kıskançlık, ifrata varmazsa faydalıdır, yaşama hevesimizi çoğaltır ve rakiplerimiz dostlarımızdan fazla işe yararlar. Onları iyi seçmek lazımdır. Ben zeki bir düşmanı, ahmak bir dosta tercih ederim. - Peyami Safa 
 • Kıskançlık, insanı alçatan ve küçülten bir duygudur. - Lev Tolstoy
 • Kıskançlık, insanı, kötüleri değil, iyileri kötülemeye yöneltir. - F.R.Chaleubriand
 • Kıskanılmayan, imrenilecek bir fazileti olmayandır. - Aeschylus
 • Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Ovada 2 çiçek varmış. Birbirlerini çok severmiş. Bir gün birisi diğerine ben seni kıskanıyorum. Kışın kimse yokken açalım demiş. Kış gelmiş biri karı delip açmış diğeri yok. Açan çiçeğe Kardelen, diğerine Hercai denmiş. Hercai çiçeği kadar cesareti olmayan kimseyi sevmeyin.
 • Pek az kişi, iyi talihli bir dostun başarılarını kıskançlık duymadan kutlayabilir. - Aeschylus
 • Sen ferahladığın zaman, kıskanç kimsenin kedere boğulması ne büyük intikamdır. - Hz. Osman (r.a.)
 • Sevgi teleskoptan bakar, kıskançlık ise mikroskoptan. - Josh Billings
 • Şeytanın yarattığı bir gökkuşağı gibidir kıskançlık. Kendini tutsak, kıskandığını özgür görürsün. - Ahmet Altan
 • Türk erkeğinin dünyanın en kıskanç erkeklerinden biri olmasının sebebi; sevgililerine değil, kendilerine güvenmediklerindendir. - Aziz Nesin
 • Ülke değiştirmekle kıskançlık, cimrilik, kararsızlık, korku, tutku bizi bırakmaz. - Michel de Montaigne
 • Yalnız sizin şu büyük başarılarınızdan hoşlanmıyorum, tanrıların ne kadar kıskanç olduğunu bildiğimden. - Heredot  
 • Yaşımız büyüdükçe hayallerimiz küçülüyor, hayallerimiz küçüldükçe kıskançlıklarımız büyüyor.
 • Yoksul olup da kıskanç olmayanlar onurlu kişilerdir. - Henry Arlington
Kıskançlık - Risale-i Nur Külliyatı
Kardeşlerim, enâniyetin işimizde en tehlikeli ciheti kıskançlıktır. Eğer sırf lillâh için olmazsa, kıskançlık müdahâle eder, bozar. Nasıl ki bir insanın bir eli bir elini kıskanmaz ve gözü kulağına haset etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. Öyle de, bu heyetimizin şahs-ı mânevîsinde, herbiriniz bir duygu, bir âzâ hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilâkis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir.
Bir şey daha kaldı; en tehlikesi odur ki: İçinizde ve ahbabınızda, bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehl-i ilim de var. Ehl-i ilmin bir kısmında bir enâniyet-i ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa, o cihette enâniyetlidir; çabuk enâniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da, nefsi, o ilmî enâniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hattâ yazılan risalelere karşı muaraza ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu hâlde, nefsi ise, enâniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adâvet besler gibi, Sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder-tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi onlara yetişsin, onlar gibi satılsın.
Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup

Umûr-u diniye ve uhreviyede rekabet, gıpta, haset ve kıskançlık olmamalı. Ve hakikat nokta-i nazarında olamaz. Çünkü kıskançlık ve hasedin sebebi: Birtek şeye çok eller uzanmasından ve birtek makama çok gözler dikilmesinden ve birtek ekmeği çok mideler istemesinden, müzâhame münakaşa, müsabaka sebebiyle gıptaya, sonra kıskançlığa düşerler.
Lemalar | Yirminci Lem’a