Buzağı - İnek - Sığır - Ansiklopedik bilgi
Buzağı - İnek - Sığır

Buzağı, (isim, hayvan bilimi) Yeni doğmuş, ana sütüyle beslenen sığır yavrusu
İnek
1. (isim) Dişi sığır
2. Çok çalışan öğrenci
3. İbne
4. sıfat Aptal, bön
Sığır
1. (isim, hayvan bilimi) Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı
2. Anlayışsız, kaba saba kimse
Buzağı - İnek - Sığır - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 51. ayet:
Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Ama sonra siz, onun arkasından buzağıyı (tanrı) edinmiş ve (böylece) zalimler olmuştunuz.

Bakara (Sığır) Suresi 71. ayet:
(Bunun üzerine Musa, "Rabbim) diyor ki: O, yeri sürmek ve ekini sulamak için boyunduruğa alınmayan, salma ve alacası olmayan bir inektir" dedi. (O zaman): "Şimdi gerçeği getirdin" dediler. Böylece ineği kestiler; ama neredeyse (bunu) yapmayacaklardı.

Yusuf Suresi 43. ayet:
Hükümdar: "Ben (rüyamda) yedi besili inek görüyorum, onları yedi zayıf inek yiyor; bir de yedi yeşil başak ve diğerleri ise kupkuru. Ey önde gelen (kahin-bilginler,) eğer rüya yorumluyorsanız benim bu rüyamı çözüverin" dedi.

Enam (Davar) Suresi 146. ayet:
Yahudi olanlara her tırnaklı (hayvanı) haram kıldık. Sığırlardan ve koyunlardan, sırtlarına veya bağırsaklarına yapışan veya kemiğe karışanlar dışında iç yağlarını da onlara haram kıldık. "Azgınlık ve hakka tecavüzde bulunmaları" nedeniyle onları böyle cezalandırdık. Biz şüphesiz doğru olanlarız.
Buzağı - İnek - Sığır - Kitap Tanıtım
Mor İnek Olmanın Yolları

Jurgen Wolff
ELİPS KİTAP

Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlara ulaşamazsınız. 
Bu nedenle, daha fazla iş yapmak istiyorsanız farklı bir şeyler yapmak zorundasınız. 

Yaklaşık 100 öğretici ve açıklayıcı örnek olay üzerine yapılandırılmış olan Mor İnek Olmanın Yolları, içinde bulunduğunuz durumun kontrolünü nasıl elinize alacağınıza ve kendi alternatiflerinizi nasıl yaratacağınıza dair tavsiyeler sunuyor. 
İş dünyasında yaratıcılık üzerine dersler veren Jurgen Wolff tarafından hazırlanmış bu kitapta, pazara ve rakiplerine farklı bir gözle bakan ve şirketlerinin kalabalıkta göze çarpmasını sağlayacak fikirler üreten girişimcilerle ilgili örnekler bulacaksınız.
Buzağı - İnek - Sığır - Risale-i Nur Külliyatı
Evet, başta inek ve deve ve keçi ve koyun olarak, süt fabrikaları olan validelerin memelerinde, kan ve fışkı içinde bulaştı rmadan ve bulandırmadan ve onlara bütün bütün muhalif olarak hâlis, temiz, sâfi, mugaddî, hoş, beyaz bir sütü koymak ve yavrularına karşı o sütten daha ziyade hoş, şirin, tatlı, kıymetli ve fedakârâne bir şefkati kalblerine bırakmak, elbette o derece bir rahmet, bir hikmet, bir ilim, bir kudret ve bir ihtiyar ve dikkat ister ki, fırtınalı tesadüflerin ve karıştırıcı unsurların ve kör kuvvetlerin hiçbir cihetle işleri olamaz.

Şualar | Yedinci Şuâ