Üstünlük - Ansiklopedik bilgi
Üstünlük

1. Üstün olma durumu, faikiyet, rüçhan, avantaj
Üstünlük - Ayet mealleri
Nisa (Kadınlar) Suresi 141. ayet:
Onlar sizi gözetleyip-duruyorlar. Size Allah´tan bir fetih (zafer ve ganimet) gelirse: "Sizinle birlikte değil miydik?" derler. Ama kafirlere bir pay düşerse: "Size üstünlük sağlamadık mı, mü´minlerden size (gelecek tehlikeleri) önlemedik mi?" derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmedecektir. Allah, kafirlere mü´minlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez. 

Tevbe (Tövbe) Suresi 48. ayet:
Andolsun, daha önce onlar fitne aramışlardı. Ve sana karşı birtakım işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar, istemedikleri halde hak geldi ve Allah´ın emri ortaya çıkıp-üstünlük sağladı.

İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi 21. ayet:
Onlardan kimini kimine nasıl üstün tuttuğumuzu gör. Muhakkak ahiret dereceler bakımından daha büyüktür, üstünlük bakımından da daha büyüktür. 

TaHa Suresi 64. ayet:
"Bundan ötürü, tuzaklarınızı bir araya getirin, sonra gruplar halinde gelin; bugün üstünlük sağlayan, gerçekten kurtuluşu bulmuştur."

Müminun (İnananlar) Suresi 24. ayet:
Bunun üzerine, kavminden inkâra sapmış önde gelenler dediler ki: "Bu, sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Eğer Allah (öne sürdüklerini) dilemiş olsaydı, muhakkak melekler indirirdi. Hem biz geçmiş atalarımızdan da bunu işitmiş değiliz."

Müminun (İnananlar) Suresi 91. ayet:
Allah, hiç bir çocuk edinmemiştir ve O´nunla birlikte hiç bir ilah yoktur; eğer olsaydı, her bir ilah elbette kendi yarattığını götürüverirdi ve (ilahların) bir kısmına karşı üstünlük sağlardı. Allah, onların nitelendiregeldiklerinden yücedir.

Müminun (İnananlar) Suresi 101. ayet:
Böylece Sur´a üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında soylar (veya soybağları) yoktur ve (üstünlük unsuru olarak soyluluğu veya birbirlerine durumlarını) soruşturmazlar da.

Neml (Karınca) Suresi 16. ayet:
Süleyman, Davud´a mirasçı oldu ve dedi ki: "Ey insanlar, bize kuşların konuşma-dili öğretildi ve bize her şeyden (bol bir nimet) verildi. Gerçekten bu, apaçık bir üstünlüktür."

Sebe Suresi 10. ayet:
Andolsun, biz Davud´a tarafımızdan bir fazl (üstünlük) verdik. "Ey dağlar, onunla birlikte (Beni tesbih edip) yankıyla ses verin" (dedik) ve kuşlara da (aynısını emrettik). Ve ona demiri yumuşattık.

Şura (Danışma) Suresi 22. ayet:
(O gün) Zalimleri kazandıkları dolayısıyla korkuyla titrerlerken görürsün; o (yaptıkları) da üstlerine çöküvermiştir. İman edip salih amellerde bulunanlar ise, cennet bahçelerindedirler. Rableri katında her diledikleri onlarındır. İşte büyük fazl (nimet ve üstünlük) budur.

Münafikun (İkiyüzlüler) Suresi 8. ayet:
Derler ki, "Andolsun, Medine´ye bir dönecek olursak, gücü ve onuru çok olan, düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp-çıkaracaktır." Oysa izzet (güç, onur ve üstünlük) Allah´ın, O´nun Resûlü´nün ve mü´minlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar.
Üstünlük - Hadisler
Esma (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: 
Bir kadın, "Ey Allah´ın Rasulü, benim bir kumam var, kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona gösteriş yapmamda bana bir günah var mıdır?" diye sordu. 
Bunun üzerine Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): 
"Kendisine verilmeyen bir şeyle bir üstünlük sağlayan kimse iki sahte elbise giyerek böbürlenen ve süslenen kimse gibidir."
[Buhari, Nikah, 106; Müslim, Libas, 127]


Iyaz ibni Hımar (Allah Ondan razı olsun)’den bize aktarıldığına göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdular: 
"Allah bana şöyle vahyetti. “Birbirinize karşı mütevazi ve alçak gönüllü olun. Öyle ki hiçbir kimse diğerine karşı böbürlenip zulmetmesin. Yine hiçbir kimse diğer kimselere üstünlük taslamasın."
[Müslim, Cennet 64]
Üstünlük - Kitap Tanıtım
Sıradan Biri Olma / üstünlük ve başarıya giden yol

Dr. Avad b. Muhammed 
UYSAL KİTABEVİ

Başarı sadece, güçlük, azim ve sebattır. Başarısızlık ancak batıl acizlik, himmet (gayret) zayıflığı ve görüş bozukluğudur. Müslüman asırlar boyunca, kendini ve çevresindekileri ilerlemeye layık görmeyen sıradan bir insana dönüşmesiyle bugün insanlığın sıkıntısını çektiği duruma düştü. Artık müslümanlar daha önce dünyayı idare ederken şimdi yolun kenarında kendisi yürümeden yürüyenleri seyrederek yaşar hale gelmiştir. Öyle olunca insanlık kafilesinin başkanlığını batılılar aldı. Onlar gayb alemini ve oradakileri bilmedikleri için insanın bir yönünü, diğer yönünün aleyhine idare eden, tek gözle bakan, sapık olan ve saptıran millettir.
Üstünlük - Kitap Tanıtım
Canlılardaki Teknik Üstünlük

Süleyman Yusuf 
GÜNEŞ YAYINCILIK 

Saatiniz, arabanız, bilgisayarınız ve daha pek çok teknolojik ürün.,. Bunların tümü ince planların ve hassas hesaplamaların, konusunda uzman çok sayıda insanın iş ve beyin gücünün ürünüdür. Tıpkı bunlar gibi, canlıların bedenlerinde de sayısız mühendistik tasarımları bulunur: Kusursuz isleyen kanatlar, kimya laboratuvarları gibi işlev gören hücreler, karanlıkta görmeyi sağlayan kızılötesi gözler, darbelere ve zor şartlara dayanıklı deriler, kaygan zeminde yürümeyi olanaklı kılan vantuz ayaklar bunlardan sadece birkaçıdır.

Canlıların bedenlerinde insanların tasarlaya-bileceğinden çok daha mükemmel yapılar vardır. Canlıların tek bir özelliklerini, örneğin kanatlarını ele aldığımızda dahi tasarımlarındaki mükemmellik açıkça görülmektedir. Bu benzersiz tasarımlar nasıl ortaya çıkmıştır? Nasıl olup da bir baykuş kartalınki gibi gürültülü kanatlara değil de. tam gece avlanmasını sağlayacak niteliklerde sessiz kanatlara sahip olmuştur? Nasıl olup da bir yılan gece karanlığında ısıyı kaynak olarak kullanarak avını bulabilmektedir? Canlıların vücutlarına mühendislerin örnek aldığı bu karmaşık sistemleri kim yerleştirmiştir?

Bu gibi sorulara evrimcilerin verecekleri cevap; zaman içinde gerçekleşen tesadüfi değişimlerle, yani "kademeli gelişim"le canlıların bugünkü özelliklerini kazandıklarıdır. Ancak bu iddianın anlamsızlığı, hem akıl ve mantık çerçevesinde düşünüldüğünde hem de bilimsel gerçekler incelendiğinde açıkça ortaya çıkmaktadır. Milyarlarca hücreden oluşan canlıların tek bir hücresinin dahi tesadüfen oluşması mümkün değilken, böylesine kompleks sistemlerin kör tesadüflerin eseri olması imkan dışıdır.

Gerçek apaçıktır: Tüm canlıları, en küçük hücrelerine kadar, sonsuz ilim ve güç sahibi olan Allah tasarlamış, mükemmel ve benzersiz bir biçimde yaratmıştır.
Üstünlük - Özlü sözler
 • Ahilik Nasihati: Harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan Söyleme. Büyüklerinden önce söze başlama. Kimseyi kandırma, kanaatkâr ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme, eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.
 • Anne sevgisi, bencil duyguların en üstünüdür. - Alain
 • Başka insanlardan üstün olmanın asil bir tarafı yoktur. Gerçek asalet bundan önce olduğundan daha üstün biri haline gelmekte yatar.
 • Başkalarından üstün olmamız önemli değil. Önemli olan, dünkü halimizden üstün olmamızdır.  - Lucius Annaeus Seneca
 • Bilgi sermayemdir, bilim silahımdır, sabır giysimdir, yetinmek en üstün kazancımdır. - Seneca
 • Bilgin kişinin rütbesi, rütbelerin en üstünüdür. - Hz. Ali (r.a.)
 • Bir kadını ağlatırken çok dikkat edin, çünkü tanrı göz yaşlarını sayar. Kadın erkeğin ayaklarından yaratılmadı, öyle olsaydı ezilirdi. Ama başından da yaratılmadı. Üstün olmasın diye. Göğsünden yaratıldı, eşit olsun diye; kolun biraz altından, korunsun diye; kalp hizasından sevilsin diye.
 • Bir millet yükselme iradesini taşımazsa, kendine güveni olmazsa, başkalarını taklitten başka bir şey yapamazsa, geçmişiyle övünmezse, başkalarından üstün olmak istemezse, ülkü için ölümü göze alamazsa, savaştan korkarsa, o millet içinden çürümüş demektir. - Nihal Atsız
 • Bizler doğanın bir üyesi olarak, onunla uyum içinde yaşayan gerçek insanlarız. Bize göre var olan her şey, bir başkasının ihtiyacını karşılamak için vardır. Beyaz adamsa, mutasyona uğramış tehlikeli bir varlık, kendisini doğadan daha üstün görüp ona hükmetmek istiyor. - Aborjinler (Avustralya yerlileri)
 • Büyük ve üstün insan daima memnun ve rahattır. Küçük insan ise daima üzüntü ve telaş içindedir. - Konfüçyüs
 • Cömertlik alışkanlıkların en üstünüdür. - Hz. Ali (r.a.)
 • Cumhuriyet, ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür; cumhuriyet erdemdir. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Dilsiz, dilini tutmayan dilliden çok üstündür. - Sadi
 • Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın çalışmasını zikretmeye imkan yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınının daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez. 
 • Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir, ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder. - Abraham Lincoln
 • Ey can! Şu fâni varlıklara gönül vererek yerlerde sürünme; aşk kanadını aç da, birazcık yüksel, uç! Çünkü ay, yerde değildir, yücelerdedir; gölge ise aşağılardadır! Dilenciler gibi her kapıyı çalma, her kapıdan bir şey bekleme! Aklını başına al, yer kapılarını çalma da gök kapısını çal! Korkma; sen, üstün bir varlıksın! Elin göklere kadar uzanır; gök kapısını çalabilirsin!
 • Gençlik zamanında dinin emirlerine uymak, dünya ve ahiret nimetlerinin en üstünüdür. - İmam Rabbani
 • Gücün yetiyorsa ilişkin olan herkesten, iyilikte üstün olmaya çalış. - İmam Muhammed Bakır 
 • Hakiki vatansever, vatanını diğerlerine üstün tutan değil, vatanının söz konusu övgüye (üstünlük övgüsüne) mazhar olmasını sağlayacak şekilde hareket edendir. - Aliya İzzetbegoviç
 • Her hangi bir insan vakti nasıl geçireceğini, üstün bir insan vakti nasıl tasarruf edeceğini düşünür. -  Schopenhaver
 • Herkes yüce Yaradan’a yakınlığı ve ahlakı ölçüsünde üstündür. Hiçbir ırk veya tür, doğası nedeniyle yüksek veya alçak değildir. Doğuştan getirdiğimiz özelliklerimizle değil, çabalarımızla, kişiliğimizle ve ürettiklerimizle yükseliriz. Öyleyse ilahi ahlakın içeriğini öğrenmeli ve hayatımızı o zirveye ulaşmak uğrunda kullanmalıyız. - Muhammed Bozdağ
 • Hiç bir zaman tereddüt etmedim bu da bana diğer insanlara oranla üstünlük sağladı. - Napolyon Bonapart
 • Hiç kimseye imandan sonra sağlıktan daha üstün bir nimet verilmemiştir. - Hz. Ebubekir (r.a.)
 • İlim servetten üstündür. Çünkü serveti sen korursun, oysa ilim seni korur. - Hz. Ali (r.a.)
 • İlminden faydalanılan alim, yetmiş bin abidden daha üstündür. - İmam Muhammed Bakır 
 • İmanın en üstün mertebesi, nerede olursan ol, Allah’ın seninle beraber olduğunu bilmendir.
 • İnsan, hayvandan konuşmakla üstündür. Ama doğru konuşmazsan hayvanlar senden üstün olurlar. - Sadi-i Şirazi
 • İnsan, kendisinden küçük gördüklerinden nefret etmez. Sadece kendisine eşit veya üstün gördüklerinden nefret eder. - Friedrich Wilhelm Nietzsche
 • İnsanlar arasında iyilikten başka hiçbir üstünlük kabul etmem. Karakterin olmadığı yerde, ne büyük sanatçı, ne de büyük mücadele adamı vardır. Orada var olan, zamanın yok ettiği, içleri boş yaratıklardır. Bütün mesele, büyük görünmek değil, gerçekten büyük olmaktır.  
 • İnsanların en üstünü ceza vermeye gücü yettiği halde affedendir. İnsanların aklı en noksan olanı ise, kendinden aşağı ve güçsüz olanlara zulmedenlerdir. - Hz. Muaviye
 • İyi hasletlerin en üstünü; kızgınlık hâlinde doğruluk, sıkıntı hâlinde cömertlik, cezâ vermeye gücü yettiği hâlde affetmektir. - İdris (a.s.)
 • İyilik hakkındaki bilgimle başkalarından üstün gelmeyi, gücümün ve imparatorluğumun genişliğiyle üstün gelmeye tercih ederim. - Aristo
 • Kadınlar, aklı olanlara, gönül sahiplerine pek üstün olurlar. Cahillere gelince, onlar, kadına üstündür. Çünkü tabiatlarında hayvanlık vardır. Sevgi ve acımak, insanlık vasıflarıdır. Hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasıfları.
 • Kendi kendimizin altında kalmamalıyız ki cemiyetin üstüne çıkalım. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Kendine söz geçirmen gücünün en üstünüdür.
 • Kişi, bulunduğu ülkede kendisinden alim birisinin mevcudiyetini kabul ettiği müddetçe, hakikaten alimdir. Kendisini bütün alimlerden üstün gördüğü takdirde, cahilliğini ortaya koymuş olur. - Abdullah bin Mübarek
 • Kitap okumayan bir kimsenin, okuma yazma bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur. - M. Twain
 • Kötü kazanabilir. Ama üstün gelemez. - Joseph Roux
 • Kötülük, her alanda doğal iyiliğe üstün geliyorsa, belki de iyilik gerçek iyilik değildir. - Fyodor Mihaylovic Dostoyevski 
 • Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.
 • Ne üstün zeka, ne hayal gücü ne de her ikisi beraber, bir dahi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi... İşte bu dehanın ta kendisidir. - Mozart 
 • Sadaka, bedeni ibadetlerden ve nafile ibadetlerden üstündür. - S. Ahmed Rufai
 • Sanatkârlar, sizler her biriniz benim için tıpkı bir yeniçeri gibisiniz. Onların kılıcı sizin ise kaleminiz bize güç üstüne güç katacaktır. - Kanuni Sultan Süleyman
 • Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver, toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur. Gül olup etrafa rayihalar saçmaya söz ver, seni anlatmaya bağrı yanık bir bülbül bulunur. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Sevginin üstünde bir duygu, sevginin ötesinde bir gerçek, sevginin olmadığı bir hayat mümkün mü?
 • Sular yükselince, balıklar karıncaları yer. Çekilince de karıncalar balıkları. Kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmemelidir. Çünkü kimin kimi yiyeceğine su (zaman) karar verir.
 • Şu varlık aleminde mevcut olandan daha mükemmeli, daha üstünü olması mümkün değildir. - İmam-ı Gazali
 • Üstün insanların aradığı kendi içindedir; küçük insanların aradığı başka insanlardadır. - F. Rochefoucauld
Üstünlük - Risale-i Nur Külliyatı
Zîrâ, onlar mektubât-ı Rabbâniye ve merâyâ-i Sübhâniye ve memurîn-i İlâhiyedirler. Küfür ise, onları âyinedarlık ve vazifedarlık ve mânidarlık makamından düşürüp, abesiyet ve tesadüfün oyuncağı derekesine ve zevâl ve firâkın tahribiyle çabuk bozulup değişen mevadd-ı fâniyeye ve ehemmiyetsizlik, kıymetsizlik, hiçlik mertebesine indirdiği gibi, bütün kâinatta ve mevcudâtın aynalarında nakışları ve cilveleri ve cemâlleri görünen esmâ-i İlâhiyeyi inkâr ile tezyif eder ve insanlık denilen bütün esmâ-i kudsiye-i İlâhiyenin cilvelerini güzelce ilân eden bir kasîde-i manzûme-i hikmet ve bir şecere-i bâkiyenin cihazâtını câmi´ çekirdek-misâl bir mu´cize-i kudret-i bâhire ve emânet-i kübrâyı uhdesine almakla yer, gök, dağa tefevvuk eden ve melâikeye karşı rüçhâniyet kazanan bir sahib-i mertebe-i hilâfet-i arzıyeyi en zelîl bir hayvan-ı fânî-i zâilden daha zelîl, daha zayıf, daha âciz, daha fakir bir derekeye atar; ve mânâsız, karma karışık, çabuk bozulur bir âdi levha derekesine indirir.
Sözler | Yirmi Üçüncü Söz 

Ey birader! Âlem-i Hıristiyanın rüçhanına sebebiyet veren ihtiyarlaşmış olan esbaba tekabül edecek, genç, dinç esbab bizde inkişafa başlamıştır. Başka kitapta tafsil etmişim. Bir hikâye: *
Bundan on sene evvel Tiflis´e gittim. Şeyh Sanan tepesine çıktım, dikkatle temaşa ediyordum. Bir Rus yanıma geldi. Dedi: "Niye böyle dikkat ediyorsun?*
Dedim: "Medresemin plânını yapıyorum."
Sünuhat | Bundan Yedi Sene Evvel Bir Risaleme Yazdığım Zeyldir